Voor eventuele bijlages gaat u naar: www.opthoftricht.nl

 


 
Datum
16 oktober 2014
Kalender
 
17 oktober Groep 1 t/m 8 vrij
Weekend  
20 oktober Vakantie
21 oktober Vakantie
22 oktober Vakantie
23 oktober Vakantie
24 oktober Vakantie
Weekend  
27 oktober  
28 oktober  
29 oktober  
30 oktober  
31 oktober  
Weekend  
 
 
 
Jarigen!
 
Wij willen graag de volgende kinderen met hun verjaardag feliciteren. 

Leon van Sante uit groep 7 op 17 oktober.
Wilthon da Costa uit groep 7 op 22 oktober.
Janna Vos uit groep 6 op 28 oktober.
Tommy Korzaan uit groep 3 op 28 oktober.
Femke Brans uit groep 8 op 29 oktober.

Walid Salam Hamid uit groep 8 op 2 november.

Allen van harte gefeliciteerd met jullie verjaardag!

[untitled21.JPG]
 
MR
 
OR

Financieel jaarverslag OR schooljaar 2013-2014
Op de site van OBS Op 't Hof kunt u het financieel jaarverslag lezen van de ouderraad over het schooljaar 2013-2014. Dit jaarverslag kunt u vinden op de site van Op 't Hof, onder het kopje 'ouders' en vervolgens het kopje 'OR-downloads'. Vragen en/of opmerkingen beantwoorden we graag!
 
Speelgoedinzameling
We kondigden hem al aan en eindelijk is het dan zover dat de actie van start kan gaan! Afgelopen zaterdag is de speelgoedbank Tiel officieel geopend en is de inzameling van speelgoed van start gegaan. Een mooi moment dus om onze actie voor de speelgoedbank eveneens van start te laten gaan!
 
De speelgoedbank is onderdeel van KLESTEO, St. Kleding & Speelgoedbank Tiel en omstreken. KLESTEO wil vanuit de opdracht van naastenliefde alle mensen, die aantoonbaar (tijdelijk) niet meer financieel in staat zijn om kleding, schoenen of speelgoed te kopen, helpen.
 
In principe is al het speelgoed welkom. Boeken, spellen, knuffels etc. Het aangeboden speelgoed moet schoon, heel en compleet zijn. Zeker de knuffels; gooi deze dus even in de wasmachine voor je ze weggeeft. De speelgoedbank heeft al wel veel knuffels en babyspeelgoed. Daarom is de speelgoedbank moment vooral blij met boeken, spellen en speelgoed voor peuters, kleuters en oudere kinderen.
 
Inleveren van het speelgoed kan in de week na de herfstvakantie, van 27 t/m 31 oktober, op het podium in de hal van de school. De ouderraad zal daarna het speelgoed naar de speelgoedbank brengen.

Kortom: 
Tijd voor een grote speelgoedopruiming in de herfstvakantie ;-)…. Mest allen de kasten uit en kijk of er nog speelgoed tussen zit waarmee we kinderen, voor wie er geen geld is om nieuw speelgoed te kopen, kunnen blijmaken!
 
Ouderbijdrage
De ouderbijdrage voor dit schooljaar zal op 31 oktober worden geïncasseerd. Per kind bedraagt de bijdrage € 32,50. Onze incassant-id is: NL21ZZZ110670660001. Het machtigingskenmerk is: na(a)m(en) kind(eren).
 
Aan de ouders die niet via incasso betalen het verzoek de bijdrage voor 25 oktober over te maken op rekeningnummer NL67RABO0321215222 t.n.v. Ouderraad Op 't Hof.
 
Volgende vergadering
Op 3 november aanstaande vergadert de ouderraad om 20.00 uur op school.
Wees welkom!
 
De ouderraad wenst iedereen een fijne herfstvakantie!
 
Algemeen

Herfstvakantie 
De takken worden kaal. Het is weer herfst. De bladeren veranderen in de meest mooie bonte kleuren. Binnen gaan de kaarsjes aan en de laarzen en pantoffels worden uit de kasten gehaald. De komende week is het herfstvakantie. Geniet er lekker van. Veel plezier!

Schoolkorenslag
Onze 'Schoolkorenslag 2013' is genomineerd voor de Jo de Gram prijs. 
Schoolkorenslag is een initiatief van OBS Op 't Hof.
Eén keer per twee jaar vindt de uitreiking plaats van de Cultuurprijs en de Jo de Gram prijs. De Cultuurprijs bestaat uit een oorkonde met juryrapport en een geldprijs van € 600,--. De Jo de Gram prijs is een aanmoedigingsprijs die kan worden toegekend aan nieuwe initiatieven die kunnen uitgroeien tot een aanvullende cultuuruiting in Gemeente Geldermalsen en aan bijzondere initiatieven die betrekking hebben op cultuuruitingen door de jeugd.
 Samen met nog twee andere genomineerden dingen we op 6 november 2014 naar deze prijs. Wat een eer! En wat reuze spannend!

Tip voor in de herfsvakantie
Volgende week is het herfstvakantie. Een leuke tip voor in de vakantie is om GeoFort eens te bezoeken. GeoFort is een spannend forteiland waar alles in het teken staat van kaarten en navigatie. Er zijn veel leuke activiteiten te doen voor kinderen, zowel binnen als buiten. GeoFort is iedere dag geopend in de herfstvakantie.

Nieuws vanuit Stichting Fluvium
Wij zoeken drie leden voor onze Raad van Toezicht.

Stichting Fluvium (Geldermalsen en Neerijnen), Onderwijsgroep Spoenk (Neder-Betuwe) en Stichting Peuterspeelzalen Gemeente Geldermalsen zijn samen een personele unie, waarop deze raad toezicht houdt.
 
De vergaderingen vinden circa zes keer per jaar plaats op het bestuurskantoor te Geldermalsen.
De leden ontvangen de reguliere vrijwilligers vergoeding voor hun bijdrage.
 
Wij zoeken leden die expertise hebben met betrekking tot:
 
- Kinderopvang, peuterspeelzaalwerk
- Onderwijs
- Financiën
- Personeel en Organisatie ontwikkeling
 
Wilt u meer weten over onze stichtingen, de profielen en de procedure, dan  verwijzen wij u naar de websites van Stichting Fluvium: www.stichtingfluvium.nl en Onderwijsgroep Spoenk: www.onderwijsgroepspoenk.nl

 


 
Nieuws uit de units! 
Unit 1/2/3/4
Juf Neelke, Juf Bea, Juf Jacelien, Juf Kristin en Juf Eva

groep 1/2
Als afsluiting van het thema 'feest' hebben we met de kinderen appelflappen gebakken, het rook heel erg lekker in de groepen. Ze hebben de appels in kleine stukjes gesneden en het in bladerdeeg verpakt. De foto’s komen op Faceookpagina van Op 't Hof te staan.

Na veel oefenen, onder leiding van Juf Jacelien, hebben we een geweldige feestvoorstelling neergezet. Wij zijn erg trots op onze kleuters. Wat fijn dat wij zo’n groot publiek hadden. Juf Jacelien erg bedankt voor jouw inspanning!

Na de vakantie werken wij aan het thema 'herfst'. Het prentenboek dat hierbij centraal staat is het boek 'Wat nu Olivier' van Phyllis Root.
Wij willen graag een mooie kijktafel maken. De kinderen mogen herfstspullen voor de kijktafel meenemen. Wij zoeken ook nog wat materialen voor onze sorteertafel. Denk hierbij aan eikels, kastanjes, gedroogde bladeren, hazelnoten enz.
Deze week hebben de kinderen de letter 't' aangeboden gekregen. Wat fijn dat er veel kinderen zijn die spullen meenemen voor de lettertafel. Ook na de herfstvakantie staat deze letter centraal.

Na de herfstvakantie starten wij met de 'lettertas'. Dit is een nieuwe manier om letters aan te bieden voor kleuters. Iedere twee weken weken komt er een nieuwe letter aan het hengsel van de tas te hangen. Gedurende twee weken staat de desbetreffende letter centraal. Kinderen mogen de lettertas vullen met spulletjes die ze van huis mee mogen nemen. De spulletjes moeten wel beginnen met de letter die op dat moment centraal staat.

Groep 3/4
Afgelopen week hebben wij het webje 'feest' afgesloten. Na de vakantie zullen wij starten met een nieuw webje. Het thema is dan 'wonen'. De kinderen maken kennis met dit thema op verschillende manieren. Op maandag krijgen zij een kennisles over 'wonen' van meester Mels. De kinderen gaan onder andere leren hoe mensen woonden door de eeuwen heen.

In de kalender staat aangegeven dat de feestvoorstelling van groep 3 en 4 op 27 november is. Helaas kan deze datum niet doorgaan in verband met afwezigheid van Juf Neelke, in het kader van haar opleiding. Juf Neelke wil graag bij deze feestvoorstelling aanwezig zijn. De datum waarop de feestvoorstelling gaat plaatsvinden komt in de volgende nieuwsbrief te staan.

Groep 3
De kinderen uit groep 3 hebben de afgelopen weken hard gewerkt met lezen en kennen inmiddels al een heleboel letters.
De kinderen uit de blauwe groep hebben de letters d, i, k, r, e, n, j, o, s, p, a en m aangeboden gekregen.
De kinderen uit de groene groep hebben de letters t, h, l, z, g, w, u, b, v, f, oo, aa en ee aangeboden gekregen en de kinderen uit de rode groep zijn vooral bezig geweest met de twee-tekenklanken: de aa, oo, ee, ij, ie, ui, oe, uu, ou, ei, au en eu. Tevens hebben zij al de eer, oor, eur, aai, ooi en oei geleerd.

Groep 4
Groep 4 heeft weer een aantal nieuwe categorieën van spelling gehad. Ze hebben de categorieën vandaag mee naar huis gekregen. De categorieën van week 1 en 2 kunnen in de herfstvakantie alvast geoefend worden.  Week 3 komt na de herfstvakantie aan bod. Op maandag 3 november krijgen de kinderen het woordendictee en op vrijdag 7 november het zinnendictee.
Op de achterzijde van het blad met de spelling categorieën, staan de themawoorden. Deze woorden leren de kinderen tijdens de taallessen om hun woordenschat te vergroten. Een aantal van deze woorden komen terug in de taaltoets. De kinderen maken de taaltoets op 31 oktober.
Tijdens de taallessen hebben de kinderen ook geleerd wat een werkwoord, een bijvoeglijk naamwoord en een verkleinwoord is en we hebben geleerd dat iedere zin eindigt met een punt. Ook deze onderwerpen komen voor in de taaltoets.

Algemeen
Wij zijn nog op zoek naar klassenouders die ons helpen bij bijvoorbeeld vieringen, feestvoorstellingen en andere kleine taken. Indien u deze taak op u wilt nemen, dan  kunt u dit doorgeven aan één van de leerkrachten.

Wij wensen alle ouders en leerlingen van de onderbouwunit een hele fijne herfstvakantie!

 
Unit 5/6/7/8
Meester Bas, Meester Mels, Juf Cora en Juf Helga

Snuffelstage Wouter
In de week voor de herfstvakantie heeft Wouter Vos stage gelopen op OBS Op 't Hof. Wouter zit in het 4jaar van O.R.S. Lek en Linge, vestiging de Lingeborgh in Geldermalsen. Wouter heeft zelf als leerling op OBS Op 't Hof gezeten. Hij was aanwezig in het kader van een snuffelstage, die hij moest volgen voor zijn middelbare school. Wouter vond het erg leuk en hopelijk zien we hem nog een keer terug.

Voorlichtingsles Bureau Halt
Op vrijdag 3 oktober hadden de kinderen van groep 7 en 8 een voorlichtingsles van Bureau Halt. Voor deze les kwam gastdocente Diana Tamliani alles vertellen over  Bureau Halt. Zo heeft ze onder andere uitgeled wat er gebeurd als je met Halt in aanraking komt, wanneer je met Halt in aanraking komt en wanneer niet. De kinderen hebben tijdens deze les veel vragen gesteld. Het was een erg interessante en leerzame les.

Feestvoorstelling groep 1/2
Wat was het een leuke voorstelling van de kleuters. De kinderen van groep 5 t/m 8 hebben genoten van het verjaardagsfeestje van Rikki. En met het eindlied 'feest' van Kinderen voor Kinderen hebben we bijna alle kinderen uit de unit enthousiast meegezongen. 

Kunst- en Cultuurproject
Na de herfstvakantie komt cultuurfunctionaris Liza lesgeven. Zij gaat les geven over muziek door de jaren heen, van klassieke muziek tot aan moderne muziek van deze tijd. De lessen zijn interactief en worden gekoppeld aan opdrachten die de leerlingen moeten uitvoeren. Uiteindelijk is het de bedoeling dat de kinderen van groepen 5 t/m 8 zelf een orkest gaan vormen. 

Dicteedata 
Groep 6 
Spelling Thema 2
Woordendictee: woensdag 29 oktober
Zinnendictee: vrijdag 31 oktober

Groep 7
SpellingThema 2
Woordendictee: dinsdag 28 oktober
Werkwoordendictee: dinsdag 28 oktober
Zinnendictee: datum volgt nog

Groep 8
De kinderen van groep 8 hebben toetsdata in hun agenda geschreven.


Wij wensen alle ouders en leerlingen van de bovenbouwunit een hele fijne herfstvakantie! 

Voor eventuele bijlages gaat u naar: www.opthoftricht.nl