HeaderOptHof3

Kalender

Klik op bovenstaande blauwe knop voor de actuele kalender. U wordt dan doorverwezen naar de kalenderpagina van de website van Op ´t Hof. Hier kunt u zich ook abonneren, zodat u de kalender van school in uw eigen digitale agenda kunt plaatsen.
dottedline

Jarigen

Famke uit groep 4 op 26 april
Vivièn uit groep 7 op 26 april
Evie uit groep 5 op 29 april
Freya uit groep 3 op 30 april
Julia uit groep 5 op 1 mei
Nikki uit groep 1 op 2 mei
Rogier uit groep 6 op 10 mei
Jano uit groep 4 op 11 mei
Luuk uit groep 1 op 12 mei
Annika uit groep 8 op 13 mei
Julia uit groep 2 op 19 mei
Sahar uit groep 6 op 20 mei
Ruben uit groep 8 op 20 mei
Rosa uit groep 2 op 23 mei
Noortje uit groep 3 op 25 mei
Jan uit groep 2 op 27 mei
Liz uit groep 7 op 31 mei
Amelie uit groep 2 op 6 juni
Roos uit groep 4 op 6 juni

Allen van harte gefeliciteerd met jullie verjaardag!
dottedline

MR

Fusienieuws

De fusie tussen De Malsenburg en Op ´t Hof is in een vergevorderd stadium. De fusie-effectrapportage (FER) ligt voor bij de MR en in week 21 zal er een besluit genomen worden. De MR heeft vernomen dat tot nu toe 31 ouders/ouderparen de vragenlijst hebben ingevuld. De MR hoopt op 100% respons, zodat er een weloverwogen besluit genomen kan worden. U heeft nog tot 15 mei 2018 om op deze ouderpeiling te reageren. Zie hiervoor de mail van 13-04-2018 in uw mailbox. Alvast bedankt voor uw medewerking!
dottedline

OR

Er is geen nieuws vanuit de OR.
dottedline

Algemeen

Leefbaarheidsbudget

Hieronder volgt een bericht namens O.Z.O.D. over de stemming voor het Leefbaarheidsbudget. Beste ouders, Zoals jullie waarschijnlijk wel weten is groep 6 gestart met lessen op de pBuzz, waar de leerlingen erg enthousiast over zijn. Het zou natuurlijk nog leuker zijn als kinderen in alle bovenbouwklassen muziekles kunnen krijgen, maar daarvoor is nog wat meer budget nodig. Daarom is er …

Meer lezen
dottedline

Verandering dagen gym bovenbouw en onderbouw

Let op! Na de vakantie vindt er een verandering plaats wat betreft de dagen waarop groepen zullen gymmen.
Onderbouw
Na de vakantie zal de onderbouw (groep 3 en 4) voortaan op donderdagmiddag gaan gymmen.
Bovenbouw
De leerlingen van de bovenbouw (groep 5 tot en met 8) zullen na de vakantie, naast de maandagochtend, ook op vrijdagmiddag gaan gymmen.
dottedline

Koningsspelen

Vorige week vrijdag 20 april hebben we samen met De Malsenburg uit Buurmalsen de Koningsspelen gevierd. Het was een prachtige, zonnige en actieve dag. De leerlingen hebben genoten van de verschillende spellen. Daarnaast hebben de leerlingen van de bovenbouw een golfclinic gevolgd. Wij willen alle ouders bedanken die deze dag meegeholpen hebben!
dottedline

Sponsorloop

Op donderdag 31 mei is onze sponsorloop. De kinderen gaan dan 10 rondjes om de school heen rennen. Komt u ze aanmoedigen? De kinderen krijgen donderdag 26 april de lijsten mee om sponsors te zoeken. Vergeet niet de lijsten in te leveren bij de leerkracht op uiterlijk woensdag 16 mei.

De starttijden zijn als volgt:
Groep 1/2a: 18.00 uur
Groep 1/2b: 18.20 uur
Groep 3: 18.40 uur
Groep 4: 19.00 uur
Groep 5: 19.15 uur
Groep 6: 19.30 uur
Groep 7: 19.45 uur
Groep 8: 20.00 uur

Indien uw kind niet meedoet met de sponsorloop, geef dit dan even door aan een leerkracht. Na de sponsorloop, zamelen leerlingen het geld in. Het geld leveren leerlingen, gedurende de dagen na de sponsorloop, op school bij de leerkracht in (uiterlijk 8 juni).
dottedline

43e Belder Avondvierdaagse Tricht - 12 t/m 15 juni 2018

Hier volgt een bericht vanuit de organisatie van de Avondvierdaagse: Op dinsdagavond start de wandelvierdaagse vanuit het gebouw De Belder. De routes worden elke avond verstrekt. Stempelaars, appels en een bekertje dorstlesser staan halverwege de route gereed. Ondertussen rijden er EHBO vrijwilligers rond, speurend naar blaren en andere ongein. Van de vier avonden mag je er één missen. We zullen dit jaar weer …

Meer lezen
dottedline

Unit 1/2/3/4

Thema kleuters
Wat wordt er hard gewerkt aan het thema ‘winkels’. We hebben al verschillende woorden geleerd, zoals kassajuffrouw, pinpas, euro en portemonnee.

Lezen
In de kleutergroepen is de letter j deze week nog aan de beurt en na de vakantie leren we de letter p. Er mogen weer spullen voor de lettertafel meegenomen worden.

In groep 3 oefenen we in deze kern onder andere met begrijpend lezen. We oefenen met gatenteksten: korte teksten van vier zinnen waar in twee zinnen een woord ontbreekt. De leerlingen maken de tekst af door het juiste woord te kiezen uit een aantal woorden.

Groep 4 is weer druk bezig met het oefenen van het lezen van woordrijtjes. Oefenen jullie dit thuis ook?

Rekenen
De kleuters gaan aan de slag met huisnummers en plattegronden. We maken samen met de kinderen een plattegrond van het lokaal. Tevens leren wij de buurgetallen. Wat komt er vóór een getal en wat komt er na een getal op de getallenrij? Ook zijn we gestart met 'geld rekenen'. Kinderen leren om het juiste aantal munten te betalen voor een artikel. Een pak melk kost 3 euro, hoeveel munten moet je dan betalen? De kinderen van groep 2 leren onder andere dat een 2 euro munt evenveel is als twee munten van 1 euro.
De leerlingen van groep 2 leren de getallen 1 t/m 20 en de leerlingen van groep 1 de getallen 1 t/m 12.

In groep 3 besteden we op dit moment extra aandacht aan de minsommen. Het is de bedoeling dat het optellen en aftrekken van getallen tot en met 10 aan het eind van het jaar goed geautomatiseerd is.

Bijna alle leerlingen van groep 4 hebben het kleine tafeldiploma behaald. Heb je het nog niet, maak dan een afspraak met de juf. In de klas zijn we op dit moment druk bezig met het oefenen van de tafel van 6.

Nieuwe leerlingen
We hebben nieuwe leerlingen in de unit: Samar, Samuel en Daan. Zij starten allemaal in de kleutergroep. Fijn dat jullie er zijn! Wij wensen hen heel veel plezier en een fijne leerzame tijd op school.

Sparen
We sparen plastic tasjes.

Gastles
Miriam van Dijk (de moeder van Faedra, Ailey en Samuel) heeft afgelopen dinsdag een gastles gegeven in het kader van Wetenschap en Techniek. De gastles had als titel “Van mond tot kont”. Binnenkort komt zij in groep 1 en 2 nog een gastles geven met als titel “Hoe sterk is een ei?”. Wij willen Miriam bij dezen heel erg bedanken voor haar tijd en inzet.

dottedline

Unit 5/6/7/8

Moederdag
De afgelopen weken zijn de leerlingen druk bezig geweest voor Moederdag. Ze hebben allemaal iets moois gemaakt. Maar wat? Dat blijft natuurlijk nog een verrassing!

Wetenschap & Techniek
Op woensdag 18 april hebben we een aantal proefjes gedaan met groep 5 en 6. Zij hebben de proefjes toverwater, omkeerwater, beste bellenblaas, m&magie en de schokkende citroen gedaan.

Entreetoets en Centrale Eindtoets
De afgelopen twee weken stonden in het teken van de Entreetoets en de Centrale Eindtoets voor de groepen 7 en 8. De kinderen hebben een goede concentratie en een actieve werkhouding laten zien. We zijn trots op ze!

Gastles Tweede Wereldoorlog
Op dinsdag 24 en woensdag 25 april heeft meneer Dave Schotel gastlessen gegeven aan de groepen 7 en 8. Meneer Schotel is een 84-jarige man en heeft de Tweede Wereldoorlog, als jong kind, meegemaakt. De leerlingen waren erg geïnteresseerd en stelden goede vragen. Wat bijzonder om zijn waargebeurde verhaal te horen!

Groep 8 musical
Groep 8 is inmiddels begonnen met het oefenen van de musical. Het is leuk om te zien hoe enthousiast de kinderen bezig zijn met de musical. Op woensdagavond 11 juli start de musical om 19.30 uur. Deze avond is uitzonderlijk voor de ouders. Op maandagmiddag 9 juli vanaf 13.30 uur zal de musical uitgevoerd worden voor ouders die niet kunnen op de woensdagavond en eventueel voor opa(s) en oma(s). De musical duurt ruim een uur. De leerlingen van groep 8 zullen binnenkort een brief meekrijgen hoeveel personen zij mogen uitnodigen.

Toetsdata
Wegens de gym is er een wijziging in het rooster, waardoor de toets Engels één dag eerder wordt afgenomen dan is vermeld aan de leerlingen.
Engels groep 7 en 8: 17 mei 2018

Taaltoets groep 6: 29 mei 2018
Taaltoets groep 5 en 7: 30 mei 2018

De leerlingen van groep 8 schrijven zelf de toetsdata in hun agenda.
dottedline

OBS Op 't Hof is onderdeel van Stichting Fluvium

Fluvium_logo_wit