HeaderOptHof3

Kalender

Klik op bovenstaande blauwe knop voor de actuele kalender. U wordt dan doorverwezen naar de kalenderpagina van de website van Op ´t Hof. Hier kunt u zich ook abonneren, zodat u de kalender van school in uw eigen digitale agenda kunt plaatsen.
dottedline

Jarigen

Maud uit groep 6 op 1 september
Aurélie uit groep 4 op 4 september
Anouk uit groep 6 op 4 september
Mees uit groep 2 op 6 september
Luca uit groep 2 op 7 september
Eva uit groep 5 op 8 september
Lenka uit groep 7 op 11 september
India uit groep 8 op 18 september
Justin uit groep 6 op 22 september
Chemène uit groep 8 op 26 september
Isabell uit groep 3 op 30 september

Allen van harte gefeliciteerd met jullie verjaardag!
dottedline

MR

Haalbaarheidsonderzoek

Vanavond (donderdag 30 augustus) bent u van harte uitgenodigd op het gemeentehuis van Geldermalsen. Tijdens deze avond worden de eerste beoordelingen van de onderzochte locaties voorgelegd aan inwoners van Buurmalsen en Tricht. Deze avond is met name voor de ouders van de scholen belangrijk. De meningen van de inwoners en of ouders worden geïnventariseerd, zodat deze betrokken kunnen worden bij het vervolgonderzoek. Eind september komt Royal Haskoning met een eindadvies over de meest geschikte locatie van de nieuwbouw.
dottedline

OR

Er is geen nieuws vanuit de OR.
dottedline

Algemeen

De school is weer begonnen!

Maandag 27 augustus om 08.30 uur is de aftrap gegeven voor een heel nieuw schooljaar. We wensen iedereen een fijn en leerzaam schooljaar toe!
dottedline

Samenwerking met De Malsenburg

Dit schooljaar is een zogenaamd transitiejaar. In dit schooljaar werken de scholen toe naar een zo soepel mogelijke overgang naar de fusieschool.
In dit kader hebben we een aantal groepen van beide scholen gekoppeld tijdens een paar vakken. Het gaat over gymnastiek, Rots & Water training en Engels. De leerlingen van De Malsenburg worden naar Tricht vervoerd, alwaar zij les krijgen van een collega van De Malsenburg (gymnastiek) en Engels of Rots & Water (collega van Op ‘t Hof). Dit maakt dat de groepen iets groter zijn, maar dat er ook veel samen te spelen, te leren en samen te werken valt. Deze week hebben we de eerste lessen gehad. Informatie over de gymdagen en-tijden van de bovenbouw staat onder het kopje Unit 5/6/7/8.
dottedline

Mad science

Op maandag 3 september komt de professor van Mad Science ons weer verrassen met een wetenschap en techniek show. Vorig jaar was het een spektakel, dus dat belooft wat. De shows vinden onder schooltijd plaats.
Mad Science biedt ook weer een buitenschools aanbod aan. Indien leerlingen het leuk en interessant vinden, kunnen ouders hun kind(eren) inschrijven voor de naschoolse wetenschap en techniekcursus via de website: www.nederland.madscience.org
Dit naschools aanbod vindt na schooltijd plaats op school.
dottedline

Naschools aanbod Welzijn Geldermalsen

Welzijn Geldermalsen heeft een nieuw naschools aanbod voor de aankomende periode. Er zijn verschillende sportieve en creatieve activiteiten waar ouders hun kinderen voor kunnen aanmelden. Neem een kijkje op de volgende pagina:
https://www.welzijnwestbetuwe.nl/geldermalsen/naschoolsaanbod
dottedline

Personele bezetting

Juf Marja is nog niet voldoende hersteld om aan het werk te gaan. Toch zijn alle uren ingevuld, dankzij een aantal collega’s die bereid is gevonden extra te werken. De werkdagen zijn opgevangen door Bea op de maandag en Carine op de vrijdag. Hier zijn we erg blij mee, aangezien de problemen rondom vervangingen in het onderwijs onveranderd groot zijn.
dottedline

Unit 1/2/3/4

Nieuwe leerlingen
Finn en Maud zijn nieuw in groep 1. Roan en Mees zijn nieuw in groep 2. Bas en Siem zijn gestart in groep 4. Wij wensen hen heel veel plezier en een fijne tijd op school.

De kleuters leren deze periode....
We zijn van start gegaan met het uitleggen van de regels op school en in de klas. We hebben ook al 1 letter geleerd. De B van 'buik.' De kinderen krijgen op papier de letter met het daarbij behorende gebaar mee naar huis. Oefent u dit thuis ook samen met uw kind? U kunt er een spelletje van maken door uw kind bijvoorbeeld spulletjes te laten zoeken met de betreffende letter. De kinderen mogen materialen meenemen die beginnen met de letter 'b' voor de lettertafel.

Met rekenen zijn we o.a. bezig met de getallen. Groep 1 moet aan het eind van het schooljaar de getallen 1 t/m 12 kunnen herkennen en benoemen en groep 2 de getallen 1 t/m 20.

Met taal zijn we o.a. bezig met lange en korte woorden en rijmen. Het kan soms best lastig zijn om de betekenis van een woord los te koppelen van de lengte van het woord. Denk hierbij aan de woorden reus en kabouter. Welk woord is langer? Het woord kabouter is langer. Kijkend naar de betekenis is een reus langer. Probeer het thuis een keer zelf met uw kind.

Gym
De kleuters gymmen op donderdagochtend. Groep 3 en 4 gymmen op donderdagmiddag. Graag zien wij de gymtas alleen die dag op school aanwezig i.v.m. de geringe ruimte aan de kapstokken.

Schoolreis
Op 6 september gaan we op schoolreisje. De kleuters zijn weer om 15.00 uur op school en groep 3 en 4 om 17.00 uur.

Sparen
Wij sparen wc rollen, eierdozen, doosjes enzovoort om mee te knutselen. Spaart u met ons mee.
dottedline

Unit 5/6/7/8

Gymtijden
Er zijn wat veranderingen m.b.t de gymdagen en -tijden. Wanneer moet welke klas hun gymkleding meenemen?
- De groepen 5 en 6 gymmen op woensdag en vrijdagmiddag.
- Groep 7 heeft op dinsdagmiddag Rots en Water en op vrijdagmiddag gym.
- Groep 8 heeft op dinsdag- en vrijdagmiddag gym.

Schoolreis
Op 6 september gaan groep 5 en 6 op schoolreisje naar Burgers Zoo in Arnhem. De leerlingen zijn rond 17.00 uur weer terug op school.

Schoolkamp
Op 5, 6 en 7 september gaan groep 7 en 8 op schoolkamp. We gaan dit jaar naar 't Zwervershonk in Veenendaal.

Oefenen spelling
Om thuis extra te oefenen met de spellingwoorden kunt uw kind op de volgende website oefenen: https://www.meesterklaas.nl/app/flitswoorden#flits/methode/taal-actief-4. Deze website komt overeen met de methode die wij op school hanteren.

Excursie groep 5 en 6 melkveebedrijf Hakkert
Het eerste thema van Maandtaak is voor de groepen 5 en 6 ‘de Boerderij’ en hoe leerzaam is het dan om een spreekwoordelijk kijkje in de keuken te gaan nemen. Wij krijgen op woensdag 26 september van 10.30 uur tot +/- 12.15 uur een rondleiding op de boerderij. Alle leerlingen van groep 5 en 6 hebben dus een fiets nodig en moeten ’s ochtends op de fiets naar school komen. Wij proberen rond 12.30 uur terug te zijn, maar dit kan eventueel iets uitlopen.

Toetsdata
Taaltoets
Groep 5: 20 september
Groep 6: 18 september
Groep 7: 20 september

Woordendictee
Groep 5: 24 september
Groep 6: 21 september
Groep 7: 24 september + werkwoordendictee

Maandtaak
3 oktober

Topo
27 september

De leerlingen van groep 8 schrijven zelf de toetsdata in hun agenda. Dit is ter voorbereiding op het werken met een agenda in het Voortgezet Onderwijs.
dottedline

OBS Op 't Hof is onderdeel van Stichting Fluvium

Fluvium_logo_wit