Voor eventuele bijlages gaat u naar: www.opthoftricht.nl

 


 
Datum
Donderdag 14 december
Kalender
 
15 december Groep 1/2 vrij
Weekend  
18 december  
19 december  
20 december  
21 december Kerstviering 18.30-20.00 uur
22 december Alle groepen vrij!
Weekend  
Kerstvakantie  
8 januari  
9 januari  
10 januari  
11 januari  
12 januari Groep 1/2 vrij
Weekend  
15 januari  
16 januari  
17 januari  
18 januari  Nieuwsbrief
 
 
 
Jarigen!
De volgende leerlingen zijn afgelopen periode jarig geweest of binnenkort jarig:

Mark uit groep 4 op 14 december.
Feline uit groep 4 op 16 december.
Lisa uit groep 3 op 16 december.
Lieke uit groep 3 op 18 december.
bahar uit groep 2 op 23 december.
Annemarie uit groep 6 op 25 december.
Rosanna uit groep 3 op 26 december.
Dilano uit groep 4 op 29 december.
Wessel uit groep 7 op 31 december.
Ilana uit groep 8 op 1 januari.
Max uit groep 1 op 2 januari.
Timo uit groep 7 op 3 januari.
Joanne uit groep 6 op 6 januari.
Jelte uit groep 8 op 6 januari.
Sam uit groep 8 op 7 januari.
Gertje uit groep 2 op 9 januari.
Ikram uit groep 7 op 9 januari.
Bryan uit groep 8 op 12 januari.
Jimmy uit groep 4 op 15 januari.
Ninthe uit groep 1 op 17 januari.

Casper uit groep 1 op 17 januari.
 
Allen van harte gefeliciteerd met jullie verjaardag!

Afbeeldingsresultaat voor minions happy birthday
MR
 
OR

Beste ouders,
 
Sinterklaas is nog maar net weg en kerst komt er al weer aan!
Dit jaar organiseert Op ’t Hof geen kerstdiner, maar een kerstborrel voor de kinderen. In hun mooiste kerstkleding worden ze getrakteerd op een hapje en een drankje en vermaakt met verhalen, disco en knutsels. Kortom, een feestelijke en gezellige avond!
De kinderen worden op donderdag 21 december om 18.30 uur (na het avondeten) verwacht in hun eigen lokaal. Om 20.00 uur kunnen ze weer opgehaald worden. 
We sluiten met alle leerlingen gezamenlijk af in de grote hal, helaas passen daar niet alle ouders bij. 
Groep 1 tot en met 4 moeten binnen opgehaald worden. Groep 5 tot en met 8 gaan zelfstandig naar buiten. 
 
Dit jaar hoeft u geen soep of snacks voor de kinderen klaar te maken, maar we kunnen nog wel wat hulp gebruiken:
  • Heeft u kerstspulletjes over die nog mooi zouden kunnen staan in een kerststukje? Lever deze voor 21 december in bij juf Bea of juf Kimberly.
  • Tijdens de kerstborrel hebben we een fotobooth, die nog bemand moet worden. Mail naar de OR als u op de 21e mooie foto’s kunt en wilt maken van onze leerlingen.
  • Vele handen maken licht werk: wilt u ons aan het eind van de avond helpen de kerstspullen weer op te ruimen? Mail naar de OR!
 
Hartelijke groet,
de Ouderraad (or@opthoftricht.nl) 
Algemeen

Staking
Er wordt in alle geledingen flink gediscussieerd over de staking van het PO. Het grote onderliggende probleem is het tekort aan leraren en dit tekort loopt de komende jaren alleen maar op. Hierdoor zijn vacatures nauwelijks in te vullen en is er geen vervanging tijdens ziekte of verlof beschikbaar. De oorzaken liggen in het feit dat het beroep van leraar (basisonderwijs) niet aantrekkelijk is.
Helaas moesten wij vorige week ook een groep naar huis sturen, omdat er geen vervanging was. Steeds maar weer groepjes leerlingen verdelen over andere groepen is ook geen structurele oplossing en heeft niets met onderwijs krijgen te maken. Dit is met name zorgwekkend.  De kwaliteit van het onderwijs aan uw kind(eren) komt onder druk te staan. Daarnaast loopt de werkdruk alleen maar op.

 Er is vooruitgang geboekt voorafgaand aan en met het regeerakkoord. Voor een eerlijk salaris is een eerste stap gemaakt van 270 miljoen euro en aan het einde van de kabinetsperiode 430 miljoen voor het verlagen van de werkdruk. Dit is echter onvoldoende. Het geld voor de werkdrukverlaging komt te laat, het bedrag voor verbetering van de salarissen is te laag en ieder perspectief op echte oplossingen ontbreekt.

De verschillende onderwijsorganisaties vragen aan minister Slob om aan de eisen tegemoet te komen, door:

  • Het naar voren halen van de bedragen om de werkdruk te verlichten
  • Na de eerste stap een verdergaand perspectief op salarisverbetering, tot een vergelijkbaar niveau als het voortgezet onderwijs


Vervanging unit 5-8
Onze nieuwe collega, juf Carine, heeft een opzegtermijn van twee maanden. Dit betekent dat zij op 1 februari officieel gaat beginnen.
Het bestuur waarvoor zij nu werkt, wil graag meewerken aan een zo spoedig mogelijke indiensttreding. Als zij op korte termijn een vervanger weten te vinden, kan Carine wellicht iets eerder beginnen op Op 't Hof. Tot die tijd werken we met vervangers. Op donderdag tot de kerstvakantie is dat meester Bert en op de vrijdag juf Linda. Op maandag werkt juf Bea extra, zodat juf Eva naar groep 3/4 gaat en juf Kimberly in de bovenbouw kan werken. Op dinsdagen zal juf Carine alvast komen werken (zij heeft die dag nog vrij). Op woensdagen werkt juf Kimberly in de bovenbouw. Het ziet er wat ingewikkeld uit, maar we zijn blij dat we de groepen hebben kunnen bemensen en dat ons personeel meedenkt en flexibel is. Kim zal via de e-mail de ouders informeren waarvan Bas het aanspreekpunt was. Hierin wordt vermeld wie van het vaste personeel deze taak (tijdelijk) overneemt. 
 

Fijne kerstdagen en een gelukkig 2018!
Het jaar zit er al weer bijna op. De tijd vliegt voorbij. Donderdag 21 december is de laatste schooldag van het jaar. 's Avonds hebben we nog een feestelijke kerstviering en daarna begint de kerstvakantie. Genieten maar!

Wij wensen met heel ons hart
dat jullie Kerstmis zal zijn zoals het hoort
met warmte in de koude winter
en een lichtje in de duisternis
Veel geluk in 2018!!

Team Op 't HofAfbeeldingsresultaat voor minions
 
Nieuws uit de units!


Afbeeldingsresultaat voor minions mail
 
Unit 1/2/3/4
Juf Neelke, Juf Bea, Juf Kristin, Juf Kimberly, Juf Michelle en juf Eva

Nieuwe leerlingen
We hebben nieuwe leerlingen in de unit: Noortje, Lisanne, en Luna. Zij starten alle drie in groep 1. Wij wensen hen heel veel plezier en een fijne leerzame tijd op school.
  
Kerstsfeer
De unit is weer helemaal in de kerstsfeer gebracht. De klassen zijn voorzien van kerstbomen en lichtjes. De gangen en de grote hal zijn ook weer omgetoverd van sinterklaassfeer naar kerstsfeer. Hiervoor dank aan de ouders die dit weer mooi versierd hebben.

Feestmiddag groep 3/4
Het is nog lang niet zo ver, maar op donderdag 12 april is de voorstelling/tentoonstelling van groep 3 en 4. Zet hem vast in uw agenda!
 
Thema kleuters
De kinderen leren deze twee weken van alles over het kerstfeest. We lezen een prentenboek met het kerstverhaal. 

Speelgoed
Op donderdagmiddag 21 december hebben de kleuters een speelgoedmiddag. De kleuters mogen dan hun speelgoed meenemen. Liever geen kleine onderdelen.


Lezen
Kleuters:
Deze week en volgende week wordt de letter 'r' aangeboden. Spullen voor de lettertafel zijn natuurlijk weer van harte welkom. De volgende letters hebben we tot nu toe geleerd: k, s, b, t, i, o, oo, l en de r.
U kunt de letters thuis spelenderwijs herhalen door bijvoorbeeld te vragen: ‘Welk woord begint met de…?’ of 'ik zie, ik zie wat jij niet ziet' en het begint met de letter......
Na de letter r is de m van mama aan de beurt.

Heeft uw kind weinig interesse in letters, maar speelt het wel graag op de iPad, dan is de app 'Letterschool' een leuke app om letters mee te oefenen. Kies hierbij wel voor het oefenen met de kleine blokletters.

De kinderen van groep 2 zijn bezig met het bepalen van de klankposities 'wat hoor je vooraan, achteraan en wat hoor je in het midden van een woord'. Dit blijven we constant oefenen.

Groep 3
Groep 3 is bezig met kern 6. De letters g, au, ui, f en ei worden in kern 6 geleerd. Dit zijn de laatste letters die dit schooljaar aan bod komen. De letters ‘ui’ en ‘ei’ worden nog weleens verkeerd geschreven. We leren de kinderen daarvoor geheugensteuntjes aan: bij de ‘ui’ komt eerst de ui (de kinderen maken met hun linkerhand de vorm van een ui die lijkt op de vorm van de letter ‘u’) en daarnaast ligt het mesje (de kinderen strekken hun rechterhand en draaien de handpalm naar links; zo ontstaat de ‘i’). Bij de ‘ei’ krijg je eerst het ei (de ‘e’) en dan het lepeltje (de ‘i’).


De kinderen die werken met zon-materialen leren de volgende woordtypen lezen:
  • tweelettergrepige woorden die eindigen op ‘en’, ‘er’ en ‘el’, zoals: bloemen, vlinder, sleutel;
  • tweelettergrepige woorden met in het midden ‘ng’, ‘nk’ of ‘ch’, zoals: jongen, planken, lachen;
  • tweelettergrepige woorden die beginnen met ‘be’, ‘ge’ of ‘ver, zoals: betaal, gezien, verkeer;
  • eenlettergrepige woorden met ‘eeuw’ of ‘ieuw’, zoals: leeuw, nieuw;
  • tweelettergrepige woorden met ‘eeuw’ of ‘ieuw’, zoals: sneeuwman, kieuwen.
 
Letterfeestje
Omdat groep 3 volgende week alle letters aangeboden hebben gekregen, vieren wij donderdagmiddag 21 december met de kinderen van groep 3 een letterfeestje. Groep 4 mag ook even meedoen met de feestvreugde.
 
Spelling groep 4 
Groep 4 krijgt volgende week bij spelling voor het eerst 'hond' woorden aangeboden. Dit is een regelwoord. Je moet een regel toepassen om te weten hoe je het woord schrijft. Dit is het eerste regelwoord in groep 4, tot nu toe hebben ze alleen nog maar luister- en weetwoorden gehad. Regelwoorden zijn vaak een stuk lastiger en er is dan ook meer oefening nodig om deze regel goed te leren.

Schrijven groep 4
Na de kerstvakantie mogen de kinderen in groep 4 tijdens de schrijflessen met pen gaan schrijven. Zij krijgen hun eerste pen van school, dit betreft een rollerbal pen. Het is de bedoeling dat zij de volgende pen van thuis meenemen.

Rekenen
 
Kleuters
Met rekenen zijn we o.a bezig met het grootste getal en met het kleinste getal. Bijvoorbeeld is het cijfer 4 kleiner dan het cijfer 6 of groter?
En wat is zwaarder of lichter? Bijvoorbeeld een bal of veer? Hoe kom je daarachter? Wat heb je nodig?
groep 3
In groep 3 zijn we druk bezig met het halveren en verdubbelen van getallen. (Verdubbelen 6 + 6 = 12 en halveren 12 = 6 + 6).  Dit helpt kinderen later bij het snel uitrekenen van sommen. We zijn inmiddels al over het tiental heen. De kinderen moeten al bus sommen maken met getallen als 15 + 10 = 25.
groep 4
Groep 4 is bezig met de tafels van 3 en 4. Deze tafels mogen worden opgezegd bij de juf. Als de kinderen de tafels van 1 t/m 5 en 10 beheersen mogen zij proberen het kleine tafeldiploma te halen.

 Snowboots
Komen kinderen met snowboots naar school, dan graag pantoffels of andere schoenen meegeven. Anders worden de vloeren zo nat en krijgen de kinderen natte voeten.

Fijne vakantie
Wij wensen iedereen alvast een fijne vakantie
Unit 5/6/7/8
Meester Bas, Juf Kimberly, Juf Kim, Juf Jiska en Juf Jacelien

Feestvoorstelling 
Op dinsdag 28 november was de feestvoorstelling van groep 5, 6 en 7. Het thema was Azië. Er waren verschillende onderdelen. Zo was er een dans, een kort toneelstuk, een presentatie over Azië en nog een museum waar allerlei knutselwerken te zien waren.
Tot slot was er voor iedereen een lekkere loempia; gemaakt door Duan. 
Wij willen iedereen bedanken voor de belangstelling.
Het was een groot succes!

Schaatsen
Op donderdag 30 november hebben alle kinderen uit de bovenbouwunit gezellig geschaatst op de schaatsbaan van landgoed Mariënwaerdt. Het was een supergezellige middag en alle kinderen hebben veel plezier gehad. 
Toen wij weer op school waren, hebben de kinderen afscheid genomen van meester Bas.

Rekenen oefenen 
Een aantal tips om rekenen thuis te oefenen:
- Verhaaltjessommen: www.redactiesommen.nl
- Snel hoofdrekenen: www.tempotoets.nl
- Verschillende spelletjes om de tafels te oefenen: www.tafelsoefenen.nl

Spullen 
Wij merken in de bovenbouwunit dat er spullen kwijtraken of verdwijnen. Om dit zoveel mogelijk te voorkomen, is het handig om op de spullen van uw kind(eren) een sticker te plakken met hun naam of eventueel de naam erop te schrijven.

Fijne vakantie 
Wij wensen iedereen alvast een hele fijne vakantie.

 

Voor eventuele bijlages gaat u naar: www.opthoftricht.nl