Voor eventuele bijlages gaat u naar: www.opthoftricht.nl

 


 
Datum
2 april 2015
Kalender
 
3 april Goede Vrijdag. Alle groepen vrij!
Weekend  
6 april 2e Paasdag. Vrij!
7 april  
8 april Schoolvoetbal 9-10 jarige meisjes
9 april  
10 april  
Weekend  
13 april  
14 april  
15 april Schoolvoetbal 6-7 jarige jongens
16 april Nieuwsbrief
   
   
 
 
 
Jarigen!
 De volgende kinderen zijn afgelopen periode jarig geweest of binnenkort jarig:

Nicoline van Lomwel uit groep 8 op 4 april
Maik Maigret uit groep 2 op 6 april
Indy van Dorrestein uit groep 1 op 7 april
Jelle van der Krabben uit groep 3 op 7 april
Nigel van Stuivenberg uit groep 5 op 8 april
Jurriaan van Bentum uit groep 7 op 11 april


Allen van harte gefeliciteerd met jullie verjaardag!

[untitled21.JPG]
 
MR
De MR van Op 't Hof wenst een ieder fijne paasdagen toe!!!
 
De volgende vergadering van de MR is op 9 april.
We beginnen om 19:30 uur.
Er is altijd de gelegenheid om te komen kijken hoe de MR te werk gaat.
Hopelijk tot 9 april.
 
OR
NL Doet
Zaterdag 21 maart stond Op 't Hof in het teken van NL Doet.
De opkomst van vrijwilligers overtrof onze verwachting. Met zo'n 25 man hebben we met elkaar heel veel werk verzet, zelfs meer dan gepland!
Helaas was het nogal regenachtig, maar daar gaven onze mannen niets om. In de regen werd er hard gewerkt om het nieuwe speeltoestel te plaatsen, de boombank te vernieuwen en met de hoge drukreiniger het schoolplein weer schoon te maken.
Gelukkig hadden we al vooruit gedacht en op vrijdag alle grondtekeningen op het schoolplein alvast in de verf gezet. Ook zijn er speelvelden gecreëerd voor onder andere trefbal en basketbal. Het ziet er weer gezellig uit zo!
Binnen werd er flink schoongemaakt (de wc's ruiken frisser dan ooit) en alle ramen zijn zowel binnen als buiten weer gewassen. Ook zijn verschillende ruimtes in de school zijn weer in de verf gezet. En er is licht gecreëerd in een tweetal kasten.
In de lokalen van de kleuters is er ook hard gewerkt. Er is een nieuwe kast getimmerd voor de huishoek, de verfhoek ziet er weer uit als nieuw, er zijn kasten zijn in elkaar gezet en de ramen zien er weer vrolijk uit met Nijntje er op.
Via deze weg willen we alle vrijwilligers die de hele dag of een deel daarvan hebben bijgedragen bedanken voor alle hulp! Speciale dank aan de papa van Levi, India en Merle, de papa van Jelte en Lenka voor het sponsoren van materialen, Middelkoop voor de extra korting en Uw Chef voor het gratis aanbieden van de heerlijke frieten voor onze vrijwilligers! Top!
Wij hopen een ieder weer te zien op 12 maart 2016, de volgende editie van NL Doet:)
 
Algemeen
Winnaar Nationale Onderwijsprijs!! 
Op 25 maart j.l heeft Basisschool Op 't Hof de Nationale Onderwijsprijs 2013-2015 gewonnen.  Het was super spannend!! We hebben een geldprijs gewonnen van EUR 7000 en een prachtig bronzen beeld. Op donderdag 26 maart hebben we dit heugelijk feit met alle leerlingen van de school gevierd.

Voorstelling Lingedingen
Op donderdag 26 maart heeft de voorstelling Lingedingen plaastgevonden in het Dorpshuis. De avondvoorstelling was uitverkocht. Het was een zeer geslaagde dag. Leuk om de enorme betrokkenheid van alle leerlingen te zien. Met dank aan de dames van de grime en het haar, Rita en Theo (Historische Kring), de leerkrachten die het spel geoefend hebben, de mensen van het decor, Anita Harskamp (dans), Jolanda van Bentum (posters en kaartjes), Doesjka Ertsen (script), alle ouders die mee geholpen hebben met opbouwen en opruimen en natuurlijk alle leerlingen uit groep 5 - 8.

Nieuwe  (tijdelijke) leraarondersteuner
We hebben met ingang van maandag 30 maart een nieuwe leraarondersteuner, Vera Bertels. Vera heeft een tijdelijke aanstelling tot (i.i.g) de zomervakantie. Zij zal zich in de volgende nieuwsbrief aan u voorstellen.

Koningspelen
Op vrijdag 24 april doen wij mee met de koningsspelen.
Deze dag zal er een continuerooster zijn.
De kinderen eten en drinken dan tussen de middag met hun eigen leerkracht in de klas of op het sportveld. Ze moeten zelf eten en drinken meenemen. Om 14:15 uur zijn de kinderen dan uit.
.
 

Brief Op ´t Hof en de Malsenburg
Op deze website vindt u een brief betreffende de voorgenomen samenwerking tussen de Malsenburg en Op ´t Hof.
 


 
Nieuws uit de units! 
Unit 1/2/3/4
Juf Neelke, Juf Bea, Juf Jacelien, Juf Kristin, meester Mels, meester Bas en juf Eva
  
Algemeen
En wat zijn we trots op onze school. Voor het behalen van de Nationale Onderwijsprijs hebben we samen met de andere kinderen van de school een lekker taartje gegeten.

We wensen u gezellige Paasdagen!


Groep 1 en 2
We zijn gestart met het thema wonen. Er is een gezellige woonkamer ingericht met een t.v, lamp en gordijnen. De woorden van dit thema zijn o.a. baksteen, cement, troffel, moersleutel, huisnummer, balkon, etc. Om meer betekenis te geven aan deze woorden mogen er voorwerpen meegebracht worden.
We zijn nog steeds bezig met de letter j. Denkt u aan de voorwerpen voor de lettertafel!

Juf Jacelien heeft met de kinderen de moestuintjes gezaaid. Nu wachten op het zonnetje.

Groep 3 en 4

Tafels
Alle kinderen in groep 4 hebben de tafels van 1, 2, en 10 opgezegd. Er is nog werk aan de winkel voor de tafel van 3, 4 en 5. De tafel van 3 moet opgezegd worden voor 20 april. En de tafel van 4 en 5 er achteraan. Om daarna het kleine tafeldiploma te behalen. Voor dit diploma moeten de tafels 1 t/m 5 en 10 door elkaar opgezegd worden. De kinderen kunnen hiervoor een afspraak maken bij hun juf of meester. Natuurlijk mogen de kinderen die het leuk vinden ook al hun grote tafeldiploma halen.

Toetsen
Vanwege de vrije dagen is het zinnendictee verplaats naar dinsdag 7 april.

Webje
Wij zijn weer gestart met een nieuw webje. Het thema is “mensen”. We maken een eigen paspoort en er worden prachtige dromenvangers geknutseld.
 
 
Unit 5/6/7/8
Juf Vera, Meester Mels, Juf Cora en Juf Helga

Juf Vera
Wij willen Vera hartelijk welkom heten in onze unit.  Veel succes en een leerzaam jaar!

Schoolvoetbal
Er is weer flink gevoetbald afgelopen woensdag! Helaas hadden alle meesters en juffen een studiedag en konden we niet komen kijken. We hebben geluiden opgevangen dat groep 8 tweede is geworden in de poule. 

Boekenkring groep 5 en 6
De leerlingen uit groep 5 en 6 hebben binnenkort vier middagen boekenkring.

Wat is precies een boekenkring?
Tijdens een boekenkring vertelt een leerling iets over een boek naar eigen keuze. Aan de hand van (bestaande) vragen, vertelt de leerling over het boek. De wijze waarop we de boekenkring uitvoeren is gebaseerd op de visie van Aiden Chambers. Aidan Chambers vindt leesbeleving erg belangrijk. Hij probeert door het stellen van vragen, kinderen te laten praten over hun beleving tijdens het lezen. Als kinderen hun ervaringen kunnen uitwisselen, zullen ze ernaar verlangen om weer nieuwe boeken te lezen, zodat ze hun leeservaring kunnen uitbouwen. Aan elke leerling zullen dus verschillende vragen gesteld worden, waar de leerling antwoord op probeert te geven.  
 
Wat verwachten wij van uw kind?
Wij verwachten dat uw kind een boek leest, waar hij of zij enthousiast over kan vertellen. Voor sommige kinderen zal het prettig zijn om het boek twee keer te lezen, zodat het verhaal duidelijk is voor hem of haar. Het mag een al eerder gelezen boek zijn; de keuze ligt bij de leerling. De leerlingen hoeven thuis verder niets voor te bereiden, aangezien we in de klas met elkaar over het boek zullen praten aan de hand van verschillende vragen. Enkele voorbeelden van vragen zijn:
- Wat vond je leuk, mooi of goed aan dit boek?
- Was er iets in dit boek dat je zelf wel eens hebt meegemaakt?
- Waar speelt het verhaal zich af?
 
Wanneer heeft mijn kind de boekenkring?
Dit staat vermeld in de brief die de kinderen 7 april meekrijgen naar huis. Het is de bedoeling dat de kinderen vrijdag 10 april laten weten welk boek zij hebben gekozen. Heeft u nog geen boek thuis, ga dan samen met uw kind naar de bibliotheek.
Op de dag van de boekenkring is het belangrijk dat uw kind het boek meeneemt naar school. 

Groep 6 spreekbeurten
Groep 6 gaat voor het eerst een spreekbeurt houden. Er zijn tweetallen gemaakt en de kinderen hebben een eigen onderwerp gekozen en hier gaan ze een presentatie over houden. Ze mogen zelf kiezen hoe ze  dit gaan doen (PowerPoint, muurkrant).

Hieronder heeft meester Mels een lijstje gemaakt waarop de kinderen kunnen zien wanneer ze aan de beurt zijn:
 
Naam: Naam: Onderwerp: Datum:
Sem Hidde Fretten 17 april
Tessa Frederique Dolfijnen 16 april
Janna Sofia Motorcross 15 april
Jo-Ann Reza Egels 16 april
Nassima Willionair Chocolade 8 april
Fiene Ylana Muziekinstrumenten 9 april
Janica Myrthe Honden 15 april
Mirthe Kyona Konijn 9 april
Thijs Marijn Vulkanen 15 april


Groep 6 Toets Engels
Groep 6 heeft op dinsdag 21 maart toets Engels. De woordjes zijn mee naar huis gegeven. 

Groep  5 en 6 Maandtaak en topotoets groep 6
Dinsdag 14 april

Groep 8 EHBO
Groep 8 heeft de theorieboeken mee naar huis genomen, om alvast te oefenen. Zodra de data voor de examens bekend zijn, worden de kinderen hiervan op de hoogte gesteld.  De laatste praktijkles onder begeleiding van de vrijwilligers, zal worden gehouden op 13 april.
 

Voor eventuele bijlages gaat u naar: www.opthoftricht.nl