Voor eventuele bijlages gaat u naar: www.opthoftricht.nl

 


 
Datum
10 september 2015
Kalender
 
11 september Groep 7 & 8 terug van schoolkamp
Juf Helga jarig
Weekend  
14 september  Startgesprekken
15 september Startgesprekken
16 september Startgesprekken
17 september Startgesprekken
18 september Startgesprekken
Weekend  
21 september Startgesprekken
22 september Startgesprekken
23 september Startgesprekken
24 september Startgesprekken
25 september Startgesprekken
Weekend  
28 september  
29 september  
30 september  
 
 
 
Jarigen!
 
De volgende kinderen zijn afgelopen periode jarig geweest of binnenkort jarig:

Nick van Wijk uit groep 3 op 2 augustus.
Ylana Uhlhorn uit groep 7 op 4 augustus.
Christian Khory uit groep 8 op 10 augustus.
Ailey van Dijk uit groep 1 op 18 augustus.
Wesley Koenen uit groep 8 op 19 augustus.
Myrthe Niewenhuis uit groep 7 op 19 augustus.
Luna van der Heijden uit groep 1 op 28 augustus.
Tijn van der Schuit uit groep 1 op 28 augustus.
Feadra van Dijk uit groep 2 op 29 augustus.
Sofia Birch uit groep 7 op 1 september.
Maud Vissers uit groep 3 op 1 september.
Anouk van Kranenburg uit groep 3 op 4 september.
Sem Verboom uit groep 7 op 6 september.
Eva van Utrecht uit groep 2 op 8 september.
Lenka Scheffel uit groep 4 op 11 september.
Marijn Brans uit groep 7 op 13 
september.
Fiene van Dorrestein uit groep 7 op 18 september.
Michaëla Franken uit groep 6 op 18 september.
India Verrips uit groep 5 op 18 september.
Levi Verrips uit groep 8 op 22 september.
Justin Wevers uit groep 4 op 22 september.
Raf Heinsbroek uit groep 8 op 24 september.
Nieck van Bekkum uit groep 6 op 26 september.
Chemène van Mourik uit groep 5 op 26 september.


Allen van harte gefeliciteerd met jullie verjaardag!

Afbeeldingsresultaat voor danbo jarig
MR
 
OR
 
Algemeen

Start schooljaar 2015-2016
De eerste drie weken zitten er alweer bijna op. We zijn goed van start gegaan. Op de algemene infomartieavond hebt u kennis kunnen nemen van de nieuwe methoden voor onder andere technisch lezen en voortgezet lezen. Veilig Leren Lezen in groep 3 en vanaf groep 4 Estafette. Een van de speerpunten voor het komende jaar is 'lezen'. Ook heeft u kennis gemaakt met het team. Unit 1-4 (Bea, Eva, Kristin en Jacelien) staat onder leiding van Neelke Stel en unit 5-8 (Helga, Mels en Bas) onder leiding van Kim van Dooijeweert. We hebben dit jaar ook een gymdocent op de donderdag aangetrokken. Vakdocent Eric Willemse, hij stelt zich in deze nieuwsbrief aan u voor.  Ik wens iedereen een heel leerzaam en succesvol jaar toe!
Margreet van Iterson

Afscheid juf Karin
Juf Karin heeft met ingang van het nieuwe schooljaar een nieuwe baan aanvaard. Ze is directeur geworden van de Willem Alexanderschool in Haaften. Haar taak als IB-er gaat ze voor een deel overgedragen aan juf Kim. Voor hele specialistische IB taken kunen we gebruikmaken van de expertises van IB-ers van Stichting Fluvium. Tot aan de herfstvakantie nemen ze samen de tijd om de overdracht soepel te laten verlopen. Op vrijdag 16 oktober, de vrijdag voor de herfstvakantie, willen we graag een afscheidsfeestje organiseren voor onze juf Karin. 's Middags van 14.00 - 15.00 uur is het afscheid voor de kinderen en van 15.00-16.00 uur willen u als ouder(s) ook in de gelegenheid stellen Karin de hand te schudden. Dit onder het genot van een hapje en een drankje. U krijgt nog een officiële uitnodiging!

Gevolgen nieuwe CAO voor onderwijspersoneel 
De nieuwe cao gaat uit van een formele arbeidsduur van 40 uur per week, waarbij de werknemers (parttimers naar rato) per jaar recht hebben op 428 uur verlof (incl. verlof ten behoeve van verlof op feestdagen). Dit betekent in de praktijk dat een werknemer bij invoering van de 40-urige werkweek pakweg 41,5 week per jaar werken. Momenteel maken werknemers hun te werken uren doorgaans in gemiddeld 39,22 lesweken, waardoor zij werkweken maken van bijna 42,5 uur.
Om het werk beter te kunnen spreiden en werknemers in staat te stellen niet meer dan 40 uur per week te hoeven werken, zullen we kritisch moeten kijken naar de jaarplanning. Bestaande taken en gegroeide praktijken zullen opnieuw tegen het licht gehouden worden. Zijn al deze activiteiten noodzakelijk, en zo ja moeten die perse op dit moment? In het kader van de werkspreiding kan in de eerste plaats de vraag gesteld worden hoe bepaalde piekmomenten vermeden kunnen worden. Een klassiek voorbeeld van een piekperiode is de periode voor de kerst. In het kader van deze nieuwe CAO hebben we al een aantal lesvrije dagen gepland. De leerlingen zijn dan vrij, het team is aan het werk. U vindt deze dagen in de jaarplanning. Ook moeten we rekening houden met het aantal naschoolse activiteiten. We werken dit jaar met 10 personeelsleden (een paar jaar terug was dat nog 18!). Er is inmiddels met een afvaardiging van de OR een gesprek geweest over de inzet van personeel tijdens de activiteiten. Tijdens sommige activiteiten zullen geen of minder collega's aanwezig kunnen zijn. Dit zullen we per activiteit aangeven.

Fluvium nieuws: Inloopuur bij het bestuur!
Het eerste inloopmoment voor ouders en leerkrachten is op woensdag 14 oktober van 13.00-15.30 uur op OBS de Waerdenburght, De Koeldert 26 in Waardenburg.

Uitnodiging Onderwijscafé
Scholen van Stichting Fluvium willen graag meer samenwerken. Interessante items delen met anderen. Een van ideeën is het Onderwijscafé. Het onderwijscafé kan op verschillende locaties plaastvinden. Het startschot wordt gegeven op de Meester Aafjesschool in Meteren, met als titel: Op ouders kun je rekenen! Dit vindt plaats op maandag 5 oktober en is bedoeld voor leerkrachten en ouders/verzorgers van alle scholen van Stichting Fluvium. In de bijlage vindt u de uitnodiging.

Uitnodiging voor diner pensant!
In de bijlage bij deze nieuwsbrief vindt u meer informatie over de verschillende data en onderwerpen. Met name ouders worden van harte uitgenodigd mee te denken.


Schoolmaatschappelijk Werk STMR, Kernteam Geldermalsen
 Vanaf 1 januari 2015 is de gemeente verantwoordelijk voor alle (jeugd) zorg. In de gemeente Geldermalsen heeft het Kernteam deze taken op zich genomen.
Vanuit het Kernteam Geldermalsen is er ook Schoolmaatschappelijk Werk beschikbaar gesteld.
Dit wordt uitgevoerd door de organisatie STMR: Stichting Thuiszorg en Maatschappelijk werk Rivierenland, door N. Schenker.
Het School Maatschappelijk Werk richt zich op de ontwikkeling en het welbevinden van een kind. Ouders, leerlingen, intern begeleiders en leerkrachten kunnen terecht bij het Schoolmaatschappelijk Werk voor advies of hulpverlening.
Onder andere voor:

Opvoedingsproblemen
Bijvoorbeeld een kind dat moeilijk luistert of steeds ruzie maakt met broertjes en / of zusjes.

Problemen vanuit het kind
Bijvoorbeeld wanneer een kind niet lekker in zijn / haar vel zit, moeite heeft met sociale contacten, faalangstig is of neerslachtig is.

Problemen in de thuissituatie
Bijvoorbeeld echtscheiding of ziekte/overlijden van een dierbare.

Problemen in de schoolsituatie
Bijvoorbeeld problemen in de communicatie met medeleerlingen of leerkrachten of wanneer een kind wordt gepest of zelf pest.
 
Bereikbaarheid:
Via de intern begeleider van de school of rechtstreeks. Zie onderstaande contactgegevens.
Tel: 06-30778887
E-mailadres: nschenker@stmr.nl


Nieuwe vakleerkracht Lichamelijke Opvoeding 
Mijn naam is Eric Willemse, ik ben vakleerkracht Lichamelijke Opvoeding (LO) op OBS Op 't Hof.
 
Na mijn opleiding aan de Katholieke Academie voor Lichamelijke Opvoeding in Tilburg kwam ik in 1984 in het basisonderwijs terecht als vakleerkracht LO. Eerst nog bij gemeente Neerijnen dat later fuseerde met Stichting Fluvium. Sinds 2015 werk ik op de OBS Op 't Hof. Alleen donderdagmiddag ben ik op school en geef dan gym aan de kinderen van groep 5, groep 6 en groep 7-8. De overige dagen van de week ben ik werkzaam op 5 andere basisscholen van Stichting Fluvium, 2 basisscholen van stichting Basisburen en nog 1 basisschool in Waalwijk . Negen verschillende scholen waarop ik iedere week zo’n kleine 700 kinderen zie. Dat zijn er heel wat, maar ik vind het erg leuk om te doen. De kinderen gymmen een aantal jaren bij mij in de les. Het is erg interessant om hun ontwikkeling langer dan maar één schooljaar te volgen.

In mijn vrije tijd ga ik dolgraag op mijn mountainbike de bossen in, ook van een stevige wandeling in de natuur kan ik echt genieten of van het speuren naar verborgen schatten met een GPS (www.geocaching.nl). Ik speel trombone in een jazz bandje en ben muzikaal leider bij een dweilorkest. Op de tennisbaan probeer ik nog steeds die ene droombal te slaan. En op regenachtige dagen houd ik me bezig met computeren.


Afbeeldingsresultaat voor danbo family
 
Nieuws uit de units!


Afbeeldingsresultaat voor danbo letter
 
Unit 1/2/3/4
Juf Neelke, Juf Bea, Juf Jacelien, Juf Kristin en Juf Eva
   
Algemeen
Na een lange vakantie is het schooljaar weer in volle gang. De kinderen en leerkrachten zijn alweer helemaal in het ritme en er is al veel geleerd de eerste weken. De leerlingen hebben  tijdens de informatie avond al trots onze unit laten zien.  Mocht u de informatie avond gemist hebben en tot op heden nog geen informatiebrief hebben ontvangen over het reilen en zeilen in onze unit, loop dan na schooltijd even binnen.

U heeft tijdens de informatie avond ook een overzicht gekregen met daarop de tijden van de startgesprekken. Mocht u deze niet hebben ontvangen dan vragen wij u om dit zo snel mogelijk te laten weten aan één van de leerkrachten.

De gruitdagen zijn nog steeds op dinsdag en donderdag. Op deze dagen eten we een portie groente of fruit, wat van thuis meegenomen moet worden. Op andere dagen mag dit natuurlijk ook. Wilt u er op letten dat u, uw kind niet te veel eten en drinken meegeeft. We merken nu dat de kinderen het niet binnen de hiervoor bestemde tijd op krijgen. Tijdens het eten en drinken is het ons opgevallen dat veel kleuters een pakje Capri sonne o.i.d. mee naar school nemen. Dit krijgen ze zelf niet open en dan wordt het zo'n geknoei. We hebben liever dat u de kleuters een pakje drinken of een beker mee geeft.
 
Groep 1 en 2
Aurélie is nieuw in groep 1.
Wij wensen haar heel veel plezier en een fijne tijd op school.

We zijn van start gegaan met het thema: Dit ben ik en met het uitleggen van de regels op school en in de klas. We hebben ook al 2 letters geleerd. De S van 'ssssst' en de K. De kinderen krijgen op papier de letter met het daarbij behorende gebaar mee naar huis. Oefent u dit thuis ook samen uw kind? Je kunt er een spelletje van maken, laat bijvoorbeeld spulletjes zoeken met de betreffende letter. Bijv. De letter s is aan de beurt en dan vindt je een schaar, stift, stoel enz.

De kinderen mogen spullen meenemen die beginnen met de letter 'k' voor de lettertafel.

Heeft uw kind weinig interesse in letters, maar speelt het wel graag op de iPad, dan is de app. 'letterschool' een leuke app. om letters mee te oefenen. Kies hierbij wel voor het oefenen met de kleine blokletters.

Met rekenen zijn we o.a. bezig met de getallen. Groep 1 moet de getallen 1 t/m 12 herkennen en benoemen en groep 2  de getallen 1 t/m 20.  Dit kunnen jullie thuis ook spelenderwijs oefenen.

Met Taal zijn we o.a. bezig met lange en korte woorden en rijmen.
Korte en lange woorden is nog best lastig bijv. Reus-kabouter. Welk woord is langer? Wat Hoor je? Kinderen associëren reus is groot dus dan zal dat het grote woord zijn maar ze moeten goed luisteren! wat klinkt langer?

De kleuters dansen op dinsdagmiddag en gymmen op donderdagochtend.
 
Wat hebben we een gezellige dag gehad tijdens ons schoolreisje. Bij 'Schatkids' in Veenendaal hebben we heerlijk gespeeld en gegeten. De foto’s hiervan staan op de FaceBook site van de school. We willen de ouders die de kinderen hebben begeleid nog bedanken voor hun hulp.

Op 15 oktober is de feestvoorstelling van alle kleuters. Zij gaan op deze dag een aantal keer optreden. U bent welkom op 15 oktober om half 2 in de grote hal.

Voor de grote vakantie hebben ouders speelgoed van groep 1 en 2 schoongemaakt. Heel fijn. Maar we missen nog wat spullen. Willen jullie dit zo snel mogelijk meegeven.

De school biedt de mogelijkheid om over te blijven op school. Willen jullie het overblijfgeld aan één van de leerkrachten geven. Dan raakt het geld niet zo snel kwijt.

Groep 1 en 2 sparen wc rollen en eierdozen om mee te knutselen.
 
Groep 3 en 4
Groep 3 en 4 gymmen op vrijdagmiddag. Graag zien wij de gymtas alleen die dag op school aanwezig i.v.m. de geringe ruimte aan de kapstokken. Verder is voor groep 4 op dinsdag en groep 3 op donderdag nog een extra bewegingsonderwijs moment. Deze les vindt plaats op het schoolplein of in de speelzaal. Dan zijn er geen gymspullen nodig.
 
Groep 3
De ouders van groep 3 hebben de eerste informatie brief over onze leesmethode veilig leren lezen al ontvangen. Binnenkort krijgt u een mailtje met daarin de inlogcodes en de informatie over de thuis software van veilig leren lezen. Uw kind heeft dan thuis toegang tot de oefenstof van veilig leren lezen.
 
Groep 4
Het eerste huiswerk is al mee naar huis. De eerste taaltoets is aankomende maandag al, dus geeft het snel aan als het huiswerk thuis niet is aangekomen.

Tot slot
In de onderbouw unit gaan wij proberen om iedere dag iets nieuws te leren!
Wij wensen iedereen een heel goed schooljaar toe.
 
Unit 5/6/7/8
Meester Bas, Meester Mels, Juf Kim en Juf Helga

Kennismakingsavond VO Lek en Linge vestiging de Lingeborgh
Op dinsdag 15 september aanstaande van 19.00 uur tot 20.00 uur is er een informatieavond over het voortgezet onderwijs voor ouders en leerlingen van groep 8. Deze avond zal plaatsvinden op O. R. S. Lek en Linge vestiging de Lingeborgh. De kinderen van groep 8 krijgen nog een informatiebrief mee met daarin meer informatie over deze voorlichtingsavond.

Schoolreis groep 5 en 6
De kinderen van groep 5 en 6 zijn met schoolreis op donderdag 3 september naar de 'Spelerij' in Dieren geweest. Daar konden de kinderen binnen- en buitenspelen, met water, zand en allemaal andere buitenspeel mogelijkheden. De kinderen hebben het erg naar hun zin gehad. Alle ouders die mee zijn geweest deze dag bedankt!

Bureau Halt voorlichtingsles Groep 8
 De kinderen van groep 8 hebben afgelopen dinsdag een voorlichtingsles gekregen over bureau 'Halt'. Twee mensen van 'Halt' kwamen voorlichting geven over jeugdcriminaliteit, straffen en hoe je het vooral moet voorkomen dat je met 'Halt' in aanraking komt. De kinderen vonden het een interessante les. 

Startgesprekken
Vanaf maandag 14 september vinden ook weer de startgesprekken plaats. Wanneer u wordt verwacht op school kunt u vinden in de brief die u heeft ontvangen op de informatieavond. Was u niet aanwezig op deze avond, dan is de brief met uw kind meegegeven. Heeft u niets ontvangen, dan moet u dit z.s.m. melden bij één van de leerkrachten in onze unit. Van wanneer tot wanneer de startgesprekken zijn kunt u vinden bovenaan in deze nieuwsbrief in de kalender.

Tafels voor groep 5 en 6
De kinderen van groep 5 en 6 zijn dit jaar op school opnieuw begonnen met de tafels van 1 t/m 10. Het is van belang deze kennis te onderhouden. Het is de bedoeling dat de kinderen dit jaar opnieuw de tafels gaan behalen. Er hangt een tafelkaart voor beide groepen in lokaal 5. De kinderen kunnen een tafel opnoemen bij een van de leerkrachten in de unit. De tafels kunnen ze thuis oefenen.

Algemene informatieavond
De algemene informatieavond van dinsdag 1 september was weer zeer geslaagd. We hebben weer veel enthousiasten ouders en kinderen mogen ontvangen deze avond. De school was wederom prachtig versierd met ballonen. De leerkrachten van de bovenbouw vonden het erg prettig om met de ouders/verzorgers van de nieuwe kinderen in de unit kennis te maken. 

Kamp Groep 7-8
De kinderen van groep 7 en 8 zijn woensdag op kamp gegaan naar Amerongen. Na een lange fietstocht, kwamen de kinderen eindelijk aan op de locatie. De kinden zijn daar lekker de bossen in geweest en hebben bij de locatie vrije tijd gehad. De kinderen van groep 7 en 8 komen morgen (vrijdag) terug van kamp. Helaas zit het kamp er dan alweer op. We hopen dat de kinderen het  naar hun zin hebben gehad. 

 
 


 

Voor eventuele bijlages gaat u naar: www.opthoftricht.nl