Voor eventuele bijlages gaat u naar: www.opthoftricht.nl

 


 
Datum
7 januari 2016
Kalender
 
8 januari Groep 1-2 vrij
Weekend  
11 januari juf Bea jarig
12 januari Informatieavond Rekenen
13 januari  
14 januari  
15 januari  
Weekend  
18 januari  
19 januari  
20 januari  
21 januari  
22 januari Groep 1-2 vrij
Weekend  
25 januari Start toetsweek
26 januari  
27 januari  
 
 
 
Jarigen!
 
De volgende kinderen zijn afgelopen periode jarig geweest of binnenkort jarig:

Wessel Homoet uit groep 5 op 31 december.
Ilana van Sante uit groep 6 op 1 januari.
Timo Vrijhoeven uit groep 5 op 3 januari.
Rawan Houmad uit groep 8 op 4 januari.
Mohamad Houmad uit groep 7 op 5 januari.
Joanne Raats uit groep 4 op 6 januari.
Jelte Scheffel uit groep 6 op 6 januari.
Sam Kilian uit groep 6 op 7 januari.
Ikram El Mashoudi uit groep 5 op 9 januari.
Bryan Wevers uit groep 6 op 12 januari.
Jimmy Harskamp uit groep 2 op 15 januari.
Tessa de Weerd uit groep 7 op 18 janauri.
Sylvano Wirth uit groep 5 op 21 januari.
Elin van Eck uit groep 4 op 25 januari.
Mohamed Amin El Mashoudi uit groep 2 op 26 januari.
Thomas de Weerd uit groep 5 op 27 januari.


Allen van harte gefeliciteerd met jullie verjaardag!

Afbeeldingsresultaat voor danbo jarig
MR

UITNODIGING!!!!!!
De MR nodigt u uit voor:
De volgende vergadering van de MR.
Deze wordt gehouden op donderdag 21 januari.
We starten om 19:30 uur.
U heeft de gelegenheid om te komen kijken hoe het bij MR in zijn werk gaat.
Hopelijk tot  21 januari.
 
OR

Er is geen nieuws vanuit de OR. 
 
Algemeen

Wij wensen u
In het licht van het nieuwe jaar
stralen heel veel nieuwe wensen
van warmte, voorspoed, vriendschap en geluk!
Een heel fijn nieuwjaar!

Team Op 't Hof!

Kerstavond
Onder grote belangstelling zijn tijdens de levende kerststal , de Trichtse inzamelingsacties voor vluchtelingen in Syrie en noodopvanglocatie Heumensoord afgesloten. Op deze mooie Kerstavond hebben een aantal leerlingen een met handjes beschilderd doek overhandigd aan Sylvie Khory. We hopen dat het een mooi plekje krijgt. Met dank aan: Silvano, Dilano, Mayke en Vivièn.

KIES training

Kinderen kiezen niet voor de scheiding van hun ouders. Het overkomt ze. Hoe ze omgaan met de veranderde situatie kan zeer verschillend zijn.
Bij de spel- en praatgroep KIES kunnen kinderen de scheiding leren begrijpen, een plaats geven en een manier vinden om te kunnen omgaan met alles wat ze moeilijk vinden van de scheiding.
 
Onderzoek, door de universiteit Utrecht, heeft aangetoond dat KIES helpt bij het beter verwerken van de scheiding, en het contact met de ouders verbetert. In kleine groepen en onder begeleiding van speciaal hiervoor opgeleide begeleiders van KIES-groepen komen de kinderen 8 keer 1 uur bijeen. Ouders willen zeker niet dat hun kind last heeft van de scheiding. Maar hoe kun je een kind hierin begeleiden?

Meer informatie over de start van nieuwe KIES-groepen, kunt u vinden in de bijlage op de site van onze school. Mocht u uw kind willen aanmelden, heeft uw kind een toestemmingsverklaring nodig. U kunt dit formulier ook terugvinden op de site, onder het kopje 'nieuwsbrief' en vervolgens 'bijlagen nieuwsbrief'.


Afbeeldingsresultaat voor danbo family
 
Nieuws uit de units!

Afbeeldingsresultaat voor danbo letter
 
Unit 1/2/3/4
Juf Neelke, Juf Bea, Juf Jacelien, Juf Kristin en Juf Eva
 
Allereerst de allerbeste wensen voor het nieuwe jaar!

Toetsweek
25 januari begint de toets week ( tot 29 januari) waarin de Cito toetsen worden afgenomen. Bij de kleuters nemen we de Cito toetsen taal en rekenen af. Bij de kinderen van groep 3 en 4 de toetsen spelling, rekenen, DMT, AVI en groep 4 maakt ook nog de Cito begrijpend lezen. Er zal een aangepast rooster gevolgd worden. Wij wensen alle leerlingen veel succes!
Wilt u er in deze week rekening mee houden om afspraken voor bijvoorbeeld een doktersbezoek na schooltijd te plannen? Alvast bedankt!

Kijk Rapport Avond
11 februari staat de KRA weer gepland. Uw kind(eren) kan (kunnen) tussen 18.30-19.30 uur met  u samen het rapport op komen halen. Wilt u er opletten dat uw kind(eren) niet gaan spelen in en om de school.

Thema groep 1/2
Ons nieuwe thema is 'post'. Het centrale prentenboek is 'De geheime brief' van Eric Carle. We leren van alles over post. De huishoek is omgetoverd tot een echte 'postwinkel'. Hierbij komen de even en oneven getallen aan bod. In welke brievenbus moet bijvoorbeeld de 7? En met welke letter begint deze kaart, in welk postvak moet dit? We kunnen in de postwinkel zelf pakketjes en brieven wegen.

Deze week leren wij de letter 'm'. Zoekt u thuis mee met uw kind naar spullen voor op de lettertafel! 

Nationale voorleesdagen kleuters
Van 27 januari tot 6 februari zijn de Nationale Voorleesdagen. Gedurende deze dagen besteden wij extra aandacht aan voorlezen. Wij zouden het leuk vinden als ouders of grootouders een keertje komen voorlezen. Heeft u hier tijd en zin in, dan kunt u zich opgeven bij één van de juffen.

Op maandag 1 februari sluiten de kleuters de Nationale Voorleesdagen samen met de kinderen en leidsters en peuters van de peuterspeelzaal af. Wij hebben een gezellige ochtend gepland rondom het centrale boek van de Nationale Voorleesdagen; We hebben er een geintje bij. Dit vindt plaats onder schooltijd in de gymzaal. Wilt u wel gymschoenen meegeven voorzien van naam. De leerlingen hoeven op deze dag geen fruithapje en drinken mee te nemen.
 
Feestvoorstelling groep 3 en 4
 Dit jaar hebben wij de feestvoorstellingen in een nieuw jasje gestoken. De leerlingen van groep 3 en 4 zullen op donderdag 26 mei hun kunsten aan u tonen. Tegen die tijd krijgt u nog nadere informatie hierover, maar zet u deze datum alvast in uw agenda.

Thuissoftware veilig leren lezen groep 3
Er zijn nog steeds ouders die nog geen inlogcode hebben ontvangen voor de thuissoftware van veilig leren lezen. Veilig leren lezen zegt hierover het volgende:
 
Het kan zijn dat een ouder die gebruik maakt van een Outlook- of Hotmailadres geen e-mail ontvangt, wanneer deze wordt ingevoerd in de Zwijsen Leerkrachtmodule t.b.v. de Leerlingsoftware - Thuis. Dit ligt aan de server van de ontvanger; de e-mail wordt tegengehouden door het spamfilter of de firewall. Het kan helpen om in het inlogscherm van de thuisinlog op de hyperlink 'wachtwoord vergeten' te klikken. Een andere optie is het gebruiken van een e-mailadres van een andere provider.
 
Wellicht kunt u het bovenstaande proberen. Mocht het nog steeds niet lukken dan horen wij het graag.  
 
Unit 5/6/7/8
Meester Bas, Meester Mels, Juf Kim en Juf Helga

Toetsweek Cito Leerlingvolgsysteem
In week 4 (25 januari tot en met 29 januari) worden alle Cito-toetsen M5, M6, M7 en M8 afgenomen. Er zal een aangepast rooster gevolgd worden. We wensen alle leerlingen alvast veel succes. Wilt u er in deze week rekening mee houden om afspraken (bijvoorbeeld tandarts, orthodontist, dokter) na schooltijd te plannen? Alvast bedankt!
 
Bent u benieuwd wat voor een soort toetsvragen uw kind tijdens dit meetmoment zal maken? Dan kunt u een kijkje nemen op de website http://leestrainer.nl/ . Op het beginscherm van de website maakt u de keuze voor een groep en vervolgens kunt u per vakgebied (rekenen, begrijpend lezen, spelling en technisch lezen) voorbeelden van vraagstellingen zien. Wij gebruiken deze website ook tijdens lessen om met leerlingen de vraagstelling van toetsvragen te oefenen.
 
Tafels groep 5 en 6
Uiterlijk 8 januari moeten de leerlingen van groep 5 en 6 de tafel van 6 hebben opgenoemd bij één van de leerkrachten. We zouden het zeer op prijs stellen als u thuis deze tafel met uw kind oefent. Daarna zullen we ons gaan richten op de tafel van 7. De deadline voor deze tafel is 22 januari. Samen oefenen is leuk, gezellig en leerzaam.
 
Rekenen Wizwijs
Deze week zijn we gestart met blok 5 van Wizwijs. Wist u dat er achterin het werkboek informatie staat voor ouders? Op die bladzijde kunt u lezen wat uw kind in het blok heeft geleerd. Daarnaast is deze informatie nuttig voor leerlingen om nog eens terug te lezen/kijken als ze een bepaald onderdeel lastig vinden. 12 Januari aanstaande vindt er een Rekencafé op school plaats. Wij hopen van harte veel ouders uit de bovenbouwunit op die avond te zien, zodat we met elkaar kunnen spreken over het vakgebied rekenen. 
 
Afscheid
Voor de vakantie hebben we afscheid genomen van Juultje uit groep 6. Juultje is met haar familie verhuisd naar Asperen. We wensen haar veel plezier, gezelligheid en een leerzame tijd toe op haar nieuwe school. J

Juf Joyce
Meester Mels heeft tot aan de zomervakantie op donderdag ouderschapsverlof. Juf Joyce zal  zijn werkzaamheden op donderdag overnemen. Wij heten Juf Joyce hartelijk welkom en wensen haar heel veel plezier in onze unit!

Huiswerk groep 7 en 8  
De kinderen van groep 7 en 8 krijgen elke week een aantal huiswerkopdrachten. Deze opdrachten moeten de kinderen maken en elke week worden deze besproken. Het maken en inleveren van huiswerk is een oefening voor de middelbare school. De kinderen leren onder andere plannen en verantwoordelijkheid te dragen voor het eigen leerproces. Wij registreren of de leerlingen het huiswerk maken en geven hier op het rapport een beoordeling aan.

Toetsdata

Toetsdata groep 5

Spelling en Taal:
Woordendictee thema 4: 11 januari
Zinnendictee thema 4: 18 januari
Taaltoets thema 4: 7 januari
Toets WO: 12 januari
Toets Topo: 18 januari

Toetsdata groep 6
Spelling en Taal:
Woordendictee thema 4:  12 januari
Zinnendictee thema 4: 19 januari
Taaltoets thema 4: 8 januari
Toets WO: 12 januari
Toets Topo: 18 januari

Toetsdata groep 7
Spelling en Taal:
Woordendictee thema 4: 11 januari
Zinnendictee thema 4: 18 januari
Taaltoets thema 4: 7 januari
Toets WO: 12 januari
Toets Topo: 18 januari

Toetsdata groep 8
De kinderen van groep 8 schrijven de data van hun toetsen zelf in hun agenda.
Dit doen ze om te oefenen met het gebruik van een agenda.


 

Voor eventuele bijlages gaat u naar: www.opthoftricht.nl