Voor eventuele bijlages gaat u naar: www.opthoftricht.nl

 


 
Datum
12 februari 2015
Kalender
 
13 februari  
Weekend  
16 februari  
17 februari  
18 februari  
19 februari  
20 februari Alle groepen vrij!
Weekend  
23 februari Voorjaarsvakantie
24 februari Voorjaarsvakantie
25 februari Voorjaarsvakantie
26 februari Voorjaarsvakantie
27 februari Voorjaarsvakantie
Weekend  
 
 
 
Jarigen!

De volgende kinderen zijn binnenkort jarig. Wij willen hen alvast van harte feliciteren met hun verjaardag en een fijne dag toewensen.

Kyona Hak uit groep 6 op 15 februari.
Mik Verboom uit groep 1 op 19 februari.
Emma Kilian uit groep 8 op 19 februari.
Jelle Broekman uit groep 8 op 20 februari.
Rosa Springer uit groep 8 op 20 februari.
Julia van Eck uit groep 5 op 21 februari.
Siobhan van Doesburg uit groep 4 op 22 feruari.


Allen van harte gefeliciteerd met jullie verjaardag!

[untitled21.JPG]
 
MR
 
OR
 
Algemeen
 
Honden op het plein
Graag vragen we aandacht voor het volgende: er komen steeds meer honden met hun baasjes op het schoolplein. Wij willen u verzoeken uw hond thuis te laten of  aangelijnd voor de school te laten wachten. Een aantal leerlingen hebben namelijk angst voor honden.
Hartelijk dank voor uw begrip.

Kijk Rapport Avond
Op donderdagavond 12 februari (vanavond) is de kijk rapport avond. Alle ouders zijn samen met hun kind van harte welkom om de rapporten op te komen halen vanaf 18.30 uur. We hopen zo veel mogelijk ouders te zien tijdens deze avond.

Meester Bas heeft nieuwe  baan!
Met ingang  van 1 maart  a.s. heeft meester Bas een nieuwe baan aanvaard. Fijn voor hem, maar wel jammer voor ons. De vacature voor leraarondersteuner wordt uitgezet onder de stichtingen Fluvium en Spoenk. Zodra we meer weten, zullen we dit met u communiceren. De laatste werkdag van meester Bas zullen we nog kenbaar maken, dit heeft te maken met zijn opzegtermijn en de invulling van de vacature. 
Nieuws uit de units! 
Unit 1/2/3/4
Juf Neelke, Juf Bea, Juf Jacelien, Juf Kristin en Juf Eva

Algemeen
In de vorige nieuwsbrief heeft u kunnen lezen dat wij op dinsdag 3 maart een voorstelling aangeboden door de organisatie van B-Fit. Er hebben zich tot nu toe twee ouders zich aangemeld om te rijden in de onderbouwunit. Wij zijn dus nog steeds op zoek naar ouders die kinderen naar het dorpshuis in Meteren willen brengen.
Een verzoekje: Willen de ouders die 's morgens geld voor het overblijven geven aan de leerkracht, dit geld in een enveloppe doen voorzien van naam. In de hectiek van het binnenkomen krijgen de  leerkrachten namelijk niet altijd goed mee van wie zij het overblijfgeld hebben gekregen. Tevens willen wij u verzoeken om eventuele doktersafspraken ook even op een briefje te schrijven of te mailen.

Groep 1-2
Door ziekte van de leesmediacoach hebben de kinderen nog geen nieuw boekje mee naar huis gekregen voor leespret. We gaan proberen om de kinderen zo spoedig mogelijk weer een boekje te laten uitzoeken.

Volgende week werken we nog aan het kleurenwinkeltje. En na de voorjaarsvakantie beginnen we met een nieuw thema; de boerderij.
Heeft u spullen hiervoor, geef ze mee aan uw kind.
De letter 'w' staat volgende week ook nog centraal. Zoekt u mee naar spulletjes?

Wij sparen conserven blikken (800 ml), mocht u ze hebben, dan graag inleveren bij juf Jacelien.

Groep 3
Alle leerlingen hebben nu alle twee tekenklanken ( aa, ei, ui enz.) aangeboden gekregen.  De kinderen gaan nu steeds moeilijkere woorden leren lezen. Blijf uw kind stimuleren om hier thuis mee te oefenen. Je leert pas echt goed lezen als je veel leeskilometers maakt.
 
Groep 4
De kinderen die de tafel van 3 en 4 nog niet hebben gehaald mogen hiervoor een afspraak maken bij één van de leerkrachten.

Toetsen
Woordendictee: 16 februari
Taaltoets: 18 februari
Zinnendictee: 19 februari
De kinderen hebben de spellingscategorieën en woordbetekenissen hiervoor al mee naar huis gekregen.
 
 
 
Unit 5/6/7/8
Meester Bas, Meester Mels, Juf Cora en Juf Helga

Materialen voor WiA Beeldend
Voor de WiA Beeldend lessen zijn wij nog op zoek naar bepaalde materialen. Mocht u thuis nog een oude blousen, resthout (het liefst zonder spijkers en schroeven) of losse spijkers en schroeven over hebben, kunt u dit  op school afgeven bij meester Bas. Wij kunnen dit goed gebruiken voor onze lessen WiA Beeldend op school.

Tafeldiploma
Aan het eind van het huidige schooljaar, moeten alle kinderen van groep 5 hun grote tafeldiploma halen. Dat wil zeggen de tafels van 1 t/m 10. Voor de kinderen van groep 6 en 7 is het ook  noodzakelijk om de tafels thuis regelmatig te blijven oefenen.  

EHBO groep 8
De kinderen van groep 8 zijn vandaag begonnen met de EHBO lessen. Ze zijn tot aan het examen druk aan de slag met het praktische en het theoretische gedeelte. 

Toetsen 
Groep 5 & 6:
Maandtaak februari dinsdag 10 maart

Groep 7 & 8:
Maandtaak februari vrijdag 13 maart

Groep 7:
Topotoets dinsdag 10 maart.

Voor eventuele bijlages gaat u naar: www.opthoftricht.nl