Voor eventuele bijlages gaat u naar: www.opthoftricht.nl

 


 
Datum
15 september 2016
Kalender
 
16 september Groep 1-2 vrij!
Startgesprekken
Weekend  
19 september Startgesprekken
20 september Startgesprekken
21 september Startgesprekken
22 september Startgesprekken
23 september Startgesprekken
Weekend  
26 september  
27 september  
28 september  
29 september Schoolbezoek
30 september Groep 1-2 vrij!
Weekend  
3 oktober  
4 oktober Schoolbezoek
5 oktober Start kinderboekenweek
 
 
 
Jarigen!
 
De volgende kinderen zijn afgelopen periode jarig geweest of binnenkort jarig:

Fiene van Dorrestein uit groep 8 op 18 september.
Michaëla Franken uit groep 7 op 18 september.
India Verrips uit groep 6 op 18 september. 
Justin Wevers uit groep 4 op 22 september.
Nieck van Bekkum uit groep 7 op 26 september.
Chemène van Mourik uit groep 6 op 26 september.
Darius van Ravestijn uit groep 5 op 5 oktober.


Allen van harte gefeliciteerd met jullie verjaardag!

Afbeeldingsresultaat voor danbo jarig
MR
 
OR
 
Algemeen
 

Jeugdsportfonds
Jeugdsportfonds is een particuliere organisatie die de contributie en/of de sportattributen betaalt voor kinderen uit gezinnen die leven van een uitkering, in de schuldsanering zitten of een inkomen hebben onder het sociaal minimum. Het fonds werkt in opdracht van de gemeente. Zo ook in de gemeente Geldermalsen. Meer informatie over het Jeugdsportfonds op de site: http://www.jeugdsportfonds.nl/.
Ouders/verzorgers en kinderen kunnen niet rechtstreeks een aanvraag indienen bij Jeugdsportfonds. Dit kan alleen gedaan worden door een intermediair. Wilt u als ouder/verzorger een aanvraag voor uw kind indienen, neem dan contact op met Femke Broeders: fbroeders@welzijngeldermalsen.nl of 06-18973043. 


Schoolbezoek
Op donderdag 29 september komt het team van de Pancratius uit Oosterblokker (Noord-Holland) op schoolbezoek. De Pancratius maakt deel uit van SKO de Streek. Op 4 oktober komt er nog een andere school van deze stichting op schoolbezoek, de Meester Spigtschool uit Hoogkarspel. Beide scholen zijn zeer geïnteresseerd in onze schoolorganisatie. Ze zijn om 08.30 uur aanwezig en krijgen een rondleiding en een presentatie. Rond 10.45 uur vertrekt het gezelschap weer naar een school in Groesbeek.

Vacature
We hebben nog een vacature openstaan, namelijk een vacature voor onderwijsassistent in de bovenbouwunit. Komende week zijn er sollicitatiegesprekken gepland. Zodra de procedure afgerond is, zullen we u nader informeren.

Onderwijscafé
Op donderdag 6 oktober organiseren Stichting Fluvium en Onderwijsgroep Spoenk  alweer hun derde onderwijscafé met als thema 'leesvaardigheid'.
Het onderwijscafé biedt de ouders de mogelijkheid om op de hoogte te blijven van de ontwikkelingen in het hedendaagse onderwijs. Kijk voor meer informatie op het persbericht in de bijlage. Leuk om te weten; onze juf Neelke leidt deze avond samen met een collega leerkracht uit Est.

De 1 oktobertelling
1 Oktober is een belangrijke datum in het onderwijs. Alle ingeschreven kinderen op 1 oktober tellen mee voor de bekostiging van het onderwijs. Geheel tegen de prognoses in groeien we dit schooljaar met 4 leerlingen ten opzichte van vorig jaar. Dat is fijn, dat betekent namelijk dat we volgend schooljaar met hetzelfde aantal teamleden ons onderwijs kunnen blijven organiseren.

Afbeeldingsresultaat voor danbo family

 
Nieuws uit de units!


Afbeeldingsresultaat voor danbo letter
 
Unit 1/2/3/4
Juf Neelke, Juf Bea, Juf Jacelien, Juf Kristin, Meester Mels en Juf Eva


Groep 1 en 2
 
Nieuwe leerlingen
Isabel, Benthe en Lieke starten binnenkort in groep 1.
Wij wensen hen heel veel plezier en een fijne tijd op school.

Feestmiddag
Op donderdag 13 oktober is de feestvoorstelling van de groepen 1 en 2, deze staat in het teken van het thema van de 'Kinderboekenweek'.

Thema kleuters
Volgende week starten we met het nieuwe thema: opa en oma. Dit is tevens het thema van de Kinderboekenweek.
De kinderen mogen spullen meenemen waar hun opa en oma vroeger mee speelden en/of wat typisch bij een opa of oma hoort. En/of spullen van heel vroeger.

Lezen 
De kleuters zijn druk bezig met beginnende geletterdheid.
Deze week hebben de kleuters de letter 'k' aangeboden gekregen. Wat fijn dat er veel kinderen zijn die spullen meenemen voor de lettertafel, ook de lettertas is weer een groot succes.

De lettertas is een manier om letters aan te bieden aan kleuters. Iedere twee weken komt er een nieuwe letter aan de tas te hangen. Gedurende twee weken staat de desbetreffende letter centraal. Kinderen mogen de lettertas vullen met spulletjes die beginnen met de letter die aan de tas hangt.
Volgende week leren de kleuters de letter 'b'.
 
Groep 3 heeft kern start van veilig leren lezen afgesloten. Zij zijn in middels begonnen met kern 1.
In kern 1 leren de kinderen de letters p, aa, r, e, v. Met deze letters en de letters van de vorige kern kunnen ze nu al zinnen en korte tekstjes lezen. Ze oefenen dit dagelijks met het boekje Veilig & vlot. Op de meeste pagina’s staan woorden en/of zinnen met woorden die bestaan uit een (medeklinker)-klinker-(medeklinker), zoals ‘raap’, ‘rem’ en ‘kip’, maar ook ‘aap’ en ‘er’. Op de pagina’s die we ‘snuffelpagina’s’ noemen, komen echter ook woordjes voor met twee medeklinkers achter elkaar zoals ‘spaar’ en ‘paars’. Kinderen die dat willen, mogen alvast aan dit soort woordjes ‘snuffelen’ en ze proberen te lezen. Ze hoeven deze woordjes nog niet foutloos en vlot te kunnen lezen of spellen.
Kinderen die werken met zon-materialen, oefenen nu vooral met woorden waarin een tweetekenklinker of een lange klinker zit, zoals buik en zuur. Zij hebben een boekje Veilig & vlot zon, waarin naast woordjes van het type medeklinker-klinker-medeklinker ook woordjes van dit type met de derde-persoons-t voorkomen. Dus: ‘raapt’, ‘vist’, ‘past’ en ‘ruikt’.

Groep 4 oefent met het zo mooi mogelijk lezen van teksten. Er wordt vooral aandacht besteed aan het lezen van vraagzinnen en het lezen van zinnen met een uitroepteken. Tevens leren ze om drielettergrepige woorden lezen eindigend op ~eren, ~elen, ~enen en drielettergrepige woorden eindigend op ~ig, ~lijk, ~ing 
 
Thuissoftware
De inlogcodes voor de thuissoftware van veilig leren lezen zijn inmiddels per e-mail naar de ouders van de leerlingen van groep 3 verzonden. De mail is afkomstig van Zwijsen leerkrachtmodule en heeft als onderwerp 'registratie e-mailadres ouders van'. Mocht u deze mail niet in uw inbox hebben ontvangen kan het zijn dat deze in uw junkmail terecht is gekomen. Indien u de email helemaal niet ontvangen heeft kunt u dit aangeven bij juf Neelke.  

Schoolreisje
Wat hebben we een gezellige dag gehad tijdens ons schoolreisje. De foto’s hiervan staan op de facebook site van de school. We willen de ouders die de kinderen hebben begeleid nog bedanken voor hun hulp.

Startgesprekken
De startgesprekken zitten er bijna op. De gesprekken zijn als zeer positief ervaren. Bedankt voor deze positieve gesprekken!
Zijn er nog onduidelijkheden naar aanleiding van deze gesprekken, stel uw vraag gerust.


 
Unit 5/6/7/8
Meester Bas, Meester Mels, Juf Kim, Juf Mariken en Juf Helga


Kamp Groep 7-8
De kinderen van groep 7 en 8 zijn van woensdag 31 augustus tot vrijdag 2 september op kamp geweest naar Veenendaal. Na een lange fietstocht, kwamen de kinderen eindelijk aan op de locatie. De kinderen zijn daar lekker de bossen in geweest en hebben bij de locatie vrije tijd gehad. Uiteindelijk hebben we de eerste dag afgesloten met heerlijk eten gemaakt door juf Margreet en daarna een spannend bosspel. De tweede dag zijn de kinderen naar de dierentuin in Rhenen geweest. We hebben prachtig weer gehad en de kinderen hebben het er erg naar hun zin gehad. We vonden het leuk om te zien dat er veel ouders meeleefde via Facebook, door likes en berichten te plaatsen. Het kamp is voorbij gevlogen en zit er voor dit jaar weer op.

Schoolreisje
Wat hebben we een gezellige dag gehad tijdens ons schoolreisje. De kinderen van de bovenbouw hebben het erg naar hun zin gehad in het Openluchtmuseum.  

Open monumenten klassendag
Op vrijdag 9 september zijn de kinderen van groep 7 en 8 naar verschillende monumenten geweest in de omgeving van Tricht en Buurmalsen. Op vrijdag was de Open monumenten klassendag, omdat zaterdag 10 september de Open monumentendag was. De kinderen zijn naar de kerk in Buurmalsen geweest, de kerk in Tricht, de Zonnewijzer in Tricht en naar het monument van de windhoos. Bij ieder monument hebben de kinderen van alles te horen gekregen over deze monumenten. Het was een hele leuke informatieve ochtend. We willen de ouders die meegefietst hebben, via deze weg nogmaals  bedanken.

Groep 8 kinderpostzegelactie
Op woensdag 28 september start de verkoop van de kinderpostzegels, kaarten en pleisters. Voor donderdag 6 oktober moeten alle lijsten met bestellingen ingeleverd zijn bij meester Mels. Vanaf woensdag 9 november zullen de kinderen de bestellingen bezorgen.


Toetsdata

Toetsdata groep 5
Spelling en Taal: 
Zinnendictee thema 1: 22 september
Taaltoets thema 1: 19 september
Toets maandtaak september: 26 september
Topografie: 20 september


Toetsdata groep 6
Spelling en Taal: 
Woordendictee thema 1:  16 september
Zinnendictee thema 1: 23 september
Taaltoets thema 1: 20 september
Toets maandtaak september: 26 september
Topografie: 20 september


Toetsdata groep 7
Spelling en Taal: 
Woordendictee thema 1:  19 september
Zinnendictee 1: 22 september
Taaltoets thema 1: 21 september
Toets maandtaak september: 26 september 
Topografie: 20 september


Toetsdata groep 8
De kinderen van groep 8 zetten de belangrijke data zelf in hun agenda. Ze doen dit om te oefenen met het gebruik van hun agenda.

 
 
 

Voor eventuele bijlages gaat u naar: www.opthoftricht.nl