HeaderOptHof3

Kalender

Klik op bovenstaande blauwe knop voor de actuele kalender. U wordt dan doorverwezen naar de kalender pagina van de website van Op ´t Hof. Hier kunt u zich ook abonneren, zodat u de kalender in uw eigen digitale agenda kunt plaatsen.
dottedline

Jarigen

Merle uit groep 5 op 1 februari.
Stijn uit groep 6 op 1 februari.
Bram uit groep 3 op 7 februari.
Milan uit groep 4 op 12 februari.
Mik uit groep 5 op 17 februari.
Siobhan uit groep 8 op 22 februari

Allen van harte gefeliciteerd met jullie verjaardag!
dottedline

OR en MR


Er is geen nieuws vanuit de OR en de MR.
dottedline

Algemeen

Lessen Wetenschap en Techniek

Een groep enthousiaste ouders zet zich ieder jaar weer in om hun kennis over wetenschap en techniek te delen met de leerlingen. Iedere ouder die hierbij betrokken is, heeft door haar of zijn beroep of interesse een specifieke kennis over een bepaald onderwerp. Bijvoorbeeld wat zit er allemaal in voeding, hoe werkt elektrotechniek, hoe werken hersenen, wat gebeurt er in …
Meer lezen

Verandering dagen Schoolfruit

Vanaf volgende week (week 7) krijgen de leerlingen op woensdag, donderdag en vrijdag schoolfruit, in plaats van op de dinsdag, woensdag en donderdag. Dit in verband met de logistieke problemen qua levering.

Roostervrije week

Scholing team
Tijdens de roostervrije week van maandag 18 februari tot en met 22 februari staan er een aantal studiemomenten gepland voor het team Op ‘t Hof én een gezamenlijke bijeenkomst voor het team van de fusieschool.
Op woensdag 20 februari hebben we de grote schoolbespreking. Tijdens deze bespreking evalueren we het lesaanbod tot nu toe. Alle opbrengstgegevens worden in een overzicht geplaatst, waarin we de school- en groepsopbrengsten met de school ambities kunnen vergelijken. We beoordelen hiermee of de leerling opbrengstgericht en passend onderwijs heeft genoten. Daarbij kijken we naar drie indicatoren: de vaardigheidsgroei, de beheersing van cruciale leerdoelen en de betrokkenheid van de leerlingen. Dit doen we met het voltallige team op de hoofdvakgebieden.

Op donderdag 21 februari heeft het team een training voor gevorderden over Close Reading.
Close Reading houdt in dat je steeds dieper in een tekst graaft. De leerkrachten kiezen zelf een tekst, boek, gedicht, prentenboek, artikel, reclamefolder...etc en bedenken daar vragen bij die het dieper tekstbegrip aanboren. De betrokkenheid van onze leerlingen is daarmee sterk vergroot.

dottedline

Unit 1/2/3/4

Nieuwe leerlingen
We hebben een nieuwe leerling in de unit: Lennard. Hij start in groep 1. Wij wensen hem heel veel plezier en een fijne tijd op school.

Juf Carine in plaats van juf Eva
Zoals u weet heeft juf Carine de plaats van juf Eva in de onderbouw overgenomen. Dit houdt in dat zij nu het aanspreekpunt is voor de ouders die eerst juf Eva als aanspreekpunt hadden. Voor kleine dingen mag u natuurlijk ook altijd één van de andere teamleden aanspreken.

Thema kleuters
Het thema waar de kleuters aan werken is winter. Het boek “kikker in de kou” staat hierbij centraal. Het ziet er binnen in de lokalen winters uit. Met zelfs een iglo in de huishoek.
We hebben moeilijke woorden geleerd zoals; iglo, pinguïn,ijspegel,sjaal enz. Zij weten nu ook het verschil tussen wanten en handschoenen.
Na de voorjaarsvakantie zullen wij starten met het thema schoenen. Voor dit thema zijn wij op zoek naar oude schoenen, schoenendozen en schoenlepels.

Lezen
In groep 3 krijgen de kinderen binnenkort hun rapport, daarin staat het AVI niveau van uw kind vermeld. U kunt dan ook meteen zien op welk AVI niveau uw kind boekjes mag lezen. De kinderen van groep 3 mogen in ieder geval allemaal al AVI E3 lezen.

De kleuters hebben de afgelopen weken de letter p geleerd. Aankomende weken leren zij de letter w.

Taal
De kleuters zijn o.a aan het leren hoe zij woorden in lettergrepen moeten verdelen.
Zij leren ook dat een verhaal een begin, midden en een eind heeft.

Rekenen
De kleuters leren o.a. de getalsymbolen aan hoeveelheden te koppelen.
Zij redeneren over, lengte inhouden en gewichten in eenvoudige problemen. Bijvoorbeeld waarom kan er in een lange fles toch minder water zitten dan in een kortere fles.

Rapport hoesjes inleveren
Graag ontvangen wij (mocht u het nog niet hebben teruggegeven) het rapport weer terug op school.

De Nationale Voorleesdagen
De Nationale Voorleesdagen waren van 23 januari t/m 2 februari. Het prentenboek van 2019 is ´Een huis voor Harry´ geschreven door Leo Timmers.
Samen met peuterspeelzaal ´t Beldertje en basisschool De Malsenburg hebben wij dit gevierd op woensdag 30 januari in de gymzaal in Tricht. We hebben gekeken naar de voorstelling; Een huis voor Harry.
De kinderen hebben genoten. We hebben leuke vlinder- en poezen knutsels gemaakt en we hebben heerlijk kunnen luisteren naar verhalen uit de prentenboeken. Als afsluiting mochten we met zijn allen de gymzaal in. Lekker gymmen als poezen en vlinders.
Degene die geholpen hebben, onze hartelijke dank hiervoor!

Sneeuw
Wilt u uw zoon/dochter handschoenen, muts en een sjaal meegeven voor het buitenspelen en eventueel pantoffels voor binnen.

Trakteren kleuters
Wanneer uw kind jarig is mag het trakteren op school. Dit is dan alleen voor de betreffende basisgroep waar uw zoon of dochter in zit. Dit hoeft dan niet voor de andere kleutergroep.

Speelgoedmiddag kleuters
Donderdagmiddag 14 februari is het speelgoedmiddag voor de kleuters. De kinderen mogen dan wat leuks meenemen naar school.
dottedline

Unit 5/6/7/8

Project ´Jong kleurt Oud´
Groep 7 en 8 zijn inmiddels druk aan de gang met hun project portrettekenen.
Inmiddels hebben zij al driemaal bezoek gehad tijdens de lessen van onze oudere dorpsbewoners, die zij portretteren. Op 14 februari zullen de portretten worden tentoongesteld in de Nieuwe Zaal in het Dorpshuis. Vanaf 14.30 uur bent u van harte uitgenodigd de officiële opening van de expositie bij te wonen. We hopen op uw aanwezigheid! De expositie zal te bezichtigen zijn tot 20 februari tot na de koffieochtend.


Rijksmuseum
Op maandag 14 januari hebben de groepen 7 en 8 het Rijksmuseum in Amsterdam bezocht. Hier hebben zij kennis gemaakt met de werken van Rembrandt, één van onze grootste en bekendste schilders. Fijn om ook wat meer over de Nederlandse schilderkunst te leren. Het was een geslaagde en leerzame dag!

Automatiseren rekenen
Goed geautomatiseerd zijn is een voorwaarde om snel sommen uit te kunnen rekenen. Hieronder ziet u nogmaals de apps en websites die hierbij kunnen helpen. Het kan zijn dat de app die u wilt downloaden alleen voor Android beschikbaar is.
  • www.tafeldiploma.nl (Hier kun je oefenen met vermenigvuldigen door middel van allerlei leuke spelletjes.)
  • www.tempotoets.nl (Hier kun je oefenen met optellen/aftrekken/vermenigvuldigen/ delen. Hierbij werk je met tijd, zoals dit op de tempotoets ook wordt gedaan.)
    • www.sommenprinter.nl (Hier kun je rijtjes sommen maken en printen, zodat je ook het schrijven van de antwoorden kunt oefenen.)
    • Tafelmonsters = een app (Je oefent vermenigvuldigen in spelvorm.)
    • Goed snel rekenen = een app (Je oefent optellen/aftrekken/vermenigvuldigen/delen aan de hand van kale sommen.)
Oefenen spelling
Om thuis extra te oefenen met de spellingswoorden kunt uw kind op de volgende website oefenen: https://www.meesterklaas.nl/app/flitswoorden#flits/methode/taal-actief-4
Deze website komt overeen met de methode die wij op school gebruiken.

Toetsdata
Taaltoets
Groep 5: 14 maart
Groep 6: 13 maart
Groep 7: 14 maart

Woordendictee
Groep 5: 11 maart
Groep 6: 12 maart
Groep 7: 11 maart

Maandtaak
18 maart

Engels
Groep 7: 26 maart

De leerlingen van groep 8 schrijven zelf de toetsdata in hun agenda. Dit is ter voorbereiding op het werken met een agenda in het Voortgezet Onderwijs.
dottedline

OBS Op 't Hof is onderdeel van Stichting Fluvium

Fluvium_logo_wit