Voor eventuele bijlages gaat u naar: www.opthoftricht.nl

 


 
Datum
17 maart 2016
Kalender
 
18 maart  
Weekend  
21 maart  
22 maart  
23 maart Juf Kristin jarig & Grote Rekendag
24 maart  
25 maart Goede Vrijdag, alle groepen vrij!
Weekend  
28 maart 2e Paasdag
29 maart Meester Bas jarig
30 maart  
31 maart  
1 april  
Weekend  
4 april  
5 april  
6 april Schoolvoetbal

 
 
Jarigen!
 
De volgende kinderen zijn afgelopen periode jarig geweest of binnenkort jarig! 

Devin van de Bergh uit groep 6 op 13 maart.
Silvano in den Eng uit groep 1 op 13 maart.
Jurre van Doesburg uit groep 1 op 14 maart.
Lucas de Laak uit groep 2 op 19 maart.
Sofie van Est uit groep 1 op 21 maart.
Silas Ravestijn uit groep 1 op 28 maart.
Tessa Brekelmans uit groep 5 op 31 maart.
Amy Mars uit groep 6 op 31 maart.
Kayleigh van Mourik uit groep 3 op 31 maart.
Maudy Hak uit groep 3 op 1 april.
Maik Maigret uit groep 3 op 6 april.


Allen van harte gefeliciteerd met jullie verjaardag!

Afbeeldingsresultaat voor danbo jarig
MR

MR vergadering 10 maart
Donderdag 10 maart jongstleden vond de vergadering van de MR plaats. Tijdens deze vergadering hebben verschillende onderwerpen de revue gepasseerd en deze informatie willen we graag met u delen. 

1. De MR heeft ingestemd met het onderwijskundig jaarplan. In het jaarplan wordt beschreven wat de doelen zijn en hoe deze doelen in de praktijk zullen worden uitgewerkt. De MR heeft ten aanzien van het jaarplan een instemmingsbevoegdheid, vandaar dat er een stemming heeft plaatsgevonden. 

2. Het onderwerp 'continurooster' heeft al meerdere malen op de agenda gestaan en de MR heeft besloten om dit onderwerp te parkeren. De oudergeleding en personeelsgeleding van de MR hebben tot dusver geen onderwijskundige voordelen voor leerlingen kunnen ontdekken. Indien er vragen en/of opmerkingen zijn over dit onderwerp kunt u een mail sturen naar de MR (mr@opthoftricht.nl) of kunt u één van de MR-leden aanspreken. 

3. In het kader van ouderbetrokkenheid heeft de MR berekend hoeveel procent van de gezinnen van Op 't Hof aanwezig was tijdens het Rekencafé dat plaatsvond op 12 januari. Gedurende deze avond was 35 procent van de gezinnen van Op 't Hof aanwezig. Wanneer we kijken naar het aantal leerlingen dat vertegenwoordigd werd door (één van) hun ouders, dan was dat percentage 38 procent. 

4. De tussentijdse schoolopbrengsten zijn besproken. Dit zijn de resultaten per groep naar aanleiding van de Cito LVS toetsen die in januari zijn afgenomen. 

 
OR


Koningsspelen 2016
Op vrijdag 22 april doen wij mee met de Koningsspelen.

Voor deze dag hebben we hulpouders nodig.

Hierover hebben de kinderen deze week een brief meegekregen.
Deze dag zal er een continurooster zijn.
De kinderen eten en drinken dan tussen de middag met

hun eigen leerkracht in de klas of op het sportveld. 

Ze moeten hiervoor zelf eten en drinken meenemen.

Om 14:15 uur zijn de kinderen deze dag uit.
 

Algemeen
 
Verkeersveiligheid
Helaas gebeurt het steeds vaker dat ouders de auto voor het schoolhek stilzetten om hun kind(eren) uit te laten stappen. Dit is uiteraard voor deze kind(eren) de kortste weg, maar levert een erg gevaarlijke situatie op voor andere kinderen die met de fiets komen.
Graag even de auto parkeren op de plaatsen waar dat mag en daar uw kinderen laten uitstappen. Dank voor uw begrip. 

De week van het geld
Deze week (14 t/m 18 maart) is de week van het geld. In deze week zullen alle kinderen in aanraking komen met geldsituaties.
Het doel van de week van het geld is: kinderen om te laten gaan met geld.
Voor de groepen 7 en 8 is er vorige week een gastdocent van een bank langsgekomen. Hij heeft in deze groepen vertelt hoe je het beste om kunt gaan met geld.
 
De Grote Rekendag
De Grote Rekendag vindt plaats op woensdag 23 maart 2016. Het thema van deze 14e editie is ‘Kijkje achter de code’ en sluit aan op de nieuwe vaardigheden die passen bij de 21e eeuw. De kinderen leren o.a.:
- zoeken naar regelmaat en patronen
- systematisch werken
- maken en lezen van symbolische weergaven
- interpreteren en zelf ontwerpen van codetaal

Wij zullen deze ochtend vanaf 10:45 uur aan de slag gaan met deze uitdagende rekenactiviteiten.

Wetenschap & Techniek
Het thema Wetenschap & Techniek is gelanceerd! De kinderen zijn al betrokken maar wij zijn ook nog steeds op zoek naar (nog meer) enthousiaste ouders die gedurende WiA/WO iets willen vertellen binnen het thema W&T. Dit kan bijvoorbeeld te maken hebben met je werk, hobby of zomaar iets wat je ook zelf graag wilt weten. Ben je geïnteresseerd of wil je weten hoe dat in zijn werk gaat, stuur dan een mail naar smkolk@hotmail.com.


Afbeeldingsresultaat voor danbo family

 
Nieuws uit de units!


Afbeeldingsresultaat voor danbo letter
 
Unit 1/2/3/4
Juf Neelke, Juf Bea, Juf Jacelien, Juf Kristin en Juf Ev


Grote rekendag
Op woensdag 23 maart is het de grote rekendag. Wij kunnen hierbij wel wat hulp gebruiken. Voor groep 1 en 2 zoeken wij 4 ouders en voor groep 3 en 4 zoeken wij 2 ouders.

Moestuintjes
Wij sparen de moestuintjes van Albert Heijn. De moeder van Jimmy gaat met de kleuters potjes kweken en de plantjes poten in de tuin. In de kleutergang staat een bak/tafel waar ze in/op kunnen staan.

Thema kleuters      
In de vorige nieuwsbrief stond een foutje over ons nieuwe thema. 'De bakker' is het thema waar we mee bezig zijn. Thema 'Restaurant' is een andere keer aan de beurt.
  De kinderen hebben geleerd dat brood van graan wordt gemaakt. Ze weten nu dat als je een graankorrel maalt, je dan meel krijgt en dat je van dat meel lekkere pannenkoeken kan bakken. In de klassen hangen grote woordkaarten die over de  'de bakker' gaan.
In onze huishoek staat een oven waar de kinderen heerlijke koekjes en taartjes kunnen bakken.
De kinderen hebben ervaren dat je van zoutdeeg een krakeling kunt maken, een aantal foto's staan op de Facebook pagina van de school.
Wij hebben helaas nog niet van iedereen een recept ontvangen op een A4-tje. Willen jullie hier aan denken.

Het centrale prentenboek is; Een taart voor kleine beer van Max Velthuijs, in de leeshoek staat dit boek uitgewerkt op de verteltafel.

We leren de letter 'z' en de kinderen mogen hier spullen voor van thuis meenemen..

Lezen groep 3
Wij zijn begonnen met kern 9 van Veilig leren lezen.
In het ankerverhaal ‘De limonadefontein’ merken Lies en Eus dat het licht van de buitenschoolse opvang niet werkt en even later komt er geen water meer uit de kraan. Hoe kan dat? In deze kern leren de kinderen allerlei zaken over techniek, doen ze zelf proefjes en schrijven daarover ook een verslagje. Ze leren woorden als: het apparaat, de buis, de elektriciteit, de vonk, de storing, de magneet en het gereedschap.
 
De nieuwe woordtypen die de kinderen leren lezen in kern 9 zijn:

 • samengestelde woorden van twee lettergrepen met letterclusters, zoals: hijskraan;
 • woorden van één lettergreep met een cluster van drie medeklinkers vooraan of achteraan, zoals: strik en markt;
 • woorden van één lettergreep die eindigen op -aai, -ooi of -oei, zoals: haai, kooi en roei;
 • woorden van twee lettergrepen die eindigen op -e, zoals: korte;
 • woorden van twee lettergrepen die eindigen op -en, -er of -el, zoals: bloemen, tijger en mantel;
 • woorden van twee lettergrepen met in het midden twee dezelfde medeklinkers, zoals: takken;
 • woorden van twee lettergrepen met het voorvoegsel be-, ge- of ver-: betaal, gezien en vertel.
 
De leerlingen die werken met zon-materialen leren de volgende woordtypen lezen:
 • woorden van twee lettergrepen die eindigen op -end, zoals: spannend;
 • woorden van twee lettergrepen die beginnen met me- of te-, waarbij de klemtoon ligt op de tweede lettergreep, zoals: mevrouw, terug;
 • woorden van één of twee lettergrepen die beginnen met th- of wr-, zoals: thee en wrijven;
 • woorden met de letter ‘i’ die wordt uitgesproken als /ie/, zoals: piloot;
 • woorden van drie lettergrepen die eindigen op -etje, zoals: bloemetje.

 Taal groep 4
Het thema van de taal en spellingslessen is beeldtaal. De leerlingen leren hierin bijvoorbeeld wat symbolen en tekens zijn. Daarnaast leren zij natuurlijk weer nieuwe woordbetekenissen en spellingsregels. Het huiswerk is al enige tijd geleden meegegeven, we zijn inmiddels in week 2. Week 1 en 2 kunnen dus al geoefend worden.

Wereldoriëntatie groep 3 en 4
Bij wereldoriëntatie houden wij ons bezig met verschillen tussen mensen. De aankomende weken gaan wij ons verdiepen in hoe mensen wonen. We bekijken wat hierin de verschillen en overeenkomsten zijn. De resultaten hiervan ziet u straks terug op onze feestmiddag.  

Unit 5/6/7/8
Meester Bas, Meester Mels, Juf Joyce, Juf Kim en Juf Helga

Videolessen Wizwijs
In de afgelopen weken is het u misschien al opgevallen dat op de Facebook pagina van onze school videolessen voorbij zijn gekomen. In de videolessen worden verschillende rekenstrategieën uitgelegd conform onze methode Wizwijs. Ouders kunnen via deze weg ook thuis met hun kind samen rekenen, op de manier zoals wij die op school hanteren. De volgende strategieën staan al op YouTube en Facebook:

Kolomsgewijs optellen
https://www.youtube.com/watch?v=MI_2Hm1Z5iA

Kolomsgewijs optellen over het tiental heen
https://www.youtube.com/watch?v=BJ-Yb2wLSco

Kolomsgewijs vermenigvuldigen
https://www.youtube.com/watch?v=86NOJbrv9fs

Kolomsgewijs vermenigvuldigen met tussenstap
https://www.youtube.com/watch?v=O54EBB-A8Fs​

Binnenkort zullen er nog meer video's verschijnen met andere strategieën die aan bod komen. Deze zullen wederom verschijnen op onze Facebook pagina en YouTube-kanaal. 

 Bank voor de klas
Op vrijdag 11 maart heeft een medewerker van de Rabobank een gastles gegeven over geld aan de leerlingen van groep 7 en 8. Aan de hand van een digitale quiz hebben de kinderen geleerd hoe ze om moeten gaan met geld. De medewerker heeft verteld wat hij precies doet bij de bank en hoe een bank geld verdient. De kinderen waren erg enthousiast en gretig om veel geld te verdienen tijdens de quiz. 

Automatiseren groep 5 en 6
De kinderen van groep 5 en 6 moeten de tafel van 9 uiterlijk vrijdag 18 maart opzeggen. We streven ernaar dat de kinderen na de meivakantie het grote tafeldiploma kunnen opzeggen. Helpt en oefent u mee? smiley
 
Zwerfvuilactie
Op dinsdag 15 maart heeft de bovenbouwunit meegedaan met de zwerfvuilactie. Hierbij hebben we samengewerkt met De Malsenburg uit Buurmalsen. Groep 8 heeft in Buurmalsen schoongemaakt. De groepen 6 en 7 van De Malsenburg zijn naar Op 't Hof gekomen om in Tricht het zwerfvuil op te ruimen. Wilt u meer informatie over deze actie? Neem dan een kijkje op de website www.nederlandschoon.nl. We willen alle leerlingen en hulpouders bedanken voor hun inzet! Samen gaan we voor schone dorpen.

Techniekwedstrijd 'Tuinen'
Met groep 7 en 8 doen wij mee met de techniekwedstrijd van 'Stichting techniekwedstrijd Rivierengebied'. Het thema van dit jaar is 'tuinen'. De bedoeling is dat de leerlingen in groepjes een tuin gaan ontwerpen met daarin zelfgebouwde objecten. Welke technieken kunnen kinderen gebruiken? Hoe gaan we met materiaal om? Hoe maak ik technische verbindingen? Dit zijn interessante vragen en we zijn op zoek naar handige/technische opa's, oma's, vaders en moeders die ons willen helpen tijdens de lessen WiA. Mocht u interesse hebben, loop dan even langs bij één van de leerkrachten in de bovenbouw. Meer informatie staat op de volgende website: http://www.techniekwedstrijd.nl/.

Boekenkring groep 5 en 6
In de bovenbouw zijn we begonnen met het houden van een boekenkring in de groepen 5 en 6. De kinderen van groep 6 zijn afgelopen dinsdag gestart en de kinderen van groep 5 starten morgen hiermee. De kinderen van groep 5 en 6 hebben hier een informatiebrief van meegekregen, waarin staat beschreven wat een boekenkring precies is. Daarnaast staat op de achterzijde van deze brief ook de datum waarop uw kind een boekenkring heeft.

Groep 6 spreekbeurten
Groep 6 gaat voor het eerst een spreekbeurt houden. Er zijn tweetallen gemaakt, de kinderen hebben een eigen onderwerp gekozen en hier gaan ze een presentatie over houden. Ze mogen zelf kiezen hoe ze dit gaan doen (PowerPoint, muurkrant).

Hieronder heeft meester Mels een lijstje gemaakt waarop de kinderen kunnen zien wanneer ze aan de beurt zijn:

 
Leerlingen Onderwerp Datum
Ruben en Devin Karate 11 maart
Lue Min en Jaydey Vliegtuigen 18 maart
Jelte en Sam Games 18 maart
Amy en Senna Honden: Cocker Spaniel 1 april
Michaela en Ilana Dolfijnen 1 april
Bryan en Bryan Cavia's 8 april
Annika en Romijn Reptielen 8 april
Nieck en Nigel Wilde dieren 15 april
Annika en Karlijn Hamsters 15 april

EHBO cursus groep 8 
Ook dit jaar gaan de kinderen van groep 8 meedoen aan de cursus EHBO. De leerlingen volgen digitale lessen van het Rode Kruis. Deze online-cursus kunnen kinderen op school doen, maar ook bijvoorbeeld thuis. Iedere leerling heeft (uitgeprinte) persoonlijke inlogcodes ontvangen. De leerlingen moeten allemaal (digitaal) geslaagd zijn voordat ze mee mogen doen met de praktijklessen. De praktijklessen vinden plaats op: 24 maart, 31 maart en 7 april. 

Gastles 24 game
Op maandag 11 maart heeft oud-leerling Doubra in het kader van zijn studie, een gastles gegeven over de '24-game' aan de leerlingen van groep 7 en 8. Voor zijn studie is Doubra bezig met het ontwikkelen van een spel waarmee kinderen kunnen oefenen om nog beter te worden in automatiseren. De kinderen waren erg enthousiast over het idee van Doubra. Zodra het eindresultaat van het spel af is, komt hij het spel nog een keer laten zien aan de kinderen van groep 7 en 8. 

Toetsdata

Toetsdata groep 5
Spelling en Taal: 
Woordendictee thema 6: 7 april
Zinnendictee thema 6: 14 april
Taaltoets thema 6: 11 april
Topografie: 22 maart
Maandtaaktoets WO: 4 april

Toetsdata groep 6
Spelling en Taal: 
Woordendictee thema 6:  5 april
Zinnendictee thema 6: 12 april
Taaltoets thema 6: 8 april
Topografie: 22 maart
Maandtaaktoets WO: 4 april

Toetsdata groep 7
Spelling en Taal: 
Woordendictee thema 6: 7 april
Zinnendictee thema 6: 14 april 
Taaltoets thema 6: 11 april
Topografie: 22 maart
Maandtaaktoets WO: 4 april

Toetsdata groep 8
De kinderen van groep 8 schrijven de data van hun toetsen zelf in hun agenda.
Dit doen ze om te oefenen met het gebruik van een agenda.


 
 
 

Voor eventuele bijlages gaat u naar: www.opthoftricht.nl