Voor eventuele bijlages gaat u naar: www.opthoftricht.nl

 


 
Datum
2 juni 2016
Kalender
 
3 juni Groep 1-2 vrij!
Weekend  
6 juni Start Toetsweek LVS
7 juni Ouderavond inzake de samenwerking met de Malsenburg
8 juni  
9 juni  
10 juni Praktisch verkeersexamen groep 8
Einde Toetsweek LVS
Weekend  
13 juni  
14 juni  
15 juni  
16 juni  
17 juni Pleinfeest (voorheen Fancy Fair)
Groep 1-2 vrij!
Weekend  
20 juni Alle groepen vrij!
21 juni  
22 juni  
 
 
 
Jarigen!

De volgende kinderen zijn afgelopen periode jarig geweest of binnenkort jarig:

Roos van der Schuit uit groep 2 op 6 juni.
Dirk Nieuwenhuis uit groep 8 op 9 juni.
Levi Vermeulen uit groep 5 op 12 juni.
Sadaf Bayani uit groep 2 op 22 juni


Allen van harte gefeliciteerd met jullie verjaardag!

Afbeeldingsresultaat voor danbo jarig
MR

Donderdag 9 juni vindt de vergadering van de MR plaats. De vergadering start om 19.30 uur en wordt gehouden op school.
 
OR

Er is geen nieuws vanuit de OR.
 
Algemeen

Formatie schooljaar 2016-2017
We zijn heel erg blij u te kunnen melden dat juf Kim en meester Bas een vast contract op Op 't Hof hebben gekregen. Momenteel staat er nog een vacature open voor een leraar. Dit betreft tijdelijke uren die dit schooljaar ingevuld zijn door juf Bea en meester Mels. Deze uren zijn samengevoegd tot één vacature van 0,5 FTE. Deze vacature wordt eerst aan het vaste personeel van stichting Fluvium en Spoenk aangeboden en staat op dit moment open. We houden u op de hoogte.

Centrale Eindtoets en Entreetoets
Onze groep 8 heeft dit jaar een gemiddelde score behaald van 536,5. Het landelijk gemiddelde is 534,5. Dit is een mooie groepsscore.
Ook groep 7 heeft de uitslag van de Entreetoets binnen. De groep heeft naar verwachting goed gescoord. We zijn blij met deze mooie resultaten.  

Ouderavond 7 juni
Dinsdag 7 juni organiseren we een ouderavond met als onderwerp de samenwerking tussen Op 't Hof en de Malsenburg. Inloop 19.30 uur en sluiting om 21.00 uur.

Hulp gezocht!
 Op vrijdag 10 juni vindt het praktisch verkeersexamen plaats. De leerlingen van groep 8 gaan ’s middags het parcours fietsen. In ruil voor deelname dient iedere school twee posten aan te leveren. Ik heb al iemand gevonden die ’s middags wil posten en ben nu naarstig op zoek naar iemand die de ochtend voor zijn of haar rekening wil nemen. Wie wil/ kan helpen?
Graag aanmelden bij Margreet.

Eikenprocessierupsen
Aan het begin van de week hebben we de zogenaamde eikenprocessierupsen in de eikenbomen voor de school gesignaleerd. Deze rupsen kunnen o.a. zeer vervelende jeukhinder geven. De rupsen zijn inmiddels bestreden.

Sponsorloop
Wat een succes! (Bijna) alle deelnemers hebben 10 rondjes gelopen. Dat is een hele prestatie. Tot en met vrijdag 3 juni kun je het sponsorgeld inleveren bij de leerkracht. We hopen u de volgende keer in de nieuwsbrief te laten weten wat de exacte opbrengst is.

Pleinfeest (voorheen Fancy Fair)
Op vrijdag 17 juni aanstaande van 16.00 uur tot 19.00 uur zal er een pleinfeest plaatsvinden. Het thema is 'Reis je rond'. Voorheen hielden wij een Fancy Fair. Het pleinfeest is echter wat kleinschaliger van aard. Het is een gezellig feest voor de ouders, leerkrachten en de kinderen van de school. De kinderen kunnen een spelletjeskaart kopen en er is eten en drinken te koop.
Er is geen rommelmarkt meer. Omdat het pleinfeest een grote activiteit is, hopen wij te kunnen rekenen op een groot aantal hulpouders. Vele handen maken licht werk smiley Tevens bestaat er de mogelijkheid om elkaar onderling af te lossen. Graag 17 juni dus vrijhouden in de agenda!

Onderzoek Universiteit van Amsterdam
Op het raam bij de kleutergroepen hangt een poster met informatie over een grootschalig onderzoek naar gevoelens (met name driftbuien)  bij jonge kinderen (1-5 jaar) 'oei ik voel!'. U kunt deelnemen door een vragenlijst in te vullen. Aan de poster zitten zogenaamde afscheurstrookjes. Een oud- leerlinge van onze school, Kirstin van Herk,  participeert in dit onderzoek in verband met haar studie.

Speeltuin
Woensdag 8 juni, tijdens nationale buitenspeeldag, organiseert speeltuinvereniging 't Spinneweb een picknick in speeltuin de Zandkuil van 12.30 uur tot 15.00 uur. In tegenstelling tot wat wij vermelden in de dorpskrant, zullen wij de picknick voor kinderen en ouders verzorgen met wat eten en drinken. Rond 14.00 zullen wij de nieuw geplaatste speeltoestellen alsnog officieel openen met een ballonwedstrijd. Wij hopen op een grote opkomst!

Afbeeldingsresultaat voor danbo family
 
Nieuws uit de units!


Afbeeldingsresultaat voor danbo letter
 
Unit 1/2/3/4
Juf Neelke, Juf Bea, Juf Jacelien, Juf Kristin en Juf Eva
 
Sponsorloop
Wij hebben nog niet van alle kinderen het sponsorloopgeld ontvangen, wilt u eraan denken dat u dit bij de leerkracht van uw kind inlevert.

Rapport
Op donderdagavond 23 juni krijgen de kinderen hun rapport. Alle ouders zijn samen met hun kind van harte welkom om de rapporten op te komen halen vanaf 18.30 uur. We hopen zo veel mogelijk ouders te zien tijdens deze avond. Tijdens de rapportavond is het mogelijk om een afspraak te maken voor een tien minuten gesprek.

Thema kleuters
Wat ziet het er gezellig uit in de klassen met al die bloemen. We hebben nieuwe woorden aangeboden gekregen zoals; boeket, steel, etalage, bloembol, zaadje, zaaien, knop enz.

Lezen
De kleuters leren deze week en volgende week de letter N, hiervoor mogen weer spulletjes meegenomen worden voor de lettertafel.
Groep twee krijgt vanaf deze week iedere dinsdagmiddag les van juf Neelke. Deze lessen staan in het teken van aanvankelijk lezen. Op deze manier proberen wij de overstap naar groep 3 zo soepel mogelijk te laten verlopen.


Groep 3 is begonnen met kern 11 van veilig leren lezen.
De nieuwe woordtypen die de kinderen leren lezen in kern 11 zijn:
 • woorden van twee lettergrepen die eindigen op -ig of -lijk, zoals: veilig en eerlijk;
 • woorden van twee lettergrepen die eindigen op -ing, zoals: buiging;
 • samengestelde woorden van drie lettergrepen, zoals: prentenboek en inpakken;
 • verkleinwoorden van drie lettergrepen die eindigen op -je, -pje of -tje, zoals: leesboekje, bezempje en appeltje;
 • woorden van twee of drie lettergrepen die beginnen met on- of ont-, zoals: onweer en ontbijt;
 • woorden van drie lettergrepen die beginnen met be-, ge- of ver-, zoals: bedoelen, gevaren en vertellen.
 
De leerlingen die werken met zon-materialen leren de volgende woordtypen lezen:
 • woorden van drie lettergrepen met een of meer open lettergrepen, maar niet met een open lettergreep aan het einde, zoals: krokodil en kamperen (maar dus niet: kimono);
 • woorden van drie of meer lettergrepen die eindigen op -ste, zoals: gevaarlijkste;
 • woorden van twee of meer lettergrepen die eindigen op -tie, zoals: vakantie;
 • leenwoorden, zoals: computer;
 • woorden met meerdere open lettergrepen (vlak) na elkaar, zoals: museum.
 •  
 • Groep 4 is vooral bezig met het vlot lezen van meerlettergrepige woorden, woorden met –ge- in het midden, woorden eindigend op -tie en leenwoorden die vaak voorkomen. Daarnaast oefenen we veel op het lezen met intonatie.
 
Schooltuintjes 
De moeder van Jimmy heeft de schooltuintjes verplaatst naar het grasveld achter het kleuterlokaal, zodat de kleuters ze beter kunnen verzorgen. Anita bedankt voor je inzet!
 
Unit 5/6/7/8
Meester Bas, Meester Mels, Juf Kim, Juf Joyce en Juf Helga

Musical en Afscheid groep 8
De generale repetitie van de musical van groep 8 is op maandagmiddag 4 juli. De inloop is dan vanaf 12.45 uur, om 13.00 uur zullen wij starten met de musical.  Deze voorstelling is dan voor opa's, oma's en andere genodigden. Woensdagochtend wordt de musical voor de groepen 1 t/m 7 gespeeld.

Op woensdagavond 6 juli is de afscheidsavond voor de kinderen van groep 8, ouders en leerkrachten. De kinderen moeten deze avond om 18.15 uur aanwezig zijn. De ouders zijn welkom tussen 18.30 uur en 18.45 uur. Om 18.45 uur is de start van de musical. Dan wordt de musical gespeeld en daarna volgt een afscheidsfeest.

  Op donderdagochtend nemen de kinderen van groep 8 afscheid van alle kinderen van de school. Daarna hebben ze een afsluitende activiteit buiten de school.

Wetenschap en Techniek
Vrijdag 27 mei zijn we gestart met (gast)lessen over wetenschap en techniek. Annelies (moeder van Silas en Darius) heeft een gastles gegeven over 'ik zie, ik zie, wat jij niet ziet'. De leerlingen hebben geleerd hoe mensen kleuren, vormen en licht zien. Daarnaast hebben ze geleerd waarom sommige dieren goed in het donker kunnen zien. Het was zeer interessant en leerzaam! Binnenkort zal Annelies nog twee keer een gastles komen geven. We willen haar alvast hartelijk bedanken voor haar inzet. 

Gastles Stolpersteine Herwijnen
Op dinsdag 24 mei hebben groep 7 en 8 een bezoekles in Herwijnen gehad. De leerlingen zijn op de fiets naar Herwijnen gegaan (17 kilometer) en weer terug.  In Herwijnen werden we ontvangen door vrijwilligers van historische vereniging "Den Oudendijk". Zij hebben ons het verhaal verteld van twee joodse families die in de Tweede Wereldoorlog zijn omgebracht. Ook zijn de leerlingen op de begraafplaats geweest waar herdenkingsmonumenten staan uit deze tijd. Het was een erg leerzame les, die veel kinderen aan het denken heeft gezet.  Deze bezoekles was in het kader van 'Reizen in de tijd'.

Praktisch verkeersexamen
Op vrijdag 10 juni zullen de kinderen van groep 8 deelnemen aan het praktisch verkeersexamen. De kinderen zullen een route af leggen en in deze route laten ze zien hoe ze moeten handelen in het verkeer. 

Techniekwedstrijd Rivierenland
De groepen 7 en 8 doen mee aan de techniekwedstrijd Rivierenland. De afgelopen weken hebben verschillende groepjes een werkstuk gemaakt. Deze werkstukken moeten op maandag 6 juni of dinsdag 7 juni ingeleverd worden bij het Opleidingscentrum Bouw Rivierenland
(ingang Bouwmensen), van 08.00 tot 16.00 uur 
Adres: Opleidingscentrum Bouw Rivierengebied, Poppenbouwing 3, 4191 NZ Geldermalsen
We zoeken nog ouders die deze werkstukken willen wegbrengen. Aanmelden kan bij meester Mels.

Toetsdata

Toetsdata groep 5
Spelling en Taal: 
Woordendictee thema 7: 2 juni
Zinnendictee thema 7: 9 juni
WO Maandtaak April: 6 juni
Topografie Noord-Brabant: 13 juni

Toetsdata groep 6
Spelling en Taal: 
Woordendictee thema 7: 3 juni
Zinnendictee thema 7: 10 juni
WO Maandtaak April: 6 juni
Topografie Noord-Brabant: 13 juni

Toetsdata groep 7
Spelling en Taal: 
Woordendictee thema 7: 2 juni
Zinnendictee thema 7: 9 juni
WO Maandtaak April: 6 juni
Topografie Verenigd Koninkrijk: 13 juni 

Toetsdata groep 8
De kinderen van groep 8 schrijven de data van hun toetsen zelf in hun agenda.
Dit doen ze om te oefenen met het gebruik van een agenda.

 

Voor eventuele bijlages gaat u naar: www.opthoftricht.nl