Voor eventuele bijlages gaat u naar: www.opthoftricht.nl

 


 
Datum
23 november 2017
Kalender
 
24 november  
Weekend  
27 november  
28 november Voorstelling groep 5/6/7 en afscheid Meester Bas
29 november 's Middags teamscholing Close reading
30 november Schaatsen 5/6/7/8
1 december Groep 1-2 vrij!
Weekend  
4 december  
5 december Sinterklaasviering
6 december  
7 december  
8 december  
Weekend  
11 december  
12 december  
13 december  
 
 
 
Jarigen!
 
De volgende leerlingen zijn afgelopen periode jarig geweest of binnenkort jarig:

Vince uit groep 2 op 23 november.
Michelle uit groep 2 op 25 november.
Karlijn uit groep 8 op 26 november.
Xiem uit groep 3 op 1 december.
Jayden  uit groep 2 op 3 december.
Xavier uit groep 6 op 3 december.

Joyce uit groep 7 op 5 december.
Bryan uit groep 8 op 7 december.
Mayke uit groep 7 op 11 december.


Allen van harte gefeliciteerd met jullie verjaardag!

Afbeeldingsresultaat voor minions happy birthday
MR

 De MR vergadering heeft plaatsgevonden op 9 november 2017. Tijdens deze vergadering zijn de volgende onderwerpen besproken: 
 • Stand van zaken onderzoek eventuele fusie met Malsenburg
 • Op handen zijnde staking
 • Procedure rondom ziekteverzuim leerkrachten
 • Groot tekort aan vervangers in geval van ziekte en buitengewoon verlof
 • Openstaande vacatures
 • Veiligheidsplan vastgesteld
 • Jaarverslag 2017/2018 goedgekeurd
 
OR

Er is geen nieuws vanuit de OR.
 
Algemeen

Schoolkorenslag Editie 2017
Donderdagavond 23 november is de muzikale strijd losgebarsten tussen zes scholen van Stichting Fluvium.
 Het hele spektakel heeft plaatsgevonden in de aula van O.R.S. Lek & Linge vestiging de Lingeborgh. Wij kunnen met trots melden dat het koor van Op 't Hof heeft gewonnen!

Nieuwe collega
We hebben een vervanger voor Bas gevonden! Haar naam is Carine Boer Rookhuiszen. We zijn erg blij dat we een leuke, enthousiaste collega hebben kunnen aantrekken. Carine is momenteel op een andere school werkzaam en heeft uiteraard ook een opzegtermijn. Tot het moment dat Carine bij Op 't Hof zal komen werken, zullen we de lessen op een andere wijze moeten vervangen. Ik zal u zo spoedig mogelijk laten weten hoe we dat gaan doen.

Afscheid Meester Bas
Dinsdagmiddag vanaf 15.00 uur is er gelegenheid voor ouders om afscheid te nemen van Meester Bas. De leerlingen doen dit op donderdag, voordat ze gaan schaatsen!

Ouderinformatieavond
Donderdagavond 30 november is er op Op 't Hof een ouderinformatieavond over de voortgang en het proces betreffende de voorgenomen fusie tussen de malsenburg en Op 't Hof. Deze informatieavond is voor de ouders van beide scholen bedoeld en start om 20.00 uur. Voor meer informatie over de invulling van de avond verwijs ik u naar de brief die als bijlage verstuurd is via Parnassys.

Migratie netwerk
Alle scholen van Stichting Fluvium, Onderwijsgroep SPOENK en SPGG gaan over van netwerkbeheerder Actacom naar Cloudwise. Er zijn al wat scholen gemigreerd en Op 't Hof is op woensdag 29 november aan de beurt. De e-mailadressen gaan veranderen. Nu is het bijvoorbeeld voornaam
@opthoftricht.nl, maar dat wordt voorletter.achternaam@opthoftricht.nl.
De scholen die al gemigreerd zijn ondervinden wel wat hinder, waaronder het niet aankomen van sommige e-mails. Wilt u hier rekening meehouden? Vraag bijvoorbeeld als u mailt om een ontvangstbevestiging.

Sinterklaasviering
Het is weer zover, de Sint is weer in het land. Op woensdag 29 november mogen alle leerlingen hun schoen zetten op school. Natuurlijk mogen deze schoenen voorzien zijn van tekeningen, verlanglijstjes en wortels. Zorg er dus voor dat uw kind een schoen/laars, voorzien van naam, meeneemt naar school.
De kinderen uit groep 5 t/m 8 vieren het Sinterklaasfeest met surprises. Zij mogen hun surprise op maandag 4 december in de middag na schooltijd op school brengen. 
Op dinsdag 5 december verwachten wij Sinterklaas en zijn pieten bij ons op school. Hij zal bij ons aankomen rond 08:35 uur en we ontvangen hem dan gezamenlijk op het plein. Ouders mogen hierbij aanwezig zijn. Rond 08:45 uur gaan de kinderen naar binnen. Voor deze dag hoeven de kinderen geen pauzehapje of -drankje mee te nemen. Dit wordt verzorgd door de OR.
We gaan er een gezellige dag en een leuk feest van maken.

Afbeeldingsresultaat voor minions

 
Nieuws uit de units!


Afbeeldingsresultaat voor minions mail
 
Unit 1/2/3/4
Juf Neelke, Juf Bea, Juf Kristin, Juf Kimberly, Juf Michelle en Juf Eva

Nieuwe leerlingen
We hebben nieuwe leerlingen in de unit: Roan en Isey. Zij starten alle twee in groep 1. Wij wensen hen heel veel plezier en een fijne leerzame tijd op school.
 
Kabouterpad kleuters
Wat was het Kabouterpad een succes! De kinderen vonden het prachtig en waren er vol van. Iedereen die heeft meegeholpen, bedankt!
 
Thema kleuters
We gaan een spannende tijd in. De Sint is weer in het land. Het nieuwe thema is dan ook Sinterklaas. Wat is het toch gezellig in onze pietenhuis met al die verschillende Pietjes en Sinterklaasjes. Er staat zelfs een bed van Sinterklaas. We leren van alles over het Sinterklaasfeest en ook moeilijke woorden zoals; mijter, tabberd, staf, baret enzovoort.

Pepernoten bakken
Afgelopen dinsdag hebben we pepernoten gebakken.  De kinderen  hebben hiervan genoten en de kinderen van groep 3 en 4 mochten proeven of ze wel lekker waren. We hebben aan het bakken van de pepernoten een rekenles gekoppeld (wegen, evenveel, zwaar , licht enz.).
 
Lezen
Kleuters:
De kleuters leren deze week de letter 'o/oo'.
Hiervoor mogen de kinderen weer spullen meenemen voor op de lettertafel.
Wat vinden de kinderen de lettertas leuk. Ze mogen thuis spullen zoeken die met de letter op de lettertas beginnen.
We krijgen de tassen vol terug op school en die spullen mogen dan op de lettertafel liggen.
De kinderen van groep 2 zijn bezig met het bepalen van de klankposities 'wat hoor je vooraan, achteraan en wat hoor je in het midden van een woord.' Dit blijven we oefenen.
Groep 3:
Groep 3 is bezig met kern 5.  De nieuwe letters in kern 5 zijn: eu, ie, l, ou en uu. Voor sommige kinderen zijn de ‘eu’, ‘ie’ en ‘ou’ best lastig. We besteden daarom veel aandacht aan die letters en herhalen ze iedere dag.
 
De kinderen die werken met zon-materialen leren de volgende woordtypen lezen:
 • eenlettergrepige woorden die eindigen op ‘uw’, zoals: duw, duwt;
 • tweelettergrepige woorden, zoals: strandbal, braadworst;
 • tweelettergrepige verkleinwoorden, zoals: schroefje, strikje;
 • eenlettergrepige woorden die eindigen op ‘ch’ of ‘cht’, zoals: lach, bocht;
 • eenlettergrepige woorden die eindigen op ‘aai’, ‘ooi’ of ‘oei’, zoals: haai, kooi, roei;
 • tweelettergrepige woorden die eindigen op ‘e’, zoals: korte, aarde;
 • tweelettergrepige woorden die eindigen op ‘en’, ‘er’ of ‘el’, zoals: honden, tijger, mantel;
 • tweelettergrepige woorden met in het midden twee dezelfde medeklinkers, zoals: takken, bakker.
 
Op de website van Veilig leren lezen vindt u tips die aansluiten bij de spannende Sinterklaastijd.
www.veiliglerenlezen.nl, Voor ouders, Dit leert uw kind, kim-versie.
Volgende week starten wij al met kern 6. Aan het einde van kern 6 zijn alle letters aan bod geweest. Dat is wel een feestje waard!
Rekenen
Groep 4:
Groep 4 rekent momenteel al over het twintigtal heen. Om de sommen snel en vlot te kunnen uitrekenen is het belangrijk dat de kinderen de sommen tot 20 goed geautomatiseerd hebben.
Alle kinderen hebben de tafels van 1,2 en 10 behaald. De meeste kinderen beheersen ook de tafel van 5. Degene die dit nog niet aan de juf hebben laten horen, mogen de tafel van 5 volgende week nog komen opzeggen. De tafels van 3 en 4 zijn nu aan de beurt.

Toetsen groep 4:
Een alerte ouder wees ons erop dat het zinnendictee van groep 4 gepland staat op 6 december. Een dag na Sinterklaasavond is natuurlijk niet zo handig. Vandaar dat we het zinnendictee een dagje opschuiven. Het staat nu gepland voor 7 december.
 
Wij sparen nog steeds schoongemaakte melk/drinkpakken. 
Unit 5/6/7/8
Meester Bas, Juf Kimberly, Juf Kim, Juf Jiska en Juf Jacelien

Meetkunst
De kinderen van de goepen 6,7 en 8 hebben inmiddels 6 van de 9 lessen meetkunst gehad. De kinderen hebben aan de hand van verschillende afbeeldingen en kunstwerken het weergeven van ruimte bestudeerd waarbij begrippen aan bod kwamen zoals: 2D, 3D, veraf/dichtbij, ruimtesuggestie, verhoudingen, perspectief en ruimtelijke modellen.
Zij zijn ook met de Ipad's naar buiten gegaan en hebben verschillende vervreemde effecten laten zien door te spelen met perspectief en standpunt. De resultaten waren erg leuk!
Tijdens les 6 staat het bekijken en het maken van patronen centraal; onderzoeken of patronen door toeval kunnen ontstaan en of deze altijd hetzelfde blijven. 

Close Reading
Het team is bezig met een scholing 'Close Reading'. 
Close reading is een verdiepende manier van begrijpend lezen waarbij de inhoud van een
(complexe) tekst centraal staat. De kinderen gaan op een actieve manier aan de slag met de tekst. Herlezen, aantekeningen maken, samenvatten, monitoren, samenwerken, redeneren, discussiëren, en reflecteren zijn belangrijke vaardigheden die hierbij centraal staan.
Deze lessen worden afgewisseld met de lessen van Nieuwsbegrip. 

Gastles over respect
Alweer twee weken geleden hebben hebben de leerlingen van groep 8 een gastles gekregen over het onderwerp 'respect'. Deze les werd gegeven in het kader van burgerschap. De les werd verzorgd door Ton van Maanen, wethouder van gemeente Geldermalsen. De wethouder en de leerlingen hebben gepraat over het onderwerp. Het was een erg leerzame ochtend.

Lees- mediacoach
Afgelopen dinsdag heeft de lees- mediacoach lessen gegeven in de bovenbouw. Groep 5 en 6 hebben gedichten gegrabbeld. Groep 7 en 8 zijn aan de slag gegaan met gedichten die sloegen 'als een tang op een varken'. Het was even lastig, maar na 3 keer lezen kwamen ze er toch achter wat de gedichten, met al hun metaforen, betekenden. 

Gastlessen bureau HALT
Komende weken zullen er twee gastlessen gegeven wordenvanuit bureau HALT. Er zal een les gegeven worden over ´veiligheid online´ en er zal een les gegeven worden over ´vuurwerk´. De lessen zullen op een vrijdag en een dinsdag gegeven worden.

Tafels groep 5 en 6
Nog 4 weken en dan is het al kerstvakantie. We hebben als doel gesteld dat de leerlingen van groep 5 en 6 vóór de vakantie alle tafels beheersen, zodat ze ná de vakantie hun ´grote tafeldiploma´ kunnen behalen. Het zou heel fijn zijn als u uw kind stimuleert en eventueel helpt bij het aanleren van de tafels. Van een leerling uit de unit hebben we een tip gekregen om tafels (en andere sommen) thuis te oefenen via de gratis app ´Sommen Tafels´. Kunnen we rekenen op uw hulp? laugh

Schaatsen Landgoed Mariënwaerdt
Op donderdag 30 november gaan de leerlingen van groep 5 tot en met 8 schaatsen op Landgoed Heerlijkheid Mariënwaerdt. Er staat aan 't Klooster 5 te Beesd een prachtige 450 m2 grote schaatsbaan waar wij een uur op mogen schaatsen. De ijsbaan is overdekt door een grote tent, maar warme kleding en handschoenen worden echter aanbevolen. Morgen zullen de leerkrachten inventariseren welke leerlingen in de bovenbouw in het bezit zijn van schaatsen. Er zijn namelijk gratis schaatsen beschikbaar, maar per maat wel een beperkt aantal. Graag dus even op zolder kijken of in de schuur goed zoeken en haal die schaatsen maar uit het vet.

De bus vertrekt om 13.30 uur. Om 15.10 uur rijdt de bus weer terug naar school. Naar alle waarschijnlijkheid zijn de leerlingen tussen 15.40-15.45 uur weer terug op school.

Wij zijn op zoek naar 2 á 3 hulpouders om te helpen bij de uitgifte van de schaatsen, eventueel hulp bij het aan- en uittrekken van schaatsen én toezicht houden op het ijs. Het is op dit moment nog onbekend hoeveel begeleiders er mee kunnen in de bus. Indien u zich opgeeft, houd er dan rekening mee dat u wellicht op eigen gelegenheid (per fiets of auto) naar de schaatsbaan moet gaan. U kunt zich aanmelden bij juf Kim.

Feestvoorstelling
De kinderen van groep 5, 6 en 7 zijn druk bezig met de feestvoorstelling die gaat over ´Azië´. Graag verwelkomen wij aanstaande dinsdagmiddag een hoop ouders, die onze feestvoorstelling komen bekijken. De feestvoorstelling zal voor de ouders starten om 13.30 uur en ongeveer 14.15 uur afgelopen zijn. Wij hebben er zin in! Tot dinsdag! 

Schoolkorenslag
Een aantal kinderen van groep 6, 7 en 8 hebben meegedaan met 'Schoolkorenslag 2017'. Vanavond 23 november was het zover. Maar liefst zes scholen hebben tegen elkaar gezongen. De winnaar van de editie van 2017 is OBS Op 't Hof!
Wij willen namens onze school Jacqueline (muziekjuf) en Inge Marie (moeder van Mayke) bedanken.

Voor eventuele bijlages gaat u naar: www.opthoftricht.nl

 OBS Op 't Hof | Dr. v.d. Willigenstraat 10 | 4196 JM Tricht | t: 0345-581074