Voor eventuele bijlages gaat u naar: www.opthoftricht.nl

 


 
Datum
30 april 2015
Kalender
 
1 mei Alle groepen vrij!
Weekend  
4 t/m 8 mei Meivakantie
Weekend  
11 t/m 15  mei Meivakantie
18 mei  
19 mei  
20 mei Juf Karin jarig!
21 mei Sponsorloop/ Nieuwsbrief
   
   
   
   
   
 
 
 
Jarigen!
De volgende kinderen zijn binnenkort jarig:

Julia de Weerd uit groep 2 op 1 mei
Rogier Bosman uit groep 3 op 10 mei
Jano Vermeulen uit groep 1 op 11 mei
Annika Kuijten uit groep 5 op 13 mei
Sahar Bayani uit groep 3 op 20 mei
Amber Bosschaart uit groep 7 op 20 mei
Ruben van Est uit groep 5 op 20 mei
Mirthe Raats uit groep 6 op 22 mei
 

Allen alvast van harte gefeliciteerd met jullie verjaardag!

[untitled21.JPG]
 
MR
 
OR
 
Algemeen
Koningsspelen
Wij willen graag alle hulpouders bedanken voor hun inzet! Het was een hele leuke, sportieve dag.

Bril gevonden
We hebben een zonnebril gevonden! Tijdens de koningsspelen heeft iemand de bril op de picknick tafel laten liggen. Wie is de eigenaar van deze bril?

Nieuws van Stichting Fluvium 
Op 1 januari 2016 moeten Stichting Fluvium en Onderwijsgroep SPOENK hun nieuwe strategische beleidsplannen klaar hebben voor de komende vier jaar. Bij de totstandkoming van deze plannen willen ze maximaal gebruik maken van de input van  medewerkers, ouders, kinderen, ketenpartners uit voortgezet onderwijs en peuterspeelzalen, de gemeenten, jeugdzorg, experts op specifieke terreinen en andere belangstellenden. Gezamenlijk worden daarom op diverse avonden een 'diner pensant' georganiseerd.
 U kunt zich hiervoor aanmelden.
Wat doen we dan? Er zal eerst een korte  inleiding plaatsvinden, daarna gaan we aan de hand van stellingen met elkaar van gedachten wisselen. Tegelijkertijd zullen we  lekker tafelen.
Aan de tafels zitten collega’s van de stichtingen, die de resultaten van de gesprekken zullen vastleggen.
Hebt u tijd, zin…… meld u aan!
Meer informatie vindt u in de bijlage.

Spelweek nieuws
De voorbereiding SPELWEEK Tricht-Buurmalsen 2015 is in volle gang.
Voor meer informatie zie de bijlage.

De Belder Avondvierdaagse
Van 02 juni t/m 05 juni 2015 wordt de 40e Trichtse avondvierdaagse weer gehouden. 
Loopt u mee voor het goede doel “Kika”(kinderkankerfonds)? 
Er zijn twee routes, 6 en 12 kilometer.
De 6 kilometer start om 18.30 uur en de 12 kilometer om 18.00 uur.
Voor meer informatie zie de bijlage.

Controleposten gezocht!!!
 V
oor het Praktisch Verkeersexamen Geldermalsen op 11 juni zoeken we 4 mensen die een controlepost willen bezetten. Graag aanmelden bij Margreet.

Vakanties schooljaar 2015-2016
In de kalender op de website staan de reguliere vakanties reeds gepland. De andere vrije dagen moeten nog vastgesteld worden. 
Nieuws uit de units! 
Unit 1/2/3/4
Juf Neelke, Juf Bea, Juf Jacelien, Juf Kristin en Juf Eva
  
algemeen
Op donderdag 21 mei is onze sponsorloop. De kinderen gaan dan 10 rondjes om de school heen rennen. Komt u ze aanmoedigen?
Vergeet niet de lijsten in te leveren bij de leerkracht, uiterlijk 18 mei.
Groep 1/2 a loopt om 18.00 uur , groep 1/2 b om 18.20 uur, groep 3 om 8.40 en groep 4 om 19.00.
Mocht uw kind niet meedoen met de sponsorloop, dan graag even doorgeven aan een leerkracht.
 
Goep 1/2
Na de vakantie beginnen we met het nieuwe thema 'onderwaterwereld'.
Het boek dat hierbij centraal staat heet het mooiste visje van de zee.
De letter 'n' is deze week aan de beurt en na de vakantie ook nog.
Er mogen weer spullen voor de lettertafel  meegenomen worden.

Groep 3
Groep 3 is druk bezig met het oefenen met begrijpend lezen. Zij beantwoorden vragen over korte verhaaltjes. Thuis kunt dit ook oefenen door vragen te stellen over een door uw kind gelezen bladzijde. Ook begrijpend luisteren is een goede oefening voor het begrijpend lezen. Voorlezen blijft, naast zelf hardop lezen, dus heel belangrijk.
Op dinsdagmiddag 19 mei krijgen de kinderen in het kader van cultuur educatie circus les. Wij zoeken twee ouders die hier bij willen helpen. Lijkt u dit leuk, dan graag even doorgeven aan juf Kristin.

Groep 4
In het kader van cultuur educatie krijgt groep 4 na de vakantie een aantal lessen over de oertijd. Deze lessen worden verzorgt door Agaath van Dorp. Op dinsdag 9 juni worden deze lessen afgesloten met een bezoek aan het oertijdmuseum in Boxtel. U krijgt hier binnenkort nog meer informatie over, maar vind u het leuk om mee te gaan en kunt u rijden, reserveer deze datum dan vast in uw agenda.
Aangezien het huiswerk voor spelling en taal pas laat is meegegeven, is het woorddictee verplaatst naar na de vakantie.

Data toetsen:
18 mei – taaltoets
19 mei- woorddictee
21 mei zinnendictee

 
Unit 5/6/7/8
Juf Vera, Meester Mels, Juf Cora en Juf Helga
De kinderen van groep 7 hebben de afgelopen weken hard gewerkt om alle taken van de Entreetoets af te ronden. Dat is gelukt! De antwoordformulieren zijn opgestuurd naar Cito en worden daar verwerkt.  Kinderen hebben een boekje voor ouders meegekregen waarin informatie staat over de uitslag van de entreetoets. Kinderen ontvangen de uitslag in een gesloten envelop nadat we de uitslagen van Cito op school ontvangen.

De kinderen van groep 8 hebben de Cito Eindtoets gemaakt. Ook daarvan zijn de antwoordformulieren opgestuurd naar Cito. Nadat we op school de uitslag ontvangen, gaat deze in een gesloten envelop mee met de kinderen.
Alle kinderen van groep 8 zijn geslaagd voor examen EHBO! gefeliciteerd allemaal!

Namens alle collega's wensen we iedereen een hele fijne vakantie! 

Voor eventuele bijlages gaat u naar: www.opthoftricht.nl