Voor eventuele bijlages gaat u naar: www.opthoftricht.nl

 


 
Datum
15 januari 2015
Kalender
 
16 januari  
Weekend  
19 januari  
20 januari  
21 januari  
22 januari  
23 januari Groep 1-2 vrij
Weekend  
26 januari Begin toetsweek
27 januari  
28 januari  
29 januari  
30 januari  
Weekend  
 
 
 
Jarigen!
 
De volgende kinderen zijn afgelopen periode jarig geweest of zijn binnenkort jarig: 

Jelte Scheffel uit groep 5 op 6 januari.
Joanne Raats uit groep 3 op 6 januari.
Sam Kilian uit groep 5 op 7 januari.
Ikram el Mashoudi uit groep 4 op 9 januari.

Imke van Rooijen uit groep 8 op 9 januari.
Bryan Wevers uit groep 5 op 12 januari.
Jimmy Harskamp uit groep 1 op 15 januari.
Tessa de Weerd uit groep 6 op 18 januari.
Sylvano Wirth uit groep 4 op 21 januari.
Elin van Eck uit groep 3 op 25 januari.
Mohamed Amin El Mashoudi uit groep 1 op 26 januari.
Thomas de Weerd uit groep 4 op 27 januari.
Hidde Stittelaar uit groep 6 op 31 januari.


Allen van harte gefeliciteerd met jullie verjaardag!

[untitled21.JPG]
 
MR
 
OR
 
Grote schoonmaak
Alle 25!!! moeders die hebben geholpen met de grote schoonmaak van de klaslokalen: heel, heel hartelijk bedankt!!! Het was ontzettend nodig en we gaan deze schoonmaakactie dan ook zeker herhalen. Het idee is om twee keer per jaar een avond (2 uurtjes) met veel man/vrouw aan de slag te gaan, zodat de leeromgeving van de kinderen fris blijft. Had je je deze keer niet opgegeven? We vinden het leuk als je de volgende keer komt helpen!
 
Voedselbank
Zoals reeds voor de vakantie aangekondigd, loopt er inmiddels weer een actie om voedingsmiddelen in te zamelen voor de voedselbank. Totaan de voorjaarsvakantie kunnen houdbare voedingsmiddelen, maar ook verzorgingsproducten en schoonmaakmiddelen, ingeleverd worden op de voedselbank bij de kleuters en op de voedselbank op het podium. Na de voorjaarsvakantie zal de ouderraad de ingezamelde spullen naar de voedselbank brengen.
 
NL Doet
Op zaterdag 21 maart doet onze school mee aan NL Doet. Meer informatie hierover stond in de vorige nieuwsbrief. Om in aanmerking te komen voor het geldbedrag (en om de klussen geklaard te krijgen natuurlijk ;-)), is het noodzakelijk dat er zich voldoende vrijwilligers aanmelden. We zoeken er nog minimaal 19!! Ga snel naar http://klussen.nldoet.nl/nldoet/klus/?documentid=2575 en meld je aan!
 
Ouderbijdrage
Twijfel je of je de ouderbijdrage al betaald hebt? Als je via automatische incasso betaald dan is het bedrag op 31 oktober 2014 van je rekening afgeschreven. Betaal je niet automatisch én heb je het bedrag nog niet handmatig overgemaakt, dan het verzoek dit op korte termijn te doen (€ 32,50 per kind, rekeningnummer NL67RABO0321215222 t.n.v. Oudervereniging Op ’t Hof). Hartelijk bedankt!
 
Algemeen
 
Aankondiging B-Fit
 B-Fit 
Wist u dat…
- Eén op de zes kinderen in Nederland overgewicht heeft.
- Het aantal kinderen met overgewicht in Nederland ten opzichte van 1980 is verdubbeld.
- De tijd die kinderen buiten spelen de afgelopen 20 jaar is gehalveerd. 

Op ‘t Hof en Inventief 180 vinden het tijd om daar wat aan te doen! Daarom start volgende week het project B-Fit op de school van uw kind(eren).
 
Doel van B-Fit?
B-Fit laat kinderen, ouders én docenten op een unieke manier kennismaken met gezond leven, bewegen en eten. Het doel is kinderen er bewust van te maken dat fit zijn niet alleen goed is, maar dat het vooral ook leuk is om er mee bezig te zijn. Fit is fun!
 
Door kinderen op jonge leeftijd te leren om gezond te eten en veel te bewegen, wordt de leefstijl op latere leeftijd positief beïnvloed. Stimuleren van gezond gedrag bij de jeugd van nu betekent investeren in de toekomst.
 
Wat betekent dit voor u en uw kind?
Het programma bestaat uit diverse activiteiten die in de lessen aanbod komen. U kunt hierbij denken aan lessen over smaak en gezonde voeding, maar ook informatie over sport en bewegen op school en bij verschillende verenigingen. Daarnaast vinden er pauze-activiteiten plaats en wordt er twee keer per jaar een B-Fit test gehouden: een test die de fitheid van de kinderen meet. Ook ouders en docenten worden uitgenodigd hier aan deel te nemen. Verder is B-Fit coach Gillian van Soelen van daadwerkelijk op school aanwezig om de schoolleiding te ondersteunen.
 
Meer informatie?
Mocht u nog vragen hebben over het programma B-Fit, dan kunt u contact opnemen met de B-Fit coach, Gillian van Soelen via telefoonnummer 06-15185983. Neem ook eens een kijkje op de website: www.gelderlandb-fit.nl. Daarnaast kunt u ook de flyer van B-Fit vinden op de website van OBS Op 't Hof onder het kopje 'Nieuwsbrief' en vervolgens 'Bijlagen NB' te klikken. 
Nieuws uit de units! 
Unit 1/2/3/4
Juf Neelke, Juf Bea, Juf Jacelien, Juf Kristin en Juf Eva

Algemeen
26 januari begint de toetsweek ( tot 30 januari) waarin alle Cito-toetsen kleuters en M3-4 afgenomen worden. Er zal een aangepast rooster gevolgd worden. We wensen alle leerlingen veel succes.
Wilt u er in deze week rekening mee houden om afspraken na schooltijd te plannen? Alvast bedankt!

Meester Bas de Vaan is na de kerstvakantie gestart met het werken in onze unit. Hij is voornamelijk ingezet in groep 3 en 4. Juf Neelke heeft hierdoor meer instructietijd bij de kleuters en zal vanaf heden de gymlessen bij de kleuters verzorgen. Juf Neelke blijft het aanspreekpunt voor ouders van groep 3 en 4.

In de leeshoek van groep 3 en 4 staan de laatste tijd steeds meer stepjes en space scooters. Hierdoor kunnen wij niet optimaal gebruik maken van deze ruimte. Wij willen u verzoeken om de stepjes en space scooters thuis te laten of in de fietsenrekken te plaatsen.
 
Groep 1/2
Ons nieuwe thema is het letterwinkeltje. Het centrale prentenboek is dan ook 'het letterwinkeltje'. We leren van alles over letters. De huishoek is omgetoverd tot een echte letterwinkel waar opa Brom woont.
Binnenkort komt er een cijferwinkel in de klas bij en leren we ook van alles over cijfers.

Wij gymmen voortaan op donderdagmiddag.

Van 21 januari tot 1 februari zijn de Nationale Voorleesdagen. Gedurende deze dagen besteden wij extra aandacht aan voorlezen. Wij zouden het leuk vinden als ouders of grootouders een keertje komen voorlezen. Heeft u hier tijd en zin in, dan kunt u zich opgeven bij één van de juffen.
Op 28 januari sluiten wij de Nationale Voorleesdagen samen met de kinderen en leidsters en peuters van de peuterspeelzaal af. Wij hebben een gezellige dag gepland rondom het centrale boek van de Nationale Voorleesdagen; Boer Boris gaat naar zee. Dit vindt plaats onder schooltijd in de gymzaal. De leerlingen hoeven op deze dag geen eten en drinken mee te nemen.


Groep 3
Wij hebben gemerkt dat, bij aanvang van de school, steeds meer kinderen afscheid nemen van hun ouders in de gang. Wij willen u er op wijzen dat de kinderen vanaf groep 3 afscheid behoren te nemen op het plein. Indien u dringende vragen of informatie voor de leerkracht heeft over uw kind, kunt u voor vijf voor half negen en voor vijf voor één bij de leerkrachten terecht.  U kunt natuurlijk ook altijd na schooltijd langskomen of mailen. (naamleerkracht@opthoftricht.nl)
 
Groep 4
De leerlingen van groep 4 mogen, indien zij met potlood netjes hebben geschreven, met pen in hun schrijfschrift gaan schrijven. Voorheen gebruikten wij hiervoor de stabilo pen. Nieuwe inzichten op het gebied van schrijven (de grip van de stabilo pen blijkt niet goed te zijn.) hebben ons doen besluiten dat wij de kinderen willen laten schrijven met een driekantige fineliner. (Bijvoorbeeld van Stabilo) De leerlingen van groep 4 mogen dus een driekantige fineliner mee naar school nemen.

Nog niet alle kinderen van groep 4 hebben de tafel van 2, 10 en 3 opgezegd. Deze leerlingen mogen een afspraak maken bij de juf of meester.

Morgen hebben de leerlingen hun taaltoets. Voor aankomende maandag staat het woorddictee gepland en vrijdag het zinnendictee.

 
Unit 5/6/7/8
Meester Bas, Meester Mels, Juf Cora en Juf Helga

WiA Beeldend
Na de kerstvakantie zijn we in de bovenbouw weer begonnen met een nieuwe WiA. De kinderen van de bovenbouw gaan de komende vier weken weer aan de slag met vier nieuwe beeldende activiteiten. De kunstwerken van de kinderen zijn in de school te bewonderen.

Openlesmiddag groep 8
Donderdag 8 januari hadden de kinderen van groep 8 een openlesmiddag op Lek en Linge. De kinderen van groep 8 hebben verschillende lessen gevolgd in Culemborg. De kinderen vonden het erg leuk. Ouders die deze middag gereden hebben, nogmaals bedankt!

Toetsweek
Op 26 januari begint de toetsweek (tot 30 januari) waarin alle Cito-toetsen midden in de jaargroep van 5 t/m 8 afgenomen worden. Er zal een aangepast rooster gevolgd worden. We wensen alle leerlingen veel succes.
Wilt u er in deze week rekening mee houden om afspraken na schooltijd te plannen? Alvast bedankt!

Het water komt...
De gastles 'Het water komt...' was een groot succes. Alle kinderen van groep 5 t/m 8 hebben deze gastles bijgewoond. Het was een leuke les waar de kinderen veel opgestoken hebben over de evacutatie van 1995. 
Inmiddels is deze evacuatie alweer 20 jaar geleden. Alle reden dus om hier aandacht aan te besteden. Ook was de hal in de school omgebouwd tot een bron van informatie. 

 

Voor eventuele bijlages gaat u naar: www.opthoftricht.nl