Voor eventuele bijlages gaat u naar: www.opthoftricht.nl

 


 
Datum
16 januari 2014
Kalender
 
17-1 Groep 1/2 vrij
weekend  
20-1 Toetsweek
21-1  
22-1  
23-1  
24-1  
weekend  
27-1  
28-1  
29-1  
30-1 Nieuwsbrief
31-1 groep 1/2 vrij
   
Jarigen!
 Sylvano Wirth uit groep 3 op 21 januari
Elin van Eck uit groep 2 op 25 januari
Thomas de Weerd uit groep 3 op 27 januari
Hidde Stittelaar uit groep 5 op 31 januari
Allen van harte gefeliciteerd met jullie verjaardag!
OR
Vergadering
Vorige week heeft de OR weer vergaderd. We hebben teruggeblikt op geslaagde december-activiteiten. Ook hebben we stilgestaan bij het mediawijsheidprotocol.
 
Voedselbankactie
Inmiddels is de voedselbankactie van start gegaan. Een brief hierover is meegegeven aan de kinderen. De actie loopt tot aan de voorjaarsvakantie. Er zijn dit jaar twee „voedselbanken" waar jullie producten kunnen inleveren, één bij de kleuters en één in de centrale hal. Misschien vinden opa’s en oma’s, ooms en tantes, vrienden en bekenden het ook leuk om een steentje bij te dragen. Hoe meer hoe beter!! We hopen op weer een mooie opbrengst, waarmee we anderen, die het niet breed hebben in deze tijd, een steuntje in de rug kunnen geven. Zij zijn daar zeer dankbaar voor! De ouderraad zal de ingezamelde producten in de week na de voorjaarsvakantie aanbieden aan de voedselbank Tiel.
 
Fluvium

Schoolkompas: online hulp bij keuze middelbare school

Stapt uw kind dit jaar over naar het voortgezet onderwijs? Schakel dan nu www.schoolkompas.nl in als hulp bij het kiezen van een goede school. Via Schoolkompas vindt u snel en eenvoudig relevante informatie over scholen in uw eigen regio. Op de site kunnen bezoekers aan de hand van vijftien kenmerken zien welke VO-school hen het meest aanspreekt. Ook kunt u hier scholen met elkaar vergelijken.
 
Eenvoudig vergelijken
Schoolkompas is rechtstreeks afgeleid van Vensters VO: uit vijftien kenmerken kiezen ouders/kinderen zelf de punten die zij belangrijk vinden. Vervolgens krijgen ze informatie die van pas komt als ze hun favoriete scholen gaan bezoeken, bijvoorbeeld tijdens een open dag.

Gelden herfstakkoord
Ook Fluvium heeft vlak voor de jaarwisseling extra geld vanuit de overheid gekregen voor onderwijs. Door dit geld vangen we de klappen van voorgaande bezuinigingen en de gevolgen van de krimp gelukkig beter op. Ook zijn we dit schooljaar in staat nog een aantal (tijdelijke) jonge leerkrachten aan ons te binden. Dit bedrag was eenmalig. We zullen ook in het schooljaar
2014-2015 nieuwe uitdagingen tegenkomen. Het aantal leerlingen in deze regio blijft immers dalen.

 
Fluvium studiedag 10 juni 2014
We hebben ook dit jaar weer een gemeenschappelijke studiedag voor al onze medewerkers. De thema’s  van de workshops hebben dit jaar vooral te maken met begrijpend lezen, dyslexie en plezier in je werk.  Voor geïnteresseerden: er komt informatie op onze Fluviumwebsite te staan: www.stichtingfluvium.nl

Finlandreis van Fluvium-directeuren
Waarom naar Finland?
Uit onderzoeken, artikelen en op conferenties hoorden we de laatste jaren steeds dat er een land in Europa is dat, wat (de organisatie van het) onderwijs  betreft, betere resultaten heeft dan wij in Nederland. 
Ondanks veel minder lesuren, weinig inspectie en controle en minder geld scoort Finland in internationaal vergelijkend onderzoek (Pisa) hoog.
Goede resultaten in zowel lezen, rekenen als zaakvakken. Dat wilden we graag ook zelf eens bekijken.
We hebben diverse scholen bezocht en gesproken met opleiders aan de universiteit en verantwoordelijke ambtenaren bij de gemeenten. Onze ervaringen hebben we samengevat in een reisverslag, dat vanaf februari ook op alle scholen van Fluvium is in te zien.
 
Algemeen
Verkeersveiligheid 
We willen een dringend verzoek doen aan ouders die hun kind(eren) met de auto naar school brengen! Zoek even een parkeerplaatsje in de Bantamlaan of in de Dr. van der Willigenstraat. Nu stoppen er een aantal auto's voor het hek, waardoor er een file ontstaat en erger nog, een onveilige situatie voor de kinderen die op de fiets komen.
Graag aandacht voor elkaar!

Media
Zoals u wellicht heeft gemerkt heeft onze website een nieuwe uitstraling.
Wij danken hiervoor Dennis Hakkert!
Het Mediawijsheid Protocol Basisschool Op 't Hof is op de website geplaatst. Ook vindt u ook
de 2 bijlagen die bij dit document horen.


Leestalent

Diploma B
unit 3/4/5:
Ruben, Erinn, Mayke
unit 6/7/8:
Wesley

Diploma C:
unit 3/4/5:
Vivièn

Zilveren medaille
unit 3/4/5:
Willionair

Hoofdprijs:
unit 3/4/5:
Mirthe R.
unit 6/7/8:
Beau
 
Nieuws uit de units! 
Unit 1/2
juf Bea, juf Neelke, juf Melissa, juf Jessica en juf Jacelien
Na de kerstvakantie zijn we begonnen met het zonnetje van de week. Iedere week is er één leerling het zonnetje van de week. Deze leerling wordt op maandag gekozen en krijgt een brief mee voor zijn/haar ouders. De leerling neemt iedere dag iets mee van huis waar hij of zij over kan vertellen. Op donderdag neemt de leerling een moeilijk woord mee. De volgende woorden hebben wij al van onze zonnetjes geleerd; geocaching, aquarium, carnivoor, merinque, decibel en roomboter.

Wij werken aan het thema winter. In tegenstelling tot buiten wordt de klas steeds meer in winterse sferen gebracht.

We leren de letter m, er mogen weer spullen meegenomen worden voor de lettertafel.
We zijn begonnen met het afnemen van de kleutertoetsen. De resultaten komen zo snel mogelijk in Parnassys te staan. Mochten hier vragen over zijn, u kunt na schooltijd natuurlijk altijd even bij de juf terecht.

Het volgende thema waar we aan gaan werken is het thema kunst. Tijdens dit thema willen we een oude schoen gaan oppimpen. De leerlingen mogen hiervoor een oude schoen, waarmee geknutseld mag worden, mee naar school nemen.

Van 22 januari tot 1 februari zijn de Nationale Voorleesdagen. Gedurende deze dagen besteden wij extra aandacht aan voorlezen. Wij zouden het leuk vinden als ouders of grootouders een keertje komen voorlezen. Heeft u hier tijd en zin in, dan kunt u zich opgeven bij één van de juffen.
Op 5 februari sluiten wij de Nationale Voorleesdagen af samen met de kinderen en leidsters van de peuterspeelzaal. Wij hebben een gezellige dag gepland rondom het centrale boek van de Nationale Voorleesdagen; Krrrrrr...okodil. Dit vindt plaats onder schooltijd in de gymzaal. De leerlingen hoeven op deze dag geen eten en drinken mee te nemen.
 
Unit 3/4/5
juf Kim, juf Eva, juf Elise, meester Mels & juf Jacelien
Volgende week is de toetsweek waarin alle Cito-toetsen M3-4-5 afgenomen worden. Er zal een aangepast rooster gevolgd worden. We wensen alle leerlingen veel succes.
Wilt u er in deze week rekening mee houden om afspraken na schooltijd te plannen? Alvast bedankt!
 
Nog niet alle kinderen van groep 4 hebben de tafel van 3 opgezegd. Deze kinderen kunnen dit nog doen bij hun juf of meester tot en met 23 januari.
 
Afgelopen dinsdag hebben we afscheid genomen van Juf Muriël. Zij heeft haar eerste stage bij ons afgerond en gaat haar tweede stage op ‘De Wiekslag’ in Vianen lopen. Wij wensen haar veel succes toe op haar volgende stage.

Wat fijn dat er al zoveel producten verzameld zijn voor de Voedselbank!
Het thema van het nieuwe webje zal hierop aansluiten.
 
Unit 6/7/8
juf Cora, juf Elise, juf Helga, meester Bas & juf Kristin
Vanaf aanstaande maandag is de toetsweek. Uw kind gaat in de ochtenden de cito's van rekenen, spelling en begrijpend lezen maken. Ook lezen de kinderen de Drie Minuten Toets en lezen sommige kinderen de AVI-toets. Daarnaast wordt de tempotoets rekenen afgenomen.
Uw kind mag een leuk leesboek en puzzelboekje meenemen voor de nodige ontspanning.
We nemen de toetsen veelal 's ochtends af; 's middags is er tijd voor andere lessen en ontspannende activiteiten. Mocht u bijvoorbeeld afspraken hebben staan bij de tandarts/orthodontist, geef dit even tijdig door en/of plan dit zo mogelijk in de middag.
De gymlessen gaan door als gebruikelijk. 

De topotoetsen van groep 6 en 7 zijn op dinsdag 28 januari.
Groep 6: Drenthe
Groep 7: Frankrijk

Deze week hebben onze stagiaires Kirsten en Isabel afscheid genomen. Juf Isabel had een quiz bedacht en juf Isabel had een traktatie gemaakt. We wensen hen veel succes op hun volgende stageschool!

Maandag was de laatste open lesmiddag voor de kinderen van groep 8. We zijn naar Lek en Linge in Culemborg geweest. Ouders, bedankt voor het rijden!
In groep 8 heeft er woensdag een gastles plaats gevonden met een medewerker van Bureau Halt.

Heeft u thuis nog oude overhemden die weg mogen? Wij gebruiken ze graag tijdens de WiA.
De kinderen kunnen de overhemden gebruiken tijdens de les met als doel eigen kleding zoveel als mogelijk te beschermen. Alvast bedankt!


Fijn weekend!!
 

Voor eventuele bijlages gaat u naar: www.opthoftricht.nl