• Op 't Hof participeert binnen verschillende netwerken zoals SlimFit, Onderwijsvernieuwers en ICT-clusters. 
  • Doordat kinderen van verschillende leeftijden en met verschillende talenten samen leren en werken, leren zij van elkaar.
  • We zien het als onze taak om het onderwijs aan te passen op de 21st century skills die aansluiten bij de hedendaagse samenleving.
  • We gaan uit van het principe erkende ongelijkheid en maken gebruik van ieders kwaliteiten.
  • Wij werken met de 1-zorgroute, want leerlingen verschillen in behoefte aan instructie en in behoefte aan pedagogische ondersteuning.
  • We werken op onze school volgens het principe van gedeelde verantwoordelijkheid (leerkrachten, leraarondersteuners en een onderwijsassistent werken in een unit samen).
  • De school beschikt over een mooie wisselcollectie met nieuwe en aantrekkelijke boeken.
 

Welkom

Basisschool Op ’t Hof is een innovatieve, kleinschalige dorpsschool. We hebben de openbare denominatie. We hebben ons onderwijs anders georganiseerd en deze vernieuwing is erop gericht dat ieder kind tot zijn recht komt en zich breed ontwikkelt. Een traditionele klassikale setting is gericht op de ‘gemiddelde’ leerling. Wij willen ons richten op álle leerlingen en dat kan alleen binnen een organisatievorm, die aansluit bij het onderwijs van de 21e eeuw. Op ’t Hof is een SlimFit school. Lees meer...

Kalender

  • 31 oktober 2016 Kijkochtend
  • 01 november 2016 Kijkochtend
  • 02 november 2016 Kijkochtend
  • 03 november 2016 Kijkochtend

naar de volledige kalender...

Actueel

Basisschool Op 't Hof heeft de Nationale Onderwijsprijs 2013-2015 gewonnen. Drie scholen hebben samen een experiment opgezet om op kleine scholen aan excellente leerlingen passend onderwijs te bieden. Vijftien leerlingen vormden een zogenaamde 'schooldoorbrekende' digitale plusklas. Excellente leerlingen op drie verschillende locaties werken op hetzelfde moment samen aan opdrachten, die geplaatst zijn op de ELO Edmodo. Hierdoor kunnen leraren lesuren delen met collega's op afstand en kan men passend onderwijs (blijven) geven op kleine scholen.