Voor eventuele bijlages gaat u naar: www.opthoftricht.nl

 


 
Datum
3 november 2016
Kalender
 
4 november Groep 1-2 vrij
Weekend  
7 november  
8 november  
9 november  
10 november  
11 november  
Weekend  
14 november  
15 november  
16 november  
17 november  
18 november Groep 1-2 vrij
Weekend  
21 november  
22 november Schoolbezoek Archipelscholen
23 november  
 
 
 
Jarigen!

De volgende kinderen zijn afgelopen periode jarig geweest of binnenkort jarig:

Janna Vos uit groep 8 op 28 oktober.
Noa Wevers uit groep 3 op 6 november.
Senna van Doesburg uit groep 7 op 7 november.
Leroy van Tussenbroek uit groep 5 op 9 november.
Ibrahim Abbouti uit groep 2 op 14 november.
Reza Burggraaf uit groep 8 op 14 november.
Willionair Da Costa uit groep 8 op 18 november.
Thijs van Est uit groep 8 op 22 november.


 
Allen van harte gefeliciteerd met jullie verjaardag!

Afbeeldingsresultaat voor danbo jarig
MR
 
OR
 
Algemeen

EU Schoolfruit 
Dinsdag 7 november starten we met EU schoolfruit. Dit wordt gefinancierd door de Europese Unie. Iedere dinsdag worden er drie porties gratis gruiten (groente en fruit)geleverd voor alle leerlingen. Dit betekent dat u uw kind(eren) op dinsdag, woensdag en donderdag geen fruit/ hapje mee hoeft te geven voor de komende 20 weken. EU schoolfruit stimuleert kinderen samen groente en fruit te eten. De school maakt gebruik van EU schoolfruitlessen en het schoolfruitdigibord.

Nationaal schoolontbijt
Woensdag 9 november ontbijten alle kinderen op school. We doen dan namelijk mee aan het Nationaal Schoolontbijt. Je kunt dus zo uit je bed, zonder te ontbijten, rechtstreeks naar school.
wink

Lees-mediacoach
Beste ouders/verzorgers,

Via deze weg wil ik me graag aan uw voorstellen. Mijn naam is Maartje van Rooijen, ik werk als lees,-mediacoach voor Bibliotheek Rivierenland. Vanaf dit schooljaar zal ik ongeveer eens in de 4 weken op Op ‘t Hof aanwezig zijn om in alle groepen lessen te verzorgen op het gebied van mediawijsheid en leesbevordering . Via de nieuwsbrief houd ik u op de hoogte van de lessen die ik in de klas heb verzorgd, zodat u daar thuis bij aan kunt sluiten. Naast het geven van de lessen, coach ik het team en zal ik ouders van informatie voorzien op het gebied van mediawijsheid en leesbevordering.
Op donderdag 17-11 is er een informatieavond op school. Deze avond gaat over –het belang van- lezen en voorlezen. Ik zal deze avond onder andere een presentatie verzorgen.
Naast de collectie die de school van ons in bruikleen heeft, beschikt Op ’t Hof over een grote collectie eigen boeken, deze boeken moeten ingevoerd worden en van een etiket voorzien worden. Hiervoor zijn we op zoek naar hulp. Op dinsdag 22-11 zal ik op school aanwezig zijn om de uitleg te geven over het invoeren van de eigen boeken. Op woensdag 7-12 geef ik de uitleg over het plakken van de etiketten. Wilt u ons hierbij helpen dan kunt u zich hiervoor opgeven bij juf Neelke, neelke@opthoftricht.nl.

Met vriendelijke groet,
Maartje van Rooijen
 Afbeeldingsresultaat voor danbo family

 
Nieuws uit de units!


Afbeeldingsresultaat voor danbo letter
 
Unit 1/2/3/4
Juf Neelke, Meester Mels, Juf Bea, Juf Jacelien, Juf Kristin en Juf Eva

Schoolontbijt
Op 9 november is het Nationaal Schoolontbijt. Dit jaar mag onze school weer meedoen. De kinderen mogen dan op school ontbijten. Wilt u hiervoor een bord, beker en bestek (voorzien van naam) meegeven aan uw kind.
Tijdens het ontbijt wordt er extra aandacht besteed aan voorlezen. We maken er dus een echt voorleesontbijt van.
 
Appelmoes
 Tijdens het thema 'opa en oma' hebben de kleuters appelmoes gemaakt. Eerst samen de appeltjes wassen, dan in kleine stukjes snijden en daarna mochten ze de pan in. Het rook heerlijk in de klassen en het smaakte ook erg goed. Tijdens het maken van de appelmoes waren de leerlingen ook bezig met rekenen. De volgende vraagstukken kwamen aan bod: 'welke appel is zwaarder/lichter', 'hoeveel stukjes heb je gesneden', 'kunnen wij deze ook verdelen' enz. De foto’s staan op de Facebookpagina van Op ’t Hof.

Voorstelling kleuters
Wat was de feestvoorstelling een groot succes! Fijn dat er zoveel belangstelling was van ouders/verzorgers, opa’s en oma’s. De leerlingen en de juffen hebben genoten. Na de voorstelling was er in de klas ook nog de mogelijkheid om een tentoonstelling van hele oude spullen van vroeger te bekijken. Ook hiervan staan de foto’s op onze Facebookpagina.

Thema kleuters
Ons nieuwe thema heet 'Barbapapa' en staat in het teken van techniek.
Onze huishoek is een echt 'Barbapapa' huis geworden met de kleren van 'Barbapapa'.
We gaan bouwen met schuursponzen, plastic bekers, suikerklontjes enz.
Er komen moeilijke woorden aan bod zoals: bevestigen, magneet, zweven, uitvinder, zinken enz.

Lezen
Kleuters : Deze week leren de kleuters nog de letter 'i'. De leerlingen mogen spullen meenemen waar de 'i' in voorkomt.
De volgende letters hebben de kinderen al geleerd: k, s, b, t en de i. U kunt dit thuis spelenderwijs herhalen bijvoorbeeld door te vragen: 'wie weet er een woord wat begint met de…'
Daarna komt de letter 'l' aan de beurt.

De kinderen van groep 2 leren analyseren en synthetiseren. Analyseren is het hakken van woorden. Bijvoorbeeld het woord boom wordt dan spellend b/oo/m. En synthetiseren is het plakken van woorden bijvoorbeeld spellend s/o/p wordt dan sop. Wilt u hier thuis ook aandacht aan besteden? Dan kunnen we dit samen spelenderwijs oefenen.

Groep 3: Groep 3 is bezig met kern 3 van veilig leren lezen. Volgende week sluiten we deze kern af en starten we met kern 4. De nieuwe letters in kern 4 zijn: w, o, a, u, j. In de vorige kern hebben de kinderen al de gelegenheid gekregen om naast woorden zoals ‘doek’ en ‘ijs’ ook eens woorden zoals ‘spaar’ en ‘vrij’ te lezen. Het is geen probleem als uw kind dat nog moeilijk vindt. Deze woordjes horen nu nog niet bij de basisstof. Wel kan uw kind nu al ‘stam + t’ lezen zoals ‘vaart’ en ‘rent’, maar nog niet ‘rijdt’ of ‘wordt’.
 
Huiswerk
Groep 3: Veel kinderen vergeten op donderdag hun huiswerkmapje mee te nemen naar school. We willen u vragen uw kind op donderdagochtend eraan te helpen herinneren dat het mapje mee naar school moet. Op deze manier kunnen wij op donderdag samen met de kinderen de huiswerkmapjes weer vullen.
 
Groep 4: Het is de bedoeling dat de huiswerkmapjes op de dagen van de dictees (woordendictee en zinnendictee) weer mee naar school genomen worden. De leerkrachten schrijven na het dictee in het mapje welke fouten er zijn gemaakt, zodat u weet welke spelling categorieën thuis nog eens geoefend moeten worden.
 
Tafels
Groep 4 is bezig met de tafel van 5. De kinderen hebben nog twee weken de tijd om deze tafel op te komen zeggen bij de juf.

Informatieavond lezen
Op donderdag 17 november is de informatieavond lezen. U bent van harte welkom, we starten om half 8. U kunt u opgeven voor deze avond bij juf Neelke door te mailen naar 
Neelke@opthoftricht.nl.
 
Unit 5/6/7/8
Meester Bas, Meester Mels, Juf Kim, Juf Helga, Juf Mariken en Juf Jiska
 

Een nieuw gezicht
Misschien hebben jullie de laatste weken al een nieuw gezicht op school gezien. Vandaar dat ik mij  even in de nieuwsbrief zal voorstellen. Mijn naam is Jiska Peters van Ton. Ik zal dit schooljaar werkzaam zijn als onderwijsassistent in de bovenbouwunit. Ik houd me vooral bezig met extra begeleiding voor lezen. Ook zal ik kinderen uit de onderbouw begeleiden die nieuw zijn op onze school. Mocht u vragen hebben voor mij, dan mag u ze altijd komen stellen.

Taal Actief pilot groep 8
Dit jaar zijn we gestart met een pilot vanuit de methode Taal Actief. De pilot houdt in, dat alle instructies en verwerkingen van de methode gedigitaliseerd zijn. Kinderen verwerken de lessen van taal en spelling online. De leerkrachten van de bovenbouw geven nog steeds instructies. Daarnaast kunnen de leerkrachten verwerkingen controloren via een resultatenmonitor. Kinderen hebben de mogelijkheid om thuis nog een keer de instructies  te volgen. Dit is mogelijk via de 'Taal Actief 4' applicatie die te downloaden is voor zowel iOS als Android.

Wetenschap en Techniek
Tijdens de lessen WiA Beeldend op woensdag zijn we vanaf deze week weer begonnen met een aantal lessen van 'wetenschap en techniek'. Kinderen gaan in drie weken lang werken aan dit project. Zo krijgen ze een gastles gegeven door Miriam van Dijk, eigen proefjes ontdekken bij meester Bas en een voertuig maken bij meester Mels. Na deze drie weken zullen de kinderen weer verder gaan met WiA beeldend.


Rekenen in groep 5 en 6
In de groepen 5 en 6 zijn we met rekenen bezig geweest met het delen van grote getallen. In groep 5 mochten de kinderen een briefje van 50 proberen te verdelen over 5 kinderen en vervolgens ook nog over 10 kinderen. In groep 6 gingen we uitrekenen hoeveel kazen we konden maken van 3000 liter melk als je voor 1 kaas 150 liter nodig hebt. Knap dat onze kanjers dit al kunnen! 


Kinderpostzegels
De bezorging van de kinderpostzegels is dit jaar veranderd. Dit jaar zullen al de bestellingen per post worden verzonden. U kunt uw bestelling verwachten tussen 9 en 25 november. De leerlingen van groep 8 hoeven dus niet langs de deuren. Wij willen de leerlingen van groep 8 uiteraard wel bedanken voor hun hulp bij deze actie!

Instructiefilmpjes Taal Actief

Taal Actief heeft een aantal instructiefilmpjes gemaakt van verschillende categorieën van spelling. Zeker voor kinderen kan dit extra hulp zijn voor bij het leren voor een dictee. Bijvoorbeeld als een catergorie binnen een thema aan bod komt. De filmpjes kunnen bekeken worden door per categorie op de bijbehorende link te klikken. 

Woorden met v en f
https://www.youtube.com/watch?v=Jq6jQ3xZIC0
 
Woorden met ei/ij

https://www.youtube.com/watch?v=Jvx_scBAYCc
 
Woorden met au/ou

https://www.youtube.com/watch?v=H_WnCUsznWQ
 
Woorden met aai/ooi/oei

https://www.youtube.com/watch?v=F-5UcVvuFow
 
Woorden met lange klank

https://www.youtube.com/watch?v=3eDL1cT36L4
 
Woorden met eind d

https://www.youtube.com/watch?v=2NwU2TEah10
 

 Veel succes!

Toetsdata

Toetsdata groep 5
Toets maandtaak november: 28 november
Topografie: 22 november

Toetsdata groep 6
Toets maandtaak november: 28 november
Topografie: 22 november

Toetsdata groep 7
Toets maandtaak november: 28 november
Topografie: 22 november

Toetsdata groep 8
De kinderen van groep 8 zetten de belangrijke data zelf in hun agenda. Ze doen dit om te oefenen met het gebruik van hun agenda. 

Voor eventuele bijlages gaat u naar: www.opthoftricht.nl