Voor eventuele bijlages gaat u naar: www.opthoftricht.nl

 


 
Datum
19 november 2015
Kalender
 
20 november  
Weekend  
23 november  
24 november Schoolarts bezoek
25 november  
26 november  
27 november Groep 1-2 vrij
Weekend  
30 november  
1 december  
2 december  
3 december  
4 december Sinterklaasviering 
Weekend  
7 december  
8 december  
9 december  
 
 
 
Jarigen!
 
De volgende kinderen zijn afgelopen periode jarig geweest of binnenkort jarig:

Thijs van Est uit groep 7 op 22 november
Juultje Springer uit groep 6 op 22 november.
Karlijn Donker uit groep 6 op 26 november.
Xavier Harshagen uit groep 4 op 3 december.
Joyce van Setten uit groep 5 op 5 december.
Bryan van Setten uit groep 7 op 7 december.
Mathijs Brekelmans uit groep 8 op 8 december.


Allen van harte gefeliciteerd met jullie verjaardag!

Afbeeldingsresultaat voor danbo jarig
MR

Er is geen nieuws uit de MR.
 
OR


Financieel jaarverslag OR schooljaar 2014-2015
Op de site van OBS Op 't Hof kunt u het financieel jaarverslag lezen van de ouderraad over het schooljaar 2014-2015. Dit jaarverslag kunt u vinden op de site van Op 't Hof, onder het kopje 'ouders' en vervolgens het kopje 'OR-downloads'. Vragen en/of opmerkingen beantwoorden we graag!

Adverteerders schoolkrant gezocht!

Heb je een eigen onderneming of is de onderneming waar je werkt, gevestigd in de omgeving van Tricht? Wellicht heb je, of heeft je werkgever, dan interesse in het adverteren in de schoolkrant. De schoolkrant van Op 't Hof komt twee keer per jaar uit, in december en in juni, en bereikt zo'n 150 huishoudens in Tricht en omgeving. Met de advertentie help je de ouderraad van basisschool Op 't Hof om activiteiten voor de kinderen te kunnen organiseren. De bijdragen uit advertenties kunnen bijvoorbeeld gebruikt worden voor de kerstviering, sportdag, bieb en culturele activiteiten. 
 
Voor adverteren in de schoolkrant van Op 't Hof gelden de volgende tarieven:
A. De prijs voor een A6 advertentie (zwart/wit) is € 20,00 voor in totaal 2 advertenties.
B. De prijs voor een A5 advertentie (zwart/wit) is € 37,50 voor in totaal 2 advertenties.
C. De prijs voor een A4 advertentie (zwart/wit) is € 72,50 voor in totaal 2 advertenties.

Er zijn nog enkele plekken beschikbaar. Heb je interesse? Wij horen graag uiterlijk op 26 november a.s. of we een advertentie mogen plaatsen! Ons mailadres is:
or@opthoftricht.nl. Alvast hartelijk bedankt!

 

Algemeen

Informatieavond rekenen 12 januari

Rekent u mee op de ‘informatieavond rekenen’ op 12 januari? 
U bent van harte welkom op onze algemene informatieavond rekenen op dinsdag 12 januari 2016. Deze avond zal volledig in het teken staan van de kracht van rekenen.  Wilt u deze datum vast in uw agenda noteren?
Wij rekenen op u!
 
Actie hand in hand voor Syrië.
Er zijn al veel spulletjes ingeleverd voor de actie Hand in Hand voor Syrië. Hartelijk dank hiervoor. We hebben nog een week. Doet u ook mee? Sylvie Khory heeft in alle groepen iets verteld over haar geboorteland. We zijn allemaal zeer onder de indruk van haar verhaal.
Op 10 december wordt er weer een container verscheept naar Syrië. Hopelijk helemaal vol met voedsel, warme kleren, knuffels en schoolspulletjes.

Schoolarts en assistente
Vanaf 24 november zullen schoolarts Margriet Verstegen en assistente Wil Geurtsen op school zijn. Zij starten op dat moment met de screening van leerlingen.
Nog niet alle formulieren zijn ingeleverd op school! Kijkt u dit nog even na?
Alle kinderen van 5-6 jaar en van 10-11 jaar worden gescreend.
Zij kijken of uw kind goed ziet, hoort, groeit en beweegt.
Voorafgaand aan de screening krijgen ouders een brief met informatie en de folder 'Jeugdgezondheidszorg, onderzoeken op de basisschool'. De doktersassistente houdt een praatje in de klas om de kinderen op het onderzoek voor te bereiden. Ouders zijn in principe niet bij de screening aanwezig.
Het onderzoek bestaat uit:
 • Twee vragenlijsten die ouders vooraf invullen.
 • Een gesprek met de leerkracht over de kinderen in de klas.
 • Een lichamelijk onderzoek (op school).
 
De doktersassistente screent alle 7-8 jarige kinderen op lengte en gewicht. Ook hiervan krijgen ouders bericht als hun kind aan de beurt is. Als een kind extra aandacht nodig heeft, ontvangen de ouders een uitnodiging voor het spreekuur van de jeugdarts of de jeugdverpleegkundige op school. Tijdens dit spreekuur is er voldoende tijd voor extra onderzoek en het bespreken van vragen en zorgen.
 
Sinterklaasfeest
Het is weer zover, de Sint is weer in het land. Aankomende zaterdag komt hij aan in Tricht en zal er een viering plaatsvinden in het dorpshuis.
Op woensdag 25 november mogen alle leerlingen hun schoen zetten op school. Natuurlijk mogen deze schoenen voorzien zijn van tekeningen, verlanglijstjes en wortels. Zorg er dus voor dat uw kind een schoen/laars, voorzien van naam, meeneemt naar school.
Op vrijdag 4 december verwachten wij Sinterklaas en zijn pieten bij ons op school. Hij zal bij ons aankomen rond 8.35 uur en we ontvangen hem dan gezamenlijk op het plein. Ouders mogen hierbij aanwezig zijn. Rond 8.50 gaan de kinderen naar binnen.

Let op! Wij hebben op deze dag een continurooster. De leerlingen zijn om 14.15 uur uit. De leerlingen lunchen dus op school en moeten brood en drinken meenemen. Ook het pauze hapje moeten zij die dag niet vergeten. Wij gaan er een gezellige dag en een leuk feest van maken.

Kerstviering

 

Kerstviering "Op 't Hof bij kaarslicht":

Op donderdagavond 17 december vindt de kerstviering op school plaats. Vanaf 17:30 uur zal er, net zoals voorgaande jaren, met de eigen groep een kerstdiner worden gegeten. Het diner wordt samengesteld door de leerkracht en de kinderen. Het is de bedoeling dat iedere ouder/kind een gerecht maakt.

Vanaf 18:30 zijn ouders/verzorgers uitgenodigd om het kerstfeest mee te komen vieren. Vanaf 18:30 uur vallen de leerlingen onder ouderlijk toezicht. Groepjes kinderen zullen een (kerst)optreden laten zien van maximaal 5 minuten. Zij zullen verspreid op het schoolplein staan en hun optreden meerdere keren achter elkaar spelen zodat het publiek rond kan lopen en meerdere optredens kan bekijken. Dit op een plein gehuld in licht en warmte van gezellige vuurkorven. Wij sluiten de avond af met een wenspodium en gezamenlijk kerstlied. Wij willen u vragen mee te sparen voor glazen potjes om de theelichtjes in te doen. De potjes kunt u vanaf 7 december inleveren in een krat op het podium en bij de kleuters.

 

Goed om te weten:
* Om 17.15 uur inloop/brengen warm eten (koud eten/drinken kan 's middags al)
 * Dinsdag 8 december hangen de intekenlijsten voor het kerstdiner bij de deur van de klas. Inschrijven graag na schooltijd.
* Vanaf maandag 14 december graag een bord, beker, soepkom en bestek voorzien van naam meegeven aan uw kind.
* Op 16 december gaan we kerstkaarten rondbrengen in het dorp. De leerlingen van groep 7 en 8 moeten die dag op de fiets komen.

Afbeeldingsresultaat voor danbo family

 
Nieuws uit de units!

Afbeeldingsresultaat voor danbo letter
 
Unit 1/2/3/4
Juf Neelke, Juf Bea, Juf Jacelien, Juf Kristin en Juf Eva

Schoolontbijt
Op 11 november was het nationale schoolontbijt. De kinderen hebben heerlijk gegeten terwijl ze naar de juffen luisterden die voorlazen. Zij lazen onder andere het boek over het 'mirakel van Meppel'. Het verhaal dat een grote rol speelt in het Sinterklaasjournaal.

Nieuwe leerlingen
We hebben drie kinderen die nieuw zijn in de unit: Rickie, Ibrahim en Xiem. Zij starten alle drie in groep 1. Wij wensen hen heel veel plezier en een fijne tijd op school.

Kerst
Het duurt nog even maar voor je het weet is het zover!
Op woensdag 16 december van 13.00 uur tot ongeveer 14.00 uur hebben we ongeveer 12 ouders nodig om de kerstkaarten rond te gaan brengen in het dorp.
Heeft u tijd en zin, geef uw naam door aan één van de onderbouwleerkrachten.
 
Thema kleuters
We zijn begonnen met een nieuw thema: Sinterklaas.
We gaan een spannende tijd in. De Sint is weer in het land en we gaan de klassen gezellig in Sinterklaassfeer brengen. Wat is het toch gezellig in onze huisboot met al die verschillende Pietjes en Sinterklaasjes. We leren van alles over het Sinterklaasfeest en ook de moeilijke woorden zoals, mijter, tabberd, staf, baret enz.
We zingen Sinterklaasliedjes met elkaar en kijken elke dag het Sinterklaasjournaal. We gaan ook nog  rekenen met echte pepernoten en we gaan zelfs pepernoten bakken en natuurlijk opeten.
We hopen natuurlijk wel dat Sinterklaas zaterdag in Tricht aankomt!

Letter van de week
De kleuters leren deze week nog de letter l. Volgende week is de letter o/oo aan de beurt. Hiervoor mogen de kinderen weer spullen meenemen voor op de lettertafel.
Wat vinden de kinderen de lettertas leuk. Ze mogen thuis spullen zoeken die met de letter op de lettertas beginnen.
We krijgen de tassen vol terug op school en die spullen mogen dan op de lettertafel liggen.

Lezen groep 3
In groep 3 hebben we kern 4 van veilig leren lezen bijna afgerond. Volgende week gaan we starten met kern 5.
 
De nieuwe letters in kern 5 zijn: eu, ie, l, ou en uu. Voor sommige kinderen zijn de ‘eu’, ‘ie’ en ‘ou’ best lastig. We besteden daarom veel aandacht aan die letters en herhalen ze iedere dag.
 
De kinderen die werken met zon-materialen leren de volgende woordtypen lezen:
 • eenlettergrepige woorden die eindigen op ‘uw’, zoals: duw, duwt;
 • tweelettergrepige woorden, zoals: strandbal, braadworst;
 • tweelettergrepige verkleinwoorden, zoals: schroefje, strikje;
 • eenlettergrepige woorden die eindigen op ‘ch’ of ‘cht’, zoals: lach, bocht;
 • eenlettergrepige woorden die eindigen op ‘aai’, ‘ooi’ of ‘oei’, zoals: haai, kooi, roei;
 • tweelettergrepige woorden die eindigen op ‘e’, zoals: korte, aarde;
 • tweelettergrepige woorden die eindigen op ‘en’, ‘er’ of ‘el’, zoals: honden, tijger, mantel;
 • tweelettergrepige woorden met in het midden twee dezelfde medeklinkers, zoals: takken, bakker.
 
Op de website van Veilig leren lezen vindt u tips die aansluiten bij de spannende Sinterklaastijd. www.veiliglerenlezen.nl, Voor ouders, Dit leert uw kind, kim-versie.
 
Rekenen groep 3
Groep 3 is bij rekenen bezig geweest met verdubbelen (4 + 4 = 8) en verdelen/eerlijk delen)  (8 = 4 + 4) dit vinden de kinderen nog erg lastig. Veel leerlingen struikelen vooral bij het eerlijk delen van getallen boven de tien (12, 14, 16 enz). We blijven dit iedere dag even herhalen.


 
Rekenen groep 4
Groep 4 is bij rekenen druk bezig met het onder de knie krijgen van de analoge en de digitale klok. Dit is best lastig en komt regelmatig terug. Oefent u hier thuis ook mee, vraag bijvoorbeeld af en toe aan uw kind hoe laat het is. Blijft u ook de tafels van 1, 2, 3, 4, 5, en 10 met uw kind oefenen? Het is de bedoeling dat uw kind binnen 1 tel de uitkomst van een keersom kan noemen. Dit helpt uw kind later bij het uitrekenen van moeilijkere sommen.
 
Huiswerk groep 4
Uw kind heeft enige tijd geleden het huiswerk van taal en spelling mee naar huis gekregen. Aankomende maandag is al de eerste toets, de taaltoets. Mocht u kind het huiswerk niet mee naar huis hebben genomen, loop dan na schooltijd even binnen.

Tot slot
Een hele fijne Sinterklaastijd!

 
Unit 5/6/7/8
Meester Bas, Meester Mels, Juf Kim en Juf Helga

Automatiseren rekenen groep 5 en 6
Verschillende ouders hebben aan ons gevraagd wat er precies wordt verstaan onder ‘automatiseren’. Automatiseren is het vrijwel routinematig uitvoeren van rekenhandelingen. Als leerlingen basisbewerkingen hebben geautomatiseerd, hoeven zij hun werkgeheugen minder te belasten bij het uitrekenen van complexere vaardigheden.
Het automatiseren van bewerkingen kun je vrij gemakkelijk leren door regelmatig ‘kale sommen’ te oefenen. Er zijn veel verschillende websites waarmee het automatiseren van rekenen geoefend kan worden, zoals:
http://www.tempotoets.nl/
http://oud.onlineklas.nl/index.asp
http://www.rekentoppers.nl/
 
Wij willen u graag een beeld geven van de rekendoelen m.b.t. het automatiseren op meetmoment Midden 5 (januari 2016) en Midden 6 (januari 2016). In dit overzicht staan de doelen en beoordelingen.

Automatiseren Midden 5:


Automatiseren Midden 6:
 

Wij hopen dat deze informatie voldoende inzicht geeft. Zoals u ziet zijn de doelstellingen hoog en moet je dus veel sommen kunnen uitrekenen binnen 1 minuut. Door te trainen zal uw kind dit onder de knie krijgen. Wij hopen op uw support en medewerking. Hoeveel sommen kunt u eigenlijk maken in 1 minuut? Let the games begin! wink
 
 Bieb op School
De leerlingen van groep 5 en 6 hebben vorige week een workshop gehad van de leesmediacoach van Bibliotheek Rivierenland. De naam van de workshop was ‘Hoe kies je een boek?’. Tijdens deze workshop hebben leerlingen handvatten gekregen om tot de juiste boekkeuze te komen. Het doel was om leerlingen bewust te maken van hun boekvoorkeur. Met veel plezier hebben de leerlingen de boekentest ingevuld! Extra inzet technisch lezen
Zoals u weet hechten wij veel belang aan het leren lezen. Vanaf volgende week zal Dineke van den Bos (moeder van Ylana en Alwyn) extra leesondersteuning bieden in groep 5 en 6. Zij zal twee keer per week met een groepje leerlingen oefenen op het vlot en vloeiend lezen van teksten. Dineke heeft Nederlands en Informatica gestudeerd. Daarnaast heeft ze op een middelbare school gewerkt als docent. Wij kunnen haar kennis en ervaring goed gebruiken en zijn blij met deze extra inzet.

Sinterklaas
De kinderen van de bovenbouw kunnen hun surprises voor 4 december brengen op donderdag 3 december vanaf 15:00 uur. Deze kunnen neergezet worden in het basislokaal van de leerling. Op woensdag 25 november mogen alle leerlingen hun schoen zetten op school. Natuurlijk mogen deze schoenen voorzien zijn van tekeningen, verlanglijstjes en wortels. Zorg er dus voor dat uw kind een schoen/laars, voorzien van naam, meeneemt naar school.

Let op! Wij hebben op deze dag een continurooster. De leerlingen zijn om 14.15 uur uit. De leerlingen lunchen dus op school en moeten brood en drinken meenemen. Ook het pauze hapje moeten zij die dag niet vergeten. Wij gaan er een gezellige dag en een leuk feest van maken.

Toetsdata
Toetsdata groep 5
Spelling en Taal:
Woordendictee thema 3: 23-11-2015 
Zinnendictee thema 3: 30-11-2015
Toets WO: 01-12-2015
Toets Topo: 24-11-2015
 
Toetsdata groep 6
Spelling en Taal:
Woordendictee thema 3: 24-11-2015 
Zinnendictee thema 3: 01-12-2015
Taaltoets thema 3: 20-11-2015
Toets WO: 01-12-2015
Toets Topo: 24-11-2015

Toetsdata groep 7
Spelling en Taal:
Woordendictee thema 3: 23-11-2015 
Zinnendictee thema 3: 30-11-2015
Toets WO: 01-12-2015
Toets Topo: 24-11-2015

Toetsdata groep 8
De kinderen van groep 8 schrijven de data van hun toetsen zelf in hun agenda. Dit doen ze om te oefenen met het gebruik van een agenda.
 

 
 
 
 

Voor eventuele bijlages gaat u naar: www.opthoftricht.nl