Voor eventuele bijlages gaat u naar: www.opthoftricht.nl

 


 
Datum
29 oktober 2015
Kalender
 
30 oktober Groep 1-2 vrij!
Weekend  
2 november  
3 november  
4 november  
5 november  
6 november  
Weekend Juf Eva jarig
9 november  
10 november  
11 november  
12 november  
13 november Groep 1-2 vrij!
Weekend  
16 november  
17 november  
18 november  
 
 
Jarigen!

De volgende kinderen zijn afgelopen periode jarig geweest of binnenkort jarig:

Noa Wevers uit groep 2 op 6 november.
Senna van Doesburg uit groep 6 op 7 november.
Leroy van Tussenbroek uit groep 4 op 9 november.
Willionair da Costa uit groep 7 op 18 november.


Allen van harte gefeliciteerd met jullie verjaardag!

Rectificatie:
In de vorige nieuwsbrief ontbrak de naam van Sam van Dijken uit groep 4, die op 16 oktober jarig was. Dit vinden we erg jammer. We hopen dat Sam een fijne verjaardag heeft gehad.‚Äč 

Afbeeldingsresultaat voor danbo jarig
MR

Uitnodiging
De MR nodigt jou uit voor:
De volgende vergadering van de MR.
Deze wordt gehouden op donderdag 5 november.
De vergadering zal beginnen om 19.30 uur.
Er is dan de gelegenheid om te komen kijken hoe het bij MR in zijn werk gaat.
Hopelijk tot  5 november.
 
OR
Er is geen nieuws uit de OR.
 
Algemeen

Hand in hand voor Syrië
Stichting Hand in Hand voor Syrië is een kleine stichting. Ze richten zich geheel op humanitaire hulpverlening aan de slachtoffers van de oorlog in Syrië. Dit doen zij door bijvoorbeeld regelmatig grote ladingen met spullen te verschepen. Stichting Hand in Hand voor Syrië bestaat uit vrijwilligers uit zowel Nederland als Syrië. Vanuit Nederland proberen we zoveel mogelijk hulpmiddelen te verschepen, de vrijwilligers in Syrië zorgen ervoor dat deze hulpmiddelen op de juiste plaatsen aankomt. Een van die vrijwilligers is een ouder van onze school; Sylvie Khory. In de periode van 9 november t/m 27 november gaan we met de school spullen inzamelen voor de slachtoffers in Syrië. Binnenkort krijgt u een brief waarin alles precies wordt uitgelegd. Sylvie zal, bij aanvang van de inzamelingsactie, in de verschillende groepen iets vertellen over haar vaderland.

Bezoek OC&W aan Op 't Hof
Vandaag op 29 oktober zijn een aantal ambtenaren van het ministerie van OC&W op bezoek geweest op Op 't Hof. Zij waren zeer geinteresseerd in onze manier van werken en de hoe we met de krimp omgaan. (Krimp betekent in dit geval de daling van het aantal leerlingen als gevolg van demografische ontwikkelingen; in onze regio door minder geboorten). De delegatie heeft een gesprek gevoerd met de directie en hebben een bezoek aan de units gebracht.

Samenwerking met De Malsenburg
Op kleine schaal wordt op dit moment al samengewerkt en uitgewisseld tussen Op ’t Hof en De Malsenburg. In dit schooljaar willen wij dit verder gaan uitbreiden. Op dit moment zijn we aan het onderzoeken op welke manieren we elkaar kunnen ondersteunen en versterken. Uiteraard betrekken wij u als ouder ook bij dit proces. Ons idee is om een ouderplatform op te richten met ouders vanuit beide scholen, die mee willen denken over duurzame samenwerking. Inmiddels is er al een ouderpanel geïnstalleerd op De Malsenburg. We zoeken ouders, verzorgers van Op 't Hof die zitting willen nemen in ons ouderpanel. We zien het ouderpanel als een soort denktank. Voor dit schooljaar denken we aan twee bijeenkomsten waarin men met elkaar van gedachten wisselt over: de kansen, gezamenlijke activiteiten, ideeën voor de gezamenlijke toekomst en eventuele belemmeringen die er kunnen zijn. Ziet u het als een uitdaging om een constructieve bijdrage te leveren aan het ouderpanel? Geef u dan op bij Margreet.

Semi ondergrondse container

Binnenkort gaan we over van de oude bekende containers voor restafval naar een semi ondergrondse container. Deze containers hoeven minder vaak geleegd te worden en het is een stuk hygiënischer. De locatie zal aan de voorzijde van de school zijn. Achter de beukenhaag.
 

SOVA (Sociale vaardigheidslessen)
De school is een oefenplaats. Een oefenplaats voor cognitieve vaardigheden, hoe je leert én een oefenplaats voor sociale vaardigheden, hoe je met andere kinderen omgaat. De school besteedt aan beide vaardigheden aandacht. In de groepen zijn er wekelijks SOVA lessen. Tijdens deze lessen leer je hoe je omgaat met andere kinderen. Door middel van rollenspelen worden situaties nagespeeld. Hiermee doen kinderen ervaringen op en leren ze hoe je bepaalde situaties goed zou kunnen oplossen. Daarnaast verzorgt juf Kristin in de kleuterklassen, groep 4 en 7 Rots en Water trainingen. Bij incidenten in de klas of op het plein wordt de situatie besproken met de betrokkenen en opgelost. Plagen, ruziemaken en pesten; het komt allemaal voor op scholen, maar ook op de sportclub, thuis en tijdens het buitenspelen. We willen onze leerlingen leren hoe je opkomt voor jezelf én hoe je respectvol omgaat met de ander. In ons pestprotocol staat de procedure beschreven hoe we omgaan met pesten. Als we pesten vermoeden wordt u als ouder geïnformeerd, zowel de ouders van de pester als de gepeste leerling. Op het moment dat u als ouder signalen krijgt van uw kind, dan kunt contact opnemen met de leerkracht. Wij gaan dan onderzoeken hoe de vork in de steel zit. Indien daar reden toe is, lossen we het op school op en wordt u geïnfomeerd.

Groep 1 en 2
Vrijdag 30 oktober zijn de kinderen van groep 1 en 2 vrij!
De juffen van groep 1 en 2 hadden verkeerd gekeken. Onze excuses hiervoor!!
 

Even voorstellen
Ik ben Joyce Lauffer en na de herfstvakantie ga ik beginnen met mijn stage op OBS Op 't Hof. Ik volg momenteel de opleiding onderwijsassistent en zit in het 2e jaar. Ik woon in Meteren, een klein stukje fietsen naar Tricht. Ik ben er iedere maandag en dinsdag tot het einde van het schooljaar. Ik heb er veel zin in om jullie allemaal te ontmoeten!
 

Inloop-uur bij het bestuur
Dit inloop-uur is voor ouders en leerkrachten, met vragen, opmerkingen of andere zaken.

Woensdag 4 november 2015
Van 13.00 uur tot 15.30 uur.
Locatie: OBS de Bellefleur, Marijkelaan 1 te Dodewaard.
 

Afbeeldingsresultaat voor danbo family


 
Nieuws uit de units!

Afbeeldingsresultaat voor danbo letter
Unit 1/2/3/4
Juf Neelke, Juf Bea, Juf Jacelien, Juf Kristin en Juf Eva
   
Schoolontbijt
Op 11 november is het nationale schoolontbijt. Dit jaar mag onze school weer meedoen. De kinderen mogen dan op school ontbijten. Wilt u hiervoor een bord, beker en bestek (voorzien van naam) meegeven aan uw kind.
Tijdens het ontbijt wordt er extra aandacht besteed aan voorlezen. We maken er dus een echt voorleesontbijt van.

Kinderboekenweek
Op woensdag 7 oktober was de opening van de Kinderboekenweek. Dit jaar was het thema van de Kinderboekenweek 'raar maar waar'. Tijdens de opening hebben juf Neelke en juf Bea aan de kinderen vragen gesteld of iets wel of niet waar was. Als afsluiting hebben alle kinderen meegedanst op het lied van de Kinderboekenweek. Er was ook een prijsvraag aan verbonden. Uit groep 1 is het Eloise geworden, zij had getekend dat alle mensen konden wensen. En uit groep 2 Saul met een robotpop en robotdieren. De winnaars van groep 3 en 4 waren Maik en Joanne.

Klassenouders
Wij zijn nog op zoek naar klassenouders die ons helpen bij bijvoorbeeld vieringen, feestvoorstellingen en andere kleine taken. Indien u deze taak op u wilt nemen, dan kunt u dit doorgeven aan één van de leerkrachten.

Appelsap
 Tijdens het thema 'kabouters/herfst' hebben de kleuters appelsap gemaakt. Eerst de appeltjes wassen, dan in partjes snijden en persen maar. Het smaakte heerlijk. Terwijl ze dit deden waren ze ook met rekenen bezig 'welke appel was er zwaarder/lichter', 'hoeveel partjes heb je gesneden', 'kunnen wij deze ook verdelen' enz. De foto’s staan op de Facebookpagina van Op ’t Hof.

Voorstelling kleuters
Wat was de feestvoorstelling een groot succes! Heel veel ouders/verzorgers waren er. De leerlingen en de juffen hebben genoten. Ook hiervan staan er foto’s op onze Facebookpagina.

Thema kleuters
De kleuters werken nog verder aan het thema 'kabouters/herfst'. De kinderen hebben geleerd dat een spin 8 poten heeft. Ze weten nu dat in de herfst de blaadjes van de bomen vallen en dat ze dan niet meer groen zijn, omdat zij geen eten en drinken meer krijgen.

Taal/lezen kleuters
Deze week leren wij de letter 'i'. De leerlingen mogen spullen meenemen waar de 'i' in voorkomt.
De volgende letters hebben de kinderen al geleerd; k, s, b, t en de i. U kunt dit thuis spelenderwijs herhalen bijvoorbeeld door te vragen: 'wie weet er een woord wat begint met de…'
De kinderen van groep 2 leren analyseren en synthetiseren. Analyseren is het hakken van woorden. Bijvoorbeeld boom wordt dan spellend b/oo/m. En synthetiseren is het plakken van woorden bijvoorbeeld spellend s/o/p wordt dan sop. Wilt u hier thuis ook aandacht aan besteden? Dan kunnen we dit samen spelenderwijs oefenen.

 Thuissoftware veilig leren groep 3
Wij hebben vernomen dat er veel problemen zijn met de thuissoftware van veilig leren lezen. We willen graag de problemen in kaart brengen, zodat we deze kunnen proberen op te lossen. Indien u de inlogcodes niet heeft ontvangen willen we u vragen om nogmaals uw email adres voor ons op te schrijven. Wilt u hierbij duidelijk aangeven of het wel of geen hoofdletters betreft. Het programma biedt de mogelijkheid om twee email adressen per kind in te voeren, u mag dus twee email adressen doorgeven.
Heeft u de inlogcodes wel ontvangen, maar werkt de software niet, wilt u dan voor ons opschrijven wat er precies mis gaat. (welke foutmelding geeft het programma aan enz.)
Alvast bedankt voor u medewerking, hopelijk kunnen alle kinderen van groep 3 snel met de thuissoftware aan de slag.
 
Veilig leren lezen groep 3
We zijn inmiddels gestart in kern 3. Deze kern heeft als titel: hoe voel jij je? Dit keer vertelt opa aan Kim het verhaal over een keizer die voor elk pijntje of vlekje een dokter laat komen; hij heeft dan ook duizend dokters. Het thema van deze kern is: ‘Hoe voel jij je?’ en gaat over ziek zijn en weer beter worden. In deze kern leren kinderen onder andere de betekenis van woorden rond ziek zijn, je lijf en gevoelens.
De nieuwe letters in kern 3 zijn: d, oe, z, ij, h. De kinderen oefenen het lezen en maken van woordjes die bestaan uit één lettergreep met die letters die ze kennen, zoals kaas, eet en nee. Het kunnen lezen en maken van woorden als spaak en kaart zijn nog geen doel, maar de kinderen krijgen wel de gelegenheid om aan deze woorden te ‘snuffelen’ en te proberen of ze deze woorden kunnen lezen en maken.
De kinderen die werken met zon-materialen leren de volgende woordtypen lezen:
 
  • eenlettergrepige woorden die beginnen met ‘sch’, zoals: schoen, schuilt;
  • eenlettergrepige woorden die eindigen op ‘ng’: ring, slang;
  • eenlettergrepige woorden die eindigen op ‘nk’: bank, klank;
  • eenlettergrepige woorden die eindigen op ‘d’: koud, hard;
  • eenlettergrepige woorden die eindigen op ‘b’: web, krab;
  • eenlettergrepige woorden met een lettercluster vooraan én achteraan: dwerg, klant, blond.

 
Na kern 3 vindt een belangrijk toetsmoment plaats. We toetsen, zoals ook na kern 1 en 2, de kennis van de letters die uw kind heeft geleerd. Deze keer toetsen we ook de kennis van de letters die nog niet zijn aangeboden, maar die uw kind misschien toch al kent. Dit doen we zodat het computerprogramma die extra letters ook kan aanbieden in keuzeoefeningen. Daarnaast toetsen we zoals gewoonlijk hoe goed en vlot uw kind al woordjes kan lezen. Deze keer observeren we voor het eerst ook het leesgedrag bij het lezen van een korte tekst. Ook nemen we een spellingtoets af en een letterdictee (fonemendictee).
 
Schrijven groep 4
De leerlingen van groep 4 mogen gaan proberen  met pen in hun schrijfschrift te gaan schrijven. Zij mogen hiervoor een stabilo pen of een  fineliner mee naar school nemen. De pen moet wel blauwe of zwarte inkt bevatten.

Wereldoriëntatie
Groep 3 en 4 zijn tijdens wereldoriëntatie bezig met het onderwerp herfst. Ze hebben deze week van alles geleerd over de regenworm. Ze weten nu bijvoorbeeld dat regenwormen heel nuttige beestjes zijn. Wij zijn op zoek naar een smalle glazenbak waar we een regenwormenbak van kunnen maken voor in de unit. Zo kunnen we de regenworm nog beter bestuderen.

Taal/spelling
groep 4 heeft vandaag thema twee afgerond met een zinnendictee. De cijfers van de dictees en de taaltoets kunt u bekijken via het ouderportaal van Parnassys. Heeft u hier geen inlogcode voor gekregen of bent u deze kwijt, laat het dan even weten aan één van de leerkrachten.  Het huiswerk voor het volgende thema wordt volgende week weer meegegeven.
 

Unit 5/6/7/8
Meester Bas, Meester Mels, Juf Kim en Juf Helga

Schoolontbijt
Op 11 november is het nationale schoolontbijt. Dit jaar mag onze school weer meedoen. De kinderen mogen dan op school ontbijten. Wilt u hiervoor een bord, beker en bestek (voorzien van naam) meegeven aan uw kind. Tijdens het ontbijt wordt er extra aandacht besteed aan voorlezen. We maken er dus een echt voorleesontbijt van.

Klassenouders
In de bovenbouw zijn wij nog steeds op zoek naar klassenouders. Voor elke groep zijn wij op zoek naar één of twee klassenouders. Die kunnen ons bijvoorbeeld helpen bij het inschakelen van andere ouders als we gedurende het jaar ergens hulp bij nodig hebben. Wilt u zich aanmelden als klassenouder? Laat het ons weten. Alvast bedankt!

Tafels
Voor het tafeldiploma (groep 5 en 6) moet de tafel van 3 uiterlijk opgezegd worden vóór vrijdag 13 november.

Informatie rekenen bovenbouw
Bij Wizwijs krijgen de leerlingen elke maand een werkboek mee naar huis. Achter in elk werkboek bevindt zich een speciale pagina voor ouders en verzorgers. Op deze manier kunnen ouders het rekenonderwijs van hun kind op de voet volgen en eventueel extra oefeningen doen. Onder de titel ‘Nieuw in dit blok’ bieden de ouderpagina’s van Wizwijs een duidelijk overzicht van wat de kinderen de afgelopen maand geleerd hebben. Elk rekendomein heeft een eigen kleur. Alle onderdelen van de leerstof worden toegelicht met een korte tekst en afbeeldingen uit het leerlingmateriaal.

W.O. - Maandtaak
De afgelopen weken hebben we met wereldoriëntatie aan de maand oktober gewerkt van de methode 'Maandtaak'.  Zo hebben de kinderen van groep 5/6 het gehad over 'Drenthe, veen en hunebedden', 'Hunebedden uit de prehistorie' en 'Oogsten'. De kinderen van groep 7/8 hebben het gehad over 'Landschappen in Nederland', 'Een brug te ver' en 'Survival of the Tiger'. Al met al hebben we weer leuke lessen gehad.

Topografie
Zoals u weet hebben de leerlingen van de bovenbouw onlangs hun eerste topografietoets gehad. Wanneer we kijken naar de kerndoelen van wereldoriëntatie staat er in Kerndoel 50 'oriëntatie op jezelf en de wereld' dat kinderen uiteindelijk (eind groep 8) de kaart van de wereld 'in hun hoofd' moeten hebben  (een mental map).  Cito hanteert voor de basisschool een beperkte lijst van ongeveer 300 namen, exclusief namen in de eigen omgeving. Honderd namen voor Nederland, honderd voor Europa en honderd voor de wereld.
Vanaf dit schooljaar is groep 5 gestart met de topografie van Nederland. Dit betekent dat zowel bij groep 5 als groep 6 een deel van Nederland getoetst wordt. Voor groep 6 zullen we dit schooljaar overige provincies aanbieden via een digitaal oefenprogramma om het aanbod gelijk te trekken. In groep 7 is de topografie gericht op Europa en in groep 8 op de wereld.
Tip: leuk om te oefenen, zowel voor ouders als kinderen. http://www.topomania.net/ Weet u de plaatsnamen nog? wink

Hoe leer ik topo met mijn kind?
Tijdens de methode maandtaak bieden wij ook topografie aan. De kinderen krijgen hier maandelijks huiswerk voor mee. Om de topografie zo goed mogelijk te oefenen, hebben we een stappenplan van hoe je zo goed mogelijk topo thuis kunt oefenen:
 
1.  Zet een streepje bij de plaatsen/gebieden/wateren die je al wel kent.
2.  Die je nog niet kent, schrijf je onder elkaar op een blaadje.
3.  Neem de eerste 5 die je hebt opgeschreven. Begin met de eerste. Kijk goed naar de plek op de kaart.
4.  Sluit nu je ogen en probeer de plaats in gedachten voor je te zien. Je maakt dus een eigen topokaart in je verbeelding of fantasie.
5.  Ga op dezelfde manier door met de volgende.
6.  Als je de eerste 5 hebt gehad, overhoor jezelf dan.
7.  Alle 5 goed? Ga je door met de volgende 5. Nog foutjes? Bekijk alleen de foute nog even een keer.

Kinderboekenweek
Op woensdag 7 oktober was de opening van de Kinderboekenweek. Dit jaar was het thema van de Kinderboekenweek 'raar maar waar'. Er was ook een prijsvraag aan verbonden, van wat het meest bijzondere 'raar, maar waar' feitje was. Uit groep 5 heeft Ikram gewonnen, uit groep 6 Ruben, uit groep 7 Kyona en uit groep 8 Ian.

Toetsdata
Toetsdata groep 5
Spelling en Taal:
Woordendictee thema 3: 23-11-2015 
Zinnendictee thema 3: 30-11-2015
Taaltoets thema 3: 19-11-2015

Toetsdata groep 6
Spelling en Taal:
Woordendictee thema 3: 24-11-2015 
Zinnendictee thema 3: 01-12-2015
Taaltoets thema 3: 20-11-2015

Toetsdata groep 7
Spelling en Taal:
Woordendictee thema 3: 23-11-2015 
Zinnendictee thema 3: 30-11-2015
Taaltoets thema 3: 19-11-2015

Toetsdata groep 8
De kinderen van groep 8 schrijven de data van hun toetsen zelf in hun agenda. Dit doen ze om te oefenen met het gebruik van een agenda.


Voor eventuele bijlages gaat u naar: www.opthoftricht.nl