Voor eventuele bijlages gaat u naar: www.opthoftricht.nl

 


 
Datum
7 april 2016
Kalender
 
8 april Groep 1-2 vrij
Weekend  
11 april Start Entreetoets groep 7
12 april  
13 april Schoolvoetbal
14 april  
15 april  
Weekend  
18 april  
19 april Start Centrale Eindtoets groep 8
20 april Schoolvoetbal
21 april Einde Centrale Eindtoets groep 8 & Einde Entreetoets groep 7
22 april Koningsspelen
Weekend  
25 april Start Meivakantie
26 april Meivakantie
27 april Koningsdag & Meivakantie
28 april Meivakantie
29 april Meivakantie
Weekend  
2 mei Meivakantie
3 mei Meivakantie
4 mei Meivakantie
5 mei Meivakantie, Hemelvaartsdag & Bevrijdingsdag
6 mei Einde Meivakantie
Weekend  
9 mei  
10 mei  
11 mei  
 
 
 
Jarigen!
 
De volgende leerlingen zijn afgelopen periode jarig geweest of binnenkort jarig:

Indy van Dorrestein uit groep 2 op 7 april.
Jelle van der Krabben uit groep 4 op 7 april.
Nigel van Stuivenberg uit groep 6 op 8 april.
Jurriaan van Bentum uit groep 8 op 11 april.

Thijn van Leeuwen uit groep 5 op 18 april.
Jaydey van Bruggen uit groep 6 op 19 april. 
Charissa van Sante uit groep 4 op 24 april.
Famke Franken uit groep 2 op 26 april.
Vivièn Schoonderwoert uit groep 5 op 26 april.
Evie Kuijten uit groep 3 op 29 april.
Freya Schmidt uit groep 1 op 30 april.
Julia de Weerd uit groep 3 op 1 mei.
Rogier Bosman uit groep 4 op 10 mei.
Jano Vermeulen uit groep 2 op 11 mei.


Allen van harte gefeliciteerd met jullie verjaardag!

Afbeeldingsresultaat voor danbo jarig
MR

Op donderdag 21 april vindt de volgende vergadering van de MR plaats. Mocht u het interessant vinden om deze vergadering bij te wonen, dan bent u van harte op school uitgenodigd. De vergadering start om 19.30 uur. 
 
OR

Hulp gevraagd!

Beste ouders,

 Vindt u het ook prettig dat uw kind zich in een schone, frisse leeromgeving begeeft? Tweemaal per jaar zetten ouders zich belangeloos in om de school op te frissen met een grote schoonmaakbeurt. De dagelijks noodzakelijke schoonmaak wordt door een schoonmaakbedrijf verzorgd, maar helaas is de tijd die het bedrijf kan besteden bij lange na niet voldoende om alle hoekjes en gaatjes mee te nemen. Verdere investeringen in schoonmaak komen ten laste van het totale budget van school, en dus ook van het budget voor leerkrachten. Dit vinden we niet wenselijk en daarom biedt de Ouderraad een helpende hand om de school fris te houden. Om te voorkomen dat enkelen de hele avond bezig zijn en omdat we graag zien dat iedereen een steentje bijdraagt, zijn we op zoek naar vele handjes om in korte tijd een boel werk te verzetten. Hoe meer zielen, hoe meer vreugd, dus het is ook nog eens hartstikke gezellig om in grote getale te komen helpen. De eerstvolgende schoonmaakavond is gepland op donderdag 12 mei 2016. We starten om 19.00 uur en stoppen uiterlijk om 21.00 uur. Om de hele school onder handen kunnen nemen, zoeken we ongeveer 30 ouders. U kunt zich opgeven door een mail te sturen aan
OR@opthoftricht.nl. Bent u zelf verhinderd, maar wil opa of oma, broer of zus, buurman of buurvrouw wel graag komen helpen? Zij zijn uiteraard ook welkom! Geeft u wel even door op wie we kunnen rekenen? We hopen op een grote opkomst om samen aan de slag te gaan!
 
Alvast hartelijk bedankt,
 
De Ouderraad
 

 
Algemeen

Inzamelactie lege cartridges/toners op onze school
Hierbij willen we de aandacht vestigen op het volgende:
De school werkt samen met NICA-CTC om lege cartridges / toners in te zamelen. De inzamelbox kunt u in de school vinden. Zodra de doos vol is komt NICA-CTC een ophaling doen en voor veel van de ingeleverde types krijgt de school een vergoeding. Hiermee verdient de school een klein bedrag waarmee we voor leerlingen wat extra’s kunnen doen. Zou u mee willen helpen aan dit project? De kinderen leren dan gelijk ook wat over het milieu en recycling. Laat uw kind(eren) de lege inktpatronen van thuis of van uw werk mee naar school nemen zodat ze in de inzamelbox gedeponeerd kunnen worden en help daarmee de school en het milieu!!

Namens de school heel hartelijk bedankt !!!!!

Koningsspelen 2016
Vrijdag 22 april a.s. zijn de Koningsspelen!
Om 8:30 uur gaan alle kinderen van de school aan het ontbijt. Dit ontbijt wordt verzorgd door de landelijke organisatie Koningsspelen 2016. Daarna om 9:15 uur gaan we de Koningsspelen starten met het lied Hupsakee van Kinderen voor Kinderen. De kinderen van groep 1 – 4 leggen die ochtend een spellenparcours af in en rondom de school. De groepen 5 – 8 sporten op het terrein van de voetbalvereniging in Tricht. Zij zullen hier vanuit school onder begeleiding naar toe fietsen. De kinderen en hulpouders komen dan op deze dag ook op de fiets naar school.
Er zal die dag een continu rooster gedraaid worden. Tussen de middag eten we met zijn allen in de klas en op het sportveld. Deze lunch en drinken moeten door de kinderen zelf mee genomen worden.
 
Om 14.15 uur zijn de Koningsspelen afgelopen en hebben wij vakantie!
 
Kledingadvies: sportkleding met een rood-wit-blauw en/of oranje tintje.
De kinderen mogen deze dag een flesje water /bidon meenemen voorzien van naam.
 
We wensen iedereen veel plezier tijdens de Koningsspelen!

Informatieavond lezen
Er is een nieuwe datum geprikt voor de informatieavond over lezen. Deze zal nu gehouden worden op donderdag 2 juni. De ambassadeursavond die voor deze avond op de kalender stond vervalt.   
Schrijft u deze datum alvast in uw agenda, een uitnodiging volgt nog.


 


Afbeeldingsresultaat voor danbo family
 
Nieuws uit de units!


Afbeeldingsresultaat voor danbo letter
 
Unit 1/2/3/4
Juf Neelke, Juf Bea, Juf Jacelien, Juf Kristin en Juf Eva

Thema kleuters
Wat wordt er hard gewerkt over het thema bakker, we hebben al taarten gemaakt en een bakkerswinkel. Binnenkort gaan we echte cup cakes maken, wat zal het lekker gaan ruiken in de klas.
Na de vakantie beginnen we met het nieuwe thema 'bloemen/lente'.

De letters (e en ee )zijn deze week nog aan de beurt en volgende week leren we de letter j.
Er mogen weer spullen voor de lettertafel  meegenomen worden.

Met rekenen zijn we bezig met de huisnummers en met plattegronden. We maken samen met de kinderen een plattegrond van het lokaal.
Tevens leren wij er na de bijvoorbeeld het cijfer 7 op de getallenlijn komt, of wat komt er voor het cijfer 4 komt op de getallenlijn.
De kinderen van groep 2 leren de getallen 1 t/m 20 en de kinderen van groep 1 de getallen 1 t/m 12.

Sparen
We sparen doosjes en botervlootjes, wc rollen hebben we voorlopig genoeg.

Voorlopig hebben we genoeg moestuintjes, bedankt hiervoor. De mama van Jimmy heeft met de kleuters de moespotjes gezaaid, nu maar hopen dat de zaadjes omhoog komen en dat het dan in de schooltuin gezaaid kan worden.
 

 Sponsorloop
Op donderdag 26 mei is onze sponsorloop. De kinderen gaan dan 10 rondjes om de school heen rennen. Komt u ze aanmoedigen?
De kinderen krijgen voor de meivakantie de lijsten mee om sponsors te zoeken.
Vergeet niet de lijsten in te leveren bij de leerkracht, uiterlijk 11 mei.
Groep 1/2 a loopt om 18.00 uur , groep 1/2 b om 18.20 uur, groep 3 om 8.40 en groep 4 om 19.00.
Mocht uw kind niet meedoen met de sponsorloop, dan graag even doorgeven aan een leerkracht.
 
Lezen groep 3
Groep 3 is bijna klaar met kern 9. Volgende week woensdag starten wij met kern 10. Het thema van kern 10 sluit aan bij wat er in de natuur gebeurt of kan gebeuren. In het ankerverhaal ‘Een schaap in de boom’, wordt Willem geconfronteerd met allerlei natuurverschijnselen. Met de kinderen bespreken we zaken zoals weersomstandigheden, het landschap en de leefomgeving. Ze leren woorden als: de aarde, de beek, bewolkt, de heuvel, het kalf, de motregen, schuilen en de stortbui.
 
De nieuwe woordtypen die de kinderen leren lezen in kern 10 zijn:
 • woorden van één lettergreep die eindigen op -eeuw, -ieuw of -uw, zoals: leeuw, nieuw en duw;
 • woorden van één lettergreep die eindigen op vier medeklinkers, zoals: herfst en sterkst;
 • woorden van twee lettergrepen waarvan de eerste lettergreep een open lettergreep is, zoals: bomen;
 • woorden van twee lettergrepen die beginnen met twee of drie medeklinkers en waarvan de eerste lettergreep een open lettergreep is, zoals: knopen en strepen;
 • woorden van een of twee lettergrepen met in het midden van het woord -ng-, -nk-, -ch- of -aai-,
  -ooi-, -oei-, zoals: langzaam en zwaaien;
 • woorden van een of twee lettergrepen met in het midden van het woord -eeuw-, -ieuw- of -uw-, zoals: leeuwen en ruwe.
 
De leerlingen die werken met zon-materialen leren de volgende woordtypen lezen:
 • woorden van drie lettergrepen die eindigen op -eren, -elen of -enen, zoals: gisteren, hagelen en openen;
 • woorden van drie lettergrepen die eindigen op -ig, -lijk of -ing, zoals: negentig, vriendelijk en oplossing;
 • woorden van drie lettergrepen met in het midden van het woord -be-, -ge- of –ver-, zoals: weerbericht, ongeluk en treinverkeer;
 • samenstellingen van vier lettergrepen, zoals: boodschappentas;
 • woorden van vier of vijf lettergrepen (zonder specifiek kenmerk), zoals: burgemeester en onderwijzeres;
 • woorden van vier lettergrepen die beginnen met be-, ge-, ver-, on-, of ont-, zoals: weerbericht, ongeluk en treinverkeer. 
Voetbal
De leerlingen uit groep 4 trekken woensdag 20 april hun voetbalschoenen aan. Wij wensen ze heel veel succes en vooral veel plezier toe.   
Unit 5/6/7/8
Meester Bas, Meester Mels, Juf Joyce, Juf Kim en Juf Helga

Herhaalde oproep techniekwedstrijd 'Tuinen'
Met groep 7 en 8 doen wij mee met de techniekwedstrijd van 'Stichting techniekwedstrijd Rivierengebied'. Het thema van dit jaar is 'tuinen'. De bedoeling is dat de leerlingen in groepjes een tuin gaan ontwerpen met daarin zelfgebouwde objecten. Welke technieken kunnen kinderen gebruiken? Hoe gaan we met materiaal om? Hoe maak ik technische verbindingen? Dit zijn interessante vragen en we zijn op zoek naar handige/technische opa's, oma's, vaders en moeders die ons willen helpen tijdens de lessen WiA. Mocht u interesse hebben, loop dan langs bij meester Mels of stuur een mail naar
mels@opthoftricht.nl. Meer informatie staat op de volgende website: http://www.techniekwedstrijd.nl/.

Schoolvoetbal groep 7/8 jongens
Een aantal jongens van groep 7/8 is gisteren knap 1e geworden in poule A. Dit jaar speelden we samen met een aantal jongens uit groep 7/8 van de Malsenburg uit Buurmalsen. Zo hebben de jongens in poule A de volgende resultaten neergezet: 1-0 gewonnen van Lingelaar, 1-0 verloren van Oranje Nassauschool en 5-1 gewonnen van de Schakel.
In de finalepoule met de winnaars van Poule A, B en C hebben de jongens 4-1 verloren van de Jan-Harmenshof en vervolgens 1-0 verloren van Meester Aafjes. Over het algemeen een knappe 3e plaats neergezet door de jongens van Op 't Hof en Malsenburg. Super!

Toetsweek groep 7 en 8
De kinderen van groep 7 en 8 hebben binnenkort een toetsweek. De kinderen van groep 7 gaan aan de slag met de Entreetoets (11 april tot en met 21 april). De kinderen van groep 8 gaan aan de slag met de Centrale Eindtoets (19 tot en met 21 april). Wij wensen de kinderen van groep 7 en 8 veel succes met deze toetsen.

Lied Koningsspelen
Kinderen van de bovenbouw kunnen het lied van de Koningsspelen thuis oefenen. Het is het lied 'Hupsakee' van Kinderen voor Kinderen. Je kunt het vinden door op de volgende link te klikken: 
https://www.youtube.com/watch?v=N2Rl9hEJVKE. Veel plezier!

Automatiseren rekenen (Eind) groep 5 en 6
In december hebben we de doelstellingen van het automatiseren op meetmomenten M5 en M6 met u gedeeld. Tijdens het Rekencafé (12 januari jl.) hebben enkele ouders gevraagd of de doelen van Eind 5 en Eind 6, met betrekking tot het automatiseren, ook bekend gemaakt konden worden. Hierbij willen we u hierover graag informeren.
 
Wat houdt 'automatiseren' ook alweer exact in? Automatiseren is het vrijwel routinematig uitvoeren van rekenhandelingen. Als leerlingen basisbewerkingen hebben geautomatiseerd, hoeven zij hun werkgeheugen minder te belasten bij het uitrekenen van complexere vaardigheden. Het automatiseren van bewerkingen kan je vrij gemakkelijk leren door regelmatig ‘kale sommen’ te oefenen. Er zijn veel verschillende websites waarmee het automatiseren van rekenen geoefend kan worden, zoals:

http://www.tempotoets.nl/ 
http://oud.onlineklas.nl/index.asp
http://www.rekentoppers.nl/
 
In onderstaande schema's staan de doelen en beoordelingen van Eind groep 5 en 6. 

Automatiseren Eind 5:


Automatiseren Eind 6:


Tafeldiploma's groep 5 en 6
Ons doel is dat alle leerlingen van groep 5 en 6 dit jaar (nogmaals) het 'grote tafeldiploma' behalen. Sommige leerlingen hebben het al behaald. Fijn! Ons streven is dat alle kinderen ná de meivakantie een afspraak maken bij één van de leerkrachten om het 'grote tafeldiploma' te behalen. Het is daarom zeer belangrijk dat leerlingen de tafels blijven oefenen, opzeggen en herhalen. Kunnen wij rekenen op uw hulp? smiley

Wetenschap en techniek
Zoals u in de vorige nieuwsbrieven heeft kunnen lezen, zijn we bezig met het thema 'wetenschap en techniek'. De leerlingen van de bovenbouw hebben uitleg gekregen over een wedstrijd binnen de unit. Wie ontwerpt het mooiste/meest passende/origineelste logo voor het ‘Op ’t Hof – Junior Lab’? Dit logo komt uiteindelijk ook echt te staan op het ‘Junior lab rad’. Alle kinderen mogen 1 logo inleveren. De prijsuitreiking vindt plaats op woensdag 20 april, dus de logo's moeten vóór deze datum ingeleverd worden bij één van de leerkrachten van de bovenbouw. 

Woordrijtjes
De leerlingen van groep 5, 6 en 7 hebben afgelopen week informatie over het tempolezen mee naar huis gekregen. Op dit blad staan de doelstellingen van de Drie-Minuten-Toets voor meetmoment E5, E6 en E7. Er zijn drie voorbeelden (woordrijtjes) van de leeskaarten van de toets bijgevoegd, zodat u een beeld krijgt van de toets. 

Toetsdata

Toetsdata groep 5
Spelling en Taal: 
Zinnendictee thema 6: 14 april
Taaltoets thema 6: 11 april

Toetsdata groep 6
Spelling en Taal: 
Zinnendictee thema 6: 12 april
Taaltoets thema 6: 8 april

Toetsdata groep 7
Spelling en Taal: 
Zinnendictee thema 6: 14 april 
Taaltoets thema 6: 11 april

Toetsdata groep 8
De kinderen van groep 8 schrijven de data van hun toetsen zelf in hun agenda.
Dit doen ze om te oefenen met het gebruik van een agenda. 

Voor eventuele bijlages gaat u naar: www.opthoftricht.nl