De MR-leden van het schooljaar 2014-2015


Anton Franken (penningmeester)

Mijn naam is Anton Franken en ik ben getrouwd met Daniëlla Franken-Boekhorst. Ik ben de vader van Michaëla (groep 7), Famke (groep 3) en Eloïse (groep2).

Door MR-lid te zijn hoop ik een bijdrage aan een goede en open communicatie tussen team en ouders te kunnen geven.
Informatie op de informatie avonden of inloop avonden blijkt voor mij niet voldoende, graag houd ik me er meer mee bezig.
In de toekomst hopen wil ik graag weten wat er, ook dan, op de school speelt.
 
Een van mijn speerpunten is dan ook de communicatie naar ouders te kunnen verbeteren waar mogelijk.
Ik vind het ook belangrijk dat ouders weten wat er op de school speelt.
Ik vind het van belang om als ouder mee te denken en te praten over onderwerpen die betrekking hebben op het beleid van de school.
Mijn motivatie om deel te willen nemen aan de MR is eigenlijk heel simpel:
 
Daarnaast probeer ik de informatie avonden bij te wonen en de inloop avonden te bezoeken.
Omdat ik een fulltime baan heb kom ik op school voor het wegbrengen en/of ophalen van Michaëla, Famke, Eloïse en voor de vergaderingen van de MR.
De ervaring die ik heb met Op ’t Hof is de afgelopen vier jaar actief deel te mogen uitmaken van de MR.


Mariëlle Wilbrink
Ik ben Mariëlle Wilbrink en heb samen met Koert Stittelaar drie kinderen, waarvan er twee nog op de basisschool zitten namelijk Bart (groep 8) en Hidde (groep 6).
Een aantal jaar geleden heb ik al deel mogen uitmaken van de MR en ben vorig jaar gevraagd of ik opnieuw in de MR wilde gaan. Nu mijn kinderen wat groter zijn en ik hen niet meer bij het schoolplein ga opwachten, hoor je minder wat er zoal speelt op school. Door deel uit te maken van de MR hou ik mijzelf beter op de hoogte en hoop ik door mijn affiniteit met het basisonderwijs een goede ondersteuning en advies te kunnen bieden.


Paul Kuijten
Mijn naam is Paul Kuijten, papa van Annika (8), Evie (5) en Noortje (3). Binnenkort zitten ze alle drie op Op ‘t Hof. Ik ben freelance consultant, in ICT en aanverwanten.

Ik ben in de MR gegaan om meer betrokken te zijn bij het schoolgaande leven van mijn dochters, en om bij te dragen aan een zo goed mogelijk onderwijs op Op ‘t Hof.  Daarnaast vind ik het erg interessant om meer over het onderwijs te weten te komen. Dingen die ik belangrijk vind in onderwijs:
-
 Ieder kind kan zich op de voor zijn of haar best mogelijke manier ontwikkelen, en zijn of haar unieke talenten aanwenden om te groeien.
- Kinderen leren meer vaardigheden dan feitjes en deze vaardigheden sluiten aan bij wat nodig is in de context waarin ze terecht gaan komen.

Op ‘t Hof is al zeer goed op weg hiermee en ik zal het verder helpen ontwikkelen.


Kim van Dooijeweert
Mijn naam is Kim van Dooijeweert, unitleider van unit 5-8 en intern begeleider. Ik zit al meerdere jaren in de Medezeggenschapsraad als vertegenwoordiger van het personeel van basisschool Op 't Hof. We bespreken uiteenlopende zaken die te maken hebben met het onderwijs en de schoolorganisatie. De Medezeggenschapsraad biedt de mogelijkheid om samen met ouders actuele (beleids)zaken te bespreken. Onze missie voor de leerlingen van Op 't Hof is 'we leren met en van elkaar'. Dit geldt natuurlijk ook voor ouders en leerkrachten, dus laten we onze krachten bundelen en ideeën delen in de MR. Mocht u het interessant vinden om een MR vergadering bij te wonen, dan bent u van harte uitgenodigd.

Neelke Stel
Mijn naam is Neelke stel. Ik ben al ruim 12 jaar werkzaam op deze school. Mijn huidige functie is die van leerkracht/unitleider van de onderbouw (groep 1 t/m 4). In de tijd dat ik werkzaam ben bij Op't Hof heb ik allerlei verananderingen meegemaakt op verschillende gebieden. Ik ben graag betrokken bij het maken en veranderen van ons schoolbeleid, waardoor onze leerlingen zich nog beter kunnen ontwikkelen op allerlei gebieden. Heefd dit ook uw interesse, dan ga ik hier, tijdens een MR vergadering, graag met u over in gesprek.