Voor eventuele bijlages gaat u naar: www.opthoftricht.nl

 


 
Datum
19 juni 2014
Kalender
 
20-6 Juf Cora Jarig
Weekend  
23-6  
24-6  
25-6  
26-6 Feestvoorstelling groep 6/7
27-6 Fancy Fair & Groep 1-2 Vrij
Weekend  
30-6  
1-7  
2-7  
3-7 Kijk rapport avond
4-7  
Weekend  
 
 
 
Jarigen!
 
Corné Hol uit groep 8 op 25 juni.
Alwyn Uhlhorn uit groep 2 op 28 juni.
Fleur Slok uit groep 2 op 3 juli.
Romijn Meijer uit groep 4 op 3 juli.
Romy van Eck uit groep 1 op 6 juli.


Allen van harte gefeliciteerd met jullie verjaardag!

Rectificatie Jarigen
In de vorige nieuwsbrief is er helaas iets mis gegaan waardoor de verjaardag van Jacob Smits uit groep 7 niet tussen de andere verjaardagen stond. Jacob was afgelopen 10 juni jarig. Excuses hiervoor en natuurlijk hopen we dat Jacob een fijne verjaardag heeft gehad.
 

[untitled21.JPG]
 
MR
De volgende MR vergadering vindt vanavond plaats om 20.00 uur. Indien u het interessant vindt om deze avond bij te wonen, dan bent u van harte uitgenodigd. 
OR

DRINGEND VERZOEK OM HULPOUDERS VOOR FANCYFAIR !!
Zoals in eerdere nieuwsbrieven aangekondigd, vindt op vrijdagmiddag 27 juni de tweejaarlijkse Fancy Fair plaats. De poorten zijn geopend vanaf 16.00 uur en sluiten om 19.30 uur. In een gezellige Cowboys & Indianen ambiance kunt u genieten van een hapje en een drankje, deelnemen aan ludieke spellen, snuffelen op de rommelmarkt en gezellig bijpraten met elkaar.
Het aantal hulpouders dat zich tot op heden heeft opgegeven is zorgwekkend laag. Dat zal helaas betekenen dat er een aantal onderdelen geschrapt zullen worden, als er niet meer aanmeldingen komen en dat de organisatie van deze activiteit in de toekomst op losse schroeven komt te staan. Wij zijn afhankelijk van uw hulp!
Meldt u zich z.s.m. aan voor hulp tijdens de Fancy Fair bij de leerkracht van uw kind(eren), bij Charlotte (moeder van Sem, Liz en Mik) of bij Susanne (moeder van Tommy). Wij hopen dat we de Fancy Fair volgens planning door kunnen laten gaan!

Inleveren spullen rommelmarkt Fancy Fair
Vrijdagmiddag 20 juni tussen 14.00 uur en 15.30 uur kunt u op school uw spullen in komen leveren voor de rommelmarkt van de Fancy Fair. Kijkt allen op uw zolders, in uw kelders, in uw schuurtjes en/of garages naar spullen die klaar zijn voor een tweede leven en u ruimte geven!

Foto’s Schoolfotograaf
De foto's die de schoolfotograaf heeft gemaakt, zijn klaar! De kinderen hebben maandag een briefje meegekregen met de data waarop u de schoolfoto’s kunt komen bekijken en indien gewenst meenemen. De data zijn als volgt:

Woensdag 25 juni van 12.30 uur tot 13.15 uur in de centrale hal.
Vrijdag 27 juni van 17.00 uur tot 19.00 uur tijdens de Fancy Fair.
Indien u de foto’s wilt afnemen, dient u ze gelijk gepast te betalen.
 
Algemeen

Formatie 
We vorderen langzaam maar zeker met de invulling van de formatie. Vanaf het schooljaar 2014-2015 gaan we de units anders indelen. De overwegingen die hierbij een rol gespeeld hebben zijn het anticiperen op de leerlingdaling en het waarborgen van de kwaliteit van onderwijs. Afgelopen jaar telden we 135 leerlingen op de teldatum, komend jaar zal dat weer iets minder zijn.  We gaan groeperen in unit 1- 4 en 5 - 8. Neelke en Helga worden resepectievelijk unitleiders.
Hieronder ziet u een overzichtje van de teamleden die ingezet zullen worden in de units. Meester Mels gaat aan het werk in zijn nieuwe functie als groepsleerkracht. Er is op dit moment nog een openstaande vacature, namelijk die van een leraarondersteuner in de bovenbouw.
Juf Kristin* verschuift naar de unit 1 - 4, zij zal ook nog lessen verzorgen in de bovenbouw, zoals Rots en water trainingen.

 
  Unit 1234 Unit 1234 Unit 5678 Unit 5678  
  ochtend middag ochtend middag  
Maandag Eva Eva Helga Helga  
  Mels Mels Cora Cora  
  Jacelien   LO vacature    
  Kristin *        
Dinsdag Neelke Neelke Cora Cora  
  Eva Eva Mels Mels  
  Jacelien   LO vacature    
  Kristin *        
Woensdag Neelke   Helga    
  Bea   Mels    
  Jacelien   LO vacature    
  Kristin *        
Donderdag Neelke Neelke Helga Helga  
  Bea Bea Mels Mels  
  Jacelien   LO vacature    
  Kristin *        
Vrijdag Eva Eva Cora Cora  
  Bea Bea Mels Mels  
  Jacelien   LO vacature    
  Kristin *        


Schoolgidsartikel jeugdgezondheidszorg voor de basisschool 
Op de site van onze school is sinds deze week een artikel verschenen met daarin informatie over jeugdgezondheidszorg (JGZ) van de GGD Gelderland-Zuid. Het artikel kunt u vinden op onze site onder het kopje 'de school' en vervolgens op 'documenten' te klikken.  
Nieuws uit de units! 
Unit 1/2
juf Bea, juf Neelke, juf Melissa, juf Jessica en juf Jacelien

Na een heerlijke week vrij zijn we begonnen met het thema 'Cowboys en Indianen'.
Wat ziet onze kleuterunit er gezellig uit met al die wigwam tenten.
Het wordt al een echt het wilde westen.
We hebben al heel veel nieuwe woorden geleerd zoals; tipi, lasso, dromenvanger, totempaal, opperhoofd, hoofdtooi enz.
We hebben een woordweb gemaakt over Cowboys en Indianen.

Volgende week is de letter 'd' aan de beurt. Hiervoor mogen weer spullen meegenomen worden.
Ook mag onze thematafel vol komen met spulletjes over het thema.

Goed nieuws; Juf Jessica en Juf Melissa zijn geslaagd voor hun opleiding.
Uiteraard hebben we hun gefeliciteerd.
 Met de kinderen nemen we afscheid van hen in de laatste week van het schooljaar.
Dan gaan we de juffen in het zonnetje zetten!
 
Unit 3/4/5
juf Kim, juf Eva, juf Elise, meester Mels & juf Jacelien

 Oertijdmuseum reminder
Vrijdag 20 juni gaan de kinderen van groep 4 naar het Oertijdmuseum. De kinderen lunchen deze dag met zijn allen op school. Vergeet u het lunchpakketje niet?

Tafeldiploma's
Juf Kim heeft met de leerlingen van groep 4, die nog hun kleine tafeldiploma moeten halen, een afspraak gemaakt. Oefen de tafels dus nog even goed, voordat je aan de beurt bent...

Sponsorloopgeld en rapporten.
Een aantal leerlingen moeten het sponsorloopgeld nog inleveren. Ook missen we nog een aantal rapporten. Wil u hier nog even aan denken?

Webje
Wij zijn weer gestart met een nieuw webje. Het thema is 'Cowboys en Indianen'en sluit aan bij de Fancy Fair. Er zijn weer allerlei leuke activiteiten bedacht voor de verschillende hoeken.

Culturele activiteit groep 3
Donderdag 3 juli zal OZOD een muziekworkshop geven aan groep 3 in het kader van culturele activiteiten. Wij hopen dat het leuk gaat worden!
 
Unit 6/7/8
juf Cora, juf Elise, juf Helga, meester Bas & juf Kristin

Sponsorloopgeld en rapporten.
Een aantal leerlingen moeten het sponsorloopgeld nog inleveren. Ook missen we nog een aantal rapporten. Wil u hier nog even aan denken?

Feestvoorstelling groep 6 en 7
Volgende week donderdag 26 juni hebben de kinderen van groep 6 en 7 de uitvoering van hun feestvoorstelling. Wekenlang zijn de kinderen druk bezig geweest met het oefenen voor deze feestvoorstelling. Ouders of verzorgers van kinderen uit groep 6 en 7 die willen komen kijken zijn vanaf 13.15 uur welkom. De voorstelling begint om 13.30 uur.

Dochtertje juf Cora
Zoals jullie waarschijnlijk al gehoord hebben is juf Cora bevallen van een prachtige dochter genaamd Emke. De kinderen zijn al bezig geweest met knutselwerkjes voor Emke. Binnenkort komt juf Cora haar dochter op school laten zien. Wij kijken hier naar uit!

Toetsen Taal/Spelling

Groep 6: Thema 7
Woordendictee op 1 juli.
Werkwoordendictee op 1 juli.
Taaltoets op 3 j
uli.
Zinnendictee op 4 juli.


Groep 7: Thema 6
Woordendictee op 24 juni.
Werkwoordendictee op 24 juni.
Taaltoets op 1 juli.
Zinnendictee op 3 juli.


Groep 7: Thema 7
Taaltoets op 10 juli.
Woordendictee op 14 juli.
Werkwoordendictee op 14 juli
Zinnendictee op 15 juli.


Topo
De laatste topotoets voor groep 7 is op woensdag 2 juli.
Groep 6 heeft afgelopen woensdag al de laatste topotoets gehad.


 

Voor eventuele bijlages gaat u naar: www.opthoftricht.nl