Voor eventuele bijlages gaat u naar: www.opthoftricht.nl

 


 
                                                             Kalender


 

 
Datum
18 september 2013
Kalender
 
19-09 Schoolreis groep 1 t/m 6
20-09 Groep 1 t/m 8 vrij
Weekend  
23-09 Kledingactie/ studiereis Margreet/ Startgesprekken
24-09 Startgesprekken
25-09 Startgesprekken
26-09 Startgesprekken
27-09 Startgesprekken
Weekend  
30-09 Startgesprekken/start kinderboekenweek
01-09 Startgesprekken
02-09 Startgesprekken

03-09

Startgesprekken
04-09 groep 1/2 vrij
 
 
 
Jarigen!
    Justin Wevers uit groep 2 op 22 september
 Levi Verrips uit groep 6 op 22 september
 Raf Heinsbroek uit groep 6 op 24 september
Chemène van Mourik uit groep 3 op 26 september
Nieck van Bekkum uit groep 4 op 26 september
 
Allen van harte gefeliciteerd met jullie verjaardag!

[untitled21.JPG]
Leestalenten
Ook dit jaar gaan we weer verder met Leestalent. Heeft uw kind zijn aftekenkaart vol? Dan kan de aftekenkaart ingeleverd worden bij de leerkracht. Veel leesplezier!

Diploma B:
unit 3/4/5
Vivièn

Diploma C:
unit 3/4/5
Ilana van S.

Zilveren medaille:
unit 6/7/8
Beau
 
MR
  Lijkt het u interessant om een keer een vergadering van de MR bij te wonen? Dan bent u van harte welkom op 3 oktober om 20.00 uur op school.
OR
Afgelopen maandag is het OR-jaar van start gegaan met de eerste vergadering. De activiteiten zijn besproken en verdeeld en we gaan er weer een leuk jaar van maken! Natuurlijk zullen we weer regelmatig hulp kunnen gebruiken van hulpouders; houd de oproepjes daarvoor in de gaten. Van een aantal activiteiten is de datum al bekend; zie het jaarrooster voor de data!
 
Dinsdagavond was op de zuil bij de ingang in woord en beeld te zien wat de OR allemaal doet. We zullen dit nog even laten hangen; loop er gerust nog eens langs om de foto's en informatie te bekijken!
 
Aan het begin van het schooljaar zijn nieuwe incassoformulieren meegegeven aan de leerlingen, met het verzoek deze in te vullen en in te leveren bij de leerkracht. We hebben al veel incassoformulieren terug, maar nog lang niet allemaal. Denken jullie eraan om het ingevulde formulier uiterlijk volgende week bij de leerkracht in te leveren (vergeet niet de IBAN en BIC-codes te vermelden)!
 
Algemeen

Kinderboekenweek 2013

Het thema van de Kinderboekenweek 2013 is `Klaar voor de start!`

De 59ste editie van de Kinderboekenweek vindt bij ons op school plaats van maandag 2 oktober t/m vrijdag 11 oktober 2013.

De Kinderboekenweek heeft jaarlijks een ander thema. In 2013 is het thema Sport en Spel met als motto: Klaar voor de start! Sporten brengt overwinningen, nederlagen, hoogte- en dieptepunten. Sporten is spannend, leerzaam en het vormt ons deels tot wie we zijn. Dit levert stof tot mooie verhalen, die zelfs de minder frequente lezer zullen boeien.
De opening wordt gehouden samen met de units in de hal van de school op maandag 30 september!
We wensen iedereen veel extra leesplezier tijdens de kinderboekenweek.


Informatie avond 
Dinsdagavond was de algemene informatieavond. De opkomst was weer erg groot, 90 % van de ouders zijn geweest. De kinderen waren erg enthousiast en hebben op geheel eigen wijze hun ouders geinformeerd. Mocht u nog vragen hebben stel ze gerust.

Startgesprekken
De uitnodigingen zijn inmiddels uitgedeeld met op de achterzijde een indeling van de startgesprekken. De eerste gesprekken vinden vanaf volgende week plaats.

Korenslag
Woensdag 16 oktober wordt er een korenslag georganiseerd. Vijf scholen gaan, onder leiding van een deskundige jury, de muzikale strijd aan. De Malsenburg, de Springplank, de Waerdenburght, de Burg. Westerbeek van Eertenschool en Op 't Hof zijn de deelnemende scholen.  De organisatie ligt in handen van Op 't Hof. Iedere school studeert met een koor (samengesteld uit de bovenbouw) drie liedjes in. Een thema lied, een vrije keuze lied en het gemeenschappelijk lied. Woensdagmiddag 16 oktober is de generale repetitie. Het optreden is 's avonds in de Lingeborgh vanaf 19.30 uur. Rekeninghoudend met de grootte van de aula, mogen de koorleden twee/drie betalende gasten meenemen. De kaartjes zullen 3,50 bedragen.
Binnenkort meer hierover! Schrijf het alvast in uw agenda woensdag 16 oktober.


Studiereis Margreet
Aankomende week van 23 september tot en met 27 september gaan alle directies van Stichting Fluvium op studiereis naar Finland.
 Dit wordt bekostigd met een subsidie van het Europees Platform.  Het Europees Platform wilt graag  internationale oriëntatie en samenwerking bevorderen. Tijdens de afwezigheid van Margreet kunt u met vragen terecht bij Karin of bij een van de unitleiders. 
Nieuws uit de units! 
Unit 1/2
juf Bea, juf Neelke en juf Jacelien
Wat fijn dat bijna iedereen op de informatieavond is geweest. Wat knap dat jullie kinderen al zo goed kunnen vertellen wat er te leren valt in de kleuterunit. De juffen zijn erg trots!
Op 17 oktober gaan alle kleuters een optreden verzorgen op het grote podium. De voorstelling maken zijzelf onder leiding van drie pabostudenten. Waar de voorstelling over gaat blijft nog een verrassing. Noteert u 17 oktober aanvang half 2 alvast in uw agenda.

Eén van de studenten is juf Melissa. Melissa heeft vorig jaar stage gelopen bij ons in de kleuterunit. Zij vond dit zo leuk, dat zij haar LIO (leraar in opleiding) stage ook bij ons komt lopen. Zij begint hiermee na de herfstvakantie. Melissa zal een aantal taken van de leerkrachten in de kleuterunit overnemen. De eindverantwoordelijkheid over uw kind blijft bij Juf Neelke en Juf Bea.
We hebben nog meer handen in de unit, want ook juf Jessica loopt stage in de kleuterunit. Juf Jessica is een ROC stagiaire. Zij studeert voor onderwijsassistent. Zij zal het hele jaar iedere maandag, dinsdag en woensdag in de unit aanwezig zijn. 

Wij wensen juf Jessica en juf Melissa veel plezier en een leerzame stage toe.

Aankomende week gaan wij werken aan het thema sport en beweging. Dit is tevens het thema van de Kinderboekenweek. Het prentenboek dat hierbij centraal staat is “Arno en de bal”. De bibliotheek in Geldermalsen besteedt ook veel aandacht aan de Kinderboekenweek. Kinderen kunnen gratis lid worden van de bieb. We raden aan om er eens een kijkje te nemen.

Afgelopen maandag hebben wij de letter k geleerd. De lettertafels liggen al lekker vol. Er mogen aankomende week ook nog voorwerpen worden meegenomen die beginnen met de letter k. Over twee weken is de letter b aan de beurt.

Tijdens de rekenlessen besteden we op dit moment aandacht aan vergelijken. We leren de begrippen meer/minder, meeste/minste, veel/weinig en evenveel. Tevens is er aandacht voor de cijfers. De basisgroep van groep 1 heeft het cijfer 2 aangeboden gekregen en de basisgroep van groep 2 het cijfer 13.

Tijdens de informatieavond heeft u een uitnodiging ontvangen voor de startgesprekken. Indien u wisselt van data en tijdstip, meldt u dit dan bij juf Bea of juf Neelke. De eerste datum staat verkeerd in de brief. Er staat dinsdag 4 september, dit moet uiteraard 24 september zijn.
 
Unit 3/4/5
juf Kim, juf Eva, meester Mels, juf Jacelien en juf Elise
De informatieavond, die we gisteravond hebben gehouden, was een groot succes. We willen de leerlingen bedanken voor de rondleidingen en de informatie die ze hebben gegeven. In de begeleidende brief staat extra informatie over de unit en de uitnodiging voor de startgesprekken. Indien u wisselt van data en tijdstip, wilt u dit dan even melden bij juf Kim en juf Eva.
Deze week hebben de kinderen van groep 4 en 5 de dicteewoordjes mee naar huis gekregen. De zijde waar de toetsdata staan vermeld, is de kant waar de te leren spellingscategorieën op staan. Het huiswerk leren is het meest effectief als u samen met uw kind de categorieën door elkaar oefent. U noemt bijvoorbeeld 5-8 woordjes op en uw kind schrijft de woorden op. U kunt de woorden samen nakijken. Het woordendictee zal op 3 oktober worden afgenomen en het zinnendictee op 8 oktober. Op de achterkant van het blad staan de themawoorden uit de taallessen. Deze woordenschatwoorden komen tijdens de les aan bod. De woorden hoeven de leerlingen niet per se te leren, maar enkele woorden zullen wel tijdens de taaltoets gevraagd worden. U zou af en toe eens de betekenissen van deze woorden kunnen doornemen met uw kind.

Groep 4 en 5 zijn gestart met het automatiseren van de tafelsommen. Dit gebeurt veelal op school tijdens de rekenlessen, maar de leerlingen kunnen hier ook thuis voor oefenen. Wanneer de leerling een tafel snel achter elkaar en door elkaar kan opnoemen mag hij het bij de leerkracht opzeggen. Als dit de leerling goed is gelukt, dan mag uw kind het vakje van de tafel op de klassikale tafelkaart inkleuren.  In groep 4 is het streven dat de leerlingen het kleine tafeldiploma behalen (tafels 1-5, 10) en in groep 5 is het streven het grote tafeldiploma (tafels 1-10). Het zou fijn zijn als u uw kind aanmoedigt en stimuleert om de tafels ook thuis te oefenen.

In groep 3 wordt al veel gelezen! Wilt u thuis ook extra lezen, dan kan dat. In de bibliotheek in Geldermalsen zijn leuke boekjes te leen.
Leest uw kind in de blauwe of groene groep dan kunt u kiezen voor de
Avi-startboekjes. Op school lezen deze kinderen Leesweg niveau a boekjes. Kinderen die in de rode leesgroep zitten kunnen boekjes met AVI-M3 (of hoger) proberen te lezen. Deze leerlingen lezen op school Leespad niveau b boekjes. De school zelf leent geen boekjes uit.
De leerlingen in de blauwe groep hebben de volgende letters al geleerd: d, i, k, n, o, r en e.
De leerlingen in de groene groep hebben de volgende letters al geleerd: l, z, h, w, g en t.
De leerlingen in de rode groep hebben de volgende letters al geleerd: aa, ee, uu, oo, ij, oe en ui.
Wist u trouwens al dat de leerlingen van groep 3 de geleerde letters kunnen uitbeelden? Ze doen dit al heel goed! :-)

Yes, morgen gaan we op schoolreis! We wensen alle kinderen veel plezier toe tijdens de schoolreis naar het Archeon!
 
Unit 6/7/8
juf Elise, juf Cora, juf Helga & juf Kristin
Afgelopen week gingen groep 7 en 8 op schoolkamp in Amerongen. Het was een zeer geslaagd kamp met leuke activiteiten. Het weer werkte ook goed mee! Foto's zijn te bewonderen op onze facebookpagina. Morgen gaat groep 6 mee op schoolreis naar het Archeon. Wij wensen hen heel veel plezier! Dinsdagavond was er weer een succesvolle informatieavond waarbij de kinderen als gids hun ouder(s) rondleidden door de school. Elk kind heeft die avond een unitbrief ontvangen met extra informatie en tevens de uitnodiging voor het startgesprek. Wij zien u, met uw kind(eren), graag op de startgesprekken!
Woensdag 25 september starten de kinderen van groep 8 met de verkoop van kinderpostzegels, kaarten en pleisters. Het geld dat wordt opgehaald met deze kinderpostzegelactie gaat naar heel veel goede projecten en activiteiten om kinderen te helpen. Zowel in Nederland als in het buitenland. Wij wensen de kinderen van groep 8 veel succes met de verkoop!
 

Voor eventuele bijlages gaat u naar: www.opthoftricht.nl