HeaderOptHof3

Kalender

Klik op bovenstaande blauwe knop voor de actuele kalender. U wordt dan doorverwezen naar de kalenderpagina van de website van Op ´t Hof. Hier kunt u zich ook abonneren, zodat u de kalender van school in uw eigen digitale agenda kunt plaatsen.
dottedline

Jarigen

Max uit groep 2 op 2 januari.
Timo uit groep 8 op 3 januari.
Joanne uit groep 7 op 6 januari.
Gertje uit groep 3 op 9 januari.
Ikram uit groep 8 op 9 januari.
Luna uit groep 1 op 11 januari.
Jimmy uit groep 5 op 15 januari.
Ninthe uit groep 3 op 17 januari.
Casper uit groep 2 op 17 januari.
Sylvano uit groep 8 op 21 januari.
Elin uit groep 7 op 25 januari.
Mohamed uit groep 5 op 26 januari.
Thomas uit groep 8 op 27 januari.

Allen van harte gefeliciteerd met jullie verjaardag!
dottedline

MR

Er is geen nieuws vanuit de MR.
dottedline

OR

Groep 7 & 8 mee met de Museumpleinbus op 14 januari
Vorig jaar heeft Op ’t Hof voor de eerste keer kennisgemaakt met de Museumpleinbus. Dit was een zeer geslaagd en interessant cultureel uitje naar het Stedelijk Museum in Amsterdam. Ook dit jaar is de Ouderraad erin geslaagd om de Mueumpleinbus te reserveren. Op maandag 14 januari gaan de groepen 7 en 8 van Op 't Hof en De Malsenburg mee met de Museumpleinbus naar het Rijksmuseum. Op het programma staat een actieve rondleiding waarbij alle zintuigen van de leerlingen worden aangesproken. De kinderen proeven specerijen uit verre landen, ruiken het atelier van Rembrandt, voelen hoe zacht de jurken van rijke dames waren en ontdekken de geluiden van de Nachtwacht. Een leuke en gezellige kennismaking met kunst waar we erg naar uitkijken! Lees meer informatie over dit uitje onder het kopje Unit 5/6/7/8.

De andere groepen krijgen later dit jaar ook een cultureel uitje aangeboden namens de Ouderraad. Hierover zullen we u tijdig informeren.
dottedline

Algemeen

Nieuwjaarswens

Beste ouders, verzorgers, buurtgenoten, opa’s, oma’s en leerlingen van Op ‘t Hof,
Wij wensen jullie allen een heel mooi, gezond en gelukkig 2019 toe. Laten we er met elkaar weer een mooi half jaar van maken.

Personele bezetting/ onvervulde vacature

Na de kerstvakantie hebben we zo goed mogelijk geprobeerd de groepen in de bovenbouw te bemensen. Margreet werkt een dag extra (fulltime) en geeft woensdagochtend en vrijdagochtend les. Ook Jiska heeft uitbreiding gekregen.
Desondanks hebben we dan nog steeds een fulltime vacature openstaan. Een fulltime baan, die dus nu wordt uitgevoerd door mensen die al reeds werken en dus eigen werkzaamheden hebben. Kortom; werk bóven op hun huidige taken. U merkt daar wellicht niet zoveel van en onze leerlingen al helemaal niet. Gelukkig maar!
Ik maak we echter wel grote zorgen over de werkdruk die dit met zich meebrengt in de bovenbouw en ik vraag me dan ook oprecht af hoe lang we dit met elkaar gaan volhouden. Juf Didi komt vanaf volgende week 2 dagen meewerken tot aan 14 februari. Dit geeft hopelijk wat verlichting. We hebben nu de focus op het primaire proces; lesgeven. Bepaalde taken kunnen vertraging opleveren (bijvoorbeeld deze nieuwsbrief) en/of zelfs geschrapt worden. We hopen op uw begrip.

Verkeersveiligheid

Het is ons opgevallen dat leerlingen vaak precies voor het hek van school met de auto worden afgezet. Dit levert onveilige situaties op. Het houdt het achteropkomende verkeer tegen en het zorgt dat leerlingen uit de Bantamlaan niet rechtdoor de stoep op kunnen, maar de daar stilstaande auto’s moeten omzeilen. Daarbij is het zeker in de ochtend wat schemerig en zijn fietsers heel snel over het hoofd te zien. Verder staan er met regelmaat auto’s geparkeerd in de bocht naar de Bantamlaan en wordt er aan de linkerkant van het stuk van de Dr. v.d. Willigenstraat vóór de Bantamlaan geparkeerd, waardoor je er bijna niet meer door kunt als er ook al auto’s rechts staan. Dit zorgt voor onveilige verkeerssituaties voor de leerlingen van onze school. Graag uw aandacht hiervoor. Laten we het samen veiliger maken!

Resultaten vragenlijsten

De resultaten van de vragenlijsten uitgezet onder het team, leerlingen en ouders zijn binnen. Deze zijn nu onderwerp van gesprek. Binnenkort kunt de uitslag lezen.

Nieuw naschools aanbod Welzijn West Betuwe

Op donderdag 21 februari wordt er een workshop Bootcamp gegeven door Luke. Het is van 15.30-16.30 uur en de locatie is De Malsenburg in Buurmalsen.
dottedline

Unit 1/2/3/4

Nieuwe leerlingen
We hebben twee nieuwe leerlingen in de unit: Tess en Norah. Zij starten in groep 1. Wij wensen hen heel veel plezier en een fijne tijd op school.

Thema kleuters
Het nieuwe thema waar de kleuters aan werken is winter. Het boek “kikker in de kou” staat hierbij centraal.

Lezen
Vandaag hebben alle leerlingen van groep 3 hun letterdiploma gekregen! Dit moest natuurlijk gevierd worden. We hebben o.a. een speurtocht gedaan en letterbingo. Het was erg gezellig. Nu alle letters geleerd zijn, kunnen we lettercombinaties gaan leren lezen zoals de ng, nk, sch en schr.

De kleuters hebben de afgelopen weken de letter K geleerd. Aankomende weken leren zij de letter O en OO.

Taal
De kleuters zijn nog steeds bezig met rijmen. Zij leren ook dat je twee woorden kan samenvoegen tot 1 woord. Bijvoorbeeld deur en bel wordt deurbel.

Groep 4 is bezig met het schrijven van een persoonlijk verhaal. Dat is best lastig, omdat ze er ook op moeten letten dat het verhaal een inleiding, kern en slot bevat.

Rekenen
De kleuters leren o.a. de vormen driehoek, vierkant, cirkel en rechthoek. Ook leren zij eenvoudige plattegronden lezen.

Groep 3 is bezig met het tellen in sprongen. We gebruiken sprongen van 2, 5 en 10.

De keersommen van groep 4 worden steeds moeilijker. We zijn ook stiekem al begonnen met wat deelsommen. Het is hiervoor erg belangrijk dat de tafels goed geautomatiseerd zijn. Blijven oefenen dus.

Rapport hoesjes inleveren
Graag ontvangen wij (mocht u het nog niet hebben teruggegeven) het rapport weer terug op school.

De Nationale Voorleesdagen
De Nationale Voorleesdagen zijn van 23 januari t/m 2 februari. Het prentenboek van 2019 is ´Een huis voor Harry´ geschreven door Leo Timmers. Samen met peuterspeelzaal ´t Beldertje en basisschool De Malsenburg gaan groep 1 en 2 dit vieren op woensdag 30 januari in de gymzaal in Tricht. Deze ochtend hoeven de kleuters geen eten en drinken mee te nemen. Hier wordt voor gezorgd. Gymschoenen zijn wel nodig! De kleuters worden die ochtend gewoon op school verwacht en dan lopen wij naar de gymzaal. Lijkt het u leuk om in die periode te komen voorlezen? Geef dit dan aan de leerkracht door.
dottedline

Unit 5/6/7/8

Schildersproject groep 7 en 8
Gedurende de aankomende 6 weken gaan groep 7 en 8 een heel leuk schildersproject doen genaamd: ´Jong kleurt oud´.
Vanaf donderdag 10 januari start het project. Op donderdagen tussen 14.00 uur en 15.00 uur worden de lessen op school gegeven. Een kunstschilderes uit Tricht leert de leerlingen de beginselen van het portretschilderen. In de laatste weken laten oudere dorpsgenoten zich portretteren door de leerlingen. Op donderdag 14 februari worden de schilderijen, als afsluiting van het project, tentoongesteld in het dorpshuis in Tricht. De schilderijen zullen, na een originele onthulling om 14.30 uur, tot 16.00 uur te bewonderen zijn in het dorpshuis. Wij hopen dat u daar allen bij aanwezig kunt zijn.

Cultureel uitje
Op maandag 14 januari gaan groep 7 en 8 (van Op ´t Hof en De Malsenburg) naar het Rijksmuseum. Zij gaan die dag met de bus. De bus vertrekt om 8.15 uur vanaf het Dorpshuis (Prins Johan Frisoplaats 1A).
Dit betekent dat wij de leerlingen uiterlijk om 8.05 uur verwachten op school. Daarna lopen de leerkrachten met de leerlingen naar het Dorpshuis. De schooldag is, net als normaal, om 15.00 uur afgelopen. Geeft u uw kind een pauzehapje en een lunch mee? Deze worden bij het museum of in de bus genuttigd. Het is onnodig om uw kind(eren) geld mee te geven.

Kerstkaarten
Voor de kerstvakantie zijn de kinderen met WiA druk in de weer geweest met het thema Kerst. Een groep leerlingen uit groep 5 t/m 8 heeft kerstkaarten gemaakt. De kaarten zijn prachtig geworden! Met de hele groep zijn ze naar de ouderensoos gebracht, die deze middag hun kerstviering hadden. De leerlingen hebben een liedje gespeeld, de kaarten uitgedeeld en nog even met de ouderen gekletst. Ook onderweg mochten we nog mensen blij maken met een kerstgroet van Op ‘t Hof.

Kerstviering
De kerstviering van 2018 was weer een gezellige avond. Dit jaar een bingo als nieuw element. Veel leerlingen zijn in de prijzen gevallen. Ook was het weer heerlijk ontspannen tijdens het kerstverhaal en konden de leerlingen hun energie kwijt bij de silent disco.

Cito leerlingvolgsysteem
Over twee weken beginnen we met de cito toetsen. Als uw kind zich extra wilt voorbereiden, dan kan dit via de volgende sites:
www.citotrainer.nl
www.junioreinstein.nl
www.leestrainer.nl
www.tempotoets.nl
Probeer uw afspraken met tandartsen en dokters buiten schooltijd te maken. Zorg ervoor dat uw kind op tijd naar bed gaat en deze week goed is uitgerust.

Rapport hoesjes inleveren
Graag ontvangen wij (mocht u het nog niet hebben teruggegeven) het rapport weer terug op school.

Topografie
Fouten maken is menselijk. We hebben al heel vaak meegemaakt dat er fouten staan in methoden, maar topokaarten van Topomania spanden toch wel de kroon. Na irritaties van teamleden, leerlingen en ouders hebben we besloten om te stoppen met Topomania en gaan we een andere bron/methode gebruiken. Onze excuses voor het ongemak.

Toetsdata
Maandtaak (groep 5,6,7)
16-01

Woordendictee
17-01 (groep 5 en 7)
18-01 (groep 6)

Taaltoets
22-01 (groep 6)
24-01 (groep 5 en 7)

Zinnendictee
28-01 (groep 5 en 7)
29-01 (groep 6)

Engels
05-02 (groep 7)

De leerlingen van groep 8 schrijven zelf de toetsdata in hun agenda. Dit is ter voorbereiding op het werken met een agenda in het Voortgezet Onderwijs.
dottedline

OBS Op 't Hof is onderdeel van Stichting Fluvium

Fluvium_logo_wit