Onze school


Basisschool Op ’t Hof is een innovatieve, kleinschalige dorpsschool. We hebben de openbare denominatie. We hebben ons onderwijs anders georganiseerd en deze vernieuwing is erop gericht dat ieder kind tot zijn recht komt en zich breed ontwikkelt. Een traditionele klassikale setting is gericht op de ‘gemiddelde’ leerling. Wij willen ons richten op álle leerlingen en dat kan alleen binnen een organisatievorm, die aansluit bij het onderwijs van de 21e eeuw. Op ’t Hof is een SlimFit school.

Units en basisgroepen
Ons onderwijs wordt gekenmerkt door het werken en organiseren binnen units. Onze school kent twee units; unit 1-4 en unit 5-8. In deze units werken leerkrachten, leerkrachtondersteuners en een onderwijsassistent samen. Binnen de units worden taken, rollen en verantwoordelijkheden efficiënt en effectief verdeeld. Verschillende functionarissen worden ingezet op taken waarvoor zij zijn opgeleid. De kennisdeling tussen de professionals wordt door het werken in units gestimuleerd, waardoor de professionaliteit van de teamleden toeneemt. Door het onderwijs te organiseren in twee units, blijft het mogelijk om onderwijs te geven in acht basisgroepen.

Iedere unit bestaat uit meerdere groepen en beschikt over meerdere lokalen, waarin de basisgroepen zijn ondergebracht. Ieder kind zit in een vaste basisgroep. Dit biedt de kinderen veiligheid en houvast. De gemiddelde basisgroep-grootte is 17 leerlingen.


Missie
Op ’t Hof wil zich onderscheiden als een professionele, innovatieve dorpsschool. Onze drijfveren zijn daarbij positieve omgang met elkaar en constructief omgaan met ieders competenties en talenten. We doen dit vanuit een open houding naar elkaar, zowel ouders, leerkrachten als kinderen. Ieder met inzet van de eigen verantwoordelijkheden. De school is een veilige plek met een positieve sfeer. Wij zien het als onze missie om het beste uit leerlingen te halen, waarbij ieder kind zich optimaal kan ontplooien op weg naar een goede toekomst. Wij willen voor de kinderen een stevige basis vormen voor die toekomst. Onze leerlingen hebben een prettige tijd op school en leren veel.
 
Onze slogan is: "Wij leren met en van elkaar"
 
Leren betekent dat wij alles uit de kinderen willen halen op een manier die bij elk individueel kind past: onderwijs op maat. We accepteren dat kinderen verschillen. Wij richten ons op dat, wat het kind nodig heeft. Dit betekent dat wij ons onderwijs aanpassen aan de onderwijsbehoefte van het kind. Dit is zichtbaar in de school: Wij zijn trots op onze school en maken graag een afspraak met u. Bel gerust ook zelf voor een afspraak (0345) 58 10 74.