Voor eventuele bijlages gaat u naar: www.opthoftricht.nl

 


 
Datum
19 december 2013
Kalender
 
20-12 Vrij!! Kerstvakantie!!
vakantie  
6-1  
7-1  
8-1  
9-1  
10-1  
weekend 11-1 Juf Bea jarig!
13-1  
14-1  
15-1  
16-1 Nieuwsbrief
17-1 Groep 1/2 vrij
   
 
 
 
Jarigen!
 Tessa de Weerd uit groep 5 op 18 januari.
Van harte gefeliciteerd met je verjaardag!


 
MR
Tijdens de MR vergadering van 17 december is het Mediawijsheid protocol Basisschool Op 't Hof besproken. Dit protocol is door de leerkrachtengeleding toegelicht. 
Daarnaast is vastgesteld welke onderwerpen tijdens de aankomende vergaderingen besproken zullen worden. De volgende vergadering vindt plaats op 6 februari 2014. De MR wenst alle leerlingen, ouders en leerkrachten van basisschool Op 't Hof een prettige Kerst en een goede jaarwisseling toe.
 
OR
 Activiteiten
Het geslaagde Sinterklaasfeest is alweer even achter de rug en zo rolden we via het rondbrengen van de kerstkaarten door naar de sfeervolle Kerstviering. De OR is er maar weer druk mee deze maand! Het zorgt voor een hoop gezelligheid op school. Gezelligheid die we de kinderen niet kunnen bieden zonder de ouderbijdragen, want al die leuke feestjes worden uit de ouderbijdragen betaald. Heb je deze nog niet voldaan, dan zouden we het zeer op prijs stellen als je dat alsnog doet. Daarmee kunnen we alle kinderen ontspannen en gezellige activiteiten blijven bieden naast de lessen. 
 
Voedselbankactie
In een eerdere nieuwsbrief schreven we al dat we dit jaar een inzamelingsactie wilden houden ten behoeve van de speelgoedbank Tiel. De speelgoedbank heeft ons laten weten dit een goed idee te vinden, maar pas in de tweede helft van 2014 met de inzameling van speelgoed te starten. Daarom hebben we besloten de speelgoedactie te parkeren tot het volgende schooljaar en dit jaar de voedselbankactie van vorig jaar nog eens te herhalen. De voedselbank is daar uiteraard erg blij mee. De actie wordt na de kerstvakantie gestart en gekoppeld aan een project. Nadere informatie volgt na de kerstvakantie; bewaar intussen alvast je ongebruikte houdbare voedingsmiddelen uit je kerstpakket om die straks te kunnen inleveren!
 
NL Doet
Het Oranje Fonds organiseert ieder jaar NL Doet; de grootste vrijwilligersactie van Nederland.
NL Doet zet vrijwillige inzet in de spotlights en stimuleert iedereen om een dag(deel) de handen uit de mouwen te steken. 
Dit jaar doen wij met onze school ook mee met NL Doet en wel op 22 maart 2014! Ons doel is om het schoolplein nog leuker en uitdagender te maken voor de kinderen. Zo willen wij per unit een vierkante meter moestuin creëren, de grondtekeningen opnieuw in de betonverf zetten, een nieuw speeltoestel plaatsen en een gedeelte van een nieuwe heg voorzien.
Verder willen wij de school er van binnen weer lekker fris en fruitig uit laten zien, door wat ruimtes te verven, kleine klusjes te doen, tegels te zetten, schoon te maken en op te ruimen.
Voor deze klus zijn wij op zoek naar ongeveer 20 vrijwilligers en dus naar jou! Vele handen maken licht werk en geven ook veel gezelligheid. Wil je ons helpen, geef je dan nu op via NL Doet en houdt de datum vrij in je agenda! Je kunt de hele dag helpen, maar een dagdeel is ook prima. Er kan een financiële bijdrage toegekend worden van het Oranje Fonds voor de opgegeven klus van maximaal 450,00 euro; uiteraard dingen we daar naar mee!
Zie ook: http://klussen.nldoet.nl/nldoet/klus/?documentid=6391799.
 
Vakantie!
De Ouderraad wenst iedereen een ontspannen kerstvakantie, gezellige feestdagen en een heel gezond en voorspoedig 2014! 
 
Algemeen

Goede wensen voor 2014
We wensen jullie een fijne kerst
en een gelukkig nieuwjaar!
Veel geluk in grote en kleine dingen,
maar bovenal gelukkig met elkaar!

Team Op 't Hof

Passend Onderwijs
Op onze website vindt u een bestand (pdf) met informatie over Passend Onderwijs.
Zie Kopje Nieuwsbrief > Bijlagen Nieuwsbrief of gebruik de volgende link:
http://www.opthoftricht.nl/index.php?section=2&page=124

Vuurwerkbrillen
De Nationale Campagne Vuurwerkbril roept basisschoolleerlingen op om tijdens de komende jaarwisseling een vuurwerkbril op te zetten. Afgelopen maandag hebben alle leerlingen van Op 't Hof zo'n coole vuurwerkbril gekregen.  
Dolphijn Engineering heeft deze vuurwerkbrillen gesponsord! Wij zijn er erg blij mee.
Dus: zet tijdens de jaarwisseling een vuurwerkbril op én dan zie ik je in het nieuwe jaar!
  
Mediawijsheid
De snelle veranderingen op het gebied van ICT in deze 21e eeuw zorgen voor een sterke toename van het belang van ontwikkeling op het gebied van mediawijsheid bij kinderen (en bij volwassenen). Binnenkort ontvangt u het Mediawijsheid Protocol Basisschool Op 't Hof. Hierin wordt de visie van onze school op het ontwikkelen van mediawijsheid duidelijk. Tevens worden de keuzes die onze school maakt op het gebied van social media, veilig internet en mobile devices binnen ons onderwijs uitgelegd en worden de verschillende competenties en doelen voor kinderen met betrekking tot mediawijsheid bijgevoegd. 

Leestalent

Diploma A
unit 3/4/5:
Mayke, Siobhan

Diploma B
unit 3/4/5:
India, Chemène

Diploma C
unit 3/4/5:
Liz

Bronzen medaille
unit 3/4/5:
Ilana van S., Janna

Zilveren medaille
unit 3/4/5:
Nigel, Jo-Ann

 Serious Request

Juf Jessica wil iedereen bedanken voor het inleveren van de lege flessen. In totaal is er 115 Euro opgehaald!

 
Nieuws uit de units! 
Unit 1/2
juf Bea, juf Neelke, juf Melissa, juf Jessica en juf Jacelien
Wat fijn dat iedereen zich zo goed heeft ingezet voor een heerlijk kerstdiner. Bedankt voor alle hulp, wij zijn hier heel blij mee. 
De kinderen hebben de afgelopen twee weken van alles geleerd over het kerstfeest. We hebben een prentenboek met het kerstverhaal gelezen. Er zijn prachtige kerstballen en kaarsen gemaakt. De juffen willen ze het liefst nog even in de klas houden. Het ziet er namelijk zo gezellig uit.
Na de vakantie werken wij aan het thema winter. Het prentenboek dat hierbij centraal staat is kikker en de sneeuwman.
Na de vakantie gaan wij verder met het leren van de letter r. Er mogen weer spullen meegnomen worden voor de lettertafel.
Wij wensen iedereen een heel fijne en gezellig vakantie toe en hopen alle kinderen na de vakantie weer met tien vingers op school te zien.
 
Unit 3/4/5
juf Kim, juf Eva, juf Elise, meester Mels & juf Jacelien
De kinderen van groep 4 en 5 moeten uiterlijk 17 januari de tafel van 3 opzeggen bij hun juf of meester, dus blijf, ondanks de feestdagen en al het lekkere eten, wel de tafels oefenen!

Wij willen u er op attent maken dat er nog steeds hoofdluis heerst in de unit. Controleer uw kind in de vakantie dus goed.

Wij wensen iedereen een fijne vakantie en gezellige feestdagen!
 
Unit 6/7/8
juf Cora, juf Elise, juf Helga, meester Bas & juf Kristin

De kinderen van groep 7 werken sinds een tijdje met edmodo. Dit is een elektronische leeromgeving die nu vooral wordt gebruikt om kennis te maken met social media terwijl de leerkracht meekijkt. Ook thuis en in het weekend zijn kinderen hier actief online en zoeken ze contact met elkaar. Voor ouders is het mogelijk mee te kijken met uw kind. Vraag aan uw zoon of dochter uw persoonlijke oudercode en graag tot ziens op edmodo!

De kinderen van groep 8 zijn inmiddels naar de open lesmiddagen geweest van de Lingeborgh en het K.W.C. Het was superleuk en groep 8 verheugt zich er al op om 13 januari te gaan kijken op de brugklaslocatie van Lek en Linge. Alle ouders die helpen door te rijden of te begeleiden; bedankt! De posters van de Open Dagen van de verschillende scholen hangen al op de deur van lokaal 8. Zoals u ook in het tijdpad heeft kunnen lezen staat er met betrekking tot het V.O. veel te gebeuren na de jaarwisseling. Houd de data goed in de gaten en mochten er nog vragen zijn mail dan gerust (helga@opthoftricht.nl).

De kinderen van groep 7 en 8 hebben voorlichting gehad over het gebruiken van vuurwerk. Hiervoor is lesmateriaal van bureau Halt gebruikt. De kinderen zijn bewust bezig geweest met het vormen van een mening en de voor- en nadelen van vuurwerk. De kinderen weten wat de regels in Nederland zijn en zijn nu ook op de hoogte van de eventuele gevolgen als iemand zich niet aan de regels houdt. Voor de veiligheid van alle kinderen zijn er zoals u eerder in de nieuwsbrief heeft kunnen lezen aan de hele school gesponsorde vuurwerkbrillen in verschillende kleuren uitgedeeld. Die zijn nu zo hip, dat ze al meteen gedragen worden ;-) !

Groep 6 en 7 hebben dinsdag 14 januari topotoets!
Groep 6: Friesland
Groep 7: Benelux
Groep 6, 7 en 8 hebben dinsdag 21 januari WO-toets over het menselijk lichaam.

De kinderen van groep 6 en 7 hebben alle informatie meegekregen over de boekbesprekingen. Groep 7 heeft ook al de informatie over de spreekbeurten en werkstukken meegekregen. Hierbij is een planning meegegaan. We vragen alle ouders de kinderen thuis te begeleiden, maar laat het wel een product van uw kind zijn. Heel veel succes allemaal!
Groep 7 levert de werkstukken in op donderdag 13 februari!

We willen alle kinderen en hun ouders bedanken voor het heerlijke kerstdiner! De kinderen hebben het mooi aangekleed met zelfgemaakte kerstdinerkaarten en kerstbuffetkaarten!
We wensen iedereen een fijne vakantie en gezellige feestdagen toe! Tot ziens in het nieuwe jaar!

pinguin sneeuw kristallen winter happy holidays

 

Voor eventuele bijlages gaat u naar: www.opthoftricht.nl