Voor eventuele bijlages gaat u naar: www.opthoftricht.nl

 


 
Datum
donderdag 3 april 2014
Kalender
 
4-4  
Weekend  
7-4 Entreeweek groep 7
8-4  
9-4  
10-4  
11-4  
Weekend  
14-4 Entreeweek groep 7 & Schoolarts
15-4  
16-4  
17-4  
18-4 Goede Vrijdag
Weekend  
 
 
 
Jarigen!

Nicoline van Lomwel uit groep 7 op  4 april.
Maik Maigret uit groep 1 op 6 april.
Jelle van der Krabben uit groep 2 op 7 april.
Nigel van Stuivenberg uit groep 4 op 8 april.
Jurriaan van Bentum uit groep 6 op 11 april.
Ronja Zeijlmans van Emmichoven uit groep 8 op 13 april. 
Thijn van Leeuwen uit groep 4 op 18 april.
Jaydey van Bruggen uit groep 4 op 19 april.
Jeffrey van Tussenbroek uit groep 8 op 20 april.  

Allen van harte gefeliciteerd met jullie verjaardag!

MR
 Vanavond vindt de MR vergadering plaats om 20.00 uur op basisschool Op 't Hof. U bent van harte uitgenodigd om deze vergadering bij te wonen.
 
OR
Natuurdag
De natuurdag die op woensdag 19 maart plaatsvond was leuk! Het thema was water. Aan de hand van themakisten van Natuur- en Milieueducatie Culemborg is een programma in elkaar gezet voor alle groepen. Unit 1-2 en 3-4-5 hebben allerlei opdrachten rondom water gedaan, prachtige zeepbellen geblazen en een mooi kunstwerk van verfbellen gemaakt.  Unit 6-7-8 heeft zich uitgebreid bezig gehouden met de waterkringloop. Alle kinderen zijn aan het einde van de ochtend getrakteerd op een waterijsje. Alle ouders die deze ochtend op school hebben geholpen om de ochtend een succes te laten zijn: bedankt!!!
 
NL Doet
Zaterdag 22 maart stond Op 't Hof in het teken van NL Doet. Met zo'n 20 vrijwilligers (ouders en leerkrachten) is er op die dag heel veel werk verzet, waaronder het realiseren van drie moestuinbakken, het opnieuw verven van de grondtekeningen op het schoolplein, het plaatsen van een nieuw speeltoestel, het verbannen van een hekje bij de hoofdingang, het verven van verschillende ruimtes in de school, tegels zetten, schoonmaken en opruimen. Via deze weg alle ouders die de hele dag of een deel daarvan hebben bijgedragen en alle leerkrachten die aanwezig waren: nogmaals bedankt voor alle hulp!
 
Hulpouders handdoekenwassen
We zijn op zoek naar twee ouders die zich 1 keer per week over een handdoeken was willen ontfermen. Wat houdt het in? Om 15.00 uur haal je de handdoeken uit alle toiletten, je wast ze thuis en de volgende ochtend om 8.30 uur hang je de schone handdoeken weer terug zodat de kinderen hun gewassen handjes fris en hygiënisch kunnen afdrogen. Voor meer informatie of aanmelding kan je terecht bij de juffen van de kleuterunit!

Schoolvoetbal
Het schoolvoetbaltoernooi is woensdag 2 april van start gegaan! De eerste teams hebben een stralende sportieve middag achter de rug. We wensen alle teams heel veel succes!!
 
Algemeen
 
Apetrots!!!

Cito Eindtoets uitslag en tussenresultaten van Cito.

We zijn super trots op de resultaten van zowel de Cito Eindtoets (met 535,3 boven het landelijk gemiddelde) en op de tussenresultaten (Cito gegevens januari).
Op alle vakgebieden (beoordeeld door de Inspectie van het Onderwijs) scoren alle groepen boven of zelfs 25% boven de inspectienorm. We zien door de jaren heen een stijgende lijn op de resultaten van de school. Sterke punten: begrijpend lezen en rekenen. Ook het technisch lezen is verbeterd. Niet in de laatste plaats door de leesstimuleringsacties: Leestalent, de wereld rond lezen, Bieb op School en heel veel taalactivering op school én thuis. We zien dat de inspanningen van het team en ouders successen opleveren; 1-zorgroute, anders organiseren (meer handen voor hetzelfde geld) en aandacht voor alle leerlingen, dus ook aandacht voor leerlingen die meer kunnen. Op 't Hof behoort tot de best presterende scholen van stichting Fluvium. We zijn dus met recht de beste school van Tricht!

Boekenbal
Op donderdag 10 april openen wij 's middags met de leerlingen de "Bieb op School". Dit doen wij door middel van een boekenbal. Iedere leerling mag zijn/haar lievelingsboek mee naar school nemen. Tijdens het boekenbal zal de leesmediacoach, die verbonden is aan onze school, zichzelf introduceren. De gehele middag zal in het teken staan van lezen.

Leestalent
unit 3/4/5
Diploma B:
Levi

unit 3/4/5
Diploma C:
Ikram, Chemène, India

unit 3/4/5
Bronzen medaille:
Tessa B., Liz, Alessandra, Myrthe N., Vivièn

unit 3/4/5
Zilveren medaille:
Janna, Tessa B.

unit 3/4/5
Gouden medaille:
Julia, Wessel, Nieck

unit 3/4/5
Hoofdprijs:
Sem


 
Nieuws uit de units! 
Unit 1/2
juf Bea, juf Neelke, juf Melissa, juf Jessica en juf Jacelien

We werken hard aan ons nieuwe thema verkeer. Er loopt een weg door onze unit zodat wij met onze auto( gemaakt van constructiemateriaal) van de ene klas naar de andere klas kunnen rijden. Er staan ook overal verkeersborden waar we op moeten letten.
We besteden onder andere aandacht aan het oversteken en leren al verkeersborden.
We gaan dan ook binnenkort op zoek naar verkeersborden in Tricht.
Maar ook de fiets hebben we besproken met de kinderen, hij staat op de kijktafel. Wat is een zadel? Waarvoor zit er een bel op de fiets? enz.
Darius moeilijke woord was dynamo, dit paste goed bij de fiets!

Volgende week is de letter j aan de beurt. Hiervoor mogen weer spullen meegenomen worden voor de lettertafel.

Vrijdag 28 maart hebben we 's middags goed geholpen om ons schoolplein en rondom de school op te ruimen. We deden als school mee aan de zwerfvuilactie. Ouders die geholpen hebben nog onze dank hiervoor.

Afgelopen woensdag hebben we schoolbreed onze rekendag gehad. De hele ochtend hebben we gerekend. De kinderen hebben bijvoorbeeld geleerd wat grafieken zijn. Eerst met z'n allen op het schoolplein en later op papier.
 
Unit 3/4/5
juf Kim, juf Eva, juf Elise, meester Mels & juf Jacelien

Feestvoorstelling
De feestvoorstelling zit er weer op. De kinderen hebben geweldige voorstellingen neergezet. Wij hopen dat jullie net zo genoten hebben als wij!

Tafels
Alle kinderen in groep 4 hebben de tafels van 1 t/m 5 en 10 inmiddels opgezegd.
Nu is het de bedoeling dat de kinderen hun kleine tafeldiploma gaan halen. De tafels 1 t/m 5 en 10 worden dan door elkaar gevraagd. De kinderen kunnen hiervoor een afspraak maken bij hun juf of meester. Natuurlijk mogen de kinderen die het leuk vinden ook al hun grote tafeldiploma halen.

 De kinderen in groep 5 hebben de tafels van 1 t/m 10 inmiddels opgezegd.
Voor deze kinderen is het de bedoeling dat ze hun grote tafeldiploma gaan halen. De tafels 1 t/m 10 worden dan door elkaar gevraagd. De kinderen kunnen hiervoor een afspraak maken bij hun juf en meester.

Toetsen
Groep 4 en 5:
Woordendictee dinsdag 15 april.
Zinnendictee donderdag 24 april.
Taaltoets dinsdag 22 april.

Rekendag
Afgelopen woensdag hebben wij deelgenomen aan de rekendag. de hele ochtend stond in het teken van rekenen. Het thema van de dag was grafieken. Als opening hebben wij met de hele school een levende grafiek op het schoolplein gemaakt.

Webje
Wij zijn weer gestart met een nieuw webje. Het thema is 'lente'.
De kinderen werken in de verschillende hoeken aan het thema.

 
Unit 6/7/8
juf Cora, juf Elise, juf Helga, meester Bas & juf Kristin

Zwerfvuilactie
Vrijdag 28 maart deden alle kinderen van de school mee aan de zwerfvuilactie. Zo ook de kinderen van unit 6, 7 en 8. Hans van Heusden, gemeenteraadslid van Geldermalsen, ging vooraf met de kinderen van 6, 7 en 8 een gesprek voeren over zwerfafval en wat dat precies is. 
Na dit gesprek kregen de kinderen handschoenen, afvalknijpers en plastic zakken. Nu konden de kinderen goed voorbereid op pad om het zwerfafval in Tricht op te ruimen. Eenmaal terug bij school kregen de kinderen nog een presentje van Fruit Masters voor het harde werken deze middag.

Cito Entreetoets
Vanaf maandag 7 april tot en met donderdag 17 april hebben de kinderen van groep 7 de Cito Entreetoets. De kinderen gaan gedurende die periode de maandag-, dinsdag-, donderdag-, en vrijdagochtend toetsen maken. We proberen buiten de toets momenten om zoveel mogelijk het reguliere rooster te volgen. Dit rooster volgen we, zodat de veranderingen voor de kinderen zo min mogelijk zijn. De kinderen hoeven geen extra eten of drinken mee te nemen voor tijdens de toetsen. Het nuttigen van het 'hapje en drankje' doen de kinderen gewoon tijdens de pauzes.

Louwinus Maas Schoolvoetbaltoernooi Geldermalsen
Groep 6 en 7
Gisteren heeft een groot deel van de jongens uit groep 6 en 7 meegedaan aan het Louwinus Maas Schoolvoetbaltoernooi Geldermalsen.  Onder de naam 'OBS op 't Hof 2' gingen ze de sportieve uitdaging aan met andere scholen. Het team OBS op 't Hof 2 zat in poule H met de volgende scholen: De Waaijer, Lokhorstschool, Jan-Harmenshof en de Morgenster. Alle wedstrijden werden welverdiend (en meestal dik) gewonnen, door het harde werken van onze jongens. Uiteindelijk konden ze om 17:50 de eerste prijs ophalen bij de prijsuitreiking. Graag willen we via deze weg Chris de Jongh bedanken, voor het trainen en begeleiden van de jongens van groep 6 en 7. 

Groep 8
Gisteren hebben een aantal leerlingen uit groep 8 meegedaan aan het Louwinus Maas Schoolvoetbaltoernooi Geldermalsen. Groep 8 speelde onder de naam 'OBS op 't Hof 1'. Ze zaten in poule B met de volgende scholen: Meester Aafjesschool, de Wegwijzer en de Prins Willem-Alexander school. Groep  8 is in poule B als 'beste' tweede geëindigd. Dit wil zeggen dat ze als team doorgaan naar de volgende rondes. Op 23 april zullen ze weer in Geldermalsen de sportieve strijd aangaan met andere scholen. We wensen de leerlingen van groep 8 veel succes!

EHBO groep 8
De kinderen van groep 8 zijn al weken bezig met de voorbereiding van het EHBO theorie- en praktijkexamen. De examendata zijn als volgt (onder voorbehoud). Het theorie-examen zal plaatsvinden op maandag 14 april en het praktijkexamen op donderdag 17 april. Beide examens zullen plaatsvinden op school. De kinderen moet voor zowel het praktijk- als het theorie-examen goed het EHBO-boek doornemen en leren.

Topo groep 6 en 7
Groep 6: Topo Zuid-Holland woensdag 16 april
Groep 7: Topo Oostenrijk, Zwitserland en Liechtenstein woensdag 16 april.


 

Voor eventuele bijlages gaat u naar: www.opthoftricht.nl