HeaderOptHof3

Kalender

Klik op bovenstaande blauwe knop voor de actuele kalender. U wordt dan doorverwezen naar de kalenderpagina van de website van Op ´t Hof. Hier kunt u zich ook abonneren, zodat u de kalender van school in uw eigen digitale agenda kunt plaatsen.
dottedline

Jarigen

Roan uit groep 2 op 1 december.
Xiem uit groep 4 op 1 december.
Jayden uit groep 3 op 3 december.
Xavier uit groep 7 op 3 december.
Joyce uit groep 8 op 5 december.
Isey uit groep 2 op 6 december.
Mayke uit groep 8 op 11 december.
Mark uit groep 5 op 14 december.
Feline uit groep 5 op 16 december.
Lisa uit groep 4 op 16 december.
Lieke uit groep 4 op 18 december.
Noortje uit groep 2 op 20 december.
Bahar uit groep 2 op 23 december.
Annemarie uit groep 7 op 25 december.
Rosanna uit groep 4 op 26 december.
Lisanne uit groep 2 op 28 december.
Dilano uit groep 5 op 29 december.
Wessel uit groep 8 op 31 december.

Allen van harte gefeliciteerd met jullie verjaardag!
dottedline

MR

MR fusieschool
Voor de ouders/opvoeders is het misschien goed om te weten dat de MR-en van Op 't Hof en De Malsenburg inmiddels twee gezamenlijke vergaderingen achter de rug hebben. Wij maken op dit moment samen de overgang naar een compleet gezamenlijke MR. Achter de schermen wordt er al heel veel gelijk getrokken en afgestemd tussen beide scholen om de overgang naar 2019-2020 zo goed mogelijk te laten verlopen. Wij denken hierbij actief mee. Er staan nog vijf vergaderingen gepland voor dit schooljaar. Onze vergaderingen staan gepland op: 15 januari, 19 februari, 2 april, 21 mei en 18 juni. Heeft u als ouder/opvoeder zorgen, vragen of opmerkingen, spreek ons dan vooral aan.

MR De Malsenburg
MR Op ´t Hof
dottedline

OR

Sint
Wat was het weer leuk op 5 december! De kinderen hebben genoten van het bezoek van Sint en zijn Pieten. We willen alle ouders die hebben geholpen bij het versieren van de school, de voorbereidingen voor 5 december en op de dag zelf, hartelijk bedanken!

Koelkast overblijf
Voor de overblijf is een koelkast beschikbaar om drinken gekoeld te bewaren. Wilt u hiervan gebruik maken, dan kunnen de kinderen uit groep 3 tm 8 hun beker in de daartoe bestemde witte bak zetten in het stiltelokaal (groep 3 en 4) en de grote hal. De kleuters kunnen hun beker aan de juf geven. De bekers zullen in de bak in de koelkast worden gezet en bij de overblijf weer worden uitgedeeld.


Fusie ouderverenigingen
Door de fusie van De Malsenburg en Op ‘t Hof moeten ook de beide ouderverenigingen formeel fuseren. Dit traject is inmiddels in gang gezet. In de loop van het nieuwe jaar wordt op beide scholen een algemene ledenvergadering gehouden, waar alle ouders voor worden uitgenodigd. Er zal dan worden toegelicht wat deze fusie inhoudt en er zullen enkele formele besluiten worden genomen over de nieuwe oudervereniging van de fusieschool. Voor deze ALV zal t.z.t. een uitnodiging worden verspreid.


Kerst
De kerstdagen naderen al snel en natuurlijk vieren we dit ook op school!
Dit jaar organiseert Op ’t Hof weer een kerstborrel voor de leerlingen. Ze mogen in hun mooiste kerstkleding komen en krijgen een leuk programma met een hapje en een drankje. Het belooft een gezellige avond te worden!
De leerlingen worden op donderdag 20 december om 18.30 uur (na het avondeten) verwacht in hun eigen (basis)lokaal. Om 20.00 uur kunnen ze weer opgehaald worden.
Ook dit jaar worden de hapjes en drankjes door de Ouderraad geregeld, maar we kunnen nog wel wat hulp gebruiken aan het einde van de avond. Vele handen maken licht werk: wilt u ons aan het eind van de avond helpen de kerstspullen weer op te ruimen? Mail naar de OR! (or@opthoftricht.nl)
dottedline

Algemeen

Voorlichting Veiligheid en werken aan het spoor

Misschien heeft u het al gezien; De Lingense Alliantie is gestart met voorbereidende werkzaamheden voor het project SpoorOmgeving Geldermalsen. Vanaf november voert De Lingense Alliantie voorbereidende werkzaamheden uit tussen de spoorwegovergangen Nieuwsteeg en Lingedijk in Tricht. Natuurlijk willen we dat de werkzaamheden zo veilig mogelijk verlopen. Daarom nemen we verkeersmaatregelen en geven we hierover voorlichting aan scholen. Op vrijdag 16 …
Meer lezen

Op weg naar een gezonde school!

“Gezonde kinderen zitten beter in hun vel en presteren beter!”. Dit is de uitslag van een onderzoek dat werd uitgevoerd door het Ministerie van Onderwijs. Ook Op ‘t Hof wil graag om deze redenen een gezonde leefstijl bevorderen bij de leerlingen. Er is een kwaliteitskeurmerk ‘Vignet Gezonde School’ in het leven geroepen voor scholen die werken aan het verbeteren van …
Meer lezen

Inspiratieverhaal Wetenschap en Techniek

Het Kenniscentrum Wetenschap en Techniek Gelderland (KWTG) stimuleert innovatieprojecten binnen het primaire onderwijs door ondersteuning en begeleiding te bieden aan basisscholen in de regio Achterhoek (Ede - De Vallei), Arnhem - Nijmegen en Rivierenland. Hierbij willen we u attenderen op een leuk en inspirerend artikel over basisschool Op ´t Hof en de wijze waarop we wetenschap en techniek inzetten. Klik …
Meer lezen
dottedline

Unit 1/2/3/4

Nieuwe leerlingen
We hebben twee nieuwe leerlingen in de unit: Jasmijn en Maaike. Zij starten in groep 1. Wij wensen hen heel veel plezier en een fijne tijd op school.

Thema
Afgelopen weken hebben wij uiteraard gewerkt aan het thema Sinterklaas. Nu gaan we de kerstweken in. De klassen zien er al sfeervol uit. De kerstboom staat en het eerste kerstliedje is al gezongen.

Wassen
In verband met het heersen van krentenbaard streven wij ernaar om het speelgoed zo schoon mogelijk te houden. Dit kunnen we niet zonder hulp. Wie wil er helpen met het wassen van Sinterklaas verkleedkleding en verfschorten?

Lezen
Groep 3: Het gaat ons lukken, want ook de laatste letters die nog geleerd moeten worden, komen nog voor de kerstvakantie aan bod. Dit gaan we natuurlijk vieren met een letterfeestje.
Kleuters: De kleuters hebben de afgelopen weken de letter S geleerd. Aankomende weken leren zij de letter K

Meeneemkring groep 4
Vorige week hebben de leerlingen van groep 4 informatie gekregen over de voorbereiding van de meeneemkring. De eerste drie leerlingen zijn geweest. De volgende onderwerpen kwamen aan bod: ammonieten, paarden en pony’s en chocolade. Het was interessant en we zijn benieuwd naar de volgende kringen. De meeneemkring mag niet langer dan 5 minuten duren!

Taal
De kleuters zijn bezig met rijmen en met woorden en zinnen. We leren wat een zin is en dat deze uit woorden bestaat.

Speelgoedochtend
Op woensdag 19 december mogen de kleuters speelgoed meenemen naar school om mee te spelen.

Rekenen
De kleuters leren o.a. hoeveelheden koppelen aan getallen. Ook zijn we bezig met meten, bijvoorbeeld cadeautjes inpakken en leren we de begrippen zwaar en licht.
dottedline

Unit 5/6/7/8

Gastles respect
De tweede week van november was de Week van Respect. Dinsdag 6 november kwam een raadslid langs om een gastles te geven over dit onderwerp. De kinderen van groep 7 en 8 hebben gezamenlijk besproken wat respect is. Ze hebben hun mening gegeven aan de hand van een aantal stellingen.

Gastles mantelzorg
Groep 7 en 8 hebben op woensdag 7 november een gastles gehad over mantelzorg. Ze hebben geleerd dat een mantelzorger gratis minimaal 8 uur per week voor iemand zorgt die langdurig ziek is. In Nederland zijn 1 op de 4 kinderen een mantelzorger. Voor de leerlingen van groep 7 en 8 was het een interessant onderwerp.

Feestvoorstelling
Het thema van de feestvoorstelling van de groepen 5, 6 en 7 was de ruimte. De leerlingen zijn hier een aantal weken druk mee aan de slag geweest. Donderdag 22 november hebben de leerlingen het eindresultaat laten zien aan de rest van de school en aan ouders. Er waren 3 groepen: 1 groep heeft een toneelstuk gemaakt, 1 groep een museum gecreëerd met verschillende activiteiten en 1 groep heeft presentaties gehouden over de ruimte.
De leerlingen hebben veel geleerd over het zonnestelsel en de verschillende planeten. Na al het harde werk kunnen de leerlingen terugkijken op een geslaagde feestvoorstelling.

Sinterklaasviering
Na een spannende tijd was Sinterklaas woensdag 5 december weer bij ons op school. We hebben hem feestelijk ontvangen op het schoolplein.
De leerlingen van de bovenbouw hebben Sint en zijn Pieten weer geholpen door surprises voor elkaar te maken. Na we alle surprises hebben bekeken, zijn de leerlingen met hun eigen klas de surprises gaan uitpakken. De leerlingen hebben mooie creaties gemaakt. Het was een gezellige en geslaagde ochtend.
dottedline

OBS Op 't Hof is onderdeel van Stichting Fluvium

Fluvium_logo_wit