Voor eventuele bijlages gaat u naar: www.opthoftricht.nl

 


 
Datum
5 oktober 2017
Kalender
 
6 oktober Nieuwsbrief
Weekend  
9 oktober Jeugdverpleegkundige
10 oktober  
11 oktober  
12 oktober Voorstelling groep 1-2 / screening GGD
13 oktober Groep 1-2 vrij!
Weekend  
16 oktober Herfstvakantie
17 oktober Herfstvakantie
18 oktober Herfstvakantie
19 oktober Herfstvakantie
20 oktober Herfstvakantie
Weekend  
23 oktober  
24 oktober  
25 oktober  
 
 
 
Jarigen!
 
De volgende kinderen zijn afgelopen periode jarig geweest of binnenkort jarig:

Darius uit groep 6 op 5 oktober.
Erinn uit groep 7 op 9 oktober.
Saul uit groep 4 op 9 oktober.
Sam uit groep 6 op 16 oktober.
Benthe uit groep 2 op 18 oktober.
Rickie uit groep 3 op 21 oktober.


Allen van harte gefeliciteerd met jullie verjaardag!

Afbeeldingsresultaat voor minions happy birthday
MR
 
OR
 
Algemeen

Staking 5 oktober
In verband met de landelijke onderwijsstaking, komt de nieuwsbrief een dag later uit dan gepland.

Bijeenkomst teams op de Malsenburg
Afgelopen woensdag 4 oktober zijn de teams van Op 't Hof en de Malsenburg bij elkaar geweest voor een studiemiddag. Deze middag stond geheel in het teken van de voorgenomen fusie. Inmiddels is er ook een projectgroep geïnstalleerd. In de projectgroep zitten de beide directeuren, twee leden van de MR's en twee teamleden (van iedere school één). Een medewerker van VOS/ABB begeleidt het proces. Dit jaar wordt onderzoek gedaan naar de haalbaarheid van een fusie. Hiertoe worden werkgroepen ingericht. De uitkomsten worden gepresenteerd in een zogenaamde FER (Fusie EffectRapportage). Op donderdag 30 november zal er een informatieavond voor beide scholen georganiseerd worden. Uitnodiging volgt nog, maar zet de datum alvast in uw agenda!

Thema Ouderavond op de Malsenburg
De Malsenburg houdt op donderdag 2 november om 20.00 uur een thema ouderavond Media wijsheid. Ook ouders van leerlingen van Op ’t Hof zijn van harte uitgenodigd deze thema ouderavond bij te wonen.

WIFI én kinderen! Een perfecte combinatie: met mobieltjes, tablets of computers zitten ze op Youtube, Facebook en whats-app, enkele voorbeelden van populaire plekken op internet. Niet voor niets. Er is veel leuks te beleven. Maar er is ook een keerzijde waar ouders zich regelmatig zorgen over maken. Hoe voorkom je scheldpartijen en bedreigingen? Weten ze dat hun profiel altijd vindbaar is en alles wat ze er op zetten, nooit meer verdwijnt? Hoe gaan zij om met beelden van seks en geweld? Weet u wat uw kinderen meemaken online? Wie voedt onze kinderen op? En is gamen nu goed of juist slecht?
Adrie Vroon laat u kennis maken met de internetwereld van de jeugd en informeert u waarom kinderen doen wat ze doen én wat u als ouders kunt doen.
  • Gastspreker Adrie Vroon, lees- en mediacoach werkzaam bij Bibliotheek Rivierenland.
Laat het even weten als u deel wilt nemen (dat kan bij juf Margreet). In verband met de voorbereidingen graag uiterlijk op maandag 30 oktober.

Activiteiten Bibliotheek woensdag 11 oktober!

Gratis GriezelFlashmob
In de theaterzaal in de Pluk in Geldermalsen leren kinderen vanaf 8 jaar een flashmob op het nummer Thriller. Ze mogen in hun griezeligste outfit komen, zodat ze na deze dansworkshop de bezoekers in de bieb de stuipen op het lijf kunnen jagen!
Voor: Kinderen vanaf 8 jaar
Wanneer: woensdag 11 oktober
Tijd: 13:30 – 15:00 uur
Deelname is gratis, graag aanmelden voor deelname.
Vertelvoorstelling ‘De schat van de Bokkenrijders’
Aansluitend kunnen de kleine monsters plaatsnemen in het theater voor de griezelige vertelvoorstelling ‘De schat van de Bokkenrijders’ van Bastiaan de Zwitser. Apart aanmelden via de website.
Voor: Kinderen vanaf 8 jaar
Wanneer: woensdag 11 oktober
Tijd: 15:00 – 15:30 uur
Kosten: € 5,00
Aanmelden kan via 
deze link!

Afbeeldingsresultaat voor minions

 
Nieuws uit de units!


Afbeeldingsresultaat voor minions mail
 
Unit 1/2/3/4
Juf Neelke, Juf Bea, Juf Kristin, Juf Kimberly, Juf Michelle en juf Eva

Kinderboekenweek
Afgelopen woensdag hebben wij de Kinderboekenweek geopend. Dit jaar is het thema van de Kinderboekenweek griezelen. Tijdens de opening waren juf Neelke en juf Bea verkleed als heks Nelia en heks Beabel. Alle groepen hebben een kinderboek gekregen waar de juf of meester uit kan voorlezen. Als afsluiting hebben alle kinderen meegedanst op het lied van de Kinderboekenweek.
De Kinderboekenweek leent zich natuurlijk uitstekend om eens met uw kind naar de bibliotheek te gaan. Tijdens de Kinderboekenweek organiseert de bibliotheek leuk allerlei activiteiten. Het lid worden van de bieb is voor kinderen gratis.
 
Feestmiddag
Op donderdag 12 oktober is de feestvoorstelling van de groepen 1 en 2, deze staat in het teken van het thema van de 'Kinderboekenweek'.
Opa’s en oma’s zijn ook van harte welkom. We beginnen om 13.30 uur.

Nieuwe leerling
Julian start binnenkort in groep 1.
Wij wensen hem heel veel plezier en een fijne tijd op school.

Lezen
De kleuters zijn druk bezig met beginnende geletterdheid.
Deze week hebben de kleuters de letter 't' aangeboden gekregen. Wat fijn dat er veel kinderen zijn die spullen meenemen voor de lettertafel, ook de lettertas is weer een groot succes.
Na de letter t komt de letter 'i' aan de beurt.
De kinderen van groep 2 leren analyseren en synthetiseren. Analyseren is het hakken van woorden. Bijvoorbeeld het woord boom wordt dan  b/oo/m. En synthetiseren is het plakken van woorden bijvoorbeeld spellend s/o/p wordt dan sop. Dit kunt u uiteraard ook thuis spelenderwijs oefenen met uw kind.

Groep 3 is vandaag gestart met kern 3 van veilig leren lezen. De nieuwe letters in kern 3 zijn: d, oe, z, ij, h.
De kinderen oefenen het lezen en maken van woordjes die bestaan uit één lettergreep met die letters die ze kennen, zoals kaas, eet en nee. Het kunnen lezen en maken van woorden als spaak en kaart zijn nog geen doel, maar de kinderen krijgen wel de gelegenheid om aan deze woorden te ‘snuffelen’ en te proberen of ze deze woorden kunnen lezen en maken.
 
De kinderen die werken met zon-materialen leren de volgende woordtypen lezen:
·         eenlettergrepige woorden die beginnen met ‘sch’, zoals: schoen, schuilt;
·         eenlettergrepige woorden die eindigen op ‘ng’: ring, slang;
·         eenlettergrepige woorden die eindigen op ‘nk’: bank, klank;
·         eenlettergrepige woorden die eindigen op ‘d’: koud, hard;
·         eenlettergrepige woorden die eindigen op ‘b’: web, krab;
·         eenlettergrepige woorden met een lettercluster vooraan én achteraan: dwerg, klant, blond.
 
Groep 4 is naast het nog beter technisch leren lezen, bezig met het ontdekken van kinderboeken. Zo hebben zij al een tekst gepuzzeld en zelf een illustratie gemaakt bij een verhaal. Na de herfstvakantie starten zij met de boekenkring. Meer informatie over de boekenkring volgt nog.

Software veilig leren lezen
Nog niet alle leerlingen van groep 3 maken gebruik van de thuissoftware van veilig leren lezen. Mocht u de inlogcodes niet hebben ontvangen, dan hoort juf Neelke dit graag.

Rekenen
De kleuters besteden tijdens de rekenlessen op dit moment aandacht aan vergelijken. We leren de begrippen: meer/minder, meeste/minste, veel/weinig en evenveel.

Groep 3 is bezig met tijd. De hele uren zitten er al goed in. We oefenen nu de halve uren. Tevens zijn de leerlingen van groep 3 bezig met hoeveelheden herkennen op de stippendobbelsteen.

Groep 4 is druk bezig met inzicht krijgen in de tafelsommen. Vrijwel alle kinderen hebben de tafel van 1 en 10 gehaald. De komende twee weken is de tafel van 2 aan de beurt. De kinderen die deze tafel beheersen mogen hem komen opzeggen.

Startgesprekken
De startgesprekken zitten er op. De gesprekken zijn als zeer positief ervaren. Bedankt voor deze positieve gesprekken! Zijn er nog onduidelijkheden naar aanleiding van deze gesprekken, stel uw vraag gerust.

Thema kleuters
Na de herfstvakantie gaan wij beginnen aan het thema herfst.
Na de vakantie mogen er natuurlijk weer voorwerpen worden meegebracht die te maken hebben met de herfst.

Sparen
Wij sparen verschillende vormen van trechters, slangen, stukjes plastic pijp, watermolen, plankjes en zeefjes voor onze water-/ zandtafel.

 
Unit 5/6/7/8
Meester Bas, Juf Kimberly, Juf Kim, Juf Jiska en Juf Jacelien

Kindertrots
De bovenbouw is deze week begonnen met een project waarbij het Creatief Denken van de kinderen centraal staat. Dit project is o.a. gebaseerd op het project 'Kindertrots' en de thinking skills van Edward de Bono. Er wordt een beroep gedaan op de verbeeldingskracht van de kinderen die zij gebruiken bij het ontwikkelen van de volgende vijf basisvaardigheden:

1-Begrijpend kijken, wat is perceptie?

2-Oordeel uitstellen, met behulp van de 6 denkflesjes (6 flesjes staan in de klassen) van Edward de Bono.

3-Associëren, een persoonlijk beeldverhaal creëren zodat dromen doelen worden.

4-Alternatieven bedenken(brainstorm regels en technieken) en een concept uitwerken.

5-Verbeeldingskracht en een groei mindset ontwikkelen door middel van het KinderTrots zelfportret.

De kinderen zullen de aankomende weken, vooral tijdens de WIA lessen, hiermee aan de slag gaan. 

Bij de derde basisvaardigheid gaan de kinderen een moodboard maken met behulp van tijdschriften. Wij willen aan u vragen of u (oude) tijdschriften die u niet meer leest, mee zou willen geven aan uw kind(eren), zodat wij deze kunnen gebruiken. 

Kinderpostzegels
De kinderen van groep 8 zijn op woensdag 27 gestart met de verkoop van de Kinderpostzegels. De mappen zijn inmiddels weer ingeleverd en de bestelformulieren worden opgestuurd en klaargemaakt voor bestelling. Wij willen de kinderen van groep 8 bedanken voor hun inzet.

Kinderboekenweek
Op woensdag 4 oktober hebben we met de hele school de Kinderboekenweek geopend. Tijdens deze opening hebben de kinderen van groep 7 op het podium gedanst, op het nummer 'gruwelijk eng' van Kinderen voor Kinderen. Als afsluiting hebben we met z'n allen meegezongen met het lied. 

Meetkunst
De kinderen van groep 6, 7 en 8 hebben inmiddels twee lessen van het project Meetkunst erop zitten. De kinderen zijn bezig geweest om een schilderij wat je 2D ziet uit te werken in een 3D maquette. De kinderen hebben voor de praktische opdracht eerst gewerkt aan de theorie, door verschillende schilderijen goed te bestuderen.

Schoolkorenslag
Een aantal kinderen van groep 6, 7 en 8 hebben zich opgegeven om mee te doen aan schoolkorenslag. Op donderdag 23 november zal 's avonds de uitvoering van schoolkorenslag plaatsvinden. Op woensdag 22 november zal 's middags de generale repetitie zijn. Meer informatie omtrent schoolkorenslag, krijgen de koorleden binnenkort mee middels een informatiebrief.

Typecursus
Groep 6 is twee weken geleden begonnen met een typecursus. De kinderen volgen de cursus online via Typeworld. Hierbij moeten ze verschillende onbewoonde eilanden ontdekken, waar ze spellen spelen om te leren typen. In totaal zijn er 20 eilanden. Het is de bedoeling dat de kinderen dit binnen 20 weken afronden. Op school krijgen de kinderen minimaal 1 keer per week de mogelijkheid om te oefenen, maar thuis oefenen is ook belangrijk. Er zijn in groep 6 al een aantal typekampioenen ontdekt die al meerdere eilanden binnen een week hebben uitgespeeld!


Democracity groep 7 
De kinderen van groep 7 hebben meegedaan aan lessen van 'Democracity'. Dit is een interactieve les die werd gegeven op het gemeentehuis van Geldermalsen vanuit de organisatie ProDemos. Het doel van deze les is, om als klas gezamenlijk een stad op te bouwen. Dit doen kinderen vanuit de besluiten die ze genomen hebben of een bepaald gebouw er wel of niet komt. De kinderen vonden de gastles op het gemeentehuis erg leuk.

Toetsdata 
Groep 5:

Taaltoets thema 2: 11 oktober
Spelling dictee thema 2: 12 oktober
Topografietoets: 1 november
Toets Maandtaak: 8 november

Groep 6:
Taaltoets thema 2: 10 oktober
Spelling dictee thema 2: 13 oktober
Topografietoets: 1 november
Toets Maandtaak: 8 november

Groep 7:
Taaltoets thema 2: 11 oktober
Spelling dictee thema 2: 12 oktober
Topografietoets: 1 november
Toets Engels: 27 oktober
Toets Maandtaak: 8 november

Groep 8:
De leerlingen van groep 8 zetten toetsdata zelf in de agenda. Zo kunnen de kinderen het gebruik van een agenda oefenen.


 

Voor eventuele bijlages gaat u naar: www.opthoftricht.nl