Voor eventuele bijlages gaat u naar: www.opthoftricht.nl

 


 
                                                             Kalender


 

 
Datum
7 november 2013
Kalender
 
07-11 Eva jarig!
08-11 groep 1/2 vrij
weekend  
11-11  
12-11  
13-11  
14-11  
15-11  
weekend  
18-11  
19-11  
20-11  
21-11  
22-11 groep 1/2 vrij
 
Jarigen!

Senna van Doesburg uit groep 4 op 7 november 2013 (rectificatie, in de vorige nieuwsbrief stond Senna uit groep 8, maar het is natuurlijk groep 4, sorry!)
 Leroy van Tussenbroek uit groep 2 op 9 november 2013
 Reza Burggraaff uit groep 5 op 14 november 2013
 Tijme Bransen uit groep 8 op 14 november 2013
 Willionair Da Costa uit groep 5 op 18 november 2013
 Damian Wiemelink uit groep 1 op 20 november 2013

 
Allen van harte gefeliciteerd met jullie verjaardag!

[untitled21.JPG]
 
MR
Vanavond om 20.00 uur vindt de MR vergadering plaats op school. De volgende onderwerpen zullen besproken worden: Passend Onderwijs, de begroting en de jaarplanning van de MR. Lijkt het u interessant om een bijeenkomst van de MR bij te wonen? Dan bent u van harte uitgenodigd! 
 
OR
Op de website is vanaf vandaag het Financieel Verslag van de Ouderraad over het schooljaar 2012-2013 terug te vinden. Vragen en/of opmerkingen beantwoorden we graag!
 
Naar aanleiding van de herhaaldelijke oproep om de nieuwe incassoformulieren ten behoeve van de ouderbijdrage in te leveren, hebben we nog altijd van 14 gezinnen (18 kinderen) geen formulier retour ontvangen, noch anderszins een reactie gehad. Nogmaals aan deze gezinnen de dringende vraag het formulier in te leveren of met een van ons (Birgitte, Lisette, Femke) contact op te nemen. Het gaat in totaal om een bedrag van € 585,00 aan niet betaalde ouderbijdrage; dit is veel geld en dat kan ten koste gaan van activiteiten zoals Sint, Kerst, natuurdag, etc., waar alle kinderen met veel plezier aan deelnemen.
 
Dinsdagavond was de tweede ouderraadvergadering van dit jaar. We hebben vooruitgeblikt naar de viering van 5 december; over minder dan een maand is het alweer zover! Ook hebben we vast even vooruitgekeken naar de kerstviering. Beide activiteiten gaan de komende weken op touw gezet worden; houd de oproep voor hulpouders in de gaten! We hebben besloten dit schooljaar weer een actie te doen ten behoeve van kinderen die het minder goed hebben; waarschijnlijk wordt dat een actie in het nieuwe jaar voor de nieuw opgerichte speelgoedbank Tiel. Verdere berichten hierover volgen! Tot slot hebben we besloten om een aanvraag in te dienen voor een subsidie bij Trajectum (zie ook het stukje in de Dorpskrant hierover), ten behoeve van de verdere aankleding van het schoolplein. En last but not least, mochten jullie hem al gemist hebben: de eerste schoolkrant komt iets later dan andere jaren. Er wordt hard aan gewerkt en hij wordt spectaculair anders dan voorheen….
 
Algemeen
Juf Cora
U heeft in de vorige nieuwsbrief kunnen lezen dat juf Cora zwanger is. Voor de herfstvakantie hebben de ouders, verzorgers van leerlingen uit de unit 6/7/8 in een nieuwsflits kunnen lezen dat juf Cora ziek was en vervangen werd door meester Bas. Na de herfstvakantie is gebleken dat hele dagen werken te belastend is. Dit betekent dat Cora dagdelen gaat werken. We proberen zoveel mogelijk meester Bas als vervanger in te zetten.

14 november Dag van Respect
Stichting Dag van Respect ontwikkelt elk jaar een lessenserie. Dit jaar is het thema actief burgerschap; I am respect!
Respect doe je namelijk zelf!
Hier staan we als school helemaal achter.

Schoolgids
Vorige keer meldden we al, dat we de website onder handen hebben genomen. Ook de schoolgids is hard aan een update toe. Karin en Margreet zijn hier volop mee bezig. Tips en tops zijn van harte welkom.

Nationaal schoolontbijt
Wat een pech!!! Voor het 3e jaar op rij zijn we uitgeloot voor het Nationaal Schoolontbijt. Jammer, volgende keer beter.

Juf Lisette
In goed overleg is besloten dat juf Lisette haar loopbaan zal voortzetten op andere scholen van stichting Fluvium. Tot het einde van het schooljaar zullen de uren van juf Lisette door juf Elise vervangen worden.
Doordat we nog steeds met krimp te maken hebben (momenteel 135 leerlingen), zullen deze uren in het nieuwe schooljaar komen te vervallen.
Hieronder volgt een stukje van juf Lisette. Wij wensen haar op onze beurt ook een goede toekomst toe!

Berichtje van juf Lisette

 Beste leerlingen en ouders van Op 't Hof,
na een langdurige ziekteperiode en revalidatie in het ziekenhuis kon ik afgelopen mei gelukkig weer starten met het opbouwen van mijn werkzaamheden. Deze re-integratie heeft plaatsgevonden binnen een andere school van stichting Fluvium. Inmiddels zit dit traject erop, ben ik gelukkig weer volledig arbeidsgeschikt verklaard, maar zal ik niet terugkeren bij Op 't Hof.
Middels dit berichtje wil ik jullie allen bedanken voor de afgelopen 6 jaar. Ik wens jullie allemaal een schitterende toekomst en ik hoop dat jullie je dromen waar gaan maken!
Mijn lijfspreuk die ik jullie daarbij mee wil geven is:
Liever eigenwijs, dan helemaal geen zelfvertrouwen!
 
Al het goeds, vriendelijke groeten juf Lisette.
 
Leestalent

Diploma A
unit 3/4/5:
Tessa B., Thomas, India

Diploma B
unit 3/4/5:
Timo, Ikram

Diploma C
unit 3/4/5:
Janna, Thijn,

Bronzen medaille
unit 3/4/5:
Nigel, Janica

Zilveren medaille
unit 3/4/5:
Jelte, Wessel, Karlijn, Julia

Gouden medaille
unit 3/4/5:
Bryan W., Mirthe, Sem

Uitnodiging informatieavond lezen
Noteert u alvast in uw agenda dat er op donderdag 28 november om 19.30 uur een informatieavond over het belang van (voor)lezen plaatsvindt op basisschool Op 't Hof. Voor meer informatie verwijzen we u naar de bijlage van deze nieuwsbrief.


 
Nieuws uit de units! 
Unit 1/2
juf Bea, juf Neelke, juf Inge en juf Jacelien
 Wat is het gezellig in onze unit. Het ziet er herfstachtig uit.
De huishoek is veranderd in een gezellig kabouterhuisje.
De “kabouters” spelen er graag met hun mooie puntmutsen.
 Foto’s zijn terug te vinden op de Facebookpagina van school.
 
Afgelopen vrijdag zijn Marit en Manon van de Cosmoschool geweest en zij hebben een meeleeftheater verzorgd. Het was leerzaam en gezellig. Ook hiervan zijn foto’s gemaakt die u terug kunt vinden op onze Facebookpagina.
 
Wij gymmen/dansen voortaan op de maandagmiddag i.p.v de dinsdag.
Juf Lobke (gymstagiaire) zal de gymlessen verzorgen.
 
Deze week leren we de letter i en volgende week de letter l. Hiervoor mogen de kinderen weer spullen meenemen voor de lettertafel.
De volgende letters hebben we gehad; k, s, b, t en de i. U kunt dit thuis spelenderwijs herhalen bijv. door te vragen: 'wie weet er een woord wat begint met de…'
De kinderen van groep 2 leren analyseren en synthetiseren. Analyseren is het hakken van woorden bijv. boom wordt dan spellend  b/oo/m. En synthetiseren is het plakken van woorden bijv. spellend s/o/p wordt dan sop. Wilt u hier thuis ook aandacht aan besteden? Dan kunnen we dit samen spelenderwijs oefenen.
 
Unit 3/4/5
juf Kim, juf Eva, meester Mels, juf Elise & juf Jacelien

Wij hebben vernomen dat de kinderen flink gegriezeld hebben met Halloween. Wij griezelen nog even door, want het thema van ons webje is ‘Halloween’. In alle hoeken staat dit thema centraal.
De leerlingen uit groep 4 zijn bezig met de tafel van 2. De leerlingen moeten deze tafel thuis weer oefenen en kunnen een afspraak maken bij hun juf of meester. In groep 5 worden alle tafels herhaald, dus ook alle leerlingen uit groep 5, die de tafel van 2 nog niet hebben opgezegd, kunnen een afspraak maken bij hun juf of meester. Uiterlijk 15 november moeten alle leerlingen de tafel van 2 hebben opgezegd bij één van de leerkrachten.
 
Donderdag 14 november is de Dag van Respect. De hele middag zal in het teken staan van het respect. Er komt een gastspreker (wethouder Niko Wiendels van de gemeente Geldermalsen) en de lessen zijn 's middags aangepast.
Op vrijdagochtend 15 november worden er voor de hele unit workshops djembé spelen verzorgd. ’s Middags vindt er een generale repetitie plaats met de gehele unit en vanaf 14.40 uur zijn alle ouders van unit 3/4/5 van harte uitgenodigd om bij de uitvoering te komen kijken. De uitvoering duurt tot 15.00 uur.
 
Tijdens de informatieavond heeft u een brief meegekregen met informatie over de unit. In deze brief stond een stukje over de verjaardagen en traktaties. Hierin stond een aantal bijzonderheden vermeld over leerlingen. Deze informatie bleek bij 1 leerling niet helemaal te kloppen. Bij deze nogmaals het stukje, nu met de juiste informatie.
 
Verjaardagen vieren we rond 10.30 uur in de klas, daarna mag de jarige met twee hulpjes de klassen rond. U kunt de traktatie ’s ochtends aan uw kind meegeven. Vanaf groep 3 vieren de leerlingen hun verjaardag met de leerkracht en hun klasgenootjes. Aantal leerlingen per klas: groep 5 (17), groep 4 (21) en groep 3 (16). We hebben graag gezonde traktaties. In groep 5 is er een leerling met een voedselintolerantie. Deze leerling mag geen tarwe, varkensvlees en suiker. In groep 3 en 5 zijn er leerlingen die geen varkensvlees mogen. In groep 4 is er een leerling die een lactose-intolerantie heeft. Deze leerling mag geen melkproducten en chocolade. In groep 3 is er een leerling die absoluut geen pinda’s mag. Het zou heel fijn zijn als u hier rekening mee wilt houden.

Tijdens de startgesprekken hebben we van verschillende ouders vernomen dat er vraag is naar oefenmateriaal voor rekenen en lezen. Hieronder staan enkele websites vermeld, die leerlingen kunnen gebruiken om het rekenen en lezen thuis te oefenen.

Rekenen groep 4 en 5:
Tafels oefenen
http://www.onlineklas.nl/tafeldiploma/
http://www.tafeldiploma.nl/diploma.html
http://www.tafels-oefenen.nl/
 
Rekenen groep 4:
http://www.leestrainer.nl/Leerlijn%20Rekenen/groep/4.htm

Oefentempotoets midden groep 4
http://leestrainer.nl/Leerlijn%20Rekenen/tempo/rekenenm4.htm
 
Rekenen groep 5:
http://www.leestrainer.nl/Leerlijn%20Rekenen/groep/5.htm
 
Oefentempotoets midden groep 5
http://leestrainer.nl/Leerlijn%20Rekenen/tempo/rekenenm5.htm
 
Lezen groep 3, 4 en 5
Lezen groep 3:
Laat je lekker voorlezen
http://www.meestermichael.nl/digibord/ob%20prentenboeken.html
 
Technisch lezen:
http://leestrainer.nl/Technisch%20lezen/index.htm
 
Teksten op AVI niveaus:
http://www.avilezen.nl/index.php?mact=avi,cntnt01,default,0&cntnt01what=teksten&cntnt01parent=M3&cntnt01returnid=61
 
http://gratiskinderboek.nl/
 
Veel reken- en leesplezier!
 
Unit 6/7/8
juf Cora, juf Helga, juf Elise, meester Bas & juf Kristin

De kinderen van groep 6 en 7 hebben hun eerste topo mee naar huis gekregen. Groep 6: Nederland en groep 7: Europa. De topotoetsen zijn voor beide groepen op dinsdag 19 november. Vanaf volgende week krijgen de kinderen ook oefentijd tijdens hun taken op school. Maar thuis leren is ook zeker belangrijk. Uw kind heeft een ingevulde en een blanco versie meegekregen. Zo kan er goed geoefend worden thuis. Veel leerplezier!
De kinderen van groep 8 hebben vorige week informatie meegekregen over het VO. In het tijdpad staan onder andere data van informatieavonden. Vaak moet er hiervoor ingeschreven worden. Deze informatie is te vinden op de sites van de scholen.
Morgen krijgen de kinderen van groep 8 de prognoses mee naar huis in een gesloten envelop. Ook de ouderkrant en een begeleidende brief zijn bijgevoegd in deze envelop.
Tip: Het is kouder aan het worden. Zeker in de gymzaal in het dorpshuis is dit duidelijk te merken. Wellicht is het voor kinderen prettiger om een lange gymbroek te kunnen dragen.
 

Voor eventuele bijlages gaat u naar: www.opthoftricht.nl