Voor eventuele bijlages gaat u naar: www.opthoftricht.nl

 


 
Datum
23 juni 2016
Kalender
 
24 juni  
Weekend  
27 juni  
28 juni Gespreksavond
29 juni  
30 juni  
1 juli  
Weekend  
4 juli  
5 juli  
6 juli Afscheidsavond groep 8
7 juli Laatste schooldag
8 juli Alle groepen vrij
 
 
 
Jarigen!

De volgende kinderen zijn afgelopen periode jarig geweest of binnenkort jarig:

Iryna Ustiantseva uit groep 3 op 23 juni.
Annemijn van Dam uit groep 1 op 24 juni.
Alwyn Uhlhorn uit groep 4 op 28 juni.
Romijn Meijer uit groep 6 op 3 juli.
Fleur Slok uit groep 3 op 3 juli.
Mike Pronk uit groep 3 op 4 juli.
Romy van Eck uit groep 3 op 6 juli.
Yarah van den Berh uit groep 8 op 12 juli.
Lue Min Tun uit groep 6 op 12 juli.
Fréderique Bosman uit groep 7 op 14 juli.
Esmay Homoet uit groep 4 op 15 juli.
Alessandra Frieser uit groep 5 op 17 juli.
Wybe Schmidt uit groep 4 op 22 juli.

Ilana Hak uit groep 5 op 24 juli.
Eloise Franken uit groep 1 op 28 juli.
Lieke van Wijk uit groep 1 op 30 juli.
Nick van Wijk uit groep 3 op 2 augustus.
Ylana Uhlhorn uit groep 7 op 4 augustus.
Christian Khory uit groep 8 op 10 augustus.

Ailey van Dijk uit groep 1 op 18 augustus.
Wesley Koenen uit groep 8 op 19 augustus.
Myrthe Nieuwenhuis uit groep 7 op 19 augustus.

 
Allen van harte gefeliciteerd met jullie verjaardag!

Afbeeldingsresultaat voor danbo jarig
MR
 
MR vergadering 9 juni
Donderdag 9 juni jongstleden vond de vergadering van de MR plaats. Tijdens deze vergadering hebben verschillende onderwerpen de revue gepasseerd en deze informatie willen we graag met u delen. 
  1. In week 22 waren de kijkochtenden op school. De kijkochtenden zijn goed bezocht. De ouders, die lessen hebben bijgewoond, scoorden qua tevredenheid over de school gemiddeld een 8,2.
  2. Het schoolplan is in een vergevorderd stadium. De MR heeft stukken gekregen van de directie en zal feedback geven op de conceptversie.
  3. Het formatieplan is besproken. Op dit moment staan er nog 2 vacatures open. Eén vacature betreft een leraarsfunctie van 0,5 fte en de andere vacature is voor een onderwijsassistent. De directie is momenteel druk bezig om geschikte kandidaten voor deze vacatures te vinden.
  4. De uitslagen van de Centrale Eindtoets en de Entreetoets zijn toegelicht door de directeur. 
    De eerste vergadering in het nieuwe schooljaar vindt plaats op 29 september om 19.30 uur.

VERKIEZINGEN VERKIEZINGEN VERKIEZINGEN VERKIEZINGEN
Na de zomervakantie worden er verkiezingen gehouden voor de Medezeggenschapsraad van OBS Op ’t Hof. De oudergeleding bestaat uit drie ouders, die alle drie aftredend zijn. Deze ouders stellen zich herkiesbaar. Mocht u zich verkiesbaar willen stellen dan kan dit. MR-leden hebben zitting voor een periode van twee jaar.

Onze missie is om een transparante en betrokken MR te zijn, die vanuit gelijkwaardigheid en respect voor verschillen op een positief kritische manier de onderwijskwaliteit en het veilige (leer)klimaat op school wil bewaken en stimuleren voor alle betrokkenen.

U bent geïnteresseerd, maar wilt toch graag iets meer weten? Kom dan naar de eerste MR-vergadering op 29 september 2016. U kunt ook tijdens de informatieavond op 6 september 2016 vragen stellen aan de MR-leden.

Kandidaten kunnen zich tot 7 oktober 2016 aanmelden. De kandidaten wordt verzocht om een kort stukje te schrijven waarin zij zich voorstellen en aangeven waarom zij in de MR willen.
Op 14 oktober 2016 worden de stembriefjes meegegeven aan de leerlingen. De stembriefjes moeten uiterlijk 21 oktober 2016 worden ingeleverd in het postvakje van de MR of bij de leerkracht.

Wij hopen dat u zich betrokken voelt bij onze school en dat u zich kandidaat stelt voor de MR.

Met vriendelijke groet,
De Medezeggenschapsraad

 
OR

Er is geen nieuws vanuit de OR.
 
Algemeen

Einde schooljaar
Het schooljaar 2015-2016 is alweer bijna voorbij! Wat gaat de tijd toch snel. Op donderdagmiddag 7 juli sluiten we op een feestelijke manier af. Vanaf maandag 22 augustus zien we jullie allemaal graag weer uitgerust en fris op school terug, boordevol vakantieverhalen. Iedereen een hele fijne zomervakantie gewenst!

Resultaten LVS toetsen
In de toetsweek zijn bij alle leerlingen de verschillende toestseries afgenomen. De uitslagen geven ons een goed beeld waar individuele leerlingen staan in hun ontwikkeling, hoe de verschillende groepsgemiddelden zich verhouden tot het landelijk gemiddelde en hoe de school zich in totaliteit verhoudt tot het landelijk gemiddelde. We zijn verheugd u te kunnen melden dat alle afgenomen toetsseries boven het landelijk gemiddelde scoren. Het komend schooljaar is Begrijpend lezen één van onze speerpunten. Hierbij staat vooral 'woordenschat' centraal. Immers, hoe meer woorden een kind kent, des te beter hij of zij teksten kan lezen en begrijpen. Over de wijze waarop het extra aanbod van woordenschat in de praktijk zal worden vormgegeven, informeren we u volgend schooljaar.

Verslag ouderavond 7 juni
Graag willen we alle aanwezige ouders bedanken voor hun actieve bijdrage aan deze geslaagde ouderavond. We mochten 22 ouders verwelkomen. Het verslag van deze avond kunt u vinden in de bijlage. 

Sponsorloop opbrengst
We hebben alle gelden inmiddels binnen. De totale opbrengst van de sponsorloop 2016 is            € 2046,40. Dit is weer een fantastisch resultaat! Hiervan gaat € 500,- naar het goede doel 'Travelling Tales'. De overige opbrengst wordt besteed aan materiaal voor de school.

Vossenjacht

Woensdag 29 juni houdt de speeltuinvereniging 't Spinneweb samen met De Uilenspiegelclub een Vossenjacht. Het programma duurt van 14.00 - 17.00, start Uilenspiegelclub. Deelname per middag is € 3,-. Geef je op via Donny: Uilenspiegelclub@outlook.com (max. 50 deelnemers). De Vossenjacht eindigt rond 15.30 uur in de speeltuin De Zandkuil. Personen (ouders,zussen,broers,tantes...) die zich graag als 'vos' willen aanmelden zijn van harte welkom dit te doen. 

Pleinfeest reis je Rond
Wij kunnen terugkijken op een geslaagd pleinfeest, ondanks de heftige regenval.
Rond half zes zijn we naar binnen gevlucht waar het open podium verder ging.
Er zijn naar hartenlust spelletjes gespeeld. Bij de enveloppenkraam was het lekker druk. Er zijn tientallen zonnekleppen geknutseld, ijsjes gesnoept en de hamburgers en tosti's zijn de keuken uitgevlogen. Diverse kinderen hebben hun zang- en danstalenten voor groot publiek gepresenteerd. Dit was erg gezellig. Alle bezoekers (groot en klein), hulpouders, BBQ pappa's en leerkrachten ontzettend bedankt!
 

Tips tegen de zomerdip Lezen zie bijlage.


Afbeeldingsresultaat voor danbo family
 
Nieuws uit de units!


Afbeeldingsresultaat voor danbo letter
 
Unit 1/2/3/4
Juf Neelke, Juf Bea, Juf Jacelien, Juf Kristin en Juf Eva

Algemeen
Vanavond 23 juni is de kijk rapport avond. Alle ouders zijn samen met hun kind van harte welkom om de rapporten op te komen halen vanaf 18.30 uur. We hopen zo veel mogelijk ouders te zien tijdens deze avond. Tijdens de rapportavond is het mogelijk om een afspraak te maken voor een tien minuten gesprek.

Tafels groep 4
Natuurlijk is groep 4 ook bezig met de laatste loodjes. De kinderen maken zich klaar om na de zomervakantie naar groep 5 te gaan. Het is belangrijk dat uw kind de tafels van 1-5 en 10 goed beheerst als hij/zij in groep 5 komt. Nog niet iedereen heeft zijn/haar klein tafel diploma behaald, deze kinderen mogen dit zo snel mogelijk komen doen. We raden aan om de tafels in de vakantie goed te blijven oefen, zodat ze niet zijn weggezakt na de zomervakantie.

Huiswerk groep 4
Het huiswerk van taal en spelling is weer aan groep 4 meegegeven.

Lezen groep 3
Groep 3 heeft kern 11 van Veilig leren lezen afgesloten. We beginnen met maandag met kern afsluiting. In deze kern komen geen nieuwe woordtypen meer aan bod. Tijdens de lessen lezen en spelling oefenen de kinderen verder met alles wat ze het afgelopen jaar hebben geleerd en tijdens de andere lessen passen ze het geleerde toe door zinnen en korte tekstjes te schrijven, voor te lezen en eventueel een presentatie te geven. Deze lessen zijn gekoppeld aan woordenschatuitbreiding.
De kinderen oefenen in groepjes het voordragen van teksten met het boekje ‘Toneellezen’, waarin ze allemaal een rol voor hun rekening nemen.

Thema groep 1/2
De kleuters zijn met het thema schoon en vies (Floddertje) begonnen. In de leeshoek staat de verteltafel van Floddertje. De kinderen kunnen het verhaal van 'schuim' naspelen en vertellen aan elkaar. Ook hebben wij een watertafel met heel veel schuim.

Schoonmaken
Met de zomervakantie voor de deur komen bij ons de schoonmaakkriebels weer. De klassen moeten weer schoongemaakt worden. Wie wil ons helpen, op donderdag 30 juni en op vrijdag 1 juli onder schooltijd, om de materialen en de kasten schoon te maken van groep 1 en 2? Geef dit even door aan de leerkracht.
De verkleedkleren en de verfschorten moeten ook gewassen worden, dit kan op donderdag 30 juni meegenomen worden. Wij willen deze graag terug voor de grote vakantie. Alvast bedankt voor jullie hulp.

Leespret
Heeft iedere kleuter zijn groene tasje al ingeleverd van de schoolbieb? Graag nog voor de zomervakantie!

Fijne vakantie
Jullie mogen bijna gaan genieten van een welverdiende vakantie. Na de vakantie zien we jullie weer fris en fruitig tegemoet voor weer een leerzaam jaar.
Fijne zomervakantie!!!!

 
Unit 5/6/7/8
Meester Bas, Meester Mels, Juf Kim en Juf Helga

Tafeldiploma's groep 5 en 6
Veel kinderen hebben nog snel hun tafeldiploma behaald, zodat het op het rapport zou komen te staan. Fijn! Als kinderen nog niet het 'grote tafeldiploma' behaald hebben, dan kunnen ze dit ook nog doen gedurende de laatste schoolweken. Succes!

Zomerdip lezen
In de vakantie 'vergeten' kinderen vaak te blijven lezen. Hierdoor kunnen ze één of twee AVI-niveaus terugvallen. Ze halen dan niet het leesniveau wat van ze gevraagd wordt in het begin van het schooljaar. Blijven lezen is dus heel belangrijk. Zie de bijlage van deze nieuwsbrief voor tips tegen de zomerdip.

Feestvoorstelling groep 5, 6 en 7
Dinsdag 21 juni jongstleden hebben de kinderen van de groepen 5, 6 en 7 de feestvoorstelling gehouden. De feestvoorstelling bestond dit jaar uit een stukje bioscoop, toneelstukjes, museum en een digitale muurkrant. Het thema wat centraal stond tijdens de feestvoorstelling was: Michiel de Ruyter en de VOC. De kinderen hebben het erg naar hun zin gehad tijdens de voorbereidingen van de feestvoorstelling. We hopen dat de ouders ook genoten hebben van ons project. 

Afscheid juf Joyce
Afgelopen week hebben de kinderen van juf Joyce afscheid genomen. Op dinsdag van stagiair juf Joyce Lauffer en op donderdag van juf Joyce van den Berg. Wij willen ze bedanken voor hun inzet dit schooljaar. Wij wensen ze veel succes in de toekomst.

Musical
De kinderen van groep 8 zijn hard aan het werk met de laatste loodjes van de musical. Volgende week zullen de kinderen hier grotendeels mee aan de slag gaan. Op woensdag 6 juli zullen de kinderen van groep 8 de musical opvoeren voor de andere kinderen van de school. Het programma voor de ouders staat in de vorige editie van de nieuwsbrief. Mochten er nog vragen zijn omtrent de musical, kan er contact opgenomen worden met meester Bas.

Zomervakantie 
De zomervakantie is in zicht! Nog exact 2 weken en dan kan iedereen gaan genieten van een welverdiende vakantie. We wensen alle leerlingen en ouders alvast een hele fijne zomervakantie toe! En tot in het nieuwe schooljaar! laugh

Toetsdata

Toetsdata groep 5
Spelling en Taal: 
Woordendictee thema 8: 6 juli
Taaltoets thema 8: 30 juni

Toetsdata groep 6
Spelling en Taal:
Woordendictee thema 8: 5 juli
Taaltoets thema 8: 1 juli

Toetsdata groep 7
Spelling en Taal: 
Woordendictee thema 8: 6 juli
Taaltoets thema 8: 30 juni


 

Voor eventuele bijlages gaat u naar: www.opthoftricht.nl