Jeugdgezondheidszorg (JGZ)


De jeugdgezondheidszorg op de basisschool
Samen met school en ouders volgt de afdeling Jeugdgezondheidszorg (JGZ) van GGD Gelderland Zuid de ontwikkeling en gezondheid van de leerlingen tijdens de schoolperiode. Bij de afdeling JGZ werken jeugdartsen, jeugdverpleegkundigen, doktersassistenten, logopedisten en een psycholoog.
 

Logopedische screening groep 1
Alle kinderen worden rond hun 5e verjaardag door de logopedist gescreend. De ouders van de betreffende kleuters krijgen van te voren bericht. De logopedist beoordeelt de spraak, de taal, de stem, het mondgedrag en of het kind goed hoort en luistert. Na dit onderzoek informeert de logopedist de ouders en de leerkracht over het resultaat en of verdere logopedische hulp gewenst is. De taken van de logopedist staan uitgebreid beschreven in de folder 'Logopedie op de Basisschool'.
 

Gezondheidsonderzoeken
Alle kinderen van 5-6 jaar en van 10-11 jaar worden gescreend door de doktersassistente.
Zij kijkt of uw kind goed ziet, hoort, groeit en beweegt.
Voorafgaand aan de screening krijgen ouders een brief met informatie en de folder 'Jeugdgezondheidszorg, onderzoeken op de basisschool'. De doktersassistente houdt een praatje in de klas om de kinderen op het onderzoek voor te bereiden. Ouders zijn in principe niet bij de screening aanwezig.
 
Het onderzoek bestaat uit:
Het kind hoeft zich voor het onderzoek niet uit te kleden.
 
De doktersassistente screent alle 7-8 jarige kinderen op lengte en gewicht. Ook hiervan krijgen ouders bericht als hun kind aan de beurt is.
 
Als een kind extra aandacht nodig heeft, ontvangen de ouders een uitnodiging voor het spreekuur van de jeugdarts of de jeugdverpleegkundige op school. Tijdens dit spreekuur is er voldoende tijd voor extra onderzoek en het bespreken van vragen en zorgen.


Spreekuur op school
Ook bij twijfel, vragen of problemen met betrekking tot de ontwikkeling van uw kind is het mogelijk om het spreekuur buiten de vaste onderzoeksmomenten om te bezoeken. Bijvoorbeeld als u twijfelt of uw kind goed groeit of als er zorgen zijn op school of thuis. Een afspraak maken kan via (0344) 69 87 45  (ma. t/m vr. van 09.00 tot 16.00 uur) of via planningjgzrivierenland@ggdgelderlandzuid.nl.
Het spreekuur vindt op school plaats.
 

Vaccinaties
In het kalenderjaar dat uw kind 9 jaar wordt, ontvangt uw kind automatisch een oproep voor twee prikken (vaccinaties): één tegen Difterie, Tetanus en Polio (DTP) en één tegen Bof, Mazelen en Rode Hond (BMR). Op 12-jarige leeftijd ontvangen de meisjes een uitnodiging voor een vaccinatie tegen baarmoederhalskanker (HPV).
 

Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG)
De afdeling Jeugdgezondheidszorg van de GGD is een van de kernpartners van de Centra voor Jeugd en Gezin (CJG) in Rivierenland. Ook bij een CJG kunt u terecht voor vragen rondom opvoeden en opgroeien. Zie voor meer informatie en het aanbod van het CJG in uw gemeente www.cjgrivierenland.nl. Ouders, opvoeders en jongeren kunnen ook via info@cjgrivierenland.nl en via (088) 001 77 00 hun vragen stellen.
 

Informatie?
Heeft u vragen, wilt u advies, een afspraak maken of meer informatie over de jeugdgezondheidszorg? Neemt u dan contact op met de GGD. De afdeling JGZ is bereikbaar op maandag t/m vrijdag van 09.00-16.00 uur: (0344) 69 87 45 of via jgzrivierenland@ggdgelderlandzuid.nl.
 
Op de website www.ggdgelderlandzuid.nl vindt u meer informatie over de dienstverlening van de GGD en vindt u folders over opvoeden en opgroeien.
 
Per 1 juli 2013 zijn GGD Rivierenland en GGD Regio Nijmegen gefuseerd tot GGD Gelderland Zuid.
De locaties blijven bestaan zoals u gewend was.

GGD Gelderland Zuid/ vestiging Tiel

Bezoekadres: J.S. de Jongplein 2, 4001 WG Tiel
Postadres: Postbus 1120, 6501 BC Nijmegen