Voor eventuele bijlages gaat u naar: www.opthoftricht.nl

 


 
Datum
18 januari 2018
Kalender
 
19 januari  
Weekend  
22 januari Toetsweek LOVS
23 januari MR vergadering
24 januari  
25 januari  
26 januari  
Weekend  
29 januari  
30 januari Werkgroep onderwijsinhoud Malsenburg/Op 't Hof
31 januari  
1 februari
2 februari

Margreet 25 jaar in onderwijsdienst!
Weekend  
5 februari  
6 februari  
7 februari Bezoek van de nieuwe Voorzitter van Bestuur Jeroen Goes aan Op 't Hof
8 februari Nieuwsbrief
 
 
 
Jarigen!
 De volgende leerlingen zijn afgelopen periode jarig geweest of binnenkort jarig:

Sylvano uit groep 7 op 21 januari.
Elin uit groep 6 op 25 januari.
Mohamed Amin uit groep 4 op 26 januari.
Thomas uit groep 7 op 27 januari.
Konstatyn uit groep 2 op 30 januari.
Merle uit groep 4 op 1 februari.
Stijn uit groep 5 op 1 februari.
Bram uit groep 2 op 7 februari.


Allen van harte gefeliciteerd met jullie verjaardag!

Afbeeldingsresultaat voor minions happy birthday
MR
 
OR
 
Algemeen
Een nieuw jaar!
Wij wensen iedereen een heel gelukkig, voorspoedig én gezond 2018!

Nieuwe Voorzitter van Bestuur
Anita Burlet is met pensioen. Tijdens de nieuwjaarsborrel voor medewerkers van Fluvium/ Spoenk en SPGG hebben we afscheid van haar genomen. Haar opvolger is Jeroen Goes. Hij is met een kennismakingsronde bezig en zal op 7 februari  Op 't Hof bezoeken. Wij wensen hem veel succes!


Schoolbezoek 9 januari
Op dinsdagochtend 9 januari heeft een deel van het team van de Oversteek uit Dreumel onze school bezocht in het kader van teamscholing. Zij waren met name geïnteresseerd in onze manier van werken en zijn daar erg enthousiast over. 

Schoolregel onder de aandacht!
We merken dat het drukker wordt in de school tussen 08.25 uur en 08.30 uur. De afspraak is dat groep 1 leerlingen door ouders, verzorgers in het lokaal worden gebracht en dat groep 2 leerlingen zelfstandig het lokaal binnen gaan. Vanaf groep 3 worden alle leerlingen, als de bel gegaan is, opgehaald door de leerkracht. We kunnen ons heel goed voorstellen dat u een leerkracht even snel iets wilt mededelen. Wij zijn vanaf 08.00 uur telefonisch bereikbaar en u kunt ons uiteraard ook een e-mailbericht sturen. Onze e-mailadressen zijn gewijzigd: voorletter.achternaam@opthoftricht.nl. Laten we hier met zijn allen op letten. Dan zijn we én op de hoogte en kunnen onze lessen op tijd beginnen. Hartelijk dank!

Jeugd EHBO Rode Kruis Geldermalsen
EHBO U wilt toch ook geholpen worden? 
Om dit mogelijk te maken en te houden zijn wij opzoek naar:
2 vrijwilligers (per school)

De lessen worden met minimaal 4 vrijwilligers gegeven. Dit afhankelijk van de grote van de groep leerlingen. Mensen die goed met kinderen overweg kunnen maar ook orde in een groep kunnen houden. Het liefst met EHBO diploma of bereid te zijn om dit te halen. De kosten van deze EHBO cursus zijn voor het Rode Kruis. Het betreft de school van u kind of kleinkind waar 3/4 lessen gegeven worden. Misschien bent u bereid om ons te ondersteunen op andere scholen of zo af en toe eens in te vallen. De lessen worden gegeven op maandagmiddag of donderdagmiddag.

Spreekt dit u aan en vindt u het ook belangrijk dat de jeugd de kennis heeft om eerst hulp te verlenen. Neem dan contact op met:
Jeugdehbogeldermalsen@gmail.com
Corine Termeer 0621265874

Europees Schoolfruit 
Van 13 november tot en met 20 april doet onze school mee aan het EU-Schoolfruitprogramma. De kern van het EU-Schoolfruit- en groenteprogramma is het gezamenlijk eten van groenten en fruit in de klas. De kinderen krijgen op drie vaste dagen in de week een (gratis) portie groente of fruit uitgereikt om in de klas op te eten. De dagen zijn woensdag, donderdag en de vrijdag.
Afbeeldingsresultaat voor minions
 
Nieuws uit de units!


Afbeeldingsresultaat voor minions mail
 
Unit 1/2/3/4
Juf Neelke, Juf Bea, Juf Kristin, Juf Kimberly, Juf Michelle en juf Eva
 

Toetsweek
Volgende week (22 januari)  begint de toetsweek. In deze week worden de Cito toetsen afgenomen. Bij de kleuters nemen we de Cito toetsen taal en rekenen af. Bij de kinderen van groep 3 en 4 de toetsen spelling, rekenen, DMTen AVI. Groep 4 maakt ook nog de Cito begrijpend lezen. Er zal een aangepast rooster gevolgd worden. Wij wensen alle leerlingen veel succes!

Wilt u er in deze week rekening mee houden om afspraken voor bijvoorbeeld een doktersbezoek na schooltijd te plannen? Alvast bedankt!

Nieuwe leerlingen
We  hebben twee nieuwe leerlingen in de unit: Luna en Dinant. Zij starten in groep 1. Wij wensen hen heel veel plezier en een fijne leerzame tijd op school.

Sparen
De kleuters hebben schoenendozen nodig. Helpt u mee met het sparen hiervan?

Thema groep 1/2
Ons nieuwe thema is Het Verzamelmannetje. Nieuwe woorden die we leren zijn o.a. museum, tentoonstelling, vitrinekast en penseel . We leren van alles over verzamelen en musea. De huishoek is al een beetje omgetoverd tot een museum.

Lezen:
Kleuters
De kleuters leren wij de letters 'a en de aa'. Gaat u samen met uw kind op zoek naar voorwerpen die beginnen met deze letters?
Groep 3
Groep 3 is begonnen met kern 7 van Veilig Leren Lezen. In kern 7 oefenen we nog regelmatig met woorden van één lettergreep die bestaan uit een medeklinker, een klinker en weer een medeklinker, zoals ‘pauw’, en woorden met alleen een medeklinker aan het begin of aan het eind, zoals ‘kou’ en ‘eik’.
De nieuwe woordtypen in kern 7 zijn:

 • eenvoudige samengestelde woorden, zoals zakdoek;
 • woorden van één lettergreep die eindigen op twee medeklinkers, zoals laars;
 • woorden van één lettergreep die beginnen met twee medeklinkers, zoals kroon;
 • woorden van één lettergreep die beginnen met sch-, zoals schoen;
 • woorden van één lettergreep die eindigen op -ng, zoals ring;
 • woorden van één lettergreep die beginnen met een hoofdletter, zoals Pien.
 
De kinderen die werken met zon-materialen leren de volgende woordtypen lezen:
 • woorden van één lettergreep die eindigen op vier medeklinkers, zoals kortst en herfst;
 • woorden van twee lettergrepen met een open lettergreep, zoals bomen;
 • woorden van twee lettergrepen met een begincluster én een open lettergreep, zoals knopen;
 • woorden van twee lettergrepen met aai, ooi, oei op een andere positie dan aan het eind, zoals haaien en roeiboot;
 • woorden van één lettergreep die beginnen met een hoofdletter, zoals Pien.

 
 Nationale voorleesdagen
Van 24 januari tot 2 februari zijn de Nationale Voorleesdagen. De voorleesdagen zijn vooral bedoeld voor groep 1 t/m 3. Gedurende deze dagen besteden wij extra aandacht aan voorlezen.
Het centrale boek van de Nationale Voorleesdagen is  Ssssttt de tijger slaapt van Britta Teckentrup.

Op 7 februari hebben onze kleuters samen met de kleuters van OBS de Malsenburg en de peuters van peuterspeelzaal 't Beldertje een voorstelling in het teken van de nationale voorleesdagen in de gymzaal van het dorpshuis.
Op deze dag moeten de kinderen hun gymschoenen meenemen.  Zij hoeven dan geen drinken en fruit mee te nemen. Hier wordt voor gezorgd.


Unitwerk
Op dinsdagmiddag werken de leerlingen van de hele unit samen aan een thema. Dit thema staat in het teken van wereldoriëntatie. De afgelopen weken hebben zij gewerkt aan het thema ruimte. Aankomende dinsdag sluiten wij dit thema af en gaan wij verder met het thema museum/verzamelen.
 

Unit 5/6/7/8
Juf Carine, Juf Kimberly, Juf Kim, Juf Jiska en Juf Jacelien
Vervanging
Juf Carine werkt ook in de maand januari alle dinsdagen op Op 't Hof. Vanaf 1 februari begint zij officieel en zal dan fulltime werkzaam zijn. Wij wensen Carine veel werkplezier en succes toe!
Tot die tijd proberen we met invallers de donderdagen en de vrijdagen te bemensen. Dit lukt niet altijd. Afgelopen donderdag hadden we geen vervanging. Groep 6 is opgesplitst en verdeeld over de andere groepen. 

Welzijn West Betuwe
Er is weer een nieuw naschools aanbod vanuit Welzijn West Betuwe. Er zijn verschillende workshops/cursussen die je kunt volgen. Hou je van klimmen, springen, rennen en kruipen dan is de stormbaan iets voor jou. Deze stormbaan vindt plaats op woensdag 17 januari. Je kunt op een speelse manier naar mooie sprookjes luisteren op klassieke muziek van 15 t/m 29 januari. Deze workshops zijn voor de groepen 1 t/m 4.
Ook zijn er leuke workshops voor de groepen 5 t/m 8. Op maandag 19 februari kun je onderzetters maken en van 29 januari t/m 19 februari is er een bootcamp. Kijk voor meer informatie op de website  http://www.welzijnwestbetuwe.nl

Kerstviering

We zitten alweer in de tweede helft van januari maar wij wilden het toch nog even onder de aandacht brengen.
Dit schooljaar is ervoor gekozen om de Kerstviering op een andere manier vorm te geven;
namelijk d.m.v. een Kerstborrel. De kinderen hebben in de bovenbouwunit een kerststukje gemaakt, onder het genot van een hapje en een drankje naar een Kerstverhaal mogen luisteren en zij hebben gedanst bij de 'silent disco'. 
Graag willen wij iedereen bedanken die heeft bijgedragen aan deze gezellige en leuke avond! 

KinderTrots
Een aantal weken geleden zijn wij begonnen met een project dat is gebaseerd op het project KinderTrots. Hierbij staat het stimuleren van het ‘creatief denken’ centraal. Wij hebben dit project afgerond en de kinderen zullen hun werk mee naar huis krijgen (groep 5 en 6 hebben het al meegekregen), zodat u de mooie en vooral creatieve creaties kunt bewonderen! 

Lessen leesmediacoach
Dinsdagmiddag 9 januari hebben we weer een leuke les gevolgd van de leesmediacoach. De kinderen hebben een spelletje gespeeld met woorden. Zij kregen allemaal een woord, waarna ze moesten rond lopen. Hierbij moesten zij hun eigen woord vertellen en het woord onthouden van diegene die zij tegenkwamen. Deze woorden werden verzameld op het digibord. Op het moment dat de woorden verzameld waren, moesten de kinderen door middel van een gesprek, omschrijven waar het boek over zou gaan. Daarna las de leesmediacoach het boek voor en werd het boek verloot aan diegene die dit leuke leesboek wilde lezen. Het was wederom weer een leuke les!

 

Kosteloos materiaal
Wij zouden tijdens de WIA lessen graag wat vaker met kosteloos materiaal willen werken. Heeft u thuis nog iets wat wij eventueel zouden kunnen gebruiken (denk aan oude kranten, knopen, lapjes stof, vilt etc.) dan zouden wij deze graag willen gebruiken.
Alvast bedankt!
 

Voor eventuele bijlages gaat u naar: www.opthoftricht.nl