Voor eventuele bijlages gaat u naar: www.opthoftricht.nl

 


 
Datum
12 mei 2016
Kalender
 
13 mei  
Weekend  
16 mei 2e Pinksterdag
17 mei Studiedag Stichting Fluvium
18 mei Studiedag Op 't Hof
19 mei Studiedag Op 't Hof
20 mei Alle groepen vrij
Weekend  
23 mei Inleveren formulieren sponsorloop
24 mei  
25 mei  
26 mei Sponsorloop
27 mei  
Weekend  
30 mei Kijkochtend ouders
31 mei Kijkochtend ouders
1 juni Kijkochtend ouders
 
 
 
Jarigen!
 
De volgende kinderen zijn afgelopen periode jarig geweest of binnenkort jarig:

Annika Kuijten uit groep 6 op 13 mei.
Sahar Bayani uit groep 4 op 20 mei.
Amber Bosschaart uit groep 8 op 20 mei.
Ruben van Est uit groep 6 op 20 mei.
Mirthe Raats uit groep 7 op 22 mei.
Noortje Kuijten uit groep 1 op 25 mei.
Janica Smits uit groep 7 op 25 mei.
Jo-Ann van Mourik uit groep 7 op 30 mei.
Liz Verboom uit groep 5 op 31 mei.


Allen van harte gefeliciteerd met jullie verjaardag!

Afbeeldingsresultaat voor danbo jarig
MR

Donderdag 21 april heeft er een MR-vergadering plaatsgevonden. 
De volgende onderwerpen zijn aan bod gekomen:
Evaluatie informatieavond rekenen,
De geplande informatieavond over de samenwerking tussen Op 't Hof en de Malsenburg,
Gezonde voeding op school.
Verder zijn er medelingen besproken vanuit de oudergeleding, het ouderpanel Tricht-Buurmalsen, de GMR en de directie.
Tijdens de vergadering is het jaarverslag van de MR goedgekeurd. Tevens zijn er voorbereidingen getroffen voor de jaarplanning van het nieuwe schooljaar. 
Donderdag 9 juni om 19.30 uur vindt de volgende MR-vergadering plaats. De vergaderingen van de MR zijn (gedeeltelijk) openbaar. U bent van harte welkom een vergadering bij te wonen.

 
OR

Beste ouders,
 
Helaas hebben we de schoonmaakavond die gepland stond voor donderdag 12 mei moeten afgelasten. Ondanks herhaalde oproepen, hebben zich slechts 9 ouders (aan wie veel dank voor hun bereidheid te helpen!)  aangemeld. Met zo weinig mensen is het schoonmaken helaas onbegonnen werk. Het niet bijhouden van grote schoonmaakwerkzaamheden betekent dat de leeromgeving van de kinderen minder fris wordt. U kunt zich wel voorstellen dat zaken als tafels, stoelen, kapstokken, kasten en toiletten, die door kinderen dagelijks worden gebruikt, vervuilen als ze niet eens in de zoveel tijd grondig worden schoongemaakt. Wij vinden het erg jammer dat er kennelijk geen breedgedragen betrokkenheid is onder ouders bij activiteiten als schoonmaak en klussen. Zonder uw hulp lukt het niet om de school fris te houden voor de kinderen. De Ouderraad zal zich op de komende vergadering buigen over de vraag of en zo ja hoe hier een oplossing voor kan worden gevonden. Heeft u daar een idee over? Mail ons op OR@opthoftricht.nl.
 
De Ouderraad

 
Algemeen

Kijkochtenden
In week 22 staan er weer kijkochtenden gepland. Op deze ochtenden bent u, als ouder,  in de gelegenheid een kijkje in de groepen te nemen. Vanaf woensdag 25 mei hangt er een rooster bij de desbetreffende groepen. Na schooltijd kunt u even binnenlopen om in te tekenen. Er kunnen maar een beperkt aantal ouders tegelijkertijd de lessen bijwonen.

Koningsspelen
Wij willen iedereen bedanken voor deze onvergetelijke dag.
Zonder jullie hulp had het niet door kunnen gaan!
 
Sponsorloop
Op donderdag 26 mei is onze sponsorloop. De kinderen gaan dan 10 rondjes om de school heen rennen. Komt u ze aanmoedigen? Een deel van de opbrengst gaat naar Travelling Tales. Oud-leerlinge Nienke de Graaf fietst met haar partner Bàlint 10.000 km naar India om op deze wijze geld in te zamelen voor de realisatie van een bibliotheek in Ashray school.
Vergeet niet de lijsten in te leveren bij de leerkracht, uiterlijk 23 mei.

De starttijden zijn als volgt:
Groep 1/2a:18.00 uur
Groep 1/2b:18.20 uur
Groep 3:18.40 uur
Groep 4: 19.00 uur
Groep 5: 19.20 uur
Groep 6: 19.40 uur
Groep 7: 20.00 uur
Groep 8: 20.20 uur

Mocht uw kind niet meedoen met de sponsorloop, dan graag even doorgeven aan een leerkracht.

Vakantierooster schooljaar 2016-2017
Vrijdag 14 oktober 2016 alle groepen vrij
Herfstvakantie: 17 t/m 21 oktober 2016
Kerstvakantie: 26 t/m 6 januari 2017
Maandag 20 februari t/m 24 februari 2017 vrij
Voorjaarsvakantie:27 februari t/m 3 maart 2017
2e Paasdag 17 april 2017
Meivakantie: 24 april t/m 5 mei 2017
Hemelvaart 25 mei
Vrijdag 26 mei alle groepen vrij
2e Pinksterdag 5 juni 2017
Studiedag Fluvium 6 juni 2017 alle groepen vrij
Studiedag 7 juni 2017 alle groepen vrij
Vrijdag 7 juli 2017 alle groepen vrij
Zomervakantie: 10 juli t/m 22 augustus 2017


De belder avond wandel vierdaagse Tricht
Van 31 mei t/m 03 juni 2016 wordt de 41e Trichtse avondvierdaagse weer gehouden.
 Loop jij ook mee voor het goede doel 'Sugarkids' (diabetes bij kinderen)?
 
Er zijn twee routes: 6 en 12 kilometer.
De 6 kilometer start om 18.30 uur en de 12 kilometer om 18.00 uur.
 
Voorinschrijven is mogelijk vanaf zaterdag 14 mei t/m zaterdag 28 mei bij Fruitbedrijf 'De Hoenderik', Lingedijk 180 in Tricht.
Daarnaast is er nog de mogelijk om in te schrijven tijdens de Sponsorloop van school op 26 mei aanstaande, vanaf 18.30 uur. Zie voor meer informatie de bijlage.

Open Boerderijdag
Op 2e Pinksterdag, 16 mei 2016, is het Open Boerderijdag bij Melkveebedrijf Hakkert in samenwerking met Campina. Vanaf 10.00 uur tot 16.00 uur is iedereen welkom om de boerderij te beleven. Het adres is: Oude Hoevenseweg 3, in Tricht. Zie voor meer informatie de bijlage elders op onze website.

Spelweek
Save the date(s)

De meivakantie is voorbij en de zomervakantie nadert alweer met rasse schreden.
Ook dit jaar zal in de zomervakantie de Spelweek Tricht-Buurmalsen weer plaatsvinden en wel van 8 t/m 12 augustus. Het thema van dit jaar is..............nog geheim. Het thema zal op een later tijdstip bekend worden gemaakt. De datum van de inschrijfavond is niet geheim. Deze zal plaatsvinden op dinsdagavond 21 juni van 19.00 tot 19.30 uur in De Belder te Tricht. Eind mei/begin juni zullen de inschrijfboekjes op school worden uitgedeeld. De kosten van de Spelweek bedragen ook dit jaar weer € 40 per kind. Voor elke tweede kind uit één gezin geldt een korting van € 2,50 en voor elk derde kind een korting van € 5. Wij zijn helaas genoodzaakt de inschrijving bij 110 kinderen te stoppen. Wie het eerst komt, wie het eerst maalt. Dus wees er op tijd bij.....

Bestuur Spelweek Tricht-Buurmalsen 


Afbeeldingsresultaat voor danbo family

 
Nieuws uit de units!


Afbeeldingsresultaat voor danbo letter
 
Unit 1/2/3/4
Juf Neelke, Juf Bea, Juf Jacelien, Juf Kristin en Juf Eva


Na een heerlijke vakantie zijn we weer met frisse moed begonnen aan het laatste deel van het schooljaar.

Informatie kleuters
We zijn begonnen met het thema 'bloemen/lente'. De huishoek is omgetoverd tot een echte bloemenwinkel.

Op de verteltafel is  het prentenboek 'rupsje nooit genoeg' nagemaakt. Hier kunnen de kinderen het verhaal naspelen en vertellen aan elkaar. Dit is goed voor hun woordenschat.

De letter 'p' is deze week en volgende week aan de beurt en vervolgens de letter ‘n’. Hiervoor mogen weer spullen meegenomen worden voor de lettertafel.

De afgelopen weken hebben we geoefend met het tellen van het aantal woorden in een zin. Dit is best lastig, maar we worden er steeds beter in. We leren ook het verschil tussen een letter, een woord en een zin.

Met rekenen zijn we begonnen met 'geldrekenen'. Kinderen leren om het juiste aantal munten te betalen voor een artikel. Bijvoorbeeld op het pak melk staat 3 euro, hoeveel munten moet je dan geven. De kinderen van groep 2 leren onder andere dat 2 euro evenveel is als twee munten van 1 euro.
 
Er zijn en er komen weer nieuwe kinderen in onze unit. Dit zijn: Bram, Gertje, Konstantijn, Corina, Willemijn, Rosa, Jan, Julia en Amelie. Wij wensen hen een hele fijne speel- en leertijd toe.

Het is verboden voor vaders om in de kleutergroepen te komen, dit in verband met vaderdag.
 
Feestmiddag groep 3 en groep 4.
Wij willen u allen uitnodigen om naar onze feestmiddag te komen. De leerlingen van groep 3 en 4 zullen laten zien wat zij dit jaar allemaal geleerd hebben op creatief gebied. U bent van harte welkom op donderdag 26 mei om 13.30 uur.
 
Tafels groep 4.
De leerlingen van groep 4 moeten nu de volgende tafels beheersen: 1, 2, 3, 4, 5 en 10. Er zijn nog een aantal kinderen die nog niet alle tafels hebben opgezegd bij één van de juffen. Deze kinderen hebben deze maand nog de tijd om de tafels op te komen zeggen. In juni moeten alle kinderen van groep 4 hun klein tafeldiploma gehaald hebben.

 
Unit 5/6/7/8
Meester Bas, Meester Mels, Juf Kim, Juf Joyce en Juf Helga

Groep 8 Uitslag Centrale Eindtoets
Op het moment dat deze nieuwsbrief uitgaat, is de uitslag van de Centrale Eindtoets per post nog niet binnen. Een school kan echter via een beveiligd digitaal inlogsysteem de uitslagen digitaal opvragen. Omdat we beseffen dat het prettig is als de kinderen de uitslag ontvangen voor de vrije week, krijgen alle kinderen van groep 8 morgen om 15.00 uur een gesloten envelop mee naar huis. Deze envelop mag pas thuis opengemaakt worden in het bijzijn van een ouder. In de envelop zit de uitdraai van de uitslag, die we als school digitaal kunnen opvragen. Hierop staan dezelfde gegevens als op de uitslag die we per post ontvangen. Mocht de uitslag per post nog voor 15.00 uur op vrijdag 13 mei binnenkomen, dan wordt dit formulier in de envelop alsnog bijgesloten. Anders gaat dit formulier op een later moment mee. Bij vragen kan er gemaild worden naar helga@opthoftricht.nl

Druk oefenen voor de musical 
De week na de meivakantie zijn de kinderen van groep 8 gestart met de musical. Inmiddels zijn de kinderen druk bezig met het verdelen van rollen, waarvoor ook audities gedaan worden. Het belooft een hele leuke musical te worden. We verklappen natuurlijk niets. 
Verdere informatie omtrent de eindmusical en afscheidsavond, zal later in het jaar verschijnen in de nieuwsbrief.

Gastles Regionaal Archief Rivierenland
Op 9 mei hebben groep 5 en 6 een bezoekles gehad van 2 medewerkers van het Regionaal Archief Rivierenland. De leerlingen hebben antwoord gekregen op vragen zoals: Waarom bewaar je? En waarom niet? Een archief bewaart wat niet vergeten mag worden. Maar wat is dat dan? Welke keuzes maak je? Wat zou jij bewaren voor de toekomst? Welke bronnen zijn betrouwbaar? Achter iedere bladzijde, ieder papiertje zit een verhaal: iemand heeft dit ooit opgeschreven. En als je dan iets wilt bewaren, hoe doe je dat dan? Deze bezoekles was in het kader van 'Reizen in de tijd'.

Toetsweek CITO LVS
De kinderen van de groepen 5, 6 en 7 hebben in week 23 (van 6 juni tot en met 10 juni) weer een toetsweek met daarin de Cito leerlingvolgsysteem toetsen (E5, E6 en E7). In eerdere edities van de nieuwsbrief hebben de doelen al gestaan voor tempo-ekenen en de DMT-toets (tempolezen), voor het aankomende meetmoment. Daarnaast zijn deze doelen ook met de kinderen  meegegeven op papier met daarbij extra oefenmateriaal. De kinderen kunnen zo thuis oefenen, met het tempolezen en rekenen.

Tafeldiploma's bovenbouw
Er zijn nog steeds kinderen in de bovenbouw die hun grote tafeldiploma moeten halen. Met deze kinderen zijn individuele afspraken gemaakt, wanneer zij het grote tafeldiploma gaan halen. Kinderen die het nog moeten halen, moeten thuis nog even flink oefenen. Zet hem op!

Toetsdata

Toetsdata groep 5
Spelling en Taal: 
Woordendictee thema 7: 2 juni
Zinnendictee thema 7: 9 juni
Taaltoets thema 7: 30 april
WO Maandtaak April: 6 juni

Toetsdata groep 6
Spelling en Taal: 
Woordendictee thema 7: 3 juni
Zinnendictee thema 7: 10 juni
Taaltoets thema 7: 31 april
WO Maandtaak April: 6 juni

Toetsdata groep 7
Spelling en Taal: 
Woordendictee thema 7: 2 juni
Zinnendictee thema 7: 9 juni
Taaltoets thema 7: 30 april
WO Maandtaak April: 6 juni

Toetsdata groep 8
De kinderen van groep 8 schrijven de data van hun toetsen zelf in hun agenda.
Dit doen ze om te oefenen met het gebruik van een agenda.


 

Voor eventuele bijlages gaat u naar: www.opthoftricht.nl