Welkom ouders van onze school


Als ouder bent u vanzelfsprekend betrokken bij onze school, omdat uw kind een leerling op onze school is. Maar u kunt uw betrokkenheid vergroten door deel te nemen aan activiteiten die door onze school georganiseerd worden. Denk hierbij aan feestdagen als Sinterklaas, Kerst, maar ook het schoolreisje, de sportdag, het schoolvoetbal en de 'Fancy Fair'.

U kunt uzelf opgeven om bij losse activiteiten te assisteren, maar misschien wilt u wel meer in de organisatie van de activiteiten betrokken worden en is een plaatsje in de OR iets voor u?
Daarnaast zoeken wij elk jaar voor elke klas een klassenouder die het aanspreekpunt voor de leerkracht van die groep is. Deze klassenouders zijn een ondersteuning bij het organiseren van klassenactiviteiten.

Bent u één of meerdere dagen per week tussen de middag beschikbaar? Misschien vindt u het dan wel gezellig om als overblijfouder op onze school aan de slag te gaan.

Wellicht gaat uw interesse meer uit naar het beleidsmatige deel van Op 't Hof en is de MR iets voor u.

Kijk op de verschillende pagina's en verdiep u nog meer in onze school!