HeaderOptHof3

Kalender

Klik op bovenstaande blauwe knop voor de actuele kalender. U wordt dan doorverwezen naar de kalenderpagina van de website van Op 't Hof. Hier kunt u zich ook abonneren, zodat u de kalender in uw eigen digitale agenda kunt plaatsen.
dottedline

Jarigen

Melanie uit groep 7 op 3 maart
Joris uit groep 6 op 5 maart
Silvano uit groep 4 op 13 maart
Jurre uit groep 4 op 14 maart
Jack uit groep 1 op 16 maart
Lucas uit groep 5 op 19 maart
Sofie uit groep 4 op 21 maart
Willemijn uit groep 3 op 22 maart
Silas uit groep 4 op 28 maart
Corina uit groep 3 op 28 maart
Tessa uit groep 8 op 31 maart
Kayleigh uit groep 6 op 31 maart

Allen van harte gefeliciteerd met jullie verjaardag!
dottedline

MR

De gezamenlijke MR bestaat uit twee vertegenwoordigers van de ouders uit Tricht en twee uit Buurmalsen. Van beide scholen zijn ook elk twee leerkrachten lid van de MR.
Op 19 februari hebben de MR leden zich gebogen over het nieuwe werkplan voor de MR. Dit plan is gebaseerd op het MR reglement van beide scholen.
Zij zijn ook bezig geweest met de voorbereiding voor de verkiezingen van nieuwe MR leden.
De MR roept met dit schrijven de ouders dan ook op om alvast na te denken over de
kandidatuur voor het lidmaatschap van de nieuw te vormen MR.
Verder stonden de ontwikkelingen van de fusie centraal.
De volgende vergaderingen zijn gepland op: 2 april, 21 mei en 18 juni.
dottedline

OR

Er is geen nieuws vanuit de OR.
dottedline

Algemeen

Personele bezetting

Kimberly is na de voorjaarsvakantie fulltime gaan werken. Dat is fijn, hiermee kunnen we weer een stukje van de vacatureruimte invullen.
dottedline

KijkRapportAvond

Vanavond is er een kijkrapportavond van 18.30-19.30 uur. Tijdens dit uur kunt met uw kind(eren) de rapporten ophalen en het werk inzien. Tevens bent u in de gelegenheid korte vragen te stellen. U kunt op deze avond tevens inschrijven voor 10 minutengesprekken. Graag uw aandacht voor het volgende: wilt u alstublieft de tijd in de gaten houden. Om 5 voor half 8 is er niet veel tijd meer over om de leerkracht vragen te stellen. Daarnaast is het niet de bedoeling dat kinderen vrij gaan spelen. Er is geen toezicht op het plein en in de hallen.
dottedline

Reminder: 15 maart landelijke staking Onderwijs

Zoals eerder naar u gecommuniceerd, zijn de leerlingen deze dag vrij.
dottedline

Sponsorloop

De datum van de sponsorloop is bekend. Het is op donderdagavond 16 mei. Verdere informatie volgt.
dottedline

Kennismaken met turnen (4x) of honkbal (1x)?

Doe mee met turnen (groep 1-4) en leer onder andere de handstand, koprol en spreidsprong. Voor meer informatie en inschrijving klik hier.

Wil je leren slaan, vangen en gooien met echte honkbal handschoenen en honkbalknuppels. Geef je dan snel op voor honkbal (groep 5-8). Voor meer informatie en inschrijving klik hier.
dottedline

Unit 1/2/3/4

Thema kleuters
Het thema waar de kleuters aan werken is 'schoenen'. Het boek “ik wil die” van Imme Dros staat hierbij centraal op de verteltafel in de leeshoek. We willen met de kleuters, met behulp van een oude schoen, met papier-maché aan de slag. Geeft u een oude schoen en kranten mee? Voor dit thema zijn wij nog steeds op zoek naar oude schoenen, schoenendozen, schoenlepels e.d.

Lezen
De kleuters hebben de afgelopen weken de letter w geleerd. Aankomende weken leren zij de letter a en aa.

Spelling
Groep 3 is bezig met het leren schrijven van woorden met -eer, -oor en -eur.
Groep 4 gaat vast oefenen met de jager- en bakker regel.

Rekenen
De kleuters leren op dit moment twee voorwerpen te vergelijken qua gewicht en zij zijn bezig met tijdsbegrippen.
Groep 3 is bezig met handig tellen, splitsingen en de begrippen links en rechts. Er wordt tevens extra aandacht besteed aan de min sommen.
Groep 4 gaat nu rekenen over het honderdtal heen en zij blijven natuurlijk druk bezig met delen en vermenigvuldigen.

Feestvoorstelling groep 1 / 2
Op dinsdag 2 april hebben de kleuters hun feestvoorstelling.
Jullie zijn dan van harte welkom om 13:15 uur. Tot dan!

Kinderen voor Kinderen bij groep 4
Kinderen voor Kinderen bestaat 40 jaar. Voor deze bijzondere gelegenheid konden klassen door het hele land een lied opsturen voor op de nieuwe cd van Kinderen voor Kinderen. Groep 4 heeft meegedaan aan deze wedstrijd en is bij de laatste drie geëindigd! Dit betekent dat Sanne Hans (Miss Montreal) maandag 11 maart bij ons op school komt om het liedje verder uit te werken. 20 maart komen alle uitgewerkte liedjes op de website van kinderen voor kinderen te staan en kan er gestemd worden! Het winnende liedje komt op de nieuwe cd van Kinderen voor Kinderen te staan!

Boekbespreking
Groep 4 start binnenkort met boekbesprekingen. Zij krijgen hier binnenkort een brief over mee naar huis.
dottedline

Unit 5/6/7/8

EHBO groep 8
De afgelopen weken is groep 8 bezig geweest met theorielessen m.b.t. EHBO. Vandaag (7 maart) hebben de leerlingen hun eerste praktijkles gehad en zullen in de aankomende weken nog meer praktijklessen krijgen. Vrijwilligers verzorgen en geven deze lessen. Zij hebben bij elkaar verbanden aangelegd en hebben geoefend hoe je moet handelen wanneer iemand buiten bewustzijn is. We kijken erg uit naar de volgende praktijklessen.
AVI-lezen afname
De AVI-toetsen zijn nog niet afgenomen. Dit zal natuurlijk nog wel gaan gebeuren. Dit betekent dat de resultaten van het AVI-lezen nog niet op het eerste rapport zullen staan.

Nationaal VVN Verkeersexamen
Op 4 april doen de kinderen van groep 7 mee met het Nationaal VVN Verkeersexamen. Dit is een theorie examen. We hopen natuurlijk allemaal het diploma mee naar huis te nemen. Naast de lessen verkeer kun je hier ook thuis mee oefenen. Je kunt oefenexamens maken op examen.vvn.nl/oefenen. De Grote Verkeerstest van Nickelodeon is vanaf 3 maart begonnen. Dit is elke zondagavond op televisie om 18:00.

Blink
Vanaf week 13 zullen wij in de bovenbouw starten met proeflessen van de wereldoriëntatie methodiek Blink. Op De Malsenburg wordt deze methode al ingezet en wij zijn er erg enthousiast over geworden.
Zoals u wellicht heeft gezien, maken wij al gebruik van de topokaarten van Blink.

Het verschil met de methode Maandtaak, die wij tot nu toe hebben gebruikt, is dat de leerlingen geen huiswerkblad meer mee naar huis zullen krijgen. Dit betekent natuurlijk niet dat er niet meer geleerd hoeft te worden, maar dit zal vooral op school gebeuren.

Toetsdata
Taaltoets:
Groep 5: 14 maart
Groep 6: 13 maart
Groep 7: 14 maart

Woordendictee:
Groep 5: 11 maart
Groep 6: 12 maart
Groep 7: 11 maart

Maandtaak:
18 maart

Engels:
Groep 7: 26 maart

De leerlingen van groep 8 schrijven zelf de toetsdata in hun agenda. Dit is ter voorbereiding op het werken met een agenda in het Voortgezet Onderwijs.
dottedline

OBS Op 't Hof is onderdeel van Stichting Fluvium

Fluvium_logo_wit