Voor eventuele bijlages gaat u naar: www.opthoftricht.nl

 


 
Datum
18 september 2014
Kalender
 
19 september  
Weekend  
22 september Begindatum Startgesprekken
23 september  
24 september  
25 september  
26 september Groep 1-2 vrij
Weekend  
29 september  
30 september  
1 oktober Start Kinderboekenweek
2 oktober Nieuwe Nieuwsbrief
3 oktober Einddatum Startgesprekken
Weekend  
 
 
 
Jarigen!

Wij willen de volgende leerlingen alvast feliciteren met hun verjaardag:

Fiene van Dorrestein uit groep 6 op 18 september.
India Verrips uit groep 4 op 18 september.
Michaëla Franken uit groep 5 op 18 september.
Justin Wevers uit groep 3 op 18 september.

Levi Verrips uit groep 7 op 22 september.
Raf Heinsbroek uit groep 7 op 24 
september.
Chemène van Mourik uit groep 4 op 26 september.
Nieck van Bekkum uit groep 5 op 26 september.
Sterre Hommelberg uit groep 2 op 3 oktober.
Darius van Ravestijn uit groep 3 op 5 oktober.

 
Allen van harte gefeliciteerd met jullie verjaardag!

[untitled21.JPG]

 
MR

Verkiezingen voor de MR
Dit jaar zijn er weer VERKIEZINGEN voor de MR!
Dit betekend dat kandidaten zich tot 19 september 2014 kunnen aanmelden.
De kandidaten wordt verzocht om een kort stukje te schrijven waarin zij zich voorstellen en waarom zij in de MR willen.
Op de website van de school, kunt u als voorbeeld de stukjes van de huidige MR-leden vinden.
Inleveren kan in het postvakje van de MR of bij Helga, Cora of Neelke.
 
Wij hopen dat u zich betrokken voelt bij onze school en dat u zich kandidaat stelt voor de MR.

 
OR
 
Algemeen
 
Nieuws van Stichting Fluvium
Opening nieuwe SPGG peuterspeelzaal Olleke Bolleke

Binnen de muren van OBS D’n Bogerd is sinds begin september door SPGG een nieuwe peuterspeelzaal gestart. De naam van de oude particuliere opvang wordt hiermee overgenomen. Hiermee kan SPGG o.a. de ontstane wachtlijsten in Geldermalsen te lijf gaan. De school en de peuterspeelzaal zullen intensief samenwerken.
 
 Een tweede school van Fluvium met certificaat Engels
Na de Jan Harmenshof gaat nu ook De Bloeiende Betuwe het certificaat Engels op haar wand plakken. Dat betekent dat volgens de jury voldaan wordt aan een goed onderwijs-aanbod en een goed geschoold team.
 
Nieuwe regels na 1 augustus 2014 met betrekking tot Passend Onderwijs
Langzamerhand beginnen de eerste effecten van deze transitie zichtbaar te worden. Bijvoorbeeld nieuwe regels voor schorsing van leerlingen. Nieuwe afspraken met voortgezet onderwijs en speciaal onderwijs. We verwijzen u naar de betreffende stukken in de schoolgids. Mocht u vragen hebben kunt u natuurlijk altijd terecht bij uw directeur en IB-er.

Schoolreis Zooparc Overloon
Met de kinderen van groep 1 t/m 6 hebben we op 11 september een heerlijke dag beleefd in het Zooparc in Overloon. De dierentuin was heel overzichtelijk en met hele bijzondere dieren. In sommige verblijven mocht je zelfs bij de dieren. De zon was de hele dag van de partij en dat was heerlijk. We willen alle ouders nog bedanken voor het begeleiden van de groepjes. In het bijzonder Sabine van Eck, zij was bereid om met haar auto mee te gaan in geval van calamiteiten.


 
Nieuws uit de units! 
Unit 1/2/3/4
Juf Neelke, Juf Bea, Juf Jacelien, Juf Kristin en Juf Eva
 
Algemene Informatieavond
We zijn blij dat bijna alle kinderen samen met hun ouders op de informatieavond geweest zijn. Wat goed dat jullie de informatie zelf aan jullie ouders hebben verteld. Jullie zijn goede gidsen. We zijn trots op jullie!

Juf Amber
Vanaf het begin van het schooljaar loopt juf Amber stage bij ons op school. Zij volgt de MRT-opleiding (Motorisch Remedial Teaching). Ze is een derdejaars studente en oud leerling van onze school. Zij zal zich bezighouden met de lessen bewegingsonderwijs, spel, dans, enz. Ze zal de kinderen begeleiden in het ontwikkelen tot nog vaardigere bewegers. Wij wensen juf Amber een leerzame tijd toe bij ons op school.

Schoolreisje
Wat hebben we een gezellige dag gehad tijdens ons schoolreisje. In het Zooparc in Overloon hebben we hele bijzondere dieren ontmoet en hebben we een speurtocht over de dieren ingevuld. Ook was er een speeltuin en een kinderboerderij. We willen de ouders die de kinderen hebben begeleid nog bedanken voor hun hulp.

Startgesprekken
Gisteren heeft u een uitnodiging ontvangen voor de startgesprekken. Indien u wisselt van data en tijdstip, meldt u dit dan bij 1 van de leerkrachten van de unit. Dit i.v.m. het voorbereiden van de gesprekken. Hartelijk dank!

Groep 1 en 2
Op 16 oktober is de feestvoorstelling van alle kleuters. Zij gaan op deze dag een aantal keer optreden. Het thema van de voorstelling is feest. Maar verder verklappen we niets! U bent welkom op 16 oktober om half 2 in de grote hal.
Vanaf deze week werken wij aan het thema feest, zoals u misschien al heeft kunnen zien in de klas. Dit is ook het thema van de Kinderboekenweek. Het prentenboek dat bij ons in de klas centraal staat is: "Kleine ezel en de jarige Jakkie". De bibliotheek in Geldermalsen besteedt ook veel aandacht aan de Kinderboekenweek. Kinderen kunnen gratis lid worden van de bieb. We raden aan om er eens een kijkje te nemen.

 De letter die voor de aankomende weken centraal staat is de “k”. Nemen jullie weer spullen mee voor de lettertafels?

Tijdens het eten en drinken is het ons opgevallen dat veel kinderen een pakje capri sonne o.i.d. mee naar school nemen. Dit krijgen ze zelf niet open en dan wordt het zo'n geknoei. We hebben liever dat u de kinderen een pakje drinken of een beker mee geeft.


Groep 3 en 4
Groep 4 is gestart met de eerste tafels tijdens het eerste blok. Het is de bedoeling dat ze de tafelsommen goed gaan automatiseren. Dit gebeurt veelal op school tijdens de rekenlessen, maar de leerlingen kunnen hier ook thuis voor oefenen. Wanneer de leerling een tafel snel achter elkaar en door elkaar kan opnoemen mag hij het bij de leerkracht opzeggen. Als dit de leerling goed is gelukt, dan mag uw kind het vakje van de tafel op de klassikale tafelkaart inkleuren. In groep 4 is het streven dat de leerlingen het kleine tafeldiploma behalen (tafels 1-5, 10) Het zou fijn zijn als u uw kind aanmoedigt en stimuleert om de tafels ook thuis te oefenen.

Tijdens de taalles heeft groep 4 al geleerd wat een zelfstandignaamwoorden en lidwoorden zijn. Dat zelfstandignaamwoorden woorden zijn voor mensen, dingen en dieren snappen ze al erg goed. Lidwoorden vinden ze nog wat lastiger. Hier blijven we hard op oefenen. We hebben ook geleerd dat de letters van het alfabet in een vaste volgorde staan. Volgende week vrijdag hebben de kinderen hun eerste taaltoets.

In groep 3 wordt al veel gelezen! Wilt u thuis ook extra lezen, dan kan dat. In de bibliotheek in Geldermalsen zijn leuke boekjes te leen.
Leest uw kind in de blauwe of groene groep dan kunt u kiezen voor de
Avi-startboekjes. Op school lezen deze kinderen Leesweg niveau a boekjes. Kinderen die in de rode leesgroep zitten kunnen boekjes met AVI-M3 (of hoger) proberen te lezen. Deze leerlingen lezen op school Leespad niveau b boekjes. De school zelf leent geen boekjes uit.
De leerlingen in de blauwe groep hebben de volgende letters al geleerd: d, i, k, n, o, r, e en j.
De leerlingen in de groene groep hebben de volgende letters al geleerd: l, z, h, w, g en t.
De leerlingen in de rode groep hebben de volgende letters al geleerd: aa, ee, uu, oo, ij, oe ,ou en ui. Tijdens de startgesprekken hoort u in welke niveau groep uw kind werkt.

TIjdens de rekenles zijn de kinderen begonnen met klokkijken. Ze leren eerst de  hele uren. Thuis kunt u dit oefenen door, bij de hele uren, uw kind op de klok te wijzen en te vertellen of te vragen hoe laat het is.

 
Unit 5/6/7/8
Meester Bas, Meester Mels, Juf Cora en Juf Helga

Algemene informatieavond
De algemene informatieavond van dinsdag 16 september was weer zeer geslaagd. We hebben weer veel enthousiasten ouders en kinderen mogen ontvangen deze avond. De school was weer prachtig versierd met ballonen. De leerkrachten van de bovenbouw vonden het erg prettig om met de ouders/verzorgers van de nieuwe kinderen in de unit kennis te maken.

Startgesprekken
Vanaf maandag 22 september vinden ook weer de startgesprekken plaats. Wanneer u wordt verwacht op school kunt u vinden in de brief die u heeft ontvangen op de informatieavond. Was u niet aanwezig op deze avond, dan is de brief met uw kind meegegeven. Heeft u niets ontvangen, dan moet u dit z.s.m. melden bij één van de leerkrachten in onze unit.

Groep 8 kinderpostzegelactie
Op woensdag 24 september start de verkoop van de kinderpostzegels, kaarten en pleisters. De kinderen van groep 8 mogen woensdag vanaf 12.00 uur deze kinderpostzegels gaan verkopen. 

Toetsen en huiswerk
Groep 5
Zinnendictee 19 september
Taaltoets 26 september

Groep 6
 Woordendictee 25 september
    Zinnendictee 2 oktbober
            Taaltoets 25 september  
       Topografie 23 september


Groep 7
Woordendictee 23 september
Werkwoordendictee 23 september         
    Zinnendictee 30 september
Engelse woordendictee 29 september               


Groep 8
Het huiswerk van groep 8 zetten de kinderen in hun eigen agenda.


 

Voor eventuele bijlages gaat u naar: www.opthoftricht.nl