Voor eventuele bijlages gaat u naar: www.opthoftricht.nl

 


 
Datum
6 november 2014
Kalender
 
7 november Juf Eva jarig & Groep 1-2 vrij
Weekend  
10 november  
11 november  
12 november  
13 november  
14 november Logopedist
Weekend  
17 november  
18 november  
19 november  
20 november  
21 november Groep 1-2 vrij
Weekend  
 
 
 
Jarigen!

Wij willen graag de volgende kinderen van harte feliciteren met hun verjaardag:

Senna van Doesburg uit groep 5 op 7 november.
Leroy van Tussenbroek uit groep 3 op 9 november.

Reza Burggraaf uit groep 6 op 14 november.
Willionair da Costa uit groep 6 op 18 november.
Damian Wiemelink uit groep 2 op 20 november.
Juultje Springer uit groep 5 op 22 november.
Thijs van Est uit groep 6 op 22 november.

 
Allen van harte gefeliciteerd met jullie verjaardag!

[untitled21.JPG]
 
MR
 
OR
 
Adverteerders schoolkrant
Er wordt alweer hard gewerkt aan de nieuwe schoolkrant. Hij wordt weer mooi; we kunnen alvast verklappen dat de lay-out is aangepast zodat de leesbaarheid beter wordt. Ook wordt hij weer mooi in kleur geprint. We hebben nog vrije advertentieruimte. Heb je een eigen bedrijf en wil je wel adverteren, of ken je iemand die eigen bedrijf heeft en die er wellicht interesse in heeft om te adverteren in onze schoolkrant, stuur dan een mail naar OR@opthoftricht.nl. De kosten zijn per jaar (2 plaatsingen) € 16,50 voor een staande A6 advertentie, € 33,00  voor een liggende A5 advertentie en € 66,00 voor een A4 advertentie. De deadline voor het aanleveren van een advertentie is 21 november a.s.
 
Speelgoedbankactie
De inzameling van speelgoed voor de speelgoedbank is een groot succes geweest. Er is ontzettend veel speelgoed ingezameld. We hebben woensdagochtend zo'n 75 dozen naar de speelgoedbank in Tiel gebracht! De speelgoedbank is er erg blij mee; namens hen van harte bedankt voor alle bijdragen!
 
Aan de slag met emmer en sop, de hele school knapt er van op!!
Aan alle ouders die het aan het hart gaat dat hun zoon/dochter in een schone, frisse school verblijft, doen wij de oproep zich als vrijwilliger aan te melden voor een grote schoonmaakavond op dinsdag 13 januari 2015 en/of woensdag 14 januari 2015.
Billen van de bank, handen uit de mouwen en in de rubberen handschoenen…
We willen per lokaal tenminste 3 ouders hebben. Dit verlangt dus een grote opkomst!
Meld je aan voor één of beide data, waarvan er uiteindelijk één doorgang zal hebben. De inschrijflijsten hangen op school bij hoofdingang en kleuteringang.
 
 
Algemeen
 
Nieuwe schoolgids
Onder het 'kopje' documenten op onze website vindt u de nieuwe schoolgids. De schoolgids is geschreven voor een termijn van vier jaar. Hiervoor is gekozen, omdat de grote lijnen van de school in de regel niet jaarlijks veranderen. De jaarlijkse veranderende zaken zoals: vakantiedata, samenstelling van team, ouderraad en medezeggenschapsraad, etc. zullen jaarlijks bekend gemaakt worden in een schoolgidsbijlage. Deze wordt samen met een jaarkalender aan het eind van het schooljaar meegegeven voor het nieuwe schooljaar. 
Wij willen u graag zo goed en uitgebreid mogelijk informeren over onze school. Daarom stellen wij het op prijs dat, indien u zaken mist in onze schoolgids, u dit kenbaar maakt bij de directie van de school, zodat wij zaken kunnen toelichten of kunnen aanvullen.


Sinterklaas
Op 5 december hebben wij het Sinterklaasfeest op school.
Voor Groep 1 t/m 8 is er dan een continu rooster.
We beginnen om 8.30 uur en eindigen om 14.15 uur.
De leerlingen moeten dan hun lunchpakket en drinken mee naar school nemen en eten dan met hun juf of meester in de groep.


 
Nieuws uit de units! 
Unit 1/2/3/4
Juf Neelke, Juf Bea, Juf Jacelien, Juf Kristin en Juf Eva

Groep 1/2
 Wat is het gezellig in de kleutergroepen. Het ziet er herfstachtig uit.
De huishoek is veranderd in een bos met paddenstoelen. De kinderen kunnen zich vermaken als heksen en eten heksensoep.
Ook hebben we een op kast een herfstbos gemaakt met bladeren, kastanjes, eikels enz.

De lettertas is een groot succes, hij was goed gevuld.  De kinderen waren erg enthousiast dat zij thuis zoveel spullen bij elkaar gezocht hadden die begonnen met de desbetreffende letter.

Deze week leren we de letter i en volgende week de letter l. Hiervoor mogen de kinderen weer spullen meenemen voor de lettertafel.

De volgende letters hebben we gehad; k, s, b, t en de i. U kunt dit thuis spelenderwijs herhalen bijvoorbeeld door te vragen: 'wie weet er een woord wat begint met de…'
De kinderen van groep 2 leren analyseren en synthetiseren. Analyseren is het hakken van woorden bijv. boom wordt dan spellend b/oo/m. En synthetiseren is het plakken van woorden bijv. spellend s/o/p wordt dan sop. Wilt u hier thuis ook aandacht aan besteden? Dan kunnen we dit samen spelenderwijs oefenen.

Groep 3/4
De kinderen van groep 3 en 4 zijn al druk aan het oefenen voor de feestvoorstelling. Let op! De feestvoorstelling is een week verplaatst. Deze vindt dus plaats op donderdag 4 december. U bent van harte welkom om half twee in de hal.  Wij zijn ons ervan bewust dat de voorstelling in een, voor de kinderen, drukke en onrustige periode plaatsvind. We hebben er bewust voor gekozen om de voorstelling toch op deze datum te laten plaatsvinden. Zo hebben we alle drukke momenten in één keer en kunnen we rustig de kerstperiode ingaan.

Algemeen
Volgende week vrijdag ( 14 novemeber) krijgen de leerlingen van de onderbouw allemaal les in djambe spelen. De kinderen willen aan het einde van de ochtend graag aan u laten horen wat zij geleerd hebben. U bent van harte welkom om te komen luisteren. De kinderen geven hun concert om 10 over half 12 in het speellokaal.


 
Unit 5/6/7/8
Meester Bas, Meester Mels, Juf Cora en Juf Helga

Kunst- en Cultuurproject Muziek
Deze week is Liza Balijon (combinatiefunctionaris Kunst & Cultuur) begonnen met de muzieklessen in groep 5. Volgende week krijgen de kinderen van groep 6 en 7 muziekles en de week daarop de kinderen van groep 8. Zij geeft les over muziek door de jaren heen, van klassieke muziek tot aan moderne muziek van deze tijd. De lessen zijn interactief en worden gekoppeld aan opdrachten die de leerlingen moeten uitvoeren. De kinderen van groep 5 vonden het erg leuk.

WIA Beeldend thema Herfst
We zijn alweer bijna klaar met de WIA lessen over het thema 'herfst'. Volgende week is het alweer de laatste week dat we aan dit thema werken. De kunstwerken die de kinderen de afgelopen weken gemaakt hebben zijn te bewonderen in de hal van de school. 

Lootjes Sinterklaas

Morgen gaan we lootjes trekken voor Sinterklaas in groep 5, groep 6, groep 7 en groep 8. Het is de bedoeling dat de kinderen een leuke surprise gaan maken voor één van hun klasgenoten.

Toetsdata

Woordendictee Thema 3
Groep 5: vrijdag 7 november
Groep 6: vrijdag 21 november
Groep 7: maandag 24 november

Werkwoordendictee Thema 3
Groep 7: vrijdag 21 november

Zinnendictee Thema 3
Groep 5: vrijdag 14 november
Groep 6: maandag 1 december
Groep 7: dinsdag 9 december 

Voor eventuele bijlages gaat u naar: www.opthoftricht.nl