Voor eventuele bijlages gaat u naar: www.opthoftricht.nl

 


 
Datum
20 november 2014
Kalender
 
21 november Groep 1 & 2 vrij
Weekend  
24 november Schoolarts
25 november  
26 november  
27 november  
28 november Groep 1 & 2 vrij
Weekend  
1 december  
2 december  
3 december  
4 december Feestvoorstelling groep 3 & 4
5 december Sinterklaasfeest
Weekend  
 
 
 
Jarigen!
 
De volgende leerlingen zijn binnenkort jarig:

Juultje Springer uit groep 5 op 22 november.
Thijs van Est uit groep 6 op 22 november.
Karlijn Donker uit groep 5 op 26 november.
Guusje van der Kroft uit groep 8 op 2 december.
Xavier Harshagen uit groep 3 op 3 december.
Joyce van Setten uit groep 4 op 5 december.
Bryan van Setten uit groep 5 op 7 december.


Allen van harte gefeliciteerd met jullie verjaardag!

[untitled21.JPG]
 
MR
 
OR

Kerstviering
De jaarlijkse kerstviering vindt dit jaar plaats op donderdag 18 december, waarbij alle kinderen en ouders om 17.00 uur op het schoolplein verwacht worden om zich te verzamelen en op te maken voor een lichtjestocht door het dorp. Eenmaal terug op school kunnen de kinderen zich tegoed doen aan een heerlijk kerstmaal.
Belangrijke informatie :
- De intekenlijsten voor de ouders die elk een onderdeel voor dit diner willen verzorgen, komen m.i.v. maandag 8 december op school te hangen.
- Voor de lichtjestocht gaan de kinderen op school ieder hun eigen lampionnetje maken, maar let op: lichtstokjes dienen de kinderen (lees: ouders) zelf te verzorgen!
- Voor de aankleding van school en de tafels willen wij u vragen of u wellicht nog oude, maar goed uitziende kerstversiering en kersttafelkleden voor ons heeft. Deze kunt u inleveren bij juf Bea, juf Eva en/of juf Kristin.
 
Schoonmaakavond
In de vorige nieuwsbrief hebben wij reeds aangekondigd dat we de school graag een nodige opfrisbeurt willen geven. Daar hebben we veel helpende handen voor nodig. Voor ieder lokaal willen we 3 personen hebben. Inschrijflijsten hangen inmiddels op school, 1 bij de kleuteringang en 1 bij de hoofdingang. Ofwel op dinsdagavond 13 januari of woensdagavond 14 januari, waarvan de avond met de meeste animo zal doorgang vinden.
Start het nieuwe jaar met een goede daad!
 
Algemeen
 
Nominatie Onderwijsprijs Gelderland!!!
We zijn erg trots te mogen vertellen dat het project 'digitale plusklas' van Op 't Hof genomineerd is voor de Onderwijsprijs Gelderland!
Op dinsdag 25 november a.s. mogen we in het Huis der Provincie te Arnhem onze inzending presenteren. Er wordt een eerste prijs uitgereikt in twee categorieën: primair onderwijs en voortgezet onderwijs. De winnaars van de Onderwijsprijs Gelderland worden automatisch genomineerd voor de Nationale Onderwijsprijs.
Op www.onderwijsprijs.nl kunt u meer informatie vinden.

Overblijven OBS op 't Hof
Op onze school bestaat de mogelijkheid om uw kind tijdens de middagpauze te laten overblijven.
Vanaf 1987 is het overblijven geregeld door een zogenaamde overblijf-groep, een groepje ouders dat zelf voor de coördinatie, financiën en administratie zorgt.
De samenstelling van de overblijfgroep is op dit moment 1 coördinator,   6 vaste-overblijfouders en 4 reserve-overblijfouders.

De namen van de kinderen die overblijven worden ’s morgens in een map genoteerd.Het is ook fijn dat, als uw kind in groep 1 of 2 zit, u ook even bij de leerkracht van uw kind doorgeeft dat het overblijft. Mocht uw kind toch niet overblijven dan is het prettig dat u uw kind even afmeld.
Als een kind overblijft moet het dezelfde dag betaald worden en niet achteraf. Er worden geen uitzonderingen gemaakt. Te vaak niet betalen van het overblijfgeld betekent dat wij uw kind(eren) mogen weigeren bij het overblijven. Zover willen wij het natuurlijk niet laten komen en rekenen op uw medewerking.

Tussen de middag controleren de overblijfouders (minstens 2 ouders per groep) de namen en rekenen het overblijven met de kinderen af.
We werken met verschillende overblijfkaarten. Deze kaarten blijven geldig voor de hele periode dat uw kind op school zit (van groep 1 t/m 8).
 
Soort kaart: Prijs:
Los kaartje €   1,50
10 keer € 12,50
50 keer € 50,00
 
Een kind neemt zelf een broodje mee in een goed gemerkte broodtrommel en drinken.
We hebben liever niet dat uw kind snoep meebrengt, maar bijvoorbeeld wel een gezonde koek of iets van groente en fruit.
Heeft u interesse om zomaar een keer te komen kijken tijdens het overblijven, dan bent u van harte welkom. Mocht u nog vragen en/of opmerkingen hebben dan kunt u zich wenden tot
Margreet van Iterson.

Sinterklaas
Op 5 december hebben wij het Sinterklaasfeest op school.
Voor Groep 1 t/m 8 is er dan een continu rooster.
We beginnen om 8.30 uur en eindigen om 14.15 uur.
De leerlingen moeten dan hun lunchpakket en drinken mee naar school nemen en eten dan met hun juf of meester in de groep.

Sinterklaas
Sinterklaasje bonne bonne bonne……
Op donderdag 5 december zal de Goedheiligman onze school weer komen bezoeken.
Sint en zijn pieten zullen rond 8.30 uur op het schoolplein arriveren.
Uiteraard zijn alle ouders van harte welkom om op het plein te blijven en de Sint te verwelkomen.
Bij slecht weer is het binnen en dan kunnen er geen ouders bij zijn (i.v.m. ruimtegebrek).
Daarna gaan wij per groep naar binnen zonder de ouders.
Als de kinderen op school komen gaan zij eerst naar binnen als de bel gaat en komen dan per groep naar buiten en blijven bij elkaar staan om op de Sint te wachten.
Op die dag zorgt de ouderraad voor een pauzehapje en drinken!

Woensdag 26 november mogen alle kinderen van Op ’t Hof hun schoen (voorzien van naam) meenemen naar school, dan gaan zij hun schoen zetten.

Kerst
Het duurt nog even maar  voor je het weet is het zover!
Op maandag 8 december van 13.00 uur tot ongeveer 14.30 uur hebben wij hulp nodig van 3 ouders om mee te helpen met kerstkaarten maken.
En op 15 december van 13.00 uur tot ongeveer 14.00 uur hebben we ongeveer 12 ouders nodig om de kerstkaarten rond te gaan brengen in het dorp.
Groep 8 moet dan die dag op de fiets komen.
Als jullie dit leuk vinden geef uw naam door aan juf Eva, juf Kristin en juf Bea.


 
Nieuws uit de units! 
Unit 1/2/3/4
Juf Neelke, Juf Bea, Juf Jacelien, Juf Kristin en Juf Eva
  
Algemeen
We gaan een spannende tijd in. De Sint is weer in het land en de feestvoorstelling van de groepen 3/4 komt eraan.  
De kinderen  zijn iedere dag druk op zoek naar muzieknoten. Dit in opdracht van de Sint. We proberen op school het Sinterklaasjournaal te volgen, zodat de leerlingen goed op de hoogte blijven van de ontwikkelingen rondom Sinterklaas.
Noteer vast in u agenda: op woensdag 26 november mogen de kinderen hun schoen(voorzien van naam) meenemen naar school, dan gaan wij onze schoen zetten.


Groep 1/2
 Wat ziet het er toch gezellig uit in onze unit. De huishoek is omgetoverd tot een echte sinterklaasboot. Daar kunnen de kinderen heerlijk in spelen. We zingen natuulijk ook gezellig sinterklaasliedjes met elkaar en kijken elke dag het Sinterklaas Journaal. We hopen natuurlijk dat hij zaterdag wel in Tricht aan komt!
We leren deze week nog de letter l. Volgende week is de letter o/oo aan de beurt. Hiervoor mogen de kinderen weer spullen meenemen voorop de lettertafel.

Feestvoorstelling
Er wordt hard geoefend voor de feestvoorstelling van 4 december. De kinderen hebben zelf een grote inbreng gehad in het maken van de voorstelling en hebben zelf hun rol gekozen. Ze hebben er enorm veel zin in, maar vinden het ook reuze spannend. Dat zij op 5 december stukjes uit de voorstelling aan Sinterklaas mogen laten zien, maakt het feest helemaal compleet.

Groep 3
De kinderen van groep 3 gaan steeds beter lezen, daarom krijgen  alle kinderen van groep 3 binnenkort de papieren mee voor leestalent. Zij kunnen dan allemaal hun leesdiploma’s gaan halen.

Groep 4
Groep 4 leert steeds meer over werkwoorden en zelfstandig naamwoorden. Zij hebben tevens geleerd wat een alinea is en proberen een verhaal te schrijven met een inleiding, kern en slot. Dit is best moeilijk, maar wij blijven oefenen.  

Data toetsen groep 4:
Taaltoets: vrijdag 28 november
Woordendictee: maandag 1 december
Zinnendictee: donderdag 11 december

 
Unit 5/6/7/8
Meester Bas, Meester Mels, Juf Cora en Juf Helga

Sinterklaas
De kinderen van de bovenbouw kunnen hun surprises voor 5 december brengen op donderdag 4 december vanaf 15:00 uur. Deze kunnen neergezet worden in het eigen lokaal van de leerling. Op woensdag 26 november mogen de kinderen hun schoen (voorzien van naam) meenemen, dan gaan zij hun schoen zetten. 

WIA Beeldend
Deze week zijn we begonnen met een nieuwe ronde van WIA. De kinderen gaan weer aan de slag met verschillende activiteiten.  Zo gaan ze knutselen, proefjes doen, schilderen en kleuren op muziek en werken aan hun 'stip'. De kunstwerken die de kinderen maken zijn te bewonderen in de hal van de school. 

Kunst- en Cultuurproject Muziek
De lessen van combinatiefunctionaris Liza Balijon zitten er alweer op. De groepen 5 t/m 8 hebben de afgelopen drie weken muziekles van haar gehad. Zo hebben de kinderen kennis gemaakt met klassieke muziek, maar ook met jazz, blues, rock en andere muziekstijlen. Na de theorieles gingen de kinderen actief aan de slag met 'boomwhackers' in het handvaardigheidslokaal.

 Kinderpostzegelactie
Alle pleisters, kaarten en postzegels zijn door de kinderen van groep 8 weer netjes afgeleverd (als het goed is). De kinderen van groep 8 hebben zich goed voor de kinderpostzegelactie ingezet. Wij willen de kinderen dan ook bedanken voor hun inspanningen.

Toetsdata
Groep 5:
 Spelling thema 4:

Woordendictee: vrijdag 28 november
Zinnendictee: donderdag 4 december
Maandtaak november:
Toets dinsdag 9 december

Groep 6:
Maandtaak november:

Toets dinsdag 9 december
Engels:
Toets woordjes unit 1 dinsdag 25 november

Groep 7:
Engels:

Toets woorden Unit 2 op maandag 1 december
 
 
 
 

Voor eventuele bijlages gaat u naar: www.opthoftricht.nl