Voor eventuele bijlages gaat u naar: www.opthoftricht.nl

 


 
Datum
2 oktober 2014
Kalender
 
3 oktober  
Weekend  
6 oktober  
7 oktober  
8 oktober  
9 oktober  
10 oktober  
Weekend  
13 oktober  
14 oktober  
15 oktober  
16 oktober Feestmiddag groep 1 & 2
17 oktober Groep 1 t/m 8 vrij
Weekend Begin Herfstvakantie
 
 
 
Jarigen!
 
Wij willen de volgende leerlingen alvast feliciteren met hun verjaardag:

Sterre Hommelberg uit groep 2 op 3 oktober.
Darius van Ravestijn uit groep 3 op 5 oktober.

Nassima El Mashoudiuit groep 6 op 7 oktober.
Erin de Greef uit groep 4 op 9 oktober.
Ian Mars uit groep 7 op 12 oktober.
Leon van Sante uit groep 7 op 17 oktober.


Allen van harte gefeliciteerd met jullie verjaardag!


 
MR
 
OR
 
Algemeen

Activiteiten
In de jaarkalender heeft u wellicht een aantal activiteiten gemist die niet in ingepland staan. Dit betreft de Natuurdag en de Carnavalsviering. Voor de Natuurdag komt een andere activiteit in de plaats, iets met techniek en de Carnavalsviering vervalt. Door de krimp in leerlingaantal werken er minder teamleden op Op ’t Hof, in vergelijking met een aantal jaar geleden. Vandaar dat we een keuze in ons aanbod van activiteiten hebben moeten maken.
 
Feest voorstelling
In de jaarkalender staat op 26 maart 2015 de feestmiddag 5/6/7 en Musical/ Voorstelling gepland. Dit is niet helemaal correct. De Musical/ voorstelling vindt dan plaats. Dit wordt weer een voorstelling voor het hele dorp. De spelers zullen leerlingen uit groep 5/6/7/8 zijn.
De feestmiddag voor groep 5/6/7 wordt op een ander tijdstip gepland en is, zoals gebruikelijk, voor pappa’s en mamma’s. De datum volgt nog!
 
Voorlezen op 10-10 dag van de Duurzaamheid.
10 oktober, dag van de Duurzaamheid. Op meer dan duizend basisscholen en kinderboerderijen wordt de Dag van de Duurzaamheid gestart met het voorlezen uit 'Mr Finney en het raadsel in de bomen'! Wethouder Ronald van Meygaarden is bereid gevonden om dit boek, geschreven door Laurentien van Oranje, voor te lezen aan groep 3 en 4. Daarna is er nog ruimte om met elkaar te praten over duurzaamheid.
Meer informatie over de dag van de Duurzaamheid?
Kijk dan op : http://www.dagvandeduurzaamheid.nl/scholen/
 
We fietsen niet op het schoolplein
Een algemene schoolregel is dat er niet gefietst mag worden op het schoolplein. De afgelopen week is hier extra aandacht voor geweest. Het is fijn als u uw kinderen hier ook op wijst 

De 1 oktober telling
Op de leerling telling van 1 oktober 2014 hebben wij 133 leerlingen ingeschreven staan. Op 1 oktober 2013 waren dat er nog 135. Zoals we al eerder voorspelden, is de krimp nog steeds aanwezig, maar gaat dat wat minder snel. De gehele bekostiging (d.w.z. de ‘zak met geld’) hangt af van het leerlingaantal en wordt het jaar erna uitbetaald. Dit houdt in dat we  het schooljaar 2015-2016 het zelfde aantal teamleden kunnen inzetten als dit schooljaar.
 
Schoolgids
We zijn druk bezig met het schrijven van een nieuwe schoolgids. Het concept ligt reeds voor in de MR.
 
Kinderboekenweek
Op woensdag 1 oktober was de opening van de kinderboekenweek. Dit jaar is het thema van de kinderboekenweek 'feest'. Tijdens de opening hebben alle groepen van de school een boek als cadeau gekregen. Als afsluiting hebben alle kinderen meegedanst op het lied 'feest' van kinderen voor kinderen. Het was een leuke opening! 
Nieuws uit de units! 
Unit 1/2/3/4
Juf Neelke, Juf Bea, Juf Jacelien, Juf Kristin en Juf Eva

Kinderboekenweek 
Wij zijn bezig met het thema Feest! De groepen zien er feestelijk uit.
Dit komt goed uit, want gisteren zijn we begonnen met de opening van de kinderboekenweek en die gaat ook over Feest.
We hebben de kinderboekenweek in de grote hal met alle kinderen van de school geopend. 
De kinderen van groep 4 zaten lezend op het versierde podium en zij hadden voor iedere groep een cadeau meegebracht. In de cadeau's zaten boeken.
De kleuters hebben de boeken; Het grote vriendjesfeest van Alice Hoogstad en Hans Kuyper en Beer is jarig van Bonny Becker gekregen. Groep 3 heeft het boek Vos en Haas en het feest van uit van Sylvia Vanden Heede gekregen en groep 4 het boek Aadje Piraatje viert feest van Marjet Huiberts en Sieb Posthuma.  
Deze gaan we uiteraard voorlezen.
Wij besteden deze week extra aandacht aan boeken en aan voorlezen. De kleuters mogen een boek van thuis meenemen om door de juf te laten voorlezen.

Groep 1/2
We leren de letter 'b'. Gaat u thuis weer op zoek met uw kind naar spullen voor de lettertafel?

 Heeft uw kind weinig interesse in letters, maar speelt het wel graag op de iPad, dan is de app 'letterschool' een leuke app om letters mee te oefenen. Kies hierbij wel voor het oefenen met de kleine blokletters.

We hebben twee kinderen die komen wennen in de kleuterunit: Noa en Saul.
Wij wensen hen heel veel plezier en een fijne tijd op school.

Groep 3/4

Alle kinderen in groep 4 en 5 hebben de tafel van 1 behaald! De volgende tafel is de tafel van 10. Dus als uw kind denkt dat hij/zij de tafel van 10 beheerst, dan kan uw kind een afspraak maken bij de juf of meester. De kinderen hebben Blok 1 van rekenen afgerond. De werkboeken en oefenboeken zijn mee naar huis gegeven. Achterin het werkboek vindt u informatie over wat er in blok 1 allemaal aangeboden is. Zo kunt u thuis nog eens oefenen met uw kind.

Tot slot
Bijna alle startgesprekken zitten er bijna op. De gesprekken zijn als zeer positief ervaren. Bedankt voor deze positieve gesprekken!
 
Unit 5/6/7/8
Meester Bas, Meester Mels, Juf Cora en Juf Helga

Startgesprekken
Afgelopen weken hebben de startgesprekken plaatsgevonden. Het was erg prettig om alle ouders met kinderen even gezien te hebben. Zijn er nog onduidelijkheden naar aanleiding van deze gesprekken, stel uw vraag gerust.

Toetsen
De eerste toetsen zijn alweer afgenomen. De resultaten van de toetsen kunt u vinden in het ouderportaal van parnassys. 

Kinderboekenweek 2014
Gisteren was de opening van de kinderboekenweek. Dit jaar is het thema van de kinderboekenweek 'feest'. De groep 5 tot en met 8 hebben allemaal een boek in ontvangst mogen nemen. Tijdens de opening hebben de kinderen veel gedanst en gezongen. 

Voor eventuele bijlages gaat u naar: www.opthoftricht.nl