HeaderOptHof3

Kalender

klik op bovenstaande blauwe knop voor de actuele kalender. U wordt dan doorverwezen naar de kalenderpagina van de website van Op ´t Hof. Hier kunt u zich ook abonneren, zodat u de kalender van school in uw eigen digitale agenda kunt plaatsen.
dottedline

Jarigen

Leroy uit groep 7 op 9 november.
Jesse uit groep 5 op 12 november.
Ibrahim uit groep 4 op 14 november.
Vince uit groep 3 op 23 november.
Siem uit groep 4 op 24 november.
Michelle uit groep 3 op 25 november.

Allen van harte gefeliciteerd met jullie verjaardag!
dottedline

MR

Op donderdag 18 oktober heeft de MR (Op 't Hof en De Malsenburg) in gezamenlijkheid een overleg gehad. Deze vergadering werd voorgezeten door Jeroen Goes (voorzitter CvB) van Fluvium openbaar onderwijs. Het was een productieve avond, waarin de contouren voor een gezamenlijke MR zijn uitgezet. De rollen zijn verdeeld en de volgende vergadering wordt nog gepland in november.
dottedline

OR

Er is geen nieuws vanuit de OR.
dottedline

Algemeen

EU-schoolfruit

Goed nieuws! Ook dit jaar mogen wij weer deelnemen aan het EU-schoolfruit. Dit betekent dat de kinderen drie dagen in de week schoolfruit zullen krijgen: op dinsdag, woensdag en donderdag. Op maandag en vrijdag krijgen zij geen schoolfruit en nemen de kinderen fruit en/of groente van thuis mee. In week 46 (12 t/m 16 november) starten de groente- en fruitleveringen. …
Meer lezen

De Lingense Alliantie

Er gaat in relatief korte tijd veel gebeuren op en rond het spoor Geldermalsen/Tricht. De eerste contouren zijn reeds zichtbaar. Dit alles moet zorgvuldig en veilig uitgevoerd worden, met zo weinig mogelijk hinder en overlast voor de omwonenden en de omgeving. Er zijn inmiddels twee gesprekken geweest met de directie over de gevolgen en over de verkeersveiligheid, met name kijkend …
Meer lezen

Ziekte en verlof

Kort voor de herfstvakantie hadden we een aantal ziekmeldingen binnen het team. Deze vervangingen zijn opgevangen door groepen samen te voegen, een collega heeft extra gewerkt en een collega met andere taken heeft uren opgelost. Wederom een knap staaltje kunst en vliegwerk. U merkt daar als ouder (gelukkig maar) niet zoveel van. Toch is het zorgelijk te noemen. De invalpool is leeg, taken blijven liggen en last but not least worden de leerlingen opgevangen maar niet onderwezen. Jeroen Goes, bestuurder Stichting Fluvium openbaar onderwijs, heeft de site lerarentekortisnu.nl weer eens flink onder de aandacht gebracht. In de Gelderlander stond dit artikel.

Vacature

Na bijna 16 jaar gewerkt te hebben op Op ‘t Hof, heeft juf Eva een leuke baan aangeboden gekregen in Culemborg. Super fijn voor haar, een school in haar woonplaats, een school die wil gaan werken met unitonderwijs, een uitdaging waar ze graag haar schouders onder wil zetten. Jammer voor ons, want we hebben fijn en met veel plezier samengewerkt. We gaan haar erg missen. Juf Eva heeft een opzegtermijn van twee maanden, dat betekent dat we per 1 januari 2019 een vacature hebben.
Deze vacature zal tijdelijk ingevuld worden tot aan de zomervakantie. Per 1 augustus fuseren we namelijk met De Malsenburg. Hierbij een persoonlijk bericht van juf Eva:

Lieve kinderen en beste ouders/verzorgers,

Na bijna 16 jaar juf te zijn op Op 't Hof, ga ik u melden dat ik een andere baan heb! Met ingang van het nieuwe kalenderjaar ga ik een nieuwe uitdaging aan op een andere basisschool in mijn woonplaats Culemborg. Met heel veel liefde en plezier kijk ik terug naar alle mooie jaren die ik heb beleefd op onderwijskundig vlak, maar ook op persoonlijk vlak. Voor nu nog een aantal mooie weken voor de boeg! Ik wens iedereen een mooie en leerzame toekomst toe!

Lieve groeten,
Juf Eva

Een kijkje in de units

In week 46 (12 november tot en met 16 november) zijn er weer kijkmomenten op school. U mag dan een uurtje in de unit van uw kind komen kijken, zodat u een beeld krijgt van hoe het werken in units in de praktijk werkt. Vanaf woensdag 7 november hangen er inschrijflijsten in de units, waarop u zich kunt inschrijven.

Sinterklaas

Op vrijdag 16 november om 15.00 uur gaan we de hal versieren in het thema sinterklaas. We zoeken hiervoor ingepakte, lege dozen. Legen dozen kunnen vóór 15 november ingeleverd worden in de lerarenkamer. Op 16 november om 15.00 uur gaan wij in een uurtje de school versieren. Uw hulp is van harte welkom! Opgeven kan bij Anita.
dottedline

Unit 1/2/3/4

Nieuwe leerlingen
Devin is nieuw in groep 1. Wij wensen hem heel veel plezier en een fijne tijd op school.

Sparen
Wij sparen schoongemaakte melk/drinkpakken, keukenrollen, doosjes enz. Spaart u mee?

Thema kleuters
We zijn begonnen met een nieuw thema: herfst. Het centrale boek dat op de verteltafel staat heet “De spin die het druk had” van Eric Carle.
Voor de vakantie zijn we naar het bos in Buren geweest. Aan de hand van een zoekplaat hebben de kinderen allerlei dingen gezocht die bij het bos horen. Wij willen de ouders die ons hebben geholpen in het bos hartelijk bedanken.

Lezen
Groep 3 ligt goed op schema met het leren van de letters. We hebben zelfs al 2 tweetekenklinkers geleerd; de oe en de ij. De zon kinderen zijn bezig met het lezen van woorden die eindige op een -b of -p, zoals web en hond.

De kleuters leren deze week de letter r. Hiervoor mogen de kinderen weer spullen meenemen voor op de lettertafel.


Schrijven
Groep 4 mag vanaf volgende week tijdens de schrijflessen met pen gaan proberen te schrijven. Zij krijgen hiervoor een pen van school.

Rekenen
Groep 4 is heel goed bezig met het leren van de tafels van vermenigvuldiging. De meeste kinderen beheersen al de tafels van 1, 2, 5 en 10. Voor de komende weken is de tafel van 4 aan de beurt.

Groep 3 is bezig met het verdubbelen en halveren (4 en 4 is 8 en 12 kan je eerlijk delen in 6 en 6).
dottedline

Unit 5/6/7/8

Feestvoorstelling 22 november
Op donderdag 22 november zullen de groepen 5, 6 en 7 de feestvoorstelling uitvoeren met als thema 'de ruimte'. De groepen zijn al weken druk bezig met de voorbereidingen. Wij zullen het erg leuk vinden als u naar het resultaat komt kijken.
U bent van harte welkom om 13.30 uur en de voorstelling zal +/- 1 uur in beslag nemen.
De voorstelling bestaat uit een presentatie, een tentoonstelling en een voorstelling. Ieder onderdeel duurt ongeveer 20 minuten. U krijgt bij de ingang van de school, van de gastheer en gastvrouw, een kaartje met waar u mag starten. Wij hopen u te zien op 22 november om 13.30 uur.

Juf Nellie
Vanaf volgende week zal juf Nellie op de dinsdagmiddagen de groepen 5 en 6 dramales gaan geven. Vorig jaar heeft juf Nellie in de bovenbouw een aantal handvaardigheidslessen verzorgd. Wij vinden het erg fijn dat juf Nellie dit schooljaar weer een aantal creatieve lessen zal verzorgen.

Leesmediacoach
In het kader van de Kinderboekenweek heeft de leesmediacoach een bezoek gebracht aan de groepen 5 t/m 8. De Kinderboekenweek had als thema “vriendschap”. Adrie heeft in alle groepen stukjes voorgelezen uit een aantal boeken. Na afloop werd het voorgelezen boek verloot onder de leerlingen. Vol enthousiasme worden de boeken gelezen. De leerlingen kijken uit naar het volgende bezoek.

Oefenen drie-minuten-toets (DMT)
Aankomende week zullen de leerlingen van groep 5 t/m 8 weer woordrijtjes mee naar huis krijgen. Deze woordkaarten kunnen geoefend worden ter voorbereiding van de DMT in de eerste toetsperiode van het leerlingvolgsysteem. Per kaart is het de bedoeling dat er zo veel mogelijk woorden goed worden gelezen binnen één minuut.

Automatiseren rekenen
Goed geautomatiseerd zijn is een voorwaarde om snel sommen uit te kunnen rekenen. Hieronder ziet u nogmaals de apps en websites die hierbij kunnen helpen. Het kan zijn dat de app die u wilt downloaden alleen voor Android beschikbaar is.
  • www.tafeldiploma.nl (Hier kun je oefenen met vermenigvuldigen door middel van allerlei leuke spelletjes.)
  • www.tempotoets.nl (Hier kun je oefenen met optellen/aftrekken/vermenigvuldigen/delen. Hierbij werk je met tijd, zoals dit op de tempotoets ook wordt gedaan.)
  • www.sommenprinter.nl (Hier kun je rijtjes sommen maken en printen, zodat je ook het schrijven van de antwoorden kunt oefenen.)
  • Tafelmonsters (Je oefent vermenigvuldigen in spelvorm.)
  • Goed snel rekenen (Je oefent optellen/aftrekken/vermenigvuldigen/delen aan de hand van kale sommen.)
  • Wiskunde: hoofdrekenspellen (Je oefent optellen/aftrekken/vermenigvuldigen/delen aan de hand van kale sommen. Je kunt bekers verdienen door jezelf te verbeteren.)
Tafels behalen voor kerstvakantie
Het is belangrijk dat de tafels goed zijn geautomatiseerd. Het streven is dat de leerlingen van groep 5 en 6 voor de kerstvakantie alle tafels hebben behaald bij één van de juffen van de bovenbouw. Het grote tafeldiploma kunnen ze daarna halen wanneer ze alles nog eens door elkaar hebben geoefend.

Toetsdata
Taaltoets thema 3
Groep 5: 29 november
Groep 6: 30 november
Groep 7: 29 november

Woordendictee thema 3
Groep 5: 3 december
Groep 6: 4 december
Groep 7: 3 december

Zinnendictee thema 3
Groep 5: 10 december
Groep 6: 11 december
Groep 7: 10 december

De leerlingen van groep 8 schrijven zelf de toetsdata in hun agenda. Dit is ter voorbereiding op het werken met een agenda in het Voortgezet Onderwijs.dottedline

OBS Op 't Hof is onderdeel van Stichting Fluvium

Fluvium_logo_wit