HeaderOptHof3

Kalender

Klik op bovenstaande blauwe knop voor de actuele kalender. U wordt dan doorverwezen naar de kalenderpagina van de website van Op ´t Hof. Hier kunt u zich ook abonneren, zodat u de kalender van school in uw eigen digitale agenda kunt plaatsen.
dottedline

Jarigen

Levi uit groep 7 op 12 juni
Sadaf uit groep 4 op 22 juni
Annemijn uit groep 3 op 24 juni
Charlotte uit groep 2 op 24 juni
Lisa uit groep 1 op 27 juni
Alwyn uit groep 6 op 28 juni

Allen van harte gefeliciteerd met jullie verjaardag!
dottedline

MR

De MR van Op ´t Hof is vorige week meerdere malen bij elkaar gekomen om een zorgvuldig besluit te kunnen nemen betreffende de fusie. Uiteindelijk heeft de MR unaniem ingestemd met de FER (fusie-effectrapportage). Wij hebben een goed gevoel over het genomen besluit en we kijken met een positieve blik naar de toekomst.
dottedline

OR

We maken nog even een eindspurt met een paar leuk activiteiten:

Schoolfotograaf
Op 15 juni a.s. komt 'sgoolfotograaf' Claudia Roelofsen bij ons op school fotograferen! Dit keer geen blauw achtergrondje, maar veel meer een écht portret van jullie zoon of dochter! De fotograaf heeft nog een aantal kledingtips en deze tips worden per mail aan u verstuurd, met als belangrijkste tip: laat je kind vooral iets aantrekken waar hij of zij zich het stoerst of mooist in vindt! Jongens mogen gerust met petjes of 'hoodies' (meiden natuurlijk ook!) en de meiden mogen best iets speciaals met hun haar doen. Vergeet niet: ook de schoenen kunnen op de foto komen! Kijk anders eens op www.sgoolfotografie.nl om een indruk van de 'sgoolfotograaf' te krijgen. De foto's van alle schoolgaande kinderen worden gemaakt tussen 8.30 en 15.00 uur. Het is mogelijk om broer-zusfoto's te laten maken met niet-schoolgaande kinderen. Dit zal plaatsvinden na 15.00 uur. Een inschrijflijst daarvoor zal binnenkort op school komen te hangen.

Zomerfeest
Op 21 juni a.s. vieren we het begin van de zomer! We hebben voor alle leerlingen een superleuk, feestelijk dagprogramma. Dit zal plaatsvinden onder de reguliere schooltijden, de kinderen kunnen dus tussen de middag thuis eten of overblijven. Aan het einde van de middag laten de kinderen in een spetterende show in het dorpshuis zien wat zij overdag hebben gedaan. De kinderen worden om 16.45 uur verwacht. De voorstelling begint om 17.00 uur en duurt ongeveer 45 minuten. Aansluitend vindt, eveneens bij het dorpshuis, de BBQ plaats. Het eten wordt verzorgd door de ouderraad. Drankjes (uitsluitend non-alcoholisch) kunt u kopen bij de bar van het dorpshuis, die speciaal voor deze gelegenheid geopend is. De BBQ duurt tot 20.00 uur. Heeft u een picknickkleed? Leuk als u deze meeneemt voor tijdens het eten!

Cultureel uitje
Op 29 juni a.s. gaan alle klassen op museumbezoek! Groep 1 t/m 5 gaat naar het Oertijdmuseum in Boxtel. Zij gaan met de bus en er rijden enkele ouders met auto's mee. Groep 6 t/m 8 gaat naar het Stedelijk Museum in Amsterdam. Ook zij gaan met de bus. Voor alle leerlingen geldt dat het museumbezoek plaatsvindt binnen schooltijden (de exacte tijden zijn nog niet helemaal bekend). Ze worden gewoon om 8.30 uur op school verwacht en zijn om 15.00 uur vrij. Geeft u uw kind een pauzehapje en een lunch mee? Deze worden bij het museum of in de bus genuttigd. Het is niet nodig om uw kind(eren) geld mee te geven.
dottedline

Algemeen

Sponsorloop

Helaas kon donderdag 31 mei de sponsorloop niet doorgaan. Het weer (waarschuwing code geel) gooide roet in het eten. We hebben een nieuwe datum geprikt, namelijk woensdag 27 juni. De start per groep blijft hetzelfde: Groep 1/2a: 18.00 uur Groep 1/2b: 18.20 uur Groep 3: 18.40 uur Groep 4: 19.00 uur Groep 5: 19.15 uur Groep 6: 19.30 uur Groep …

Meer lezen

Informatieavond fusie

Op donderdag 7 juni vindt er een informatieavond plaats voor ouders en verzorgers van leerlingen van Op ´t Hof en De Malsenburg. Op deze avond worden de plannen voor de fusie en het komende jaar toegelicht. Aanvang is 20.00 uur. U bent van harte welkom!

Meer lezen

Centrale Eindtoets en Entreetoets 2018-2019

In april hebben groep 7 en 8 belangrijke toetsen gemaakt. Deze toetsen zijn niet alleen belangrijk voor leerlingen en ouders, maar ook voor de school. Scoren de leerlingen naar verwachting en hebben we onze ambities behaald op schoolniveau?
Wij zijn trots op de inzet die alle leerlingen hebben getoond. Goed gewerkt, jongens en meiden van groep 7 en 8! Het is mogelijk dat niet iedere leerling helemaal tevreden is met het resultaat, maar gelukkig is een dergelijke toets niet alleszeggend. De ontwikkeling van iedere leerling gedurende de gehele schoolloopbaan wordt meegenomen in het uiteindelijke eindadvies.
Dit schooljaar scoort groep 8 met de Centrale Eindtoets gemiddeld 533. Dit is onder het landelijk gemiddelde. De leerlingpopulatie per groep is ieder jaar anders en divers. Dit verklaart de verschillen in de gemiddelde scores van de Centrale Eindtoets op schoolniveau. Een verwijzing naar het VMBO stemt ons net zo tevreden als een verwijzing naar het VWO, mits dit past bij de ontwikkeling van de leerling.
De Entreetoets laat zien wat een leerling op het moment van toetsing beheerst. Tevens biedt de Entreetoets een vooruitblik, naar aanleiding van deze toetsresultaten, op de verwachte uitstroom. Binnenkort zullen de pre-adviesgesprekken plaatsvinden met leerlingen en ouders. Het pre-advies en de kansen op ontwikkeling worden dan gedeeld.

Jaarkalender 2018-2019

De jaarkalender 2018-2019 is klaar. Hier kunt u de jaarkalender vinden. In de jaarkalender vindt u een overzicht met activiteiten, vakanties, feestdagen, roostervrije dagen en vrije dagen voor groep 1/2. Een aantal activiteiten staat nog niet vermeld in de jaarkalender. Als de definitieve data bekend zijn, wordt u hierover geïnformeerd.

dottedline

Unit 1/2/3/4

Thema groep 1/2
De kleuters zijn met het thema verkeer begonnen. We zijn begonnen met een leuke opening in de speelzaal aan de hand van het boek “Tim op de tegels” van Tjibbe Veldkamp en Kees de Boer. In de huishoek hebben we een garage en fietsenwinkel gemaakt. We hebben al verschillende moeilijke woorden geleerd; gevaar, veiligheidsvestje, parkeerplek enz.

We zijn op zoek naar ouders/ opa’s/ oma’s die iets kunnen betekenen rondom dit thema. Denk aan het plakken van een fietsband, informatie over een politieagent, verkeersborden en dergelijke.

De kinderen mogen ook spullen voor het thema mee naar school nemen. Graag voorzien van eigen naam.

De kinderen leren de letter 'N'. Hier mogen weer spulletjes voor meegenomen worden.

Rapport
Op donderdag 28 juni is de KijkRapportAvond. Alle ouders zijn samen met hun kind van harte welkom om de rapporten op te komen halen vanaf 18.30 uur. We hopen zoveel mogelijk ouders te zien tijdens deze avond. Tijdens de rapportavond is het mogelijk om een afspraak te maken voor een tien minutengesprek op 3 juli a.s.
We hebben nog niet van alle kinderen het rapport terug. Wilt u hier nog even aan denken?

Schoonmaken
Met de zomervakantie voor de deur komen bij ons de schoonmaakkriebels weer. De klassen moeten weer schoongemaakt worden. Wie wil ons helpen, op maandagavond 2 juli van 18.30 tot 20.30 uur, met het schoonmaken van de lokalen/ruimtes? Vele handen maken licht werk!! Wilt u zelf een emmer met een doekje meenemen en wat handdoeken om de spullen droog te krijgen.
We zoeken ook nog ouders die ons willen helpen met het wassen van de verkleedkleren en verfschorten. Wilt u helpen? Geef het even door aan de leerkrachten of mail ze even. Alvast bedankt voor jullie hulp!

Speelgoedochtend
Op woensdag 11 juli mogen de leerlingen van groep 1 en 2 speelgoed meenemen naar school om mee te spelen. Liever geen kleine of breekbare dingen.

Informatieavond van groep 2 naar groep 3
Om de overgang van groep twee naar groep drie zo soepel mogelijk te laten verlopen, willen wij de ouders van de kinderen van (de huidige) groep 2 graag uitleggen wat zij volgend jaar kunnen verwachten. Deze ouders zijn dan ook van harte uitgenodigd op de informatieavond. Deze is op 28 juni om 20.00 uur tot ongeveer 21.00 uur. (Dit is na de KijkRapportAvond). We horen graag van u of u hierbij aanwezig wilt zijn.
dottedline

Unit 5/6/7/8

Beroepenvoorlichtingen groep 8
De afgelopen weken heeft groep 8 een aantal beroepenvoorlichtingen gehad. Hier hebben de leerlingen erg veel van geleerd.

Psycholoog
Fieke heeft de leerlingen voorlichting gegeven over het beroep psycholoog. Wat houdt dit beroep in en wat komt er allemaal bij kijken als je besluit om hiervoor te gaan leren? Fieke heeft een paar praktijkvoorbeelden gegeven waarbij je kunt helpen wanneer je psycholoog bent. Bijvoorbeeld: je bent bang voor een spin en je wilt hier vanaf. Hoe ga je dan als psycholoog te werk? Waar kun je allemaal werken wanneer je dit beroep uitoefent?

Kraamverzorgende
Het beroep kraamverzorgende is ook aan bod geweest. Er werd uitgelegd wat je allemaal als kraamverzorgende doet tijdens en na de bevalling. Ook heeft de kraamverzorgster een aantal praktijkverhalen verteld. Zo hebben de leerlingen via de verhalen ervaren dat het niet altijd een “blauwe of roze wolk” is voor nieuwbakken ouders. Gelukkig waren dit maar een paar verhalen. Over het algemeen genomen genoot de kraamverzorgster van haar beroep en de kleine “wondertjes” die zij iedere dag mee mocht maken.

Metaaltechniek
Michel kwam groep 8 voorlichting geven over de metaaltechniek. Hij heeft eerst verteld wat metaaltechniek inhoudt en wat er veranderd is in de afgelopen jaren binnen de techniek. Voorheen werden de tekeningen op een plat vlak getekend. Tegenwoordig wordt dit gedaan op de computer en zijn de tekeningen 3D. De tekening komt als het ware tot leven en je kunt onderdelen vanuit de 3D-tekening apart bekijken. Verder kwamen termen als hydrauliek, pneumatiek, frees- en draaibanken, werkvoorbereider, lasrobot en tekenaar aan bod. Een beroep in de metaaltechniek is mooi en interessant, omdat je van verschillende materialen producten maakt die ´tot leven´ komen.

Ontwerper
Tijdens de voorlichting ‘ontwerpen’ heeft groep 8 geleerd welke richtingen je allemaal op kunt als je ontwerper wilt worden. Ook hebben ze geleerd wat er allemaal bij komt kijken: het schetsen, het presenteren en het ontwerpen zelf. Na de presentatie zijn ze ook zelf aan de slag gegaan. Ze hebben nagedacht over een ontwerp voor het afscheidscadeau aan de school. Op het plein hebben ze geschetst en hun ideeën aan elkaar gepresenteerd. Het afscheidscadeau is nu in de maak, maar wat het is? Dat blijft nog even geheim!

Having a dialogue (Engels converseren)
Stuart Buck (native speaker) uit Tricht geeft tot aan de zomervakantie Engelse les aan groepjes leerlingen uit groep 5, 6, 7 en 8. Iedere groep bestaat uit 8 leerlingen, die zichzelf aangemeld hebben voor een verdieping Engels. De leerlingen én Stuart zijn erg enthousiast. Stuart geeft deze gastlessen op vrijwillige basis. Thank you so much!

Optreden O.Z.O.D. en groep 6
Maandag 2 juli is het zomerconcert. Dit jaar zal het plaatsvinden op ons schoolplein. Het harmonieorkest O.Z.O.D. geeft een optreden waarbij groep 6 een aantal nummers meespeelt. Het concert start om 19.30uur en het optreden duurt een uur. Na het optreden is er nog een mogelijkheid om kennis te maken met verschillende muziekinstrumenten. Alle leerlingen, ouders en andere belangstellenden zijn van harte welkom!

Toetsdata
Spelling woordendictee thema 7
Gehele bovenbouw: 11 juni

Spelling zinnendictee thema 7
Groep 5: 14 juni
Groep 6: 15 juni
Groep 7: 14 juni

Taaltoets thema 8
Groep 5: 5 juli
Groep 6: 6 juli
Groep 7: 5 juli

Maandtaak
Gehele bovenbouw: 2 juli

Engels
Groep 7: 5 juli

De leerlingen van groep 8 zetten zelf de toetsdata in hun agenda.
dottedline

OBS Op 't Hof is onderdeel van Stichting Fluvium

Fluvium_logo_wit