Voor eventuele bijlages gaat u naar: www.opthoftricht.nl

 


 
Datum
15 mei 2014
Kalender
 
16-5 Groep 1-2 vrij
Weekend  
19-5 Schoolfotograaf
20-5 juf Karin jarig
21-5  
22-5 Sponsorloop
23-5  
Weekend  
26-5  
27-5  
28-5  
29-5 Hemelvaart
30-5 Vrije vrijdag
Weekend  
 
 
 
Jarigen!
 
Sahar Bayani uit groep 2 op 20 mei.
Ruben van Est uit groep 4 op 20 mei.
Amber Bosschaart ui groep 6 op 20 mei.
Jessie Cheung uit groep 6 op 28 mei.
Mirthe Raats uit groep 5 op 22 mei.
Janica Smits uit groep 5 op 25 mei.
Jo-Ann van Maurik uit groep 5 op 30 mei.
Liz Verboom uit groep 3 op 31 mei.Allen van harte gefeliciteerd met jullie verjaardag!

MR
 
OR

Vergadering
Afgelopen dinsdag heeft de OR weer een vergadering gehad. We hebben teruggeblikt op de geslaagde natuurdag, koningsspelen, NL Doet en schoolvoetbal. Er komen nog verschillende leuke activiteiten aan de komende tijd, te beginnen met de schoolfotograaf en de sponsorloop, het hockeytoernooi, het korfbaltoernooi, culturele activiteiten voor een aantal groepen en als klap op de vuurpijl de fancy fair. In de nieuwsbrief komt de komende tijd meer informatie over deze activiteiten

 
Koningsspelen
Het koningsontbijt en de koningsspelen waren beide een groot feest! We hebben enorm geboft met het lekkere weer. Eerst hebben alle leerlingen met hun eigen groep in het eigen lokaal gezellig met elkaar ontbeten en werden de groepsindelingen bekend gemaakt. Daarna zijn de spelen officieel geopend door met z'n allen op het schoolplein ‘Doe de Kanga’ te dansen. Iedereen deed erg enthousiast mee!

Voor het sportieve deel hadden we een groot aantal spellen uitgezet. Er is dit jaar bewust voor gekozen om te gaan voor teamprestaties. Leerlingen van groep 1 t/m 4 in gemixte teams op het schoolterrein en leerlingen van groep 5 t/m 8 in gemixte teams op de velden van V.V. Tricht.
Zo konden de kinderen pook skelteren, spijkerbroek hangen, ‘voetje-van-de-vloer’ spelen en hoefijzers gooien. De spellen zijn met plezier en vol verve uitgevoerd!
Een heuse prijsuitreiking maakte een einde aan deze leuke dag en de start voor de meivakantie.
Alle hulpouders ontzettend bedankt voor jullie inzet en enthousiaste bijdrage aan deze geslaagde dag!

Picknicktafel
Zoals jullie hebben kunnen zien is het plein verrijkt met een picknicktafel als 'hangplek'  voor in de pauzes. De kinderen zijn er erg blij mee. De tafel is deels gefinancierd vanuit de ouderbijdragen en deels vanuit een bijdrage van Trajectum. 
 
Schoolvoetbal
Het schoolvoetbaltoernooi was alleen al vanwege het weer zeer geslaagd! Op vier zonnige sportieve middagen hebben de teams van Op 't Hof laten zien wat ze waard zijn en hoe! Supergoed gedaan, sportievelingen!
 
Fancy Fair
Op vrijdag 27 juni aanstaande van 16.00 uur tot 19.30 uur zal de tweejaarlijkse fancy fair plaatsvinden. Dit jaar staat de fair in het teken van 'cowboys en indianen'. Op deze vrijdag geldt voor de leerlingen van groep 3 tot en met 8 een continurooster. Dit houdt in dat de leerlingen die dag een lunchpakketje bij zich moeten hebben en dat de school om 14.15 uur uit is.
Op de fancy fair is er ook een rommelmarkt. In een eerdere nieuwsbrief hebben wij al gevraagd om hiervoor spullen apart te zetten. U kunt de spullen die u wilt afstaan op de volgende data op school in komen leveren: woensdag 28 mei aanstaande en vrijdag 20 juni aanstaande.

Omdat de fancy fair een grote activiteit is, hopen wij te kunnen rekenen op een groot aantal hulpouders!

 
Vele handen maken licht werk! Tevens bestaat er de mogelijkheid om elkaar onderling af te lossen.   Graag 27 juni dus vrijhouden in de agenda!
 
Algemeen

Hoera baby geboren!!
Juf Cora en Koen zijn de trotse ouders geworden van dochtertje Emke!
Van harte gefeliciteerd!!

De schoolfotograaf komt!!!!
Op maandag 19 mei aanstaande zal een schoolfotograaf op
OBS Op ’t Hof foto’s van alle kinderen komen maken.
Zitten er broertjes en/of zusjes op school, dan zal er ook
een gezamenlijke foto van hen worden gemaakt.
Trek 19 mei dus je mooiste kleren aan en zet je
stralendste lach op voor een oogverblindende foto……….

Boodschap van Juf Inge
Met veel plezier heb ik de afgelopen tien jaar gewerkt bij 'Op 't Hof'. Het is nu voor mij tijd voor wat nieuws, daarom heb ik mijn baan opgezegd.
Voorlopig blijf ik thuis bij mijn twee dochtertjes en ben ik me aan het oriënteren op wat ik wil gaan doen als de jongste naar school toe gaat.
Ik kijk terug op een gezellige en fijne tijd en wil graag iedereen bedanken die hier een bijdrage aan heeft geleverd.

Fancy Fair
Voor de Fancy fair zoeken wij spullen voor het thema 'cowboys en indianen'. Daarbij kunt u bijvoorbeeld denken aan wigwams, totempalen, cactussen, saloons enz. 
Nieuws uit de units! 
Unit 1/2
juf Bea, juf Neelke, juf Melissa, juf Jessica en juf Jacelien
  
Na een heerlijke vakantie zijn we begonnen met het thema 'lente'.
We willen een kijktafel bij dit thema maken.
Letter 'p' is deze week nog aan de beurt en volgende week de letter 'n'. Hiervoor mogen weer spullen meegenomen worden. 

Juf Melissa heeft haar stage succesvol afgerond en kan nu gaan afstuderen. Gelukkig heeft zij aangegeven de maandagen wel te willen blijven werken. Wij nemen dus nog geen afscheid van haar. We wensen haar wel heel veel succes met afstuderen.
 
Aankomende maandag komt de schoolfotograaf en gaan we gezellig met z'n allen op de foto.

Volgende week donderdag is onze sponsorloop. De kinderen gaan dan 10 rondjes om de school heen rennen. Komt u ze aanmoedigen.
Vergeet niet de lijsten in te leveren bij de leerkracht.
Groep 1/2 a is om 18.00 uur aan de beurt en groep 1/2 b om 18.20 uur.
 
Unit 3/4/5
juf Kim, juf Eva, juf Elise, meester Mels & juf Jacelien

Boekenkring 
De leerlingen uit groep 4 en 5 hebben inmiddels een brief meegekregen met informatie over de boekenkring. Ook hebben ze een lijstje gehad met wanneer ze aan de beurt zijn.
 
Wat is precies een boekenkring?
Tijdens een boekenkring vertelt een leerling iets over een boek naar eigen keuze. Aan de hand van (bestaande) vragen, vertelt de leerling over het boek. De wijze waarop we de boekenkring uitvoeren is gebaseerd op de visie van Aiden Chambers. Aidan Chambers vindt leesbeleving erg belangrijk. Hij probeert door het stellen van vragen, kinderen te laten praten over hun beleving tijdens het lezen. Als kinderen hun ervaringen kunnen uitwisselen, zullen ze ernaar verlangen om weer nieuwe boeken te lezen, zodat ze hun leeservaring kunnen uitbouwen. Aan elke leerling zullen dus verschillende vragen gesteld worden, waar de leerling antwoord op probeert te geven.  
 
Wat verwachten wij van uw kind?
Wij verwachten dat uw kind een boek leest, waar hij of zij enthousiast over kan vertellen. Voor sommige kinderen zal het prettig zijn om het boek twee keer te lezen, zodat het verhaal duidelijk is voor hem of haar. Het mag een al eerder gelezen boek zijn; de keuze ligt bij de leerling. De leerlingen hoeven thuis niets voor te bereiden, aangezien we in de klas met elkaar over het boek zullen praten aan de hand van verschillende vragen. Enkele voorbeelden van vragen zijn:
- Wat vond je leuk, mooi of goed aan dit boek?
- Was er iets in dit boek dat je zelf wel eens hebt meegemaakt?
- Waar speelt het verhaal zich af?
  
Tafeldiploma
De leerlingen uit groep 4 en 5 moeten, als ze dat nog niet gedaan hebben, hun tafeldiploma halen.
Voor groep 4 is dat het kleine tafeldiploma. De tafels 1 t/m 5 en 10 kunnen de leerlingen dan vlot door elkaar opzeggen.
Voor groep 5 is dat het grote tafeldiploma. De tafels 1 t/m 10 kunnen de leerlingen dan vlot door elkaar opzeggen.
Het zou zeer prettig zijn als u uw kind helpt met het oefenen van de tafels indien dit nodig is. Helpt u ook uw kind herinneren om een afspraak bij 1 van de leerkrachten te maken om het tafeldiploma te behalen? Bij voorbaat dank!
 
Toetsen
Voor zowel groep 4 en 5 zullen de dictees op de volgende data plaatsvinden:
Woordendictee: maandag 16 juni
Zinnendictee: vrijdag 20 juni
Taaltoets: donderdag 19 juni
 
Webje

Na de meivakantie zijn we gestart met een nieuw webje. Het thema is ‘smaak’. In alle hoeken zijn er weer leuke dingen te ontdekken/proeven over dit thema. Voor webje sparen wij lege melkpakken. Dus als u deze wilt bewaren en schoonmaken, maakt u ons erg blij! U kunt de lege melkpakken inleveren bij een van de juffen of meester uit de unit.
 
Tot slot:
Hopen wij dat alle moeders op Moederdag lekker verwend zijn en mooie geknutselde cadeaus hebben ontvangen…! smiley
 
Unit 6/7/8
 juf Elise, juf Helga, meester Bas & juf Kristin

Verkeer theorie- en praktijkexamen
Op de middag van donderdag 22 mei aanstaande hebben de kinderen van groep 7 verkeer theorie-examen. De kinderen zijn al druk bezig geweest met het oefenen hiervoor. Thuis kunnen de kinderen ook oefenen via de site 'examen.vvn.nl' of door de VVN applicatie te downloaden voor tablet en smartphone. 

Het praktijk verkeersexamen van groep 8 valt dit jaar helaas in een week waarop de kinderen van Op 't Hof vrij zijn. Na overleg was het niet mogelijk de data te verzetten. Dit houdt in dat kinderen van groep 8 geen praktisch verkeersexamen doen. 

Open dag Logistiek Rivierenland
De kinderen van groep 8 werden donderdag opgehaald en naar het industrieterrein in geldermalsen gebracht. De kinderen konden hier bij allerlei verschillende kraampjes een indruk opdoen van de sector Logistiek. De spectaculaire foto's zijn te bewonderen op onze facebookpagina. In de loop van de ochtend werden we vervoerd naar het bedrijf Van Den Haak. Hier kregen we een prachtige rondleiding. Na enkele logistieke problemen te hebben opgelost werden we weer netjes teruggebracht op school. 

Volgende week vrijdag 23 mei gaan de kinderen van groep 8 in Tricht en omgeving met ouders van de ouderraad prijsjes ophalen voor de fancy fair. Het is handig als de kinderen die dag op de fiets komen. Enkele kinderen zullen met de ouders van de ouderraad meerijden. 


Toetsdata Taal

Groep 6
Woordendictee op donderdag 22 mei.
Zinnendictee op donderdag 19 juni.
topotoets Noord-Brabant 28 mei.

Groep 7
Woordendictee maandag 19 mei.
Werkwoordendictee maandag 19 mei.
Zinnendictee vrijdag 23 mei.

Groep 8
Woordendictee 22 mei.
Zinndendictee 17 juni. 
 

Voor eventuele bijlages gaat u naar: www.opthoftricht.nl