Voor eventuele bijlages gaat u naar: www.opthoftricht.nl

 


 
Datum
10 december
Kalender
 
11 december Kleuters vrij!
Weekend  
14 december  
15 december  
16 december  
17 december Kerstviering school & Juf Margreet jarig!
18 december Alle groepen vrij!
Weekend  
21 december Kerstvakantie
22 december Kerstvakantie
23 december Kerstvakantie
24 december Kerstvakantie
25 december Kerstvakantie
Weekend  
28 december Kerstvakantie
29 december Kerstvakantie
30 december Kerstvakantie
 
 
 
Jarigen!

De volgende kinderen zijn afgelopen periode jarig geweest of binnenkort jarig:

Mayke Heinsbroek uit groep 5 op 11 december.
Mark van der Krabben uit groep 2 op 14 december.
Lisa de Weerd uit groep 2 op 16 december.
Lieke Gremmee uit groep 2 op 18 december.
Annemarie van Bekkum uit groep 4 op 25 december.
Rosanna de Jong uit groep 2 op 26 december.
Dilano in den Eng uit groep 2 op 29 december.


Allen van harte gefeliciteerd met jullie verjaardag!

Rectificatie:
In de vorige nieuwsbrief ontbrak de naam van Reza Burggraaf uit groep 7, die op 14 november jarig was. Dit vinden we erg jammer. We hopen dat Reza een fijne verjaardag heeft gehad.‚Äč 

Allen van harte gefeliciteerd met jullie verjaardag!

 

 
MR

Er is geen nieuws vanuit de MR.
 
OR

Er is geen nieuws vanuit de OR.
 
Algemeen

Informatieavond rekenen 12 januari
Rekencafé 2016  'Op ouders kun je rekenen!'
Op deze avond zullen we samen met u de belangrijkste mijlpalen in het rekenonderwijs op de basisschool onder de loep nemen. Deze avond staat u zelf centraal, want als ouder heeft u een grote invloed op het rekenonderwijs. Ook geven we deze avond handreikingen om uw kind thuis te helpen. De avond begint met een korte presentatie gegeven door Iris Thijsen, rekenspecialist en werkzaam als leerkracht op de Meester Aafjesschool te Meteren. Daarna gaan we onder het genot van een hapje en een drankje nog even aan de slag met diverse leermiddelen! Volgende week ontvang u nog een persoonlijke uitnodiging voor ons Rekencafé!
Tot dan!


Kerstviering 'Op 't Hof bij kaarslicht' 
 Op donderdagavond 17 december vindt de kerstviering op school plaats. Vanaf 17:30 uur zal er, net zoals voorgaande jaren, met de eigen groep een kerstdiner worden gegeten. Het diner wordt samengesteld door de leerkracht en de kinderen. Het is de bedoeling dat iedere ouder/kind een gerecht maakt.

Vanaf 18.30 uur zijn ouders/verzorgers uitgenodigd om het kerstfeest mee te komen vieren. Groepjes kinderen zullen een (kerst)optreden laten zien van maximaal 5 minuten. Zij zullen verspreid op het schoolplein staan en hun optreden meerdere keren achter elkaar spelen zodat het publiek rond kan lopen en meerdere optredens kan bekijken. Dit op een plein gehuld in kaarslicht en met de warmte van gezellige vuurkorven. Wij sluiten de avond af met een wenspodium en gezamenlijk kerstlied.

Wij willen u vragen mee te sparen voor glazen potjes om theelichtjes in te doen. De potjes kunt u vanaf 7 december inleveren in een krat op het podium en bij de kleuters.

 
Goed om te weten:
- De intekenlijsten voor het kerstdiner hangen inmiddels bij de deur van iedere klas. Inschrijven kan, graag na schooltijd.
- Vanaf maandag 14 december graag een bord, beker, soepkom en bestek voorzien van naam meegeven aan uw kind.
- Op 16 december van 11.30 uur tot 12.30 uur gaan we kerstkaarten rondbrengen in het dorp . De leerlingen van groep 7 en 8 moeten die dag op de fiets komen.
- Op 17 december vanaf 17.15 uur: inloop/brengen warm eten (koud eten/drinken kan 's middags al gebracht worden)
- Op 17 december vallen de kinderen vanaf 18.30 uur onder ouderlijk toezicht.


 
Nieuws uit de units! 
Unit 1/2/3/4
Juf Neelke, Juf Bea, Juf Jacelien, Juf Kristin en Juf Eva

Kerstsfeer
De unit is weer helemaal in de kerstsfeer gebracht. De klassen zijn voorzien van kerstbomen en lichtjes. De gangen en de grote hal zijn ook weer omgetoverd van sinterklaassfeer naar kerstsfeer. Hiervoor dank aan de ouders die dit weer mooi versierd hebben.

Nieuwe leerlingen
We krijgen weer een aantal nieuwe leerlingen bij ons in de unit. Jayden, Gertje en Saif komen wennen in groep 1. We wensen hun heel veel plezier en een fijne tijd op school.

Hoofdluis
Wij willen u er op attent maken dat er hoofdluis heerst in onze unit. Wilt u uw kinderen hierop controleren?

Thema kleuters
De kinderen leren deze 2 twee weken van alles over het kerstfeest. We gaan een prentenboek met het kerstverhaal voorlezen. Na de kerstvakantie werken wij aan het thema 'post'.

Letteraanbod kleuters
Deze week en volgende week wordt de letter 'r' aangeboden. Er mogen weer  spullen mee genomen worden voor de lettertafel.
De volgende letters hebben we gehad: k, s, b, t, i, o, oo, l en de r.
U kunt de letters thuis spelenderwijs herhalen door bijvoorbeeld te vragen: ‘Welk  woord begint met de…?’ of 'ik zie, ik zie wat jij niet ziet' en het begint met de letter......

Heeft uw kind weinig interesse in letters, maar speelt het wel graag op de iPad, dan is de app 'Letterschool' een leuke app om letters mee te oefenen. Kies hierbij wel voor het oefenen met de kleine blokletters.

De kinderen van groep 2 zijn bezig met het bepalen van de klankposities 'wat hoor je vooraan, achteraan en wat hoor je in het midden van een woord.' Dit blijven we constant oefenen.

Rekenaanbod kleuters
Tijdens de rekenlessen besteden we op dit moment aandacht aan vergelijken. We leren de begrippen meer/minder, meeste/minste, veel/weinig en evenveel. Tevens is er aandacht voor de cijfers. Groep 1 hebben de cijfers 1 t/m 12 aangeboden gekregen en groep 2 hebben de cijfers 1 t/m 20 aangeboden gekregen.

Sparen
Wij sparen weer doosjes en wc-rolletjes.
Wilt u voor ons meesparen? Bij voorbaat dank!
 
Lezen groep 3
Deze week sluiten wij kern 5 af. Volgende week beginnen we met kern 6. De letters g, au, ui, f en ei worden in kern 6 geleerd. Dit zijn de laatste letters die dit schooljaar aan bod komen. De letters ‘ui’ en ‘ei’ worden nog wel eens verkeerd geschreven. We leren de kinderen daarvoor geheugensteuntjes aan: bij de ‘ui’ komt eerst de ui (de kinderen maken met hun linkerhand de vorm van een ui die lijkt op de vorm van de letter ‘u’) en daarnaast ligt het mesje (de kinderen strekken hun rechterhand en draaien de handpalm naar links; zo ontstaat de ‘i’). Bij de ‘ei’ krijg je eerst het ei (de ‘e’) en dan het lepeltje (de ‘i’).
De kinderen die werken met zon-materialen leren de volgende woordtypen lezen:
  • tweelettergrepige woorden die eindigen op ‘en’, ‘er’ en ‘el’, zoals: bloemen, vlinder, sleutel;
  • tweelettergrepige woorden met in het midden ‘ng’, ‘nk’ of ‘ch’, zoals: jongen, planken, lachen;
  • tweelettergrepige woorden die beginnen met ‘be’, ‘ge’ of ‘ver, zoals: betaal, gezien, verkeer;
  • eenlettergrepige woorden met ‘eeuw’ of ‘ieuw’, zoals: leeuw, nieuw;
  • tweelettergrepige woorden met ‘eeuw’ of ‘ieuw’, zoals: sneeuwman, kieuwen.
Rekenen groep 3
In groep 3 zijn we druk bezig met het halveren en verdubbelen van getallen. (Verdubbelen 6 + 6 = 12 en halveren 12 = 6 + 6).  Dit helpt kinderen later bij het snel uitrekenen van sommen. We zijn inmiddels al over het tiental heen. De kinderen moeten al bussommen maken met getallen als 15 + 10 = 25.

Spelling groep 4 
Groep 4 is met spelling bezig met de 'hond' woorden. Dit is een regelwoord. Je moet een regel toepassen om te weten hoe je het woord schrijft. Dit is het eerste regelwoord in groep 4, tot nu toe hebben ze alleen nog maar lusiter- en weetwoorden gehad. Regelwoorden zijn vaak een stuk lastiger. Oefen hier thuis daarom goed mee. Het huiswerk voor taal en spelling wordt binnenkort weer meegegeven.
 
Rekenen groep 4
Groep 4 is bezig met geldsommen. Ze moeten bedragen bij elkaar kunnen optellen en weten hoeveel geld ze terugkrijgen, als ze met een euro betalen. Bijvoorbeeld als iets 58 cent kost. Je betaald met 1 euro, hoeveel geld krijg je dan terug?
 
Wij wensen iedereen een fijne vakantie en gezellige feestdagen!

 
Unit 5/6/7/8
Meester Bas, Meester Mels, Juf Kim en Juf Helga

Nieuwe leerlingen bovenbouw
Wij willen graag de volgende leerlingen van harte welkom heten in de bovenbouw:
- Mark uit groep 6
- Mohamad uit groep 7
- Rawan uit groep 8
We wensen jullie een prettige, gezellige en leerzame tijd toe in unit 5/6/7/8.

Kinderpostzegelactie
De kinderen van groep 8 hebben zich goed voor de kinderpostzegelactie ingezet. Alle kaarten en postzegels zijn dan ook door de kinderen van groep 8 weer netjes afgeleverd. Wij willen de kinderen dan ook bedanken voor hun inzet. 

Sinterklaasfeest
Vorige week donderdag was de komst van Sinterklaas op school. Met de kinderen van groep 5 tot en met 8 hebben we er een gezellige dag van gemaakt. De hele ochtend zijn de kinderen verrast met surprises en 's middags hebben tijden WiA het thema Sinterklaas afgerond. De kinderen hebben een hoop creatieve werkjes gemaakt, die ze aan het eind van de dag mee mochten nemen. We hebben het erg naar onze zin gehad deze dag!

Kerstkaarten rondbrengen
Afgelopen woensdag hebben we met de groepen 1 tot en met 8 kerstkaarten gemaakt. Ook dit jaar zullen we deze kaarten gaan rondbrengen. Dit is op woensdag 16 december. Willen de kinderen van groep 7 en 8 deze dag hun fiets meenemen? 

Liedje Kerst
Op dit moment zijn alle leerlingen het lied 'Wereldplan' van Kinderen voor Kinderen aan het oefenen. Via deze link kan het lied thuis ook extra geoefend worden.  https://www.youtube.com/watch?v=jz_Dc-NPnoA
 
Tafel van 4 en 6
Uiterlijk 11 december moeten alle leerlingen van groep 5 en 6 de tafel van 4 hebben opgezegd bij één van de leerkrachten. Tijdens de kerstvakantie hopen wij dat alle leerlingen de tafels blijven oefenen. Na de vakantie moet namelijk de tafel van 6 opgenoemd worden. De deadline is  vrijdag 8 januari. Uiteraard zijn leerlingen vrij om ook andere tafels op te zeggen. Dit is enkel een richtlijn om ervoor te zorgen dat iedereen de tafels blijft oefenen. Succes!
 
Werkwoorden groep 8
De leerlingen van groep 8 richten zich veel op het oefenen van werkwoordspelling. Dit is ingewikkelde materie, waarbij inzicht en inoefening/herhaling van belang zijn. Met de LVS Citotoets M8 is werkwoordspelling een belangrijk onderdeel. Daarnaast wordt dit onderdeel ook getoetst met de Centrale Eindtoets PO. Met behulp van de volgende websites kunnen de leerlingen werkwoordspelling thuis oefenen:
 
http://leestrainer.nl/cito/werkwoordencito/
http://leestrainer.nl/Leerlijn%20werkwoorden/groep678.htm
http://oefensite.rendierhof.nl/online/werkwoord/index.html
http://oefensite.rendierhof.nl/online/werkwoordleergang/index.html


Bureau Halt 
Aanstaande dinsdag krijgen de leerlingen van groep 7 en 8 een voorlichtingsles van bureau 'Halt'. De les zal gaan over 'overlast rond de jaarwisseling'. Na deze les krijgen alle leerlingen een informatieve folder mee, met wat er in de les besproken is. 
 
Bieb op school groep 7 en 8
Vorige week kregen de leerlingen van groep 7 en 8 een workshop van een leesmediacoach. De kinderen hebben geleerd hoe ze een boek kunnen vinden/zoeken dat bij de interesse en beleving van het kind past. Ook werd er verteld over een aantal boeken die erg leuk zijn om te lezen, maar nog erg weinig gelezen worden. Na de workshop stonden de kinderen te springen om deze boeken als eerst te mogen lezen. De workshop was zeer geslaagd!
 
Onderwerpen Maandtaak
Met maandtaak hebben we de maand november afgesloten met een toets. We zijn begonnen met de maand december. De onderwerpen voor groep 5 en 6 zijn: Gelderland en rivieren, de Vikingen en bijen. De onderwerpen van groep 7 en 8 zijn: Verenigde Staten, De oude Grieken en de groei en bloei van maïs.

Resultaten Maandtaak en topo
De resultaten van de toetsen van maandtaak en topografie, staan tot op heden nog niet in ParnasSys. De toetsresultaten worden tijdens de les met de kinderen besproken. De beoordelingen die uiteindelijk op het rapport komen te staan zijn woordbeoordelingen. Dit geldt zowel voor de maandtoets als voor de topografietoets. Om de resultaten van kinderen inzichtelijker te maken, worden deze na de vakantie ook per toets in ParnasSys gezet.
 
Toetsdata
Toetsdata groep 5
Spelling en Taal:
Woordendictee thema 4: 11 januari
Zinnendictee thema 4: 18 januari
Taaltoets thema 4: 7 januari
 
Toetsdata groep 6
Spelling en Taal:
Woordendictee thema 4:  12 januari
Zinnendictee thema 4: 19 januari
Taaltoets thema 4: 8 januari

Toetsdata groep 7
Spelling en Taal:
Woordendictee thema 4: 11 januari
Zinnendictee thema 4: 18 januari
Taaltoets thema 4: 7 januari

Toetsdata groep 8
De kinderen van groep 8 schrijven de data van hun toetsen zelf in hun agenda. Dit doen ze om te oefenen met het gebruik van een agenda.


Wij wensen iedereen een fijne vakantie, kerst en een gelukkig 2016 toe!

 

Voor eventuele bijlages gaat u naar: www.opthoftricht.nl