Voor eventuele bijlages gaat u naar: www.opthoftricht.nl

 


 
Datum
28 januari 2016
Kalender
 
29 januari  
Weekend  
1 februari Voorleesdagen kleuters in de gymzaal
2 februari  
3 februari  
4 februari  
5 februari Groep 1-2 vrij
Weekend  
8 februari Alle groepen vrij!
9 februari  
10 februari  
11 februari Kijkrapportavond
12 februari  
Weekend  
15 februari  
16 februari Gespreksavond
17 februari  
 
 
 
Jarigen!
 
De volgende kinderen zijn afgelopen periode jarig geweest of binnenkort jarig:

Hidde Stittelaar uit groep 7 op 31 januari.
Merle Verrips uit groep 2 op 1 februari.
Mounssif Taghi uit groep 8 op 9 februari.
Milan Vrijhoeven uit groep 1 op 12 februari.
Kyona Hak uit groep 7 op 15 februari.
Mik Verboom uit groep 2 op 17 februari.


Allen van harte gefeliciteerd met jullie verjaardag!

Afbeeldingsresultaat voor danbo jarig
MR
 
OR


Schoolfotograaf
Op vrijdag 12 februari aanstaande worden alle kinderen op de foto gezet door de schoolfotograaf.
 
Klassenfoto
Per klas wordt een foto gemaakt. Dit gebeurt onder schooltijd.

Mini-reportage
Van ieder kind wordt een mini-reportage gemaakt. Dit gebeurt onder schooltijd. De foto’s worden genomen tegen een witte achtergrond.

Broers en zussen
Dit jaar is er niet alleen voor schoolgaande broers en zussen gelegenheid om samen op de foto te gaan, maar ook voor de broers en zussen die nog niet of niet meer naar Op ’t Hof gaan. Gaan alle broers/zussen naar Op ’t Hof, dan worden zij onder schooltijd samen op de foto gezet. Het fotograferen van de gezinnen waarvan broers/zussen nog niet of niet meer op Op ’t Hof zitten, vindt plaats tussen 8.15 en 8.30 uur. Wil je van deze mogelijkheid gebruik maken, zorg dan dat je je uiterlijk om 8.10 uur meldt bij de kleuteringang met alle kinderen die op de foto moeten. De gezinnen komen aan de beurt op volgorde van de leeftijd van het jongste kind in het gezin. Zo gaat een gezin met als jongste kind een baby voor een gezin met als jongste kind een peuter.

Foto’s bestellen
De foto’s worden door de fotograaf op een website gezet en zijn in te zien door middel van een persoonlijke code. Foto’s kunnen online worden besteld en betaald en worden thuisbezorgd.
 
NL Doet
Samen aan de slag bij Op 't Hof
Op zaterdag 12 maart doen wij met onze school weer mee met NL Doet.
Ook dit jaar heeft het Oranje Fonds besloten ons de financiële bijdrage van € 400,00 toe te kennen voor het realiseren van de klussen.
Wij zijn hard op zoek naar enthousiaste papa's en mama's die deze dag willen helpen klussen in de school en op het schoolplein.
De omschrijving van de klus is te vinden via de volgende link:  Op t Hof NL DOET 2016. Hier kun je je tevens aanmelden als vrijwilliger.
Aanmelden kan ook bij Charlotte (de moeder van Sem, Liz en Mik), dan meldt zij je aan via de website.

 

Algemeen
 
Verkoop leesboeken
Aankomende woensdag (4 februari) verkopen wij van 12.30 tot 13.00 de boeken van onze oude leesmethode. De boeken zien er nog mooi uit en zijn leuk om te lezen. De boeken sluiten prima aan bij de leesniveaus van de kinderen. De boeken kosten 20 cent per stuk. Met behulp van deze boeken kan uw kind u voorlezen tijdens de nationale voorleesdagen die gisteren van start zijn gegaan.

Afbeeldingsresultaat voor danbo family

 
Nieuws uit de units!


Afbeeldingsresultaat voor danbo letter
 
Unit 1/2/3/4
Juf Neelke, Juf Bea, Juf Jacelien, Juf Kristin en Juf Eva

Kijk Rapport Avond
11 februari staat de KRA weer gepland. Uw kind(eren) kan (kunnen) tussen 18.30-19.30 uur met  u samen het rapport op komen halen. Wilt u er opletten dat uw kind(eren) niet gaan spelen in en om de school

Letters kleuters
De kleuters leren op dit moment de 'a' en de 'aa'. Zoekt u samen met uw kind thuis weer spullen die bij deze letters horen?

Nationale voorleesdagen
Gisteren zijn de nationale voorleesdagen van start gegaan. Ouders die het leuk vinden om bij de kleuters te komen voorlezen zijn van harte welkom.
Zoals in de vorige nieuwsbrief al is aangegeven, gaan wij op 1 februari samen met de kinderen van de peuterspeelzaal een leuke ochtend beleven in de gymzaal. Deze ochtend staat het prentenboek 'er komt een geitje bij' centraal. De kinderen krijgen dan een hapje en een drankje. Willen jullie eraan denken dat de kinderen hun gymschoenen meenemen?

Boeken ruilen kleuters
Op 4 februari a.s. is er weer boeken ruilen i.p.v 4 maart!!

Lezen groep 3
Twee weken geleden vierden we het letterfeest, omdat de kinderen nu alle letters kennen!

Thema kern 7: Spannend!
Het verhaal bij deze kern heet ‘Op safari’. In dit verhaal vertelt papa een spannend verhaal aan de tweeling Diederik en Pieter. Het verhaal gaat over een uitje naar een safaripark dat bijna verkeerd was afgelopen! In het leesboekje dat de leerlingen van de maan-aanpak vervolgens lezen, is er een dief in de dierenwinkel van de oom van Diederik en Pieter. In het leesboekje dat de leerlingen van de zon-aanpak lezen, zorgt een slang voor spannende momenten.
Woorden en uitdrukkingen waaraan we aandacht besteden, zijn onder andere: de angst, het avontuur, dapper, ik schrik me een hoedje, kippenvel krijgen en verstijfd van schrik.
 
Woordtypen in kern 7: lezen en spellen
We oefenen nog regelmatig met woorden van één lettergreep die bestaan uit een medeklinker, een klinker en weer een medeklinker, zoals ‘pauw’, en woorden met alleen een medeklinker aan het begin of aan het eind, zoals ‘kou’ en ‘eik’. De nieuwe woordtypen in kern 7 zijn:

 
 • eenvoudige samengestelde woorden, zoals zakdoek;
 • woorden van één lettergreep die eindigen op twee medeklinkers, zoals laars;
 • woorden van één lettergreep die beginnen met twee medeklinkers, zoals kroon;
 • woorden van één lettergreep die beginnen met sch-, zoals schoen;
 • woorden van één lettergreep die eindigen op -ng, zoals ring;
 • woorden van één lettergreep die beginnen met een hoofdletter, zoals Pien.
 
De kinderen die werken met zon-materialen leren de volgende woordtypen lezen:
 • woorden van één lettergreep die eindigen op vier medeklinkers, zoals kortst en herfst;
 • woorden van twee lettergrepen met een open lettergreep, zoals bomen;
 • woorden van twee lettergrepen met een begincluster én een open lettergreep, zoals knopen;
 • woorden van twee lettergrepen met aai, ooi, oei op een andere positie dan aan het eind, zoals haaien en roeiboot;
 • woorden van één lettergreep die beginnen met een hoofdletter, zoals Pien.
   
Tafels groep 4
De leerlingen die de tafel van 2 en 5 nog niet hebben laten horen aan één van de juffen, moeten hiervoor zo snel mogelijk een afspraak maken.

Vrije dag 8 februari
Op maandag 8 februari zijn alle kinderen van groep 1 t/m 8 vrij. Dit staat ook al aangegeven in de jaarkalender, maar wij geven dit nog extra aan ter herinnering. Noteren in de agenda dus!

 
Unit 5/6/7/8
Meester Bas, Meester Mels, Juf Kim en Juf Helga
  
WiA Beeldend
De afgelopen weken hebben we gewerkt aan het thema ´kunstenaars´. De leerlingen zijn geïnspireerd door het werk van Van Gogh en door de kunststroming pointillisme. De kinderen hebben het stilleven van een vaas zonnebloemen gemaakt. De kunstwerken zijn te bewonderen in lokaal 7. Daarnaast hebben de kinderen les gehad over pointillisme. Ze hebben eerst een kwartier geluisterd naar wat pointillisme precies is en naar voorbeelden gekeken. Vervolgens zijn ze zelf aan de slag gegaan met hun eigen creatie van pointillisme. 

Vrije dag 8 februari
Op maandag 8 februari zijn alle kinderen van groep 1 t/m 8 vrij. Dit staat ook al aangegeven in de jaarkalender, maar wij geven dit nog extra aan ter herinnering. Noteren in de agenda dus!

Tafel groep 5 en 6
De leerlingen van groep 5 en 6 zijn veel bezig met automatiseren. We merken dat veel leerlingen thuis regelmatig plus-, min-, keer- en deelsommen oefenen. Top! En wat fijn om te horen dat veel ouders hun kind helpen! Uiterlijk 22 januari moesten de leerlingen van groep 5 en 6 de tafel van 7 opnoemen. Helaas hebben sommige leerlingen nog niet deze tafel opgezegd. Wilt u ons helpen om uw kind hieraan te herinneren? Alvast bedankt! Wij gaan ons nu richten op de tafel van 8. De deadline voor het opnoemen van de tafel van 8 is vrijdag 19 februari.

Gym
Op maandag 1 februari starten de Nationale Voorleesdagen. De opening wordt gehouden in het dorpshuis. Om deze reden zullen de leerlingen van de bovenbouw niet kunnen gymmen in het dorpshuis. Indien het weer het toelaat, zullen we een buitenactiviteit/ spelles gaan doen met meester Bas. Leerlingen hoeven deze dag dus geen gymkleding mee te nemen.

Toetsweek
Afgelopen week heeft de toetsweek plaatsgevonden. We zijn trots op de grote inzet van alle leerlingen! We proberen alle toetsen zo spoedig mogelijk na te kijken en in Parnassys in te voeren, zodat u het kunt inzien in het Ouderportaal.
 
Pauzehapje
Wij merken dat sommige kinderen vrij veel eten meekrijgen naar school als hapje tijdens de pauze. Kinderen krijgen niet altijd alles op in de daarvoor bestemde pauzetijden. Wilt u zo vriendelijke zijn om uw kind niet teveel eten mee te geven voor tijdens de ochtendpauzes. Alvast dank hiervoor!

Toetsdata

Toetsdata groep 5

Spelling en Taal: 
Woordendictee thema 5: 7 maart
Zinnendictee thema 5: 14 maart
Taaltoets thema 5: 10 maart
Toets Topo: 9 februari

Toetsdata groep 6
Spelling en Taal: 
Woordendictee thema 5:  19 februari
Zinnendictee thema 5: 11 maart
Taaltoets thema 5: 8 maart
Toets Topo: 9 februari

Toetsdata groep 7
Spelling en Taal: 
Woordendictee thema 5: 7 maart
Zinnendictee thema 5: 14 maart 
Taaltoets thema 5: 10 maart
Toets Topo: 9 februari

Toetsdata groep 8
De kinderen van groep 8 schrijven de data van hun toetsen zelf in hun agenda.
Dit doen ze om te oefenen met het gebruik van een agenda.


 

Voor eventuele bijlages gaat u naar: www.opthoftricht.nl