Voor eventuele bijlages gaat u naar: www.opthoftricht.nl

 


 
                                                             Kalender


 

 
Datum
05 september 2013                  
Kalender
 
06-09 groep 1/2 vrij
weekend  
09-09  
10-09  
11-09 Schoolkamp groep 7/8
12-09 Schoolkamp groep 7/8
13-09 Schoolkamp groep 7/8
weekend  
16-09  
17-09 algemene informatie avond
18-09 nieuwsbrief
19-09 schoolreis
20-09 groep 1 t/m 8 vrij
   
 
 
 
Jarigen!

 Sem Verboom  uit groep 5

 Lenka Scheffel uit groep 2

 Marijn Brans uit groep 5

 Fiene van Dorrestein uit groep 5
 India Verrips uit groep 3

 Michaëla Franken uit groep 4

 
Allen van harte gefeliciteerd met jullie verjaardag!

[untitled21.JPG]
 
MR
 
OR
We hopen dat iedereen heeft genoten van een fijne, zonovergoten vakantie en weer fris aan het nieuwe jaar is begonnen! Op maandag 16 september om 20.00 uur vindt de eerste OR-vergadering van dit jaar plaats op school. Er zijn tot nu toe twee geïnteresseerde ouders die een kijkje komen nemen; heb je ook zin en ben je nieuwsgierig hoe het er bij de OR aan toe gaat, schroom dan niet om aan te schuiven! We zijn nog steeds op zoek naar nieuwe actieve leden.
 
Alle kinderen hebben afgelopen week een brief mee naar huis gekregen over de incasso van de ouderbijdrage. Graag jullie aandacht hiervoor; zonder nieuwe machtiging kan er geen bijdrage meer worden geïncasseerd!
 
Afgelopen maandag werd het schoolplein feestelijk heropend. Vorig schooljaar is er gestart met het opknappen van het schoolplein. Dit grote project is mogelijk gemaakt dankzij een substantiële bijdrage uit het Coöperatiefonds van Rabobank West Betuwe  en is ook gedeeltelijk gefinancierd vanuit de jaarlijkse ouderbijdrage. Er zijn 2 speeltoestellen vervangen en is er zelfs een extra toestel aangeschaft. Mevrouw Thea Damme was namens de Rabobank aanwezig om de cheque te overhandigen. Daarnaast was dit uiteraard ook niet mogelijk geweest zonder de hulp van de vele ouders die zich hebben ingezet door bijv. het plaatsen van de toestellen, verven etc. Wij bedanken op deze plaats: bouwbedrijf C.M. Verrips (vader van Levi en India), Schildersbedrijf W. van Maurik (vader van Jo-Ann en Jerry), Van der Plaat Timmerbedrijf (de vader van Lindsey), de vader en opa van Mathijs en Tessa,  de vader van Sem en Liz, de vader van Thijs en Ruben, de vader van Mirthe en Joanne, de vader en moeder van Guusje en Fiene, de moeder van Nieck en Annemarie, de moeder van Sylvano en de vader en moeder van Tommy. Superbedankt voor jullie hulp!!!

 
Algemeen
De kop is eraf. Het schooljaar 2013-2014 is van start gegaan. We wensen iedereen een leerzaam en fijn schooljaar toe. Dankzij de inzet van veel ouders kunnen we gebruikmaken van een prachtig speelplein. Nogmaals dank.
Een van de speerpunten van dit schooljaar is leespromotie. Veel activiteiten zullen gericht zijn op het leren lezen, voorlezen, voortgezet lezen en woordenschat. Bent u al op onze facebookpagina geweest? Hier kunt u in een fotogalerij bekijken  op welke wijze leerlingen van Op 't Hof lezend hun vakantie hebben doorgebracht. Deze zijn ook te zien op onze informatiezuil in de hal. Loop gerust eens binnen 's middags om al die leuke foto's te bekijken. Op de eerste schooldag hebben we onze waardering voor al die leeskilometers laten blijken in de vorm van een boekenbon aan drie leerlingen. We hebben gekeken naar originaliteit, inzet en motivatie. Rogier Bosman, Nieck van Bekkum en Corné Hol zijn de winnaars geworden. Van harte gefeliciteerd en veel leesplezier toegewenst!
Deze week konden we  nog even genieten van een paar prachtige nazomerdagen. De eerste activiteiten staan alweer op stapel. Het schoolkamp en het schoolreisje. We kijken er naar uit.

Nog niet iedereen heeft het schoolreisje en/ of het schoolkamp betaald. Denkt u daar nog even aan.  Het rekeningnummer is: 32.12.74.768 t.n.v. OBS Op 't Hof. Bij voorbaat dank.

Kledinginzameling
Maandag 23 september houden we weer een kledinginzameling. Doe mee en breng a.u.b. zoveel mogelijk kleding en schoenen mee. De geldelijke opbrengst komt ten goede aan de leerlingen van onze school. U kunt de zakken met kleding alleen 's ochtends tot 09.00 uur inleveren!
Wat wordt er ingezameld?
Alle draagbare kleding, draagbare schoenen, huishoudartikelen (dekens, lakens, handdoeken) en zachte knuffelbeesten.
Alles dient verpakt te zijn in een dichte plastic zak.
Wij hopen op een grote inzameling.

Overblijven
Met de start van het schooljaar is ook het overblijven weer begonnen. We werken graag met de grotere overblijfkaarten. U kunt een overblijfkaart kopen voor 10 keer overblijven en een voor 50 keer overblijven. Dat is zowel voor uw gemak als de onze.




 
Nieuws uit de units!



 
Unit 1/2
juf Bea, juf Neelke en juf Jacelien
Het was wel weer even wennen maandag. Veel kinderen stonden te popelen om weer te beginnen, maar er waren ook wel wat tranen. Gelukkig waren de tranen snel gedroogd.
We zijn van start gegaan met het uitleggen van de regels op school en in de klas. We hebben ook al de eerste letter geleerd. De S van ssssst. De kinderen hebben vandaag een papier van spreekbeeld meegekregen. Hierop staat de letter met het daarbij behorende gebaar. De kinderen mogen weer spullen meenemen voor de lettertafel.
De jongste kleuters hebben het cijfer 1 aangeboden gekregen. De oudste kleuters hebben 1 tot en met 10 herhaalt.
Wij werken aan het thema “dit ben ik”. We leren onder andere lichaamsdelen benoemen en gevoelens herkennen.
Het centrale prentenboek is “kikker is kikker” van Max Veldthuis.
Als het goed is heeft u kind afgelopen woensdag een informatiebrief meegekregen over het reilen en zeilen in de kleuterunit. Heeft u deze niet ontvangen, kom hem dan nog even halen. Mochten er nog vragen zijn, dan horen wij het graag.
Wij wensen u en de kinderen een heel fijn schooljaar toe.
 
Unit 3/4/5
juf Kim, juf Eva, meester Mels & juf Jacelien
 Het nieuwe schooljaar is weer begonnen. In de eerste week is altijd veel voor het eerst, dat is spannend, maar ook heel leuk!  Er zijn mooie vakantieherinneringen gedeeld en we gaan met de unit nog meer mooie herinneringen maken. Groep 3 is druk bezig met de 1e letters d/i/k, samen vormen ze het eerste woordje dik.
Groep 4 en 5 vervolgen hun roosters en helpen de nieuwe kinderen van de unit.
Dit schooljaar gymt onze unit op woensdag, graag op deze dag de gymspullen meenemen. Graag zien wij de gymtas alleen die dag op school aanwezig i.v.m. de geringe ruimte aan de kapstokken.  Verder is er op vrijdag nog een extra bewegingsonderwijs moment. Deze les vindt plaats op het schoolplein of in de speelzaal. Dan zijn er geen gymspullen nodig.
De gruitdagen zijn nog steeds op dinsdag en donderdag. Op deze dagen eten we een portie groente of fruit, wat van thuis meegenomen moet worden. Op andere dagen mag dit natuurlijk ook.
Een verder kennismaking vindt plaats tijdens de startgesprekken van de aankomende weken en op de informatieavond van 17 september. Tot dan!
 
Unit 6/7/8
 juf Cora, juf Helga, juf Elise & juf Kristin
Het nieuwe schooljaar is weer begonnen! Een warm welkom voor de kinderen van groep 6 in unit 6/7/8 :-). Iedereen heeft zijn plekje in de klas weer gevonden. Alle vakantieverhalen zijn uitgewisseld. En de eerste lessen zijn alweer begonnen. Groep 7 en 8 leven toe naar het kamp. Volgende week woensdag is het zo ver!!
De kinderen kunnen hun bagage brengen op dinsdagmiddag van 15:00 tot 15:30 uur. Mocht dit echt niet lukken, dan graag woensdagochtend direct afgeven bij onze bagagebus. 
We vragen iedereen nog om het briefje met de zorgverzekering en het nummer in te leveren bij juf Cora.  Deze week gaat er nog een briefje mee waarop u kunt aangeven of er bijzonderheden zijn betreffende uw kind, bijvoorbeeld medicijngebruik. Medicijnen ook graag van te voren inleveren met een briefje hoe te gebruiken. Dit geldt ook voor de reservesleutel van de fiets. Deze graag in een envelopje met daarop de naam inleveren. We vertrekken woensdag rond 9:00 uur en verwachten vrijdag weer terug te zijn rond 15:00 uur. We hebben er zin in!!!

Groep 6 gaat op donderdag 19 september op schoolreis naar het Archeon. Veel plezier!!

De kinderen gymmen op maandagochtend en donderdagmiddag.

Dinsdag 17 september is de informatieavond. De week daarop beginnen de startgesprekken. U ontvangt hiervoor een uitnodiging. 





 

Voor eventuele bijlages gaat u naar: www.opthoftricht.nl