Voor eventuele bijlages gaat u naar: www.opthoftricht.nl

 


 
Datum
4 september 2014
Kalender
 
5 september  
Weekend  
8 september  
9 september  
10 september  
11 september Schoolreis & Juf Helga jarig
12 september Groep 1 tot en met 8 vrij
Weekend  
15 september  
16 september Algemene Informatieavond
17 september  
18 september  
19 september  
Weekend  
 
 
 
Jarigen!

Verjaardagen afgelopen dagen 

De volgende leerlingen zijn de afgelopen periode jarig geweest:

Maud Vissers uit groep 2 op 1 september. 
Vince Versteegh uit groep 8 op 2 september. 


Wij willen de volgende leerlingen alvast feliciteren met hun verjaardag:

Anouk van Kranenburg uit groep 2 op 4 september.
Sem Verboom uit groep 6 op 6 september.
Lenka Scheffel uit groep 3 op 11 september.
Beau Vroegh uit groep 8 op 13 september.
Marijn Brans uit groep 6 op 13 september.
Fiene van Dorrestein uit groep 6 op 18 september.
India Verrips uit groep 4 op 18 september.
Michaëla Franken uit groep 5 op 18 september.


Allen van harte gefeliciteerd met jullie verjaardag!

[untitled21.JPG]
 
MR
 
OR

Schooljaar 2014-2015
Het schooljaar is weer begonnen! We hopen dat iedereen een leuke vakantie heeft gehad en zin heeft in het komende jaar. Met elkaar gaan we weer aan de slag om alle leuke activiteiten tot een succes te maken! We kunnen nog steeds nieuwe actieve leden gebruiken. Op maandag 8 september om 20.00 uur vergaderen we op school; heb je zin om ons te komen versterken of gewoon om eens te kijken wat we allemaal doen, voel je dan welkom om aan te schuiven!

Een nieuw schooljaar betekent ook dat de ouderbijdrage weer voldaan dient te worden, zodat wij alle leuke activiteiten waar de kinderen aan deelnemen, kunnen financieren. Wij verzoeken de ouders die ervoor gekozen hebben de ouderbijdrage niet via een automatische incasso te laten verlopen, de bijdrage voor komend schooljaar op korte termijn over te maken. Dit kan op rekeningnummer NL67RABO0321215222 ten name van Ouderraad Op ’t Hof. De hoogte van de ouderbijdrage is ongewijzigd en bedraagt ook dit jaar € 32,50 per kind. Kies je er alsnog voor om via automatische incasso te betalen (graag!) dan is het formulier op te vragen via Margreet of via het emailadres van de ouderraad:or@opthoftricht.nl.

 
Algemeen

Welkom!
We hopen dat u een fijne vakantie gehad heeft en dat iedereen weer lekker uitgerust is. Het schooljaar 2014-2015 zijn we begonnen, met het 'wakker' maken met behulp van de schoolbel, van alle teamleden. Daarna hebben we, aan de hand van voorwerpen, laten zien waar we dit schooljaar veel aandacht zullen besteden. 
Naast veel aandacht wederom voor de hoofdvakken, gaan we dit jaar met een 3D printer werken en zullen we extra aandacht aan muziek, theater en spel en beweging besteden.
 We wensen u en uw kind(eren) een fijn en leerzaam schooljaar toe.
team Op 't Hof

 
Schoolmaatschappelijk Werk op de school van uw kind

Mijn naam is Nadia Schenker en ik ben werkzaam als Schoolmaatschappelijk Werker bij Stichting Thuiszorg en Maatschappelijk werk Rivierenland (STMR).
De gemeente Geldermalsen heeft subsidie verleend om op alle basisscholen in de gemeente Geldermalsen Schoolmaatschappelijk Werk in te zetten.

Omdat de gemeente vanaf januari 2015 verantwoordelijk is voor de jeugdzorg, is er een kernteam binnen de gemeente die de uitvoering van hulpverlening op zich neemt. De Schoolmaatschappelijk Werker neemt ook deel uit aan dit kernteam.

Wanneer kunt u denken aan ondersteuning van Schoolmaatschappelijk Werk?

Het Schoolmaatschappelijk Werk richt zich op de ontwikkeling en het welbevinden van uw kind, samen met u als ouders en de leerkrachten.
In verschillende situaties kunt u of school contact opnemen met het Schoolmaatschappelijk werk. Enkele voorbeelden:

- Vragen of zorgen over de thuissituatie; met betrekking tot de opvoeding / gezinssituatie
- Zorgen bij uw kind zelf; als een kind niet lekker in zijn vel zit, moeite sociale contacten of faalangstig
- Vragen of zorgen in de schoolsituatie; samenwerking en communicatie met leerkrachten of pesten

Hoe kunt u mij bereiken? 

Ik heb geen vaste werkplek op school. Via de intern begeleider op school kunt u contact met mij opnemen voor een afspraak.
Ook is het mogelijk om mij rechtstreeks te bellen of mailen:
nschenker@stmr.nl
06-30778887


IBAN rekeningnummer school
Per 1 augustus 2014 moet het IBAN nummer ingevuld worden bij financiële transascties. Mocht u het bedrag voor de schoolreis nog niet overgemaakt hebben, bij deze ons IBAN nr:
NL03RABO0321274768 t.n.v. Obs Op 't Hof

16 september
Schrijf deze datum alvast in uw agenda! Uw bent dan namelijk van harte uitgenodigd voor de Algemene Ouderavond. Tijdstip: tussen 18.00-19.00 uur.

Kalender schooljaar 2014-2015
De schoolkalender voor het schooljaar 2014-2015 is nu te vinden op onze site. Klik op de site van Op 't Hof op het kopje 'Nieuwsbrief' en ga vervolgens naar 'bijlagen NB'. 
Nieuws uit de units! 
Unit 1/2/3/4
Juf Neelke, Juf Bea, Juf Jacelien, Juf Kristin en Juf Eva

Start schooljaar
Afgelopen maandag begonnen we weer fris en fruitig aan het nieuwe schooljaar. Het was best weer een beetje spannend. Een nieuwe groep, unit 1 t/m 4 en nieuwe gezichten voor de klas, dat is best even wennen.
Zoals eerder vermeld zijn de leerkrachten van de onderbouwunit; juf Neelke, juf Eva, juf Kristin, juf Jacelien, en juf Bea. Op maandag is ook meester Mels in de unit aanwezig. 

Aanspreekpunten voor ouders onderbouwunit
Voor de ouders van de kleuters zijn de aanspreekpunten juf Bea en juf Eva.
Voor de ouders van groep 3 en 4 is het aanspreekpunt juf Neelke behalve voor rekenen, dan kunt u bij juf Eva terecht. Voor algemene vragen kunt u natuurlijk bij alle juffen terecht.
Juf Kristin verzorgt de lessen sociale vaardigheden.

Overig nieuws uit de onderbouw
De kleuters en groep 4 krijgen rots en water training en groep 3 les in sociale vaardigheden. Voor meer informatie hierover verwijzen wij u op de informatie avond (16 september) naar juf Kristin.

De gruitdagen zijn nog steeds op dinsdag en donderdag. Op deze dagen eten we een portie groente of fruit, wat van thuis meegenomen moet worden. Op andere dagen mag dit natuurlijk ook. Wilt u er op letten dat u, uw kind niet te veel eten en drinken meegeeft. We merken nu dat de kinderen het niet binnen de hiervoor bestemde tijd op krijgen.
 
Kleuters
Wellicht heeft u al gezien dat er nog niet zoveel kleuters zijn. Eigenlijk hebben we op dit moment te weinig kleuters voor twee kleutergroepen. Doordat wij ons onderwijs anders organiseren, hebben we het zo kunnen regelen dat de kleuters iedere dag in hun eigen basisgroep kunnen starten. Gedurende de dag zullen de groepen wel regelmatig worden samengevoegd. Het kan dus voorkomen dat kinderen die jarig zijn hun verjaardag vieren met de gehele kleutergroep. We raden U aan om tijdig bij de leerkracht te informeren om hoeveel kinderen het gaat.
Bij de kleuters zijn we van start gegaan met het uitleggen van de regels op school en in de klas. We hebben ook al de eerste letter geleerd. De S van 'ssssst'. De kinderen hebben gisteren een papier van spreekbeeld meegekregen. Hierop staat de letter met het daarbij behorende gebaar. De kinderen mogen spullen meenemen die beginnen met de letter 's' voor de lettertafel.

Gymtijden kleuters 
De kleuters gymmen op dinsdagmiddag en donderdagochtend.
Aankomende woensdag krijgt uw kind een informatiebrief mee over het reilen en zeilen in de kleuterunit. Heeft u deze niet ontvangen, kom hem dan nog even halen. Mochten er nog vragen zijn, dan horen wij het graag.

Groep 3 en 4
Groep 3 en 4 gymmen op vrijdagmiddag. Graag zien wij de gymtas alleen die dag op school aanwezig i.v.m. de geringe ruimte aan de kapstokken. Verder is voor groep 4 op dinsdag en groep 3 op donderdag nog een extra bewegingsonderwijs moment. Deze les vindt plaats op het schoolplein of in de speelzaal. Dan zijn er geen gymspullen nodig.

Tot slot
Een verder kennismaking vindt plaats tijdens de startgesprekken ( hiervoor krijgt u nog een uitnodiging) van de aankomende weken en op de informatieavond van 16 september. Tot dan!

 
Unit 5/6/7/8
Meester Bas, Meester Mels, Juf Cora en Juf Helga

Start schooljaar
Het schooljaar is weer begonnen! En we zijn al lekker van start gegaan, op de eerste schooldag. Wij hopen er met z'n allen een leuk en leerzaam jaar van te maken.

Kamp Groep 7-8
De kinderen van groep 7 en 8 zijn woensdag op kamp gegaan naar Veenendaal. Na een lange fietstocht, kwamen de kinderen eindelijk aan op de locatie. De kinden zijn daar lekker de bossen in geweest en hebben bij de locatie vrije tijd gehad. Uiteindelijk hebben we de eerste dag afgesloten met een heerlijke barbecue en een spannend bosspel. Gisteren gingen de kinderen naar de dierentuin in Rhenen. De kinderen hebben het er erg naar hun zin gehad. Helaas zit het kamp er  alweer op.

Gymtijden groepen bovenbouw

Groep 5

Donderdag van 14.00 uur tot 15.00 uur.
Vrijdag van 14.00 uur tot 15.00 uur.

Groep 6 en 7
Maandag van 10.25 uur tot 11.10 uur.
Donderdag van 13.00 uur tot 14.00 uur.

Groep 8
Maandag van 11.10 uur tot 12.00 uur.
Vrijdag van 13.00 uur tot 13.45 uur. 

Voor eventuele bijlages gaat u naar: www.opthoftricht.nl