Voor eventuele bijlages gaat u naar: www.opthoftricht.nl

 


 
                                                             Kalender


 

 
Datum
17 oktober 2013
Kalender
 
18-10 Groep 1 t/m 8 vrij
weekend  
21-10 t/m 25-10 Herfstvakantie
28-10  
29-10  
30-10  
31-10  
01-11  
weekend  
04-11  
05-11  
06-11  
07-11 Juf Eva jarig
08-11 Groep 1/2 vrij
 
 
 
Jarigen!

Tim Lievaart uit groep 8 op 21 oktober

 Wilthon Da Costa uit groep 6 op 22 oktober

 Janna Vos uit groep 5 op 28 oktober

 Tommy Korzaan uit groep 2 op 28 oktober

Femke Brans uit groep 7 op 29 oktober

Walid Salam Hamid uit groep 7 op 2 november
 Milyska Uhlhorn uit groep 8 op 3 november

Senna van Doesburg uit groep 8 op 7 november

Allen van harte gefeliciteerd met jullie verjaardag!

[untitled21.JPG]
 
MR
De volgende MR vergadering zal plaatsvinden op 7 november om 20.00 uur op basisschool Op 't Hof. Tijdens deze vergadering zal de MR zich buigen over de doelstellingen van de MR voor het aankomend jaar. Lijkt het u interessant om een bijeenkomst bij te wonen? U bent van harte welkom!
 
OR
 Er is geen nieuws uit de OR.
 
Algemeen
Vervanging
Wegens familieomstandigheden is juf Jacelien al enkele weken afwezig. Na de herfstvakantie zal zij starten met het werken van halve dagen. Meester Donny zal de middagen zoveel mogelijk voor zijn rekening nemen.
Juf Inge heeft besloten om na haar zwangerschapsverlof voor een half jaar onbetaald verlof op te nemen. We respecteren deze keuze. De afgelopen periode zijn de maandagen opgevangen door juf Bea en juf Neelke. Maandag 28 oktober vervangt juf Sandra juf Inge. Vanaf maandag 4 november start juf Melissa met haar LIO-stage. Een LIO-stage is de laatste fase van de opleiding tot leerkracht in het basisonderwijs. In deze periode zal een LIO-stagiair volledig de groep overnemen van de leerkracht. Juf Bea en juf Neelke blijven eindverantwoordelijk voor unit 1/2 en juf Melissa zal door hen begeleid worden. We wensen juf Melissa veel succes en plezier toe in unit 1/2.

Zwangerschap juf Cora
Wellicht heeft u al gehoord dat juf Cora zwanger is van haar tweede kind. Hierbij willen we juf Cora van harte feliciteren met haar zwangerschap!

Kinderboekenweek
Tijdens de opening van de Kinderboekenweek hebben verschillende juffen op het podium een boek gelezen. Dit deden ze niet in rusttoestand, maar dit werd gedaan gedurende een sportieve activiteit! Na het startsein 'Klaar voor de start...' is het gelijknamige lied van Kinderen voor Kinderen door de leerlingen van Op 't Hof gezongen. In alle units is er tijdens deze week extra aandacht besteed aan het lezen en het thema 'sport en spel'.

Boekenruilbeurs
De boekenruilbeurs was een groot succes! Veel kinderen hebben een boek mee naar school genomen om te ruilen en sommigen hebben zelfs meerdere boeken meegenomen! Bedankt voor de betrokkenheid en vrijgevigheid. We hopen dat alle leerlingen een leuk 'nieuw' boek hebben uitgekozen. De resterende boeken zullen bij een volgende boekenruilbeurs weer worden gebruikt.

Website Op 't Hof
Op dit moment wordt er hard gewerkt aan de website van onze school. Zo is de website vanaf nu ook toegankelijk voor gebruikers met een tablet en mobiele telefoon. Er is een nieuwe indeling gemaakt, zodat de informatie beter te vinden is. Verder staat (binnenkort) per unit de belangrijkste informatie genoteerd, zodat u nog eens terug kunt lezen wat de belangrijkste afspraken zijn. De foto's worden bijgewerkt en zijn straks terug te vinden op de site. Wij willen Dennis Hakkert (oud-leerling) bedanken voor het aanpassen van de site. Heeft u nog tips voor op de site? Mail dit dan naar karin@opthoftricht.nl

Home-Start
Home-Start voor als je wel wat ondersteuning kunt gebruiken.
Opvoeden gaat niet altijd vanzelf. Soms zijn er periodes dat het even niet wil lukken. Daar kunnen verschillende oorzaken voor zijn: ziekte, moeilijkheden met de kinderen, verhuizing, overbelasting. De stap naar professionele hulpverlening is niet nodig, maar (gratis) ondersteuning zou heel welkom zijn. Op zo’n moment kan een gezin een steuntje in de rug goed gebruiken. Dan kan het een opluchting zijn als iemand tijd en aandacht heeft om te luisteren of een handje helpt bij het oplossen van praktische zaken. In een dergelijke situatie kan een vrijwilliger van Home-Start van grote betekenis zijn.
 
Ook zijn we nog op zoek naar vrijwilligers.
Lijkt het jou leuk om een dagdeel per week een gezin te ondersteunen. Op 31 oktober start er weer een cursus van 5 dagen (onder schooltijd). Tijdens deze dagen krijg je een gedegen training, zodat je het gezin goed kunt ondersteunen. Uiteraard word je begeleid bij de ondersteuning van het gezin en zijn er regelmatig interessante themabijeenkomsten. Ook organiseren we terugkombijeenkomsten waarbij je (anoniem) ervaringen uitwisselt met andere vrijwilligers. Zo kun je van elkaar leren.
 
Wil je meer informatie, of wil je je aanmelden voor Home-Start, neem dan contact op met:  Sonja van Herk, tel. 06-35118800, mail: S.vanHerk@humanitas.nl

Schoolkorenslag
Woensdagavond hebben we genoten van de eerste editie van schoolkorenslag. Vijf scholen hebben tegen elkaar gestreden om de wisselbeker. De deelnemende scholen waren:
Buurmalsen, Varik, Waardenburg, Rumpt en Tricht.
Het was een avond met veel variatie in optredens en liedjes. Ook was er een jury aanwezig die erg leuk commentaar gaf. Soms werden de koren begeleid door echte muzikanten. Het was bloedstollend spannend. Tricht heeft de eerste prijs gewonnen!!!!
De kinderen van ons koor hebben de wisselbeker mee naar school genomen. Wij zingen nog steeds de sterren van de hemel!

Leestalenten
Diploma A
unit3/4/5:
Ilana, Alessandra, Ikram, Liz, Chemène

Bronzen medaille
unit 6/7/8:
Levi

Zilveren medaille
unit 3/4/5:
Mirthe

Gouden medaille
unit 3/4/5:
Bryan van S.
unit 6/7/8:
Jeffrey, Owen

Hoofdprijs
unit 3/4/5:
Thijs 
Nieuws uit de units! 
Unit 1/2
juf Bea, juf Neelke, juf Inge en juf Jacelien
Afgelopen woensdag rook het heel lekker in de kleuterunit. Op initiatief van Fleur hebben wij appelmoes gemaakt. ( “Juf wanneer gaan wij nou eens met die appels daar appelmoes maken?”) We hebben de appels eerst met een paar kinderen geplukt van de boom die naast ons lokaal staat. Vervolgens hebben de kinderen zelf de appels in stukjes gesneden en in de pan gedaan. Het resultaat was erg lekker. De foto’s komen op Facebook te staan.

Na veel oefenen, onder leiding van Juf Melissa en haar twee medestudenten juf Jitte en juf Tamara, hebben we een geweldige circusvoorstelling neergezet. Wij zijn erg trots op onze kleuters. Wat fijn dat wij zo’n groot publiek hadden. Juf Melissa, Juf Jitte en Juf Tamara: erg bedankt voor jullie inspanning!

Na de vakantie werken wij aan het thema “herfst”. Het prentenboek dat hierbij centraal staat is het boek “noten” van Paula Gerritsen. Wij willen graag een mooie kijktafel maken. De kinderen mogen herfstspullen voor de kijktafel meenemen. Wij zoeken ook nog wat materialen voor onze sorteertafel. Denk hierbij aan eikels, kastanjes, gedroogde bladeren, hazelnoten enz.
Deze week hebben de kinderen de letter t aangeboden gekregen. Wat fijn dat er veel kinderen zijn die spullen meenemen voor de lettertafel. We kunnen nu steeds in allebei de lokalen een lettertafel maken, super!

Juf Jacelien begint na de herfstvakantie weer met werken. Zij komt in eerste instantie alleen de ochtenden werken. Meester Donny zal de middagen zoveel mogelijk voor zijn rekening nemen. Maandag 28 oktober vervangt juf Sandra juf Inge. Vanaf maandag 4 november gaat juf Melissa de maandagen van juf Inge overnemen.

Geniet van de herfstvakantie!
 
Unit 3/4/5
juf Kim, juf Eva, meester Mels, juf Elise & juf Jacelien
Afgelopen week hebben wij het webje 'Sport' afgesloten. Na de vakantie zullen wij starten met een nieuw webje. Het thema is dan 'Halloween'.

Wij zijn nog op zoek naar klassenouders. Onze wens is dat er voor iedere groep 2 klassenouders zijn, die ons eventueel helpen bij bijvoorbeeld vieringen, feestvoorstellingen en andere kleine taken. Voor groep 5 heeft de moeder van Janica zich al opgegeven. Wie heeft er interesse om klassenouder te worden? Graag even melden bij een van de leerkrachten.

Groep 3
De kinderen uit groep 3 hebben de afgelopen weken hard gewerkt met lezen en kennen inmiddels al een heleboel letters. De blauwe en de groene leesgroep hebben zelfs al een eerste leestoets gemaakt. Na de herfstvakantie zal bij de leerlingen van de rode leesgroep ook een leestoets worden afgenomen.
De kinderen uit de blauwe groep hebben de letters d, i, k, r, e, n, j, o, s, p, a, m, t, h, l en z aangeboden gekregen.
De kinderen uit de groene groep hebben de letters t, h, l, z, g, w, u, b, v, f, oo, aa en ee aangeboden gekregen en de kinderen uit de rode groep zijn vooral bezig geweest met de twee-tekenklanken: de aa, oo, ee, ij, ie, ui, oe, uu, ou, ei, au en eu.
Het zou fijn zijn als de letters ook thuis eens geoefend worden. We hopen dat de leerlingen van groep 3 in de herfstvakantie regelmatig zullen oefenen met het lezen.

Groep 4 en 5
Wellicht heeft u al (oefen)tempotoetsen thuis zien komen. Wij oefenen elke dag met het automatiseren van sommen. Het doel is dat leerlingen de vaardigheid gaan beheersen of onderhouden  om snel sommen uit te rekenen. Aan het begin en het eind van de week maken de leerlingen van groep 4 en 5 een (oefen)tempotoets. De leerlingen proberen hun eigen score en de groepsscore te verbeteren. Via de website www.tempotoets.nl kan het automatiseren ook thuis geoefend worden.

Wij wensen alle ouders en leerlingen van unit 3/4/5 een hele fijne vakantie!
 
Unit 6/7/8
juf Elise, juf Cora, juf Helga & juf Kristin

Schoolkorenslag was een groot succes! 19 leerlingen van onze unit hebben maanden geoefend. Het resultaat mag er zijn. De kinderen verzorgden spetterende en verrassende optredens tijdens deze topavond! De eerste prijs is verdiend!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Gefeliciteerd allemaal :-)

De ouders en kinderen van groep 8 ontvangen na de herfstvakantie het complete tijdpad met betrekking tot het VO. Hier is tijdens de startgesprekken over gesproken. De laatste zaken worden nog afgestemd. Het is in ieder geval al wel duidelijk dat van het CITO leerlingvolgsysteem (de grafieken) net als andere jaren weer M8 (midden 8) zal worden afgenomen. 

De kinderen van groep 8 hebben met de verkoop van kinderpostzegels, kaarten en pleisters een bedrag voor het goede doel bij elkaar verzameld van 2221,70 euro!

De kinderen van groep 6 en 7 krijgen na de herfstvakantie een eerste toetsrooster mee. Voor nu hebben zij alleen dictees. Deze data staan vermeld op het blad met de spellingwoorden die de kinderen mee hebben gekregen naar huis, maar voor de volledigheid kunt u ze hier nog een keer lezen.
Groep 6: woordendictee op vrijdag 8 november en zinnendictee op donderdag 14 november.
Groep 7: woordendictee op donderdag 7 november, werkwoordendictee op vrijdag 15 november en zinnendictee op dinsdag 19 november.

Wij wensen alle kinderen van de unit een heerlijke herfstvakantie! Veel plezier en tot ziens op maandag 28 oktober. :)
 

Voor eventuele bijlages gaat u naar: www.opthoftricht.nl