Unit 5-8 
Personele bezetting 
 

  Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag
Ochtend Meester Mels
Meester Bas Juf Helga
Meester Mels
Meester Bas
Juf Kim
Meester Mels
Meester Bas
Juf Kim
Meester Mels
Meester Bas
Juf Helga
Meester Mels
Meester Bas
Juf Kim
Middag Meester Mels
Meester Bas*
Juf Helga/Kim
Meester Mels
Meester Bas*
Juf Kim
Meester Mels
Juf Helga
Meester Eric**
Meester Mels
Meester Bas*
Juf Kim

*Meester Bas geeft een gedeelte van de middag les.
** Meester Eric is vakdocent gymnastiek.
 
Meester Mels, juf Helga en juf Kim zijn de leerkrachten van unit 5/6/7/8. Zij zijn verantwoordelijk voor de cognitieve ontwikkeling van uw kind. Meester Bas, leraarondersteuner, ondersteunt hen hierbij en samen dragen zij zorg voor de algehele ontwikkeling van uw kind. Kim van Dooijeweert is unitleider. Dit betekent dat zij het voortouw neemt in de dagelijkse organisatie van de unit. Op donderdagmiddag geeft een vakdocent (Eric Willemse) gymnastiek aan alle leerlingen van unit 5/6/7/8. Juf Kristin zal op donderdagmiddag Rots en Water geven aan de leerlingen van groep 7.
 
Meester Mels, juf Helga en juf Kim voeren de startgesprekken, rapportgesprekken en eventuele extra gesprekken dit schooljaar. Uiteraard is het mogelijk een gesprek met een andere juf of meester te voeren over een specifieke vraag of een bepaald vakgebied. Aangezien niet alle juffen en meesters dagelijks aanwezig zijn op school kan het handig zijn bij vragen gebruik te maken van mail. De mailadressen zijn:
 
Naam E-mail
Kim van Dooijeweert kim@opthoftricht.nl
Mels Vleugel mels@opthoftricht.nl
Helga Bongers helga@opthoftricht.nl
Bas Gradisen bas@opthoftricht.nl

 
Binnenkomst
Om 8.25 uur gaat ’s ochtends de bel. Met de leerlingen hebben we afspraken gemaakt over hoe we ’s ochtends en na de pauzes de school binnengaan. We maken een rij van tweetallen, zodat alle leerlingen rustig hun jas en tassen op kunnen hangen. De leerlingen van groep 7 en 8 starten ’s ochtends in lokaal 8, groep 6 start in lokaal 6 en groep 5 start in lokaal 5, waar de dag om 8.30 uur begint.
 

Eten en drinken
Op dinsdag en donderdag is het gruitdag en dan eten wij als tussendoortje een stukje fruit of groente. Natuurlijk bent u vrij om ook op andere dagen een gezond tussendoortje aan uw kind mee te geven. Wij stellen dit zeer op prijs.
  

Gym
De leerlingen van unit 5/6/7/8 krijgen twee keer per week gym. Hiervoor nemen de leerlingen zelf sportkleding mee en zorgen zij voor zaalschoenen. Op maandagochtend geeft meester Bas gymles en op donderdagmiddag geeft meester Eric, vakdocent gym, gymles in het dorpshuis van Tricht.
 

Verjaardagen
Verjaardagen vieren we rond 10.30 uur in de klas. U kunt de traktatie ’s ochtends aan uw kind meegeven. We hebben graag gezonde traktaties. De leerlingen vieren hun verjaardag met de leerkracht en hun klasgenootjes. Daarna mogen de leerlingen bij de andere leerkrachten uit de bovenbouwunit langs gaan voor een sticker en felicitatie.
 

Huiswerk
Uw kind krijgt huiswerk mee voor verschillende vakken. De toetsdata worden in de nieuwsbrief genoteerd. Het is wenselijk dat ouders actief betrokken zijn bij het plannen, maken en leren van huiswerk. In het kader van de voorbereiding op de middelbare school, kunnen leerlingen van groep 8 een agenda aanschaffen, zodat ze alvast kunnen oefenen met het plannen van huiswerk. Het is de bedoeling dat kinderen hun agenda thuis laten zien wanneer daar door de ouder(s) naar gevraagd wordt.
 

Startgesprekken
In unit 5/6/7/8 is het de bedoeling dat uw kind vanaf groep 6 aanwezig is bij de startgesprekken. U ontvangt informatie over wanneer het startgesprek plaatsvindt en met welke leerkracht. Tijdens de startgesprekken worden de ouders van de kinderen van groep 8 geïnformeerd over zaken met betrekking tot het voortgezet onderwijs.
 

Toetsen en rapporten
Regelmatig zijn er toetsen van de lesmethoden. Daarnaast hebben we in januari en juni een toetsweek, waarin de Cito-toetsen van ons leerlingvolgsysteem worden afgenomen. Twee keer per jaar krijgt uw kind een rapport. Dat wordt door de kinderen met hun ouders opgehaald op de Kijkrapportavond. U bent van harte welkom van 18.30 tot 19.30 uur. Op deze avond kunt u inschrijven voor een gesprek bij de leerkrachten.
 

Klassenouders
Voor elke groep zijn wij op zoek naar één of twee klassenouders. Die kunnen ons bijvoorbeeld helpen bij het inschakelen van ouders als we gedurende het jaar ergens hulp bij nodig hebben. Wilt u zich aanmelden als klassenouder? Laat het ons weten. Alvast bedankt!
 

Nieuws

Ook dit jaar willen wij u weer in de nieuwsbrief op de hoogte brengen van alle unitzaken. Daarnaast vinden wij het leuk als u ons volgt via Twitter en/of Facebook. Regelmatig zullen we vanuit de unit berichten over bijvoorbeeld activiteiten in unit 5/6/7/8.
Twitter                 : @OptHofTricht                                            
Facebook            : Basisschool Op ‘t Hof
 
 
 
 
Samen met u en uw kind hopen wij er een fijn en leerzaam schooljaar van te maken. Indien u nog vragen heeft, dan kunt u contact opnemen met één van de leerkrachten.
 
Met vriendelijke groet,
 
Mels Vleugel
Helga Bongers
Bas Gradisen
Kim van Dooijeweert